De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe is de vraag vanuit het werkveld opgepakt?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe is de vraag vanuit het werkveld opgepakt?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe is de vraag vanuit het werkveld opgepakt?
Frank Holweg Opleidingscoördinator BMH

2 Agenda Project bachelor medische hulpverlening HAN / HU (2007-september 2010) De opleiding De start

3 Project bachelor medisch hulpverlening
Eerste prototype curriculum 1e deel onderzoek: Vraag naar gemeenschappelijke competenties Behoefte aan breed opgeleide bachelor Klankbordgroep Aanpassing prototype / leggen van accenten 2e deel onderzoek Arbeidsmarktgegevens Cross-over analyse Definitief ontwerp Curriculumraamwerk

4 Conclusies marktonderzoek 2007
De nieuwe brede hbo-opleiding BMH lijkt relevant in het licht van de bovenstaand geschetste ontwikkelingen en knelpunten in het werkveld. De meeste geraadpleegde informanten verwachten dat de BMH een bijdrage kan leveren aan: - de capaciteit van het opleidingsstelsel voor MH-functies in de acute zorg en interventie; - de aantrekkingskracht en toegankelijkheid van de opleiding tot MH-functies in de acute zorg en interventie voor schoolverlaters en met name ook voor mannen en allochtonen; - de transparantie en flexibiliteit van het opleidingsstelsel voor MH-functies in de acute zorg en interventie. De door de benaderde informanten verwachte bijdragen van de BMH aan het oplossen van bestaande knelpunten in het werkveld zijn reeds een eerste aanwijzing voor de macrodoelmatigheid van de opleiding MH.

5 Marktonderzoek 2009 Uit dit onderzoek blijkt dat de beroepstaken die centraal staan in de BMH door de respondenten als zeer relevant beschouwd worden voor de beroepspraktijk van ambulanceverpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers. Iets meer dan de helft van de respondenten beschouwt de BMH als een zinvolle tot zeer zinvolle aanvulling op het bestaande opleidingenaanbod. Een verbreding van de BMH met uitstroomdifferentiaties voor operatieassistent, hartfunctielaborant, longfunctieassistent en hartkatheterisatiemedewerker lijkt over voldoende draagvlak te kunnen beschikken.

6 Cross-over analyse

7 Cross-over analyse

8 Project bachelor medisch hulpverlening
Verdere uitwerking definitief ontwerp curriculum Stages Algemeen deel Curriculum raamwerk getoetst Voorbereiden NVAO-accreditatie Visitatie NVAO Macrodoelmatigheidsonderzoek Instroomanalyse (door Markès) Vulling overig curriculum

9 De ‘marktpotentie’ van de BMH (Markès)
De opleiding kan zich in relatief grote interesse verheugen. De opleiding spreekt relatief veel mannen aan. De opleiding spreekt relatief veel allochtonen aan. De kracht van de opleiding zit in de unieke positionering tussen hbo-verpleegkunde (nadruk op care) en wo-geneeskunde (nadruk op cure).

10 De ‘marktpotentie’ van de BMH (Markès)
Er is sprake van een duidelijke groeimogelijkheid voor de betrokken faculteiten gezondheidszorg. De afstudeerrichting Acute hulpverlening geniet duidelijk de voorkeur. Al met al is een instroom van 150 studenten in het eerste jaar haalbaar, mits de marketing van de opleiding optimaal is.

11 Functieprofielen, opleidingsprofielen/ blauwdrukken, studiehandleidingen en stage-/praktijkopdrachten bestaande functies

12 Opzet BMH

13 De opleiding Brede basis Medisch georiënteerd Communicatie Simulatie

14 Aan de slag

15 De start 6 mei positief besluit staatssecretaris OCenW
6 mei – 1 september Gestart met 46 studenten (115 in Utrecht) Nu (februari) 43 studenten

16 Vaardigheidstraining / Real-life simulatie

17 Cohort 2010 (28% jongens)

18 En verder... Instroom 2011: 90 studenten Centrale (gewogen) loting
Samenwerking inzake praktijkleren Gastdocenten Simulatie (inzet elektronische poppen) E-learning modules Evaluaties met de studenten


Download ppt "Hoe is de vraag vanuit het werkveld opgepakt?"

Verwante presentaties


Ads door Google