De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyse arbeidsmotieven en mediagedrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyse arbeidsmotieven en mediagedrag"— Transcript van de presentatie:

1

2 Analyse arbeidsmotieven en mediagedrag
Kwantitatief onderzoek onder de primaire en potentiële doelgroep

3 Kennis van de markt Maximum maakt gebruik van het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Intelligence Group en gevalideerd door Stichting Economisch Onderzoek (SEO) Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden onder respondenten Met behulp van AGO kunnen specifieke doelgroepen worden geanalyseerd op diverse onderwerpen (o.a. arbeidsmarktactiviteit, pullfactoren, oriëntatiegedrag en mediagedrag) 3

4 Doelgroepen Primaire doelgroep: Werkzaam in de zorg
Met gebruik van het AGO kan het gedrag van werkenden en studenten binnen de gezondheidszorg in kaart worden gebracht Primaire doelgroep: Hieronder wordt verstaan de mensen die affiniteit met de zorg hebben. Deze groep wordt beschouwd als de meest kansrijke doelgroep Werkzaam in de zorg MBO werk en denkniveau Huidige branche: gezondheidszorg of medische zorg Huidige functie: verpleging of verzorging Opleiding in de zorg Studenten en scholieren Studierichting: gezondheidszorg (mens en dier) De doelgroepen worden afgezet tegen de Nederlandse Beroepsbevolking

5 Arbeidsmotieven

6 Pullfactoren Beide doelgroepen noemen een goede werksfeer als belangrijkste voorwaarde voor een aantrekkelijke baan Waar de werkzame doelgroep een vast contract belangrijker vindt dan de Nederlandse Beroepsbevolking, vinden studenten dit juist minder belangrijk Hoewel een goed salaris tot de top-3 pullfactoren behoort vinden beide doelgroepen dit minder belangrijk dan de Nederlandse Beroepsbevolking Mbo-studenten vinden opleidingsmogelijkheden nog belangrijker dan de totale groep studenten Mbo studenten: 36%

7 Dissatisfiers Geen goede eerste indruk is voor beide doelgroepen de belangrijkste reden om een baan niet te accepteren Hoewel de doelgroepen een goed salaris minder belangrijk vinden dan de Nederlandse Beroepsbevolking behoort een “slecht” salaris wel tot de top-3 afhaakfactoren Vanwege het hoge aantal werkzame vrouwen in de zorg scoort de afwezigheid van parttime mogelijkheden aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde

8 Arbeidsvoorwaarden Omdat de zorgsector wordt gekenmerkt door onregelmatige werktijden, vinden beide doelgroepen onregelmatigheidstoeslag bovengemiddeld belangrijk Mbo-studenten vinden onregelmatigheidstoeslag nog belangrijker dan de totale groep studenten Ook het volgen van opleidingen wordt beschouwd als een belangrijke arbeidsvoorwaarde Mbo-studenten: 59%

9 Arbeidsdoelen Overeenkomstig met de Nederlandse Beroepsbevolking vinden beide doelgroepen plezier hebben in het werk het belangrijkste arbeidsdoel Voor anderen klaarstaan vinden de doelgroepen bovengemiddeld belangrijk De studenten vinden een maatschappelijke bijdrage leveren erg belangrijk. Hiermee onderscheiden zij zich van de werkzame doelgroep

10 Mediagedrag

11 Mediabronnen normaal Ten opzichte van het landelijke gemiddelde maakt de werkzame doelgroep iets minder gebruik van de verschillende mediabronnen. Echter op het gebruik van huis-aan-huis bladen scoort de doelgroep juist hoger Vergeleken met de Nederlandse Beroepsbevolking maken de studenten meer gebruik van internet, tv, dagbladen en vakbladen maar minder van huis-aan-huis-bladen, radio en teletekst

12 Mediabronnen oriëntatie
Ter oriëntatie op de arbeidsmarkt maken beide doelgroepen het meest gebruik van vacaturesites. De werkzame doelgroep scoort echter wel onder het landelijk gemiddelde Beide doelgroepen onderscheiden zich door hun hoge gebruik van open sollicitaties De werkzame doelgroep maakt aanzienlijk meer gebruik van huis-aan-huisbladen. De studenten juist aanzienlijk minder

13 Arbeidsmarktactiviteit
De doelgroepen kenmerken zich door hun lage arbeidsmarktactiviteit Een groot percentage is niet op zoek of latent op zoek naar een nieuwe baan Het percentage dat actief op zoek is naar een baan is lager dan het landelijk gemiddelde

14 Onderscheidende factoren werkende doelgroep
Het belangrijkste arbeidsdoel is plezier hebben in het werk Opvallende pullfactoren: Vast contract Parttime mogelijkheden 87% is vrouw 95% is autochtoon Hobby’s en interesses: Winkelen Puzzelen en spelletjes Huisdieren Onderscheidende afhaakfactoren: Geen parttime mogelijkheden Geen vaste werkplek Belangrijkste arbeidsvoorwaarden: Onregelmatigheidstoeslag Parttimemogelijkheden

15 Onderscheidende factoren studenten
80% is autochtoon Dissatisfiers zijn: Een slechte eerste indruk Lange reistijd Goede werksfeer is de belangrijkste pullfactor Hobby’s en interesses: Tv/dvd kijken Naar film gaan Sporten 70% is vrouw Onderscheidende arbeidsvoorwaarden: Onregelmatigheidstoeslag Opnemen van ouderschapsverlof Voor anderen klaarstaan en een maatschappelijke bijdrage leveren zijn belangrijke arbeidsdoelen

16 Doelgroepen Potentiële doelgroep:
Naast het analyseren van de arbeidsmotieven van de primaire doelgroep heeft Maximum als aanvullende analyse de potentiële doelgroep in kaart gebracht. Zo kan er een globaal beeld worden geschetst van de groep die nu niet werkzaam is in de verpleging maar dit wellicht wel zou willen. Deze analyse geeft inzicht in zowel de demografische kenmerken van de potentiële doelgroep als in de arbeidsmarktmotieven Potentiële doelgroep: Hieronder wordt verstaan de mensen die niet werkzaam zijn in de verpleging maar die deze functie wel aantrekkelijk vinden Aantrekkelijke functie: therapeut, verpleegkundige of verpleeghulp Huidige functie is niet: verpleging/verzorging

17 Demografische kenmerken potentiële doelgroep (1)
Meer dan de helft van de mensen die aangeeft verpleging een aantrekkelijke functie te vinden heeft een mbo- of hbo-diploma Het aandeel van de mensen die verpleging een aantrekkelijke functie vindt neemt toe naarmate de leeftijd hoger wordt. Dit blijkt ook uit de praktijk: de gemiddelde leeftijd van medewerkers in de zorgsector is 41 jaar Gemiddelde leeftijd zorgsector is 41 jaar* *Bron: CAOP, 2007

18 Demografische kenmerken potentiële doelgroep (2)
Van de mensen die aangeeft verpleging een aantrekkelijk beroep te vinden is 28 procent man Slechts 8 procent van de potentiële doelgroep is autochtoon. Dit komt overeen met het huidige percentage allochtonen dat werkzaam is in de zorgsector: 5 procent Percentage allochtonen In de zorgsector: 5%* Percentage mannen In de zorgsector: 17%* *Bron: CAOP, 2007

19 Arbeidsmarktgegevens potentiële doelgroep (2)
Van de potentiële doelgroep heeft 60 procent momenteel een zorggerelateerde functie (medisch of sociaal/maatschappelijk) 26 procent van de mensen die aangeeft verpleging een aantrekkelijke functie te vinden heeft nu een administratieve of secretariële functie

20 Arbeidsmarktactiviteit potentiële doelgroep
De potentiële doelgroep is bovengemiddeld latent op zoek naar een andere baan

21 Pullfactoren potentiële doelgroep
Opvallend is dat de potentiële doelgroep de inhoud van het werk erg belangrijk vindt. Salaris vindt zij daarentegen minder belangrijk De doelgroep beschouwt de mogelijkheid om parttime te werken als een belangrijkere reden om een baan te accepteren dan de Nederlandse Beroepsbevolking

22 Dissatisfiers potentiële doelgroep
De belangrijkste reden om een baan niet te accepteren is een te lange reistijd

23 Arbeidsdoelen potentiële doelgroep
Plezier hebben in het werk is voor de potentiële doelgroep erg belangrijk. Ook een goede balans tussen werk en privé vindt zij bovengemiddeld belangrijk

24 Arbeidsvoorwaarden potentiële doelgroep
De potentiële doelgroep vindt opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid om parttime te werken bovengemiddeld belangrijk

25 Onderscheidende factoren potentiële doelgroep
72% is vrouw Onderscheidende pullfactoren: inhoud van het werk parttime-mogelijkheden aansluiting bij persoonlijke idealen 60 procent heeft een zorggerelateerde functie Hobby’s en interesses: lezen buitenshuise activiteiten huisdieren 92% is autochtoon Belangrijkste onderscheidende arbeidsvoorwaarde is de mogelijkheid om parttime te werken Belangrijkste arbeidsdoelen zijn: plezier in het werk hebben een goede balans tussen werk en privé


Download ppt "Analyse arbeidsmotieven en mediagedrag"

Verwante presentaties


Ads door Google