De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1

2 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 2 Communicatiemanagement Het operationele communicatieplan

3 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 3 Wat is communicatiemanagement? Het  planmatig  opzetten,  uitvoeren en  evalueren van communicatie van een organisatie met  haar interne en externe publieksgroepen, Met als doel:  de organisatiedoelstellingen te ondersteunen!

4 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 4 Preciezere definitie: Organisatie van het communicatieve verkeer, zowel intern als extern.  Managen van communicatieproblemen (situatie- en probleemanalyse)  Managen van communicatieoplossingen (planvorming)  Managen van communicatieactiviteiten (uitvoering en evaluatie)

5 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 5 Communicatieplan 1.Analyseren –Wat is het communicatieprobleem? 2.Strategie –Hoe wil je dit aanpakken? 3.Uitvoering –Hoe ga je dat doen? 4.Evaluatie –Wat is het effect?

6 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 6 4. Beleidsproces (beleidscyclus) Analyse EvaluatieStrategie/planning Uitvoering

7 Communicatieprobleem of niet?  Communicatieprobleem versus organisatieprobleem  Stakeholders betrokken –weten iets niet –vinden iets niet of juist wel –doen iets niet of juist wel Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 7

8 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 8 Analyse (1) Probleemanalyse of probleemstatement  Wat is het probleem?  Wie hebben ermee te maken?  Wat is de context van het probleem?  Waarom is het een probleem?  Wat zijn de oorzaken van het probleem?  In welke richting moet de oplossing voor het probleem worden gezocht?

9 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 9 Analyse (2) Situatieanalyse  Wat is het beleid van de organisatie?  Wat is het product of de dienst?  Welke communicatiemiddelen worden nu ingezet?  Wat zijn de cultuur en structuur?  Wat is de (gewenste) identiteit en het (gewenste) imago?  Wat is de positionering?  Welke publieksgroepen?

10 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 10 Analyse (3) Binnen welke randvoorwaarden wordt er een oplossing gezocht?  Budget  Menskracht  Juridische randvoorwaarden

11 Communicatiedoelstellingen (1) Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 11

12 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 12 Communicatiedoelstellingen (2) Beschrijving van de gewenste communicatie-effecten in termen van:  Kennis (wat moet doelgroep weten)  Houding (wat moet doelgroep vinden/willen/voelen)  Gedrag (wat moet doelgroep doen/kunnen)

13 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 13 Communicatiedoelstellingen (3) Een communicatiedoelstelling maakt duidelijk:  Welke doelgroep er bereikt moet worden;  Welk effect je wilt bereiken in termen van weten, vinden en doen;  Binnen welke termijn de doelstelling gerealiseerd moet worden;  SMART

14 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 14 Communicatiedoelstellingen (4) Voorbeeld:  Veel mensen weten straks meer over energiebesparing  Over 1 jaar weet 75% van de huishoudens dat energiebesparing geld oplevert voor de huishoudportemonnee

15  KENNIS  HOUDING  GEDRAG  Automobilisten weten dat ze een boete krijgen wanneer ze geen autogordel dragen  Automobilisten staan welwillend tegenover het dragen van een autogordel  Automobilisten dragen altijd een autogordel, ook bij korte ritjes  Alle medewerkers van onze afdeling kennen binnen een maand de 10 gouden vergaderregels  Alle medewerkers van onze afdeling willen zelf een bijdrage leveren aan een goed werkoverleg  Alle medewerkers van onze afdeling komen vanaf 1 december op tijd voor het werkoverleg  Studenten CDM herinneren zich na de module communicatiemanagement minimaal 5 elementen die in het communicatieplan thuishoren  Driekwart van de studenten CDM zien na de module communicatiemanagement het belang in van het maken van een communicatieplan  De helft van de studenten CDM maakt na de module communicatiemanagement op hun stage een communicatieplan  75% van onze 400 vaste klanten weet binnen twee maanden dat ons bedrijf nu ook het merk X verkoopt  50% van onze 400 vaste klanten staat binnen vier maanden positief tegenover het kopen van merk X  5% van onze 400 vaste klanten koopt binnen een half jaar minimaal 1 keer het merk X Sheet 15 Opleiding CDM - College 3 CM

16  KENNIS  HOUDING  GEDRAG  Medewerkers hebben inzicht in de inhoud en de gevolgen van het project  Medewerkers zijn gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het project  Medewerkers werken actief mee aan het project  Bij de winkeliersvereniging aangesloten ondernemers weten uiterlijk 10 oktober dat er op 20 oktober een informatiebijeenkomst voor hen wordt georganiseerd  Zeker de helft van de benaderde ondernemers vindt de inhoud van de informatiebijeenkomst interessant  100 ondernemers komen naar de informatiebijeenkomst op 20 oktober  Medewerkers weten waarom onze organisatie start met intranet  Medewerkers hebben er begrip voor dat het personeelsblad wordt opgeheven  1 maand na het starten van onze nieuwe intranetsite heeft 80% van alle medewerkers het intranet minimaal 1 keer bezocht  Op 1 december heeft onze organisatie een spontane naamsbekendheid van 10%  Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 75% van de klanten ons bedrijf klantvriendelijk vindt  Onze medewerkers schrijven brieven die bij de jaarlijkse correspondentiemeting gemiddeld een 7,5 scoren Sheet 16 Opleiding CDM - College 3 CM

17 Sheet 17 Doelgroepen (2)  Interne doelgroepen  Externe doelgroepen  Intermediaire doelgroepen –personen of instanties die een structurerende of bemiddelende rol spelen tussen zender en ontvanger in een communicatieproces  Primaire doelgroep  Secundaire doelgroep

18 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 18 Doelgroepen (3) Wanneer primair/secundair?  Prioriteit  Urgentie  Haalbaarheid  Bereikbaarheid

19 Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 19 Segmenteren Segmentatie  Relationele kenmerken –wat is de relatie van de doelgroep ten aanzien van de organisatie of het probleem (kennis, houding en gedrag)  Algemene kenmerken –Geografisch –demografisch –socio-economisch  Communicatieve kenmerken –mediagedrag, taalvaardigheid, opinieleiders

20 Coll. 3 Praktijk : consult WG  13.00u. – 13.20u. : GR. 2 lokaal 2.54  13.20u. – 13.40u. : GR. 3 lokaal 2.54  13.40u. – 14.00u. : GR. 4 lokaal 1.07  14.00u. – 14.20u. : GR. 5 lokaal 1.07  14.20u. – 14.40u. : GR. 6 lokaal 1.07  14.40u. – 15.00u. : GR. 1 lokaal 1.07  Graag 5 min. voor tijd in omgeving lokaal!  Volgende week: start gr.3, enz. 20

21 Opleiding CDM - College 3 CM COLLEGE 06 SHEET 21


Download ppt "Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1."

Verwante presentaties


Ads door Google