De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

How to “glocalize” your University of Applied Sciences using Transnational Living Labs as an instrument Arjan Koeslag Account Manager HBO-NESO 2 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "How to “glocalize” your University of Applied Sciences using Transnational Living Labs as an instrument Arjan Koeslag Account Manager HBO-NESO 2 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 How to “glocalize” your University of Applied Sciences using Transnational Living Labs as an instrument Arjan Koeslag Account Manager HBO-NESO 2 oktober 2012

2 De Nuffic en het NESO programma Wat is de Nuffic? De Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. De Nuffic bevordert de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek en helpt het hoger onderwijs wereldwijd toegangelijk te maken. Producten en diensten: 1.Directie programmamanagement 2.Directie informatiediensten 3.Directie expertiseontwikkeling 2

3 3 Nuffic in de wereld De Nuffic heeft Netherlands Education Support Offices (Neso’s) op locaties die strategisch van belang zijn voor het Nederlandse hoger onderwijs, te weten in:  Brazilië  China  Indonesië  Mexico  Rusland  Thailand  Vietnam  Zuid-Korea  Neso Desks in India en Taiwan

4 Doelstelling en kernactiviteiten Nuffic Neso’s Doelstelling Positionering van Nederland als een goed hoger onderwijs - en kennisland in de gekozen doellanden/regio’s Generieke kernactiviteiten 1.Generieke promotie en student counselling 2.Faciliteren institutionele samenwerking 3.Marktinformatie en – analyse 4.Faciliteren Holland alumni netwerken

5 Transnationale Living Labs Aanleiding Uitnodiging van de HBO-raad aan de Nuffic voor ondersteuning van de vraagarticulatie vanuit het HBO met een duidelijke koppeling aan het dienstenaanbod van het NESO programma van de Nuffic Doelstelling Internationale kennisontwikkeling aan hogescholen faciliteren en zorgdragen voor een duurzame positionering van het HBO binnen de NESO landen Instrument De Living Labs als instrument om het HBO binnen de 4 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid) in gezamenlijkheid rondom specifieke kennisthema’s binnen transnationale innovatienetwerken en clusters te postioneren en hierin internationaal te laten samenwerken 5

6 Internationalisering van het hbo in Nederland context  Internationalisering om kwaliteit van het hbo te verhogen  Internationalsering als strategische keuze om via kwaliteit toegang te krijgen tot ruimere financieringsmogelijkheden (EU en daarbuiten)  Koppeling internationalisering aan:  Topsectoren & grand challenges (Horizon 2020)  Speerpunten – profilering – smart specialisation  Centres of Expertise  Kennisontwikkeling – toegepast onderzoek  Regio (sociaal-economische ontwikkeling) 6

7 Internationale positionering van het HBO  Internationalisering “beyond student mobility”:  Het hbo niet geïsoleerd maar in gezamenlijkheid met de “regionale” beroepspraktijk en regionale netwerken internationaal positioneren rondom specifieke kennisthema’s (inhoudelijke speerpunten)  Studentenmobiliteit inrichten rondom kennisthema’s  Integratie onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk  Betrokkenheid 3 O’s: onderwijs, onderzoek, ondernemers  Verbinden en ontwikkelen van netwerken van onderwijsinstellingen en bedrijven in Nederland met gelijksoortige onderwijsinsttelingen en bedrijven in het buitenland rondom een specifiek kennisthema dat voor beide landen interessant is  Naast de opleiding focus op loopbaanperspectief 7

8 Het hbo en de Transnational Living Labs  Transnationale Living Labs: 1.Ontwikkelen van internationale leer – onderzoeksomgevingen (bestaande uit de 3 O’s: onderwijs, onderzoek, ondernemers) aan beide kanten van de wereld waar; 2.Studenten, docenten en professoren uit beide landen in opdracht van en tezamen met het Nederlandse en de internationale beroepspraktijk aan; 3.Toegepaste (“real-life”) onderzoekopdrachten werken  Doel: aan beide kanten van de wereld innovaties in de internationale beroepspraktijk en onderwijs en onderzoek realiseren 8

9 Transnational Living Labs – huidige stand van zaken Welke Living Labs zijn in ontwikkeling: 1 e groep  Logistiek – Indonesie (HR, NHTV, HAN)  Creative Industry – Korea (HKU, Fontys, NHTV, NHL) 2 e groep  Energie – Rusland (HG, HAN, Zuyd)  Metropolitane landbouw – Brazilie (VHL, CAH, INHOLLAND, HAS DB)  Health & Technology – China

10 Transnational Living Labs – leerervaringen What makes a good transnational living lab project?  Operational need – demand from both countries  Committed university & industry partners from both countries  Willingness to collaborate and co-create from both countries  Research interest from both countries  Realistic context (“real-life” – environment)  A physical and/ or virtual set-up 10

11 Centrale vragen Transnational Living Labs as an instrument to ‘glocalize’ your UAS: 1.Kan het instrument van Livings Labs een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de speerpunten van de HAN? 2.Wil de HAN dit en wat is daarvoor nodig? 3.Op welke manier kan de Nuffic hier een bijdrage in vervullen? 11


Download ppt "How to “glocalize” your University of Applied Sciences using Transnational Living Labs as an instrument Arjan Koeslag Account Manager HBO-NESO 2 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google