De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET HAN-VALORISATIEGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET HAN-VALORISATIEGEN"— Transcript van de presentatie:

1 HET HAN-VALORISATIEGEN
Wat is ons eigen? Het HAN valorisatiegen - werkconferentie 2013

2 Het HAN valorisatiegen - werkconferentie 2013

3 Innovatie? Nieuwe bedrijvigheid? Kennisbenutting.
Valorisatie Nieuwe kennis? Innovatie? Nieuwe bedrijvigheid? Kennisbenutting. Door kennisbenutting nieuwe waarde creëren. Het HAN valorisatiegen - werkconferentie 2013

4 Kennis Toepassings-context Instrumenten
Het HAN valorisatiegen - werkconferentie 2013

5 Het valorisatieproces
Identificatie van de toepassingscontext Transport van kennis naar de toepassingscontext Absorptie in de toepassingscontext Waardecreatie in de toepassingscontext Valorisatie = human interfaces Het HAN valorisatiegen - werkconferentie 2013

6 zoek/opleiden in de school Financiering:
HAN Onderwijs & Onderzoek Stages/ OZMinoren/ Afstudeeronder- zoek/opleiden in de school Financiering: Gelderland Valoriseert, Speerpunten. Docent- stages/gast- docenten INTER FACES Consortia, Netwerken Alumni- netwerken CvvO, ondernemers-desk Lectoraten, Kenniscentra Centres of Expertise Laboratoria, werkplaatsen bij HAN en externen Bedrijven Instellingen Overheden

7 SWOT-analyse Sterktes Veel kennis aanwezig
Goede verbindingen met stakeholders HAN goede reputatie Intern ondernemerschap Speerpunten geven focus sturing Zwaktes Kennis slecht toegankelijk Onderwijs inflexibel Multidisciplinair moeizaam Sterke aanbodgerichtheid Versnippering valorisatie-activiteiten Bedrijfsmatig denken en handelen Kansen Bestaande beter benutten Deelname aan consortia Regionale beleidsagenda’s Bedreigingen Beperkte flexibiliteit Extern imago Het HAN valorisatiegen - werkconferentie 2013

8 Persoonlijke top 5 valorisatieagenda
Van inside-out naar outside-in denken Versnippering en verkokering stoppen Infrastructuur stroomlijnen en beter benutten: CvvO, GV, praktijkbureaus Ontwikkeling van alliantie- en ondernemerschapsvaardigheden Durf te schrappen Het HAN valorisatiegen - werkconferentie 2013

9 Een inspirerende conferentie toegewenst
Het HAN valorisatiegen - werkconferentie 2013


Download ppt "HET HAN-VALORISATIEGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google