De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Kwaliteit HBO-VOM-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Kwaliteit HBO-VOM-2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Kwaliteit HBO-VOM-2012

3 Hoe staat het met de kwaliteit HBO en hoe staat de HAN ervoor? - Inleiding en uitnodiging tot gesprek op verzoek VOM door Barbara Schaefers

4 2011: HBO volop thema in media: Inholland: bijna kwart van alle studenten onterecht diploma Alternative afstudeerroute langstudeerders Inspectie stelt “zorgelijke “ opleidingen vast Ook een opleiding HAN genoemd (inmiddels geaccrediteerd) Kwaliteit HBO-VOM-2012

5 2011: HBO volop thema in media (2): Diplomafraude bij HvA? Waarde diploma’s bij opleiding Journalistiek HS Windesheim ? Kwaliteit HBO-VOM-2012

6 Zijlstra, Beleidsreactie, mei 2011: Vertrouwen beschadigd: Onzorgvuldige omgang met WHW Hogescholen kunnen niet omgaan met toegekende autonomie Twijfels aan waarde HBO- diploma Kwaliteit HBO-VOM-2012

7 Twijfels aan (niveau van) het HBO in Nederland niet nieuw: Onderwijsraad ( 2010 ) Veerman ( 2010) en  Wettelijke maatregelen (2010) Examencommissies en medezeggenschap Kwaliteit HBO-VOM-2012

8 Wat is er veranderd in de laatste 20 jaar ? Tot jaren ‘80 vielen Hogescholen onder de wet Voortgezet Onderwijs In jaren ‘80 werd HBO in Nederland Hoger Onderwijs In het buitenland was dit grotendeels al lang een feit, Nederland heeft dus tijd nodig Kwaliteit HBO-VOM-2012

9 Wat is er veranderd (2)? Internationale Bachelor- Masterstructuur Internationale vergelijkbaarheid diploma’s Upgrading HBO en docenten door onderzoek in onderwijs/ lectoren/promoties Docentenprofiel sterk verbreed en onderwijs meer wetenschappelijk onderbouwd Grote diversiteit in studentenpopulatie Kwaliteit HBO-VOM-2012

10 Wat is er veranderd (3)? Stijging studentenaantallen: Van 467.000 studenten in 2000 naar 630.000 in 2009/10 ( tweederde van alle studenten: HBO) Grootschalige instellingen/ fusies ( STC- operatie jaren ’80 HAN: voormalig 4 HS met eigen cultuur) Kwaliteit HBO-VOM-2012

11 Wat is er veranderd ?(4)  Andere wijze van financiering: outputfinanciering vereist aandacht voor rendement/ kosten/studieduur  Meer autonomie en bewaking van eigen kwaliteit ( HOAK- Nota 1986): Stelsel van visitatie/ accreditatie Kwaliteit HBO-VOM-2012

12 Het onderwijs verandert Competentiegestuurd onderwijs Andere vormen van toetsing (integraal) Sterkere beroepsgerichtheid Bevordering van zelfsturing studenten Extensivering van het onderwijs Kwaliteit HBO-VOM-2012

13 De samenleving/media roert zich(1): Na kritiek op MBO, focus op HBO:  HBO zou doorgeschoten zijn in competentiegericht onderwijs, geloof aan “zelfsturing”studenten en onderwijsextensivering  Terug naar basiswaarden, hierdoor ook weer nadruk op kennis (restauratieve trekken in samenleving) Kwaliteit HBO-VOM-2012

14 De samenleving ( media) roert zich (2): Kenniseconomie: NL wil prominente plaats in wereldeconomie, meer hoger opgeleiden nodig Politiek en media zoeken naar herstel van politieke verantwoordelijkheid: incidenten breed uitgemeten Veranderingen in onderwijs gepresenteerd als bewijs voor falend systeem waar overheid iets aan moet doen Kwaliteit HBO-VOM-2012

15 Last but not least: De inspectie wil zich krachtig (her) positioneren in het politieke veld Kwaliteit HBO-VOM-2012

16 Hoofdlijnenakkoord Zijlstra (2011) (binnen regeerakkoord):  Intensiever onderwijs met minimum aantal contacturen  Minder uitval studenten  Hoger opleidingsniveau docenten ( in 2016 heeft 80% Mastergraad)  Betere studiekeuzebegeleiding Kwaliteit HBO-VOM-2012

17 Hoofdlijnenakkoord Zijlstra (2):  Meer praktijkgericht onderzoek  Vermindering van indirecte kosten (budget zoveel mogelijk besteden aan onderwijs en onderzoek)  Elke HS maakt prestatieafspraken: 5% budget afhankelijk van realisatie ( 9 miljoen € per jaar)! Kwaliteit HBO-VOM-2012

18 Is het HBO van nu hetzelfde HBO als 20 jaar geleden? Nee: De eisen die gesteld worden aan het HBO zijn veel hoger En: Alles wat het HBO doet, gebeurt in een glazen huis in een turbulente omgeving Kwaliteit HBO-VOM-2012

19 Hoe staat de HAN er voor? HAN kan zich goed vinden in beleid, past bij eigen plannen Scherpere prioritering: meer inzet personeel in onderwijs Accreditaties overwegend prima Kwaliteit HBO-VOM-2012

20 Hoe staat de HAN er voor (2)? Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek staat hoog op de agenda Kwaliteitszorg Onderzoek door externen als uitstekend gekwalificeerd Studenttevredenheid moet iets hoger (er zijn opleidingen waar oordelen niet echt goed zijn) Kwaliteit HBO-VOM-2012

21 Reactie HAN naar Inspectie: Inderdaad procedurele tekortkomingen bij WTB: Maar kwaliteit opleiding is niet zorgelijk (inmiddels accreditatie ! ) Verbeterd zijn: Correcte en volledige invulling beoordelings- formulieren Schriftelijk vastleggen instructies aan gecommitteerden Schriftelijk vastleggen aanwijzing examinatoren ( kritiek inspectie) Kwaliteit HBO-VOM-2012

22 Instellingstoets Kwaliteitszorg HBO Nieuw stelsel dat toetst of de instelling “in controle” is over de eigen kwaliteit Van het grootste belang:  Bewaking gerealiseerd niveau/ toetsing  Bewaking eindkwalificaties Kern: Hoe doe je dat en hoe bewijs je dat? Kwaliteit HBO-VOM-2012

23 Kwaliteitscultuur van belang:  Doen we de goede dingen op de best mogelijke manier?  Van buiten naar binnen laten kijken  Zich blijvend ontwikkelende professional  Openstaan voor kritiek en intervisie Kwaliteit HBO-VOM-2012

24  Strenge interne audits door stafafdeling/ o.a. op toetsing  Aangescherpte controle op verbeterplannen  Scholing examencommissies en opleidingscommissies Kwaliteit HBO-VOM-2012 Hoe bewaakt de HAN kwaliteit?

25 Hoe bewaakt de HAN kwaliteit (2)?  Aangescherpt HR-beleid/ scholing medewerkers  Acties n.a.v. resultaten studenttevredenheid  Resultaten van metingen: acties opgenomen in managementcontracten  Toenemende invloed van lectoren  Goede verbinding met de beroepspraktijk Kwaliteit HBO-VOM-2012

26 De HAN heeft vertrouwen in de eigen kwaliteit Voldoende input voor discussie? Kwaliteit HBO-VOM-2012

27 Vragen ? Kwaliteit HBO-VOM-2012


Download ppt "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Kwaliteit HBO-VOM-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google