De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hygiënische maatregelen in de primaire productieketen Prof. Filip Van Immerseel Universiteit Gent, Faculteit diergeneeskunde, Vakgroep Pathologie, Bacteriologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hygiënische maatregelen in de primaire productieketen Prof. Filip Van Immerseel Universiteit Gent, Faculteit diergeneeskunde, Vakgroep Pathologie, Bacteriologie."— Transcript van de presentatie:

1 Hygiënische maatregelen in de primaire productieketen Prof. Filip Van Immerseel Universiteit Gent, Faculteit diergeneeskunde, Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en pluimveeziekten filip.vanimmerseel@UGent.be

2 Hygiëne/bioveiligheid Dierhygiëne is een deel van diergeneeskunde dat verband houdt met het onderhouden van de kwaliteit van de omgeving waarin de dieren leven, op een zodanige manier dat de diergezondheid wordt bevorderd of behouden.

3 Hygiëne/bioveiligheid Slachthuishygiëne is een deel van diergeneeskunde dat verband houdt met het onderhouden van de kwaliteit van de omgeving waarin de dieren worden getransporteerd en geslacht, op een zodanige manier dat de humane gezondheid wordt behouden na consumptie. Preventie transmissie pathogenen naar voedsel

4 VOLLEDIGE KETEN VERDIENT AANDACHT !!

5 Hygiënische maatregelen op bedrijf : doel Insleep en verspreiding van pathogenen tegengaan Waarom? Verlaagde frequentie op ziekteuitbraken en pathogeenkolonisatie, dus: –Hoger dierenwelzijn –Veiliger product (voedselveiligheid!) –Betere prestaties dieren: economisch –Minder geneesmiddelengebruik –Wetgevingsaspecten

6

7 Doel Insleep en verspreiding van pathogenen tegengaan

8 Doel Insleep en verspreiding van pathogenen tegengaan

9 Hoe kan de gezondheidstoestand van een dier worden beïnvloed? Ingrijpen kan op iedere schakel van de driehoek Agens (toxisch of infectieus) Omgevingsfactoren Gastheerfactoren Management

10 Hoe kan de gezondheidstoestand van een dier worden beïnvloed? Ingrijpen kan op iedere schakel van de driehoek Agens (toxisch of infectieus) Omgevingsfactoren Gastheerfactoren Management

11 Gastheerfactoren Leeftijd (neonataal) Hormonale veranderingen (legrijpheid, einde leg, rui) Anders stressperiodes (vangen, transport, …)

12 Gastheerfactoren Hygiënische principes beïnvloeden gastheerfactoren niet Maar: gastheerfactoren sturen wel het hygiëneplan –Meer maatregelen neonataal –…

13 Hoe kan de gezondheidstoestand van een dier worden beïnvloed? Ingrijpen kan op iedere schakel van de driehoek Agens (toxisch of infectieus) Omgevingsfactoren Gastheerfactoren Management

14 Omgevingsfactoren Groepdensiteit (aantal dieren per opp.) Huisvestingsfactoren: –Temperatuur –Vochtigheid –Ventilatie (~luchtkwaliteit) Voeding Drinkwater

15 Groepdensiteit Densiteit ~ contact ~ spreiding

16

17 Hoe kan de gezondheidstoestand van een dier worden beïnvloed? Ingrijpen kan op iedere schakel van de driehoek Agens (toxisch of infectieus) Omgevingsfactoren Gastheerfactoren Management

18

19 Enkele belangrijke vragen voor opstelling preventieplan Wat is reservoir van agens? Wat is het gemak van blootstelling van gevoelige dieren? Welke condities bevoordelen/inhiberen spreiding? Wat is het uitscheidingspatroon? Hoe gebeurt uitscheiding? Wat is de infectiedosis en uitgescheiden dosis? Zijn er vectoren en wat beïnvloedt overleving van de vectoren? Wat is omgevingsoverleving van agens? Bestaan er vaccins? Komt de aandoening voor in subklinische vorm?

20 Spectrum van ziektebeeld in groep dieren Subklinisch : ziektetekenen kunnen niet worden gedetecteerd op eenvoudige wijze, onopgemerkt en economisch zeer relevant Zoönotische agentia (Salmonella, campylobacter) veroorzaken geen symptomen

21 Hygiënische maatregelen: algemeen

22 Bedrijfsconcept: open vs gesloten Gesloten systeem: Geen aanvoer dieren, geboorte op bedrijf Open systeem: aan- of afvoer dieren Bij pluimvee: open bedrijven

23 Open bedrijven Zo weinig mogelijk aanvoer dieren Zo weinig mogelijk verschillende leveranciers (‘gesloten kring’) Oorsprongsbedrijven met hoge gezondheidsstatus All-in, all out

24 Toegangsbeperking Enkel indien noodzakelijk Logboeken Bioveiligheidsborden

25 Persoonshygiëne Douchen, handhygiëne, … Voorgaand contact met dieren

26

27

28 Voetbaden met desinfectans : –Herinnert mensen aan hygiëne ! (evt. omkleden, …) –Bij iedere ingang Voldoende groot Voldoende diep (10cm) Regelmatig verversen T° minstens 15°C Laarzen eerst reinigen –Dikwijls bron van besmetting ipv bescherming

29

30 Bedrijfseigen materiaal Kledij Instrumenten Gereedschap

31

32 Andere bioveiligheidsmaatregelen Omheining Stalafdichting Verharde laad- en losplaats Kadaveropvang Kledij schoeisel Insecten en knaagdierenbestrijding Nabijheid andere huisdieren beperken Reiniging/desinfectie …

33 Reiniging en desinfectie Doel : –Garanderen van reinheid van stal –Creëren en onderhouden van een ‘kiemarme’ omgeving –Verhinderen van insleep van pathogene agentia –Elimineren van pathogene agentia

34 Procedure / werkvolgorde Losse materiaal verwijderen, reinigen en ontsmetten Droge reiniging Voor-/inweken Hoofdreiniging Spoelen Ontsmetten

35

36

37

38

39 Wat is het ideale desinfectans ? Breedspectrum Snelwerkend Niet geremd door omgevingsfactoren Niet toxisch voor mens en dier Niet corrosief Penetrerend Stabiel in pure en verdunde vorm Oplosbaar in water, weinig onderhevig aan inactivatie in hard water Niet kleurend Geurloos of aangename geur Gemakkelijk in gebruik Goedkoop

40 Types chemische desinfectantia Veel types, zeer verscheiden –Chemische structuur –Doel –Activiteit : spectrum, mechanisme –Toxiciteit –...

41

42

43 Evaluatie R&O Visueel ATP-metrie Proteïnetest Hygiënogram Score-interpretatie: 0 kve score: 0 1 - 40 kve score: 1 41 - 120 kve score: 2 121- 400 kve score: 3 +400 kve score: 4 ontelbaar score: 5

44

45

46

47 Resistentie? Nauw spectrum Breed spectrum Specifieke werkingsmechanismen Zeer algemene werking Resistentie-opbouw uitgesproken Vooral intrinsieke resistentie Niet toxisch voor gastheer Toxisch voor gebruiker ANTIBIOTICA DESINFECTANTIA DESINFECTANS Drastische effecten op macromoleculen suikers, proteïnen, lipiden, DNA celwand, celmembraan, virusenveloppe, DNA

48 RESISTENTIE VAN MICRO- ORGANISMEN Intrinsiek! –Microbiële structuur (celwand, enveloppe, …) –Groeifaseresponsen –Biofilmen –Dormante stadia –Herstelmechanismen

49 MEEST RESISTENT MEEST GEVOELIG VIRUSSENBACTERIËN, SCHIMMELS EN ANDERE MICRO-ORGANISMEN Met enveloppe Zonder enveloppe Prions Mycoplasma’s Gram-positieven Gram-negatieven Schimmelspores Bacteriële spores Coccidiën Zuurvaste bacteriën (mycobacterium)

50 Biofilmen Dichte, gestructureerde opeenstapeling van micro- organismen in een laag van gesecreteerde producten op biotische en abiotische oppervlakken Nutriëntvoorziening en afvoer producten via ‘kanalen’ Heterogeen, multispecies Slijmlaag, EPS (vooral polysacchariden, ook eiwitten) Nodig : quorum sensing, flagellen, fimbriae, secretie eiwitten en polysacchariden (vb. cellulose)

51 Biofilmen

52

53

54

55

56 Minder gevoelig aan ontsmettingsmiddelen –Verminderde penetratie –Verlaagde metabolische activiteit –Stationaire groeifaseresponsen –Gewijzigde genexpressie (efflux)

57 Illustratie : effect NaClO op biofilm Biofilm Planktonisch

58 Hygiënische aspecten van transport

59 Infectiedruk en besmettingsrisico TRANSPORT INFECTIEDRUK BESMETTING / UITSCHEIDING STRESS DIEREN VAN VERSCHILLENDE OORSPRONG DIEREN IN NAUW CONTACT TOCHT TEMPERATUUR- SCHOMMELINGEN

60 FarmPooled faeces N=5 Mixed dust N=1 Cloacal swabs (n=40) 10/50/10/40 20/50/10/40 30/50/10/40 40/50/10/40 50/50/10/40 60/50/10/40 70/50/10/40 80/50/10/40 90/50/10/40 100/50/10/40 110/50/10/40 120/50/10/40 130/50/10/40 140/50/10/40 150/50/10/40 160/50/10/40

61 FarmPooled faeces N=5 Mixed dust N=1 Cloacal swabs (n=40) Cloacal swabs after transport (n=100) Caeca N=100 10/50/10/403/1006/100 20/50/10/400/100 30/50/10/400/100 40/50/10/400/100 50/50/10/400/100 60/50/10/400/100 70/50/10/403/10010/100 80/50/10/401/10014/100 90/50/10/400/100 100/50/10/404/1007/100 110/50/10/400/100 120/50/10/400/100 130/50/10/400/100 140/50/10/400/100 150/50/10/400/100 160/50/10/402/1005/100

62 The process of catching and putting chickens in crates significantly increases the chance of contamination with Campylobacter Slader J., Domingue G., Jorgensen F., McAlpine K., Owen R.J., Bolton F.J. and Humphrey T.J. Applied and Environmental Microbiology 68, 713-719, 2002 Carriage of Salmonella typhimurium is significantly higher among birds placed in clean crates than among the uncrated controls Rigy C.E. and Pettit J.R. Canadian Journal of Comparative Medicine 44, 374-381, 1980

63 Op het bedrijf In de transport kratten In de caeca na het slachten Op de karkassen L. Herman, M. Heyndrickx, K. Grijspeerdt, D. Vandekerchove, I. Rollier, L. De Zutter Epidemiology and Infection 131, 1169-1180, 2003

64 M. Heyndrickx, D. Vandekerchove, L. Herman, I. Rollier, K. Grijspeerdt, L. De Zutter Epidemiology and Infection 129, 253-265, 2002. voor transportna transport

65


Download ppt "Hygiënische maatregelen in de primaire productieketen Prof. Filip Van Immerseel Universiteit Gent, Faculteit diergeneeskunde, Vakgroep Pathologie, Bacteriologie."

Verwante presentaties


Ads door Google