De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cawar Consumer Awareness. Doelstellingen  Bepalen wat de omvang van de problemen rond consumptie is.  De kwaliteit evalueren van de informatie die wordt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cawar Consumer Awareness. Doelstellingen  Bepalen wat de omvang van de problemen rond consumptie is.  De kwaliteit evalueren van de informatie die wordt."— Transcript van de presentatie:

1 Cawar Consumer Awareness

2 Doelstellingen  Bepalen wat de omvang van de problemen rond consumptie is.  De kwaliteit evalueren van de informatie die wordt ontvangen over:  de voedselkwaliteit, voedselveiligheid, smaak, GGO’s  de rechten van de consumenten, de kwaliteit van de ontvangen informatie, de informatie over de prijzen in €.

3 Methodologie  498 kwantitatieve interviews (30’-35’) via persoonlijke gesprekken (België).  Field : mei 2002.  Aselecte gelaagde gecorrigeerde steekproef.  De resultaten hebben de aangepaste statistische verwerkingen ondergaan (  2, KOLMOGOROV-SMIRNOV, Student en normale wet).  De totale foutmarge op de steekproef bedraagt 4,4 %.

4 Actuele problemen  Er is veel te doen over problemen die verband houden met de consumptie. Wat vindt u het grootste probleem/de grootste problemen ?  De consumenten vermelden spontaan de kwaliteit van het voedsel (80 %), de voedselveiligheid (73 %), de netheid van het voedsel (69 %), de goede smaak van het voedsel (59 %).  Aanwezigheid van GGO’s, kwaliteit van de informatie die verstrekt wordt door de verkopers en prijzen in € zijn problemen die door minder dan de helft van de consumenten aangehaald worden. Kwaliteit van het voedsel Voedselveiligheid Netheid van het voedsel Consumentenrechten Aanwezigheid van GGO’s Kwaliteit info verstrekt door verkoper Prijzen in € Goede smaak van het voedsel

5 Kwaliteit van de voeding  Vindt u dat u goed geïnformeerd wordt over de kwaliteit van het voedsel (gezond product, kwaliteitsproduct, zonder scheikundige additieven)  Meer dan 8 consumenten op de 10 vinden zichzelf helemaal niet of onvoldoende geïnformeerd over de kwaliteit van de voedingsproducten. Ja, absoluut Ja, gedeeltelijk Nee, helemaal niet

6 Kwaliteit van de voeding  Wie informeert volgens u het best de consumenten voor wat betreft…  Een meerderheid van de consumenten vindt dat de consumentenorganisaties het best informeren over de voedselkwaliteit.  Nauwelijks 1 op de 4 vertrouwt de distributeurs en maar 1 op de 20 heeft vertrouwen in de overheid of in de bedrijven. De consumentenorganisaties De grootwarenhuizen, de winkels De overheid De NGO’s, niet-gouvernementele organisaties Niemand De bedrijven, de producenten Totaal > 100 %, meer dere antwoorden mogelijk

7 Voedselveiligheid  Vindt u dat u goed geïnformeerd wordt over de voedselveiligheid, over het feit dat de producten de gezondheid niet schaden ?  9 consumenten op de 10 vinden dat ze niet voldoende of helemaal niet geïnformeerd worden over de voedselveiligheid van de producten. Ja, absoluutt Ja, gedeeltelijk Nee, helemaal niet

8 Voedselveiligheid  Wie informeert volgens u de consumenten het best in verband met …  Een meerderheid van de consumenten vindt dat de consumentenorganisaties het best informeren over de voedselveiligheid..  Nauwelijks 1 op de 4 vertrouwt de overheid, maar 1 op de 10 vertrouwt de distributeurs en slechts 1 op de 25 heeft vertrouwen in de producenten. De consumentenorganisaties De grootwarenhuizen, de winkels De overheid De NGO’s, niet-gouvernementele organisaties Niemand De bedrijven, de producenten Totaal > 100 %, meer dere antwoorden mogelijk

9 Netheid van het voedsel  Vindt u dat u goed geïnformeerd wordt over de netheid van het voedsel ?  8 consumenten op de 10 vinden dat ze niet voldoende of helemaal niet geïnformeerd worden over de netheid van het voedsel. Ja, absoluut Ja, gedeeltelijk Nee, helemaal niet

10 Netheid van het voedsel  Wie informeert volgens u de consumenten het best in verband met …  1 consument op de 4 vindt dat niemand informatie verstrekt over de netheid van het voedsel.  Bijna 3 op de 10 denken dat de consumentenorganisaties die rol vervullen; bijna 1 op de 4 denkt de distributeurs en bijna 1 op de 6 denkt de NGO’s.  Minder dan 1 op de 10 vertrouwt de overheid en maar 1 op de 20 heeft vertrouwen in de producenten. De consumentenorganisaties De grootwarenhuizen, de winkels De overheid De NGO’s, niet-gouermentele organisaties Niemand De bedrijven, de producenten Totaal > 100 %, meer dere antwoorden mogelijk

11 Goede smaak van het voedsel  Vindt u dat u goed geïnformeerd wordt over de goede smaak van het voedsel, over het feit dat voedsel aangenaam is om te consumeren ?  Bijna 8 consumenten op de 10 vinden dat ze niet voldoende of helemaal niet geïnformeerd worden over de goede smaak van het voedsel. Ja, absoluut Ja, gedeeltelijk Nee, helemaal niet

12 Goede smaak van het voedsel  Wie informeert volgens u het best de consumenten in verband met …  Bijna 1 consument op de 5 vindt dat niemand informatie verstrekt over de goede smaak van het voedsel.  1 op de 3 denkt dat de distributeurs of de consumentenorganisaties die rol vervullen.  Minder dan 1 op de 10 vertrouwt de producenten en slechts 1 op de 50 heeft vertrouwen in de overheid. De consumentenorganisaties De grootwarenhuizen, de winkels De overheid De NGO’s, niet-gouvernementele organisaties Niemand De bedrijven, de producenten Totaal > 100 %, meer dere antwoorden mogelijk

13 Rechten van de consumenten  Vindt u dat u goed geïnformeerd wordt over de rechten van de consumenten ?  Bijna 9 consumenten op de 10 vinden dat ze niet voldoende of helemaal niet geïnformeerd worden over hun rechten. Ja, absoluut Ja, gedeeltelijk Nee, helemaal niet

14 Rechten van de consumenten  Wie informeert volgens u het best de consumenten in verband met …  Bijna 1 consument op de 10 vindt dat niemand informatie verstrekt over de rechten van de consumenten.  7 op de 10 denken dat de consumentenorganisaties die rol vervullen.  Erg weinig ondervraagden (1 op de 20) hebben vertrouwen in de overheid. De consumentenorganisaties De grootwarenhuizen, de winkels De overheid De NGO’s, niet-gouvernementele organisaties Niemand De bedrijven, de producenten Totaal > 100 %, meer dere antwoorden mogelijk

15 De aanwezigheid van GGO’s  Vindt u dat u goed geïnformeerd wordt over de aanwezigheid van GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen)?  Meer dan 8 consumenten op de 10 vinden dat ze niet voldoende of helemaal niet geïnformeerd worden over de aanwezigheid van GGO’s. Ja, absoluut Ja, gedeeltelijk Nee, helemaal niet

16 De aanwezigheid van GGO’s  Wie informeert volgens u het best de consumenten in verband met …  Bijna 1 consument op 2 vindt dat de consumentenorganisaties het best informeren over de aanwezigheid van GGO’s en 1 op de 4 stelt de overheid op de eerste plaats.  Minder dan 1 op de 10 vertrouwt de distributeurs, de NGO’s of de producenten. De consumentenorganisaties De grootwarenhuizen, de winkels De overheid De NGO's, niet-gouvernementele organisaties Niemand De bedrijven, de producenten Totaal > 100 %, meer dere antwoorden mogelijk

17 Informatie verstrekt door de verkoper  Vindt u dat u goed geïnformeerd wordt door de verkopers ?  Meer dan 8 consumenten op de 10 vinden dat ze niet voldoende of helemaal niet geïnformeerd worden door de verkopers. Ja, absoluut Ja, gedeeltelijk Nee, helemaal niet

18 Prijzen in €  Vindt u dat u goed geïnformeerd wordt over de prijzen in € ?  Meer dan 4 consumenten op de 10 vinden dat ze voldoende geïnformeerd worden en 1 op 2 vindt zichzelf gedeeltelijk geïnformeerd.  Dit resultaat, het beste in deze studie, is een aanwijzing voor de kwaliteit van de acties die de actoren van de consumptiewereld (consumenten- organisaties, overheid, produccnten en distributeurs) op het vlak van informatieverstrekking ondernemen. Ja, absoluut Ja, gedeeltelijk Nee, helemaal niet

19 Prijzen in €  Wie informeert volgens u het best de consumenten in verband met …  De inspanningen van de distributeurs worden aangehaald door 1 respondent op de 4, gevolgd door die van de overheid, de consumentenorganisaties. De consumentenorganisaties De grootwarenhuizen, de winkels De overheid De NGO's, niet-gouvernementele organisaties Niemand De bedrijven, de producenten Totaal > 100 %, meer dere antwoorden mogelijk

20  De actuele problemen  De voeding, en dan vooral de aspecten kwaliteit, veiligheid, netheid en smaak ervan, zijn de grootste zorg onder de consumenten (7 op de 10).  De problemen rond het consumentenrecht en de bescherming van de consumenten komen ook naar voren als een grote bron van bezorgdheid (6 op de 10).  De prijzen in euro en de GGO’s zijn bezorgdheden die bij minder dan 1 consument op 2 voorkomen.  De kwaliteit van de ontvangen informatie  Met uitzondering van de informatie over de prijzen in euro zijn de consumenten weinig of helemaal niet tevreden over de ontvangen informatie. Synthese 1

21  De kwaliteit van de ontvangen informatie  De consumenten zijn vooral niet te spreken over het gebrek aan informatie over de voedingsproducten, waar het gaat om hun samenstelling en de risico’s (impact op de gezondheid, gezond en kwaliteitsproduct, zonder scheikundige additieven, de netheid en de GGO’s).  De informatiebronnen  Niet alle informatiebronnen hebben dezelfde waarde in hun ogen.  De consumentenorganisaties zijn het best aangeschreven kanaal voor het verstrekken van informatie, vindt 1 consument op 2.  De andere informatiebronnen scoren minder goed: de distributeurs worden maar genoemd door minder dan 1 consument op de 5, de overheid door 1 consument op 10, de bedrijven en de NGO’s door minder dan 1 consument op de 20. Synthese 2

22


Download ppt "Cawar Consumer Awareness. Doelstellingen  Bepalen wat de omvang van de problemen rond consumptie is.  De kwaliteit evalueren van de informatie die wordt."

Verwante presentaties


Ads door Google