De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alkanen De algemene molecuulformule van een alkaan is: C n H 2n+2 CH 4 | | | | —C—C—C—C— | | | | H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | |

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alkanen De algemene molecuulformule van een alkaan is: C n H 2n+2 CH 4 | | | | —C—C—C—C— | | | | H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | |"— Transcript van de presentatie:

1 mlavd@BCEC1 Alkanen De algemene molecuulformule van een alkaan is: C n H 2n+2 CH 4 | | | | —C—C—C—C— | | | | H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | | | | | | H H H H | H— C—H | H H H | | H— C—C—H | | H H C 4 H 10 C3H8C3H8 C2H6C2H6

2 mlavd@BCEC2 Naamgeving alkanen: lineair Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Aantal C op rijstructuurformulenaam 1methaan 2 ethaan 3 propaan 4 butaan H | H— C—H | H H H | | H— C—C—H | | H H | | | —C—C—C— | | | | | | | —C—C—C—C— | | | |

3 mlavd@BCEC3 Naamgeving alkanen: lineair Aantal C op rijstructuurformulenaam 5 pentaan 6 hexaan 7 heptaan 8octaan | | | | | | | -C-C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C- | | | | |

4 mlavd@BCEC4 Naamgeving alkanen: lineair Aantal C op rijstructuurformulenaam 6hexaan | | | —C—C—C— | | | | —C—C— | | —C— | Of ook wel weergegeven met

5 mlavd@BCEC5 Naamgeving alkanen: cyclisch De C-atomen kunnen ook in een ring zitten  cyclo-alkaan. De naamgeving gaat hetzelfde alleen wordt nu de toevoeging cyclo voor de rest van de naam gezet. Aantal C-atomen op rij in de ring structuurformulenaam pentaancyclo 5

6 mlavd@BCEC6 Naamgeving alkanen: vertakt Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Het aantal C-atomen in de zijketen bepaalt de naam van de zijgroep. De naam van de zijgroep eindigt op –yl. CH 3 | | | | | | — C—C—C—C—C—C — | | | | | | CH 3 CH 3 | | | | | — C—C—C—C—C— | | | | | | —C—C— | | hexaan heptaan 2 e 1 e 2 e 4 e methyl2- dimethyl2,4-

7 mlavd@BCEC7 Naamgeving organische moleculen: vertakt oefenen Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Je begint te tellen aan de kant waar je het eerste een zijgroep tegenkomt en blijft van die kant af door tellen. CH 3 | | | | | — C—C—C—C—C— | | | | | | CH 3 —C—C— | | 2,2-dimethylheptaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | CH 3 C 2 H 5 4-ethyl-2-methyl hexaan De volgorde van de zijgroepen is alfabetisch (NB: reken de voorvoegsels di, tri, etc niet mee in de naam)

8 mlavd@BCEC8 Naamgeving organische moleculen: vertakt en cyclisch oefenen Geef de namen van onderstaande moleculen CH 3 | | | | | | — C—C—C—C—C—C — | | | | | | CH 3 CH 3 | | | | | — C—C—C—C—C—CH 3 | | | | | CH 3 CH 3 CH 3 | | | | | CH 3 —C—C—C—C—C—CH 3 | | | | | CH 3 C 2 H 5 CH 3 CH 3 | | —C—CH 2 —C—CH 3 | | —C—CH 2 — C—C 2 H 5 | | C 3 H 7 | | —C—CH 2 —C—CH 3 | | | CH 2 — C—C 2 H 5 | C 2 H 5 2-methylhexaan 2,2,4-trimethylhexaan 4-ethyl-2,2,5,6-tetramethyl heptaan 1-ethyl-2,2-dimethyl-1-propyl cyclohexaan 1,1-diethyl-2,3-dimethyl cyclobutaan

9 mlavd@BCEC9 Naamgeving alkanen: isomeren Van moleculen kunnen verschillende vormen bestaan. Dit noemen we isomeren. Isomeren zijn moleculen met dezelfde molecuulformule maar een andere structuurformule. | | | | —C—C—C—C— | | | | | | | —C—C—C— | | | —C— | butaan = C 4 H 10 Methylpropaan = C 4 H 10

10 mlavd@BCEC10 Naamgeving alkanen: isomeren Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C 5 H 12 | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | pentaan | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | | —C— | | | —C—C—C— | | | —C— | 2-methylbutaan dimethylpropaan

11 mlavd@BCEC11 Naamgeving alkanen: isomeren Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C 6 H 14 | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | hexaan | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | | —C— | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | 2-methylpentaan | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 3-methylpentaan | —C— | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | 2,2-dimethylbutaan 2,3-dimethylbutaan

12 mlavd@BCEC12 Naamgeving alkanen: isomeren Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C 7 H 16 | | | | | | | —C—C—C—C—C—C—C— | | | | | | | heptaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | —C— | | —C— | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 2-methylhexaan 3-methylhexaan | —C— | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 2,2-dimethylpentaan 2,3-dimethylpentaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | —C— | | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | C 2 H 5 3-ethylpentaan CH 3 | | | | —C—C—C—C— | | | | CH 3 CH 3 2,2,3-trimethylbutaan

13 mlavd@BCEC13 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen O || -C-OH of COOH of -CH 2 -OH H | -N-H (of NH 2 ) -zuur hydroxy--ol -amine amino- Kenmerkende groep Naam als ‘hoofdgroep’ Naam als ‘zijgroep’ = achtervoegsel = voorvoegsel

14 mlavd@BCEC14 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen -C≡C- -C=C- | | H H Cl, Br, I, F -yn -een Kenmerkende groep Naam als ‘hoofdgroep’ Naam als ‘zijgroep’ = achtervoegsel = voorvoegsel -benzeen Chloor-, broom-, jood-, fluor- fenyl-

15 mlavd@BCEC15 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen oefenen 4-hydroxy-2-methylpentaanzuur 2,3-dibroom-3-chloorbutaan-1-amine 2-amino-5,7-octadieen-1,3,4,5,8- pent(a)ol Of beter 7-amino-1,3-octadieen-1,4,5,6,8-pent(a)ol

16 mlavd@BCEC16 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen oefenen 5-fenyl-2-hepteenzuur 2,4-dibroom-2,7-dichloor-3,6- diethyl-1,1,5-trifluor-4,5-dimethyl octaan-1-amine

17 mlavd@BCEC17 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren trans-1,2-dichlooretheen cis-1,2-dichlooretheen trans-1,2-dichloorpropeen cis-1,2-dichloorpropeen 1,2-dichloorpropaan

18 mlavd@BCEC18 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren trans-1,2-di chlooretheen cis-1,2-di chlooretheen trans-1,2-di chloorpropeen cis-1,2-di chloorpropeen Wanneer komt in de naam trans- te staan ?? trans betekent dat links en rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat één van de genoemde groepen boven en de andere onder de dubbele binding zit.

19 mlavd@BCEC19 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren trans-1,2-di chlooretheen cis-1,2-di chlooretheen trans-1,2-di chloorpropeen cis-1,2-di chloorpropeen Wanneer komt in de naam cis- te staan ?? cis betekent dat links en rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat allebei de genoemde groepen boven óf allebei onder de dubbele binding zitten

20 mlavd@BCEC20 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren Samengevat: Om cis/trans isomerie te krijgen moet er een dubbele binding in het molecuul aanwezig zijn én moeten links én rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn. Cis betekent dat links én rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat de genoemde groepen allebei boven of allebei onder de dubbele binding zitten Trans betekent dat links en rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat een van de genoemde groepen boven en de andere onder de dubbele binding zit.

21 mlavd@BCEC21 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren oefenen 12341234 Geef de correcte systematische namen van de volgende stoffen 1: trans-2-hexeen 2: 1-buteen 3: trans-3-hexeen 4: cis-4-octeen


Download ppt "Alkanen De algemene molecuulformule van een alkaan is: C n H 2n+2 CH 4 | | | | —C—C—C—C— | | | | H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | |"

Verwante presentaties


Ads door Google