De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alkanen De algemene molecuulformule van een alkaan is: C n H 2n+2 CH 4 | | | | —C—C—C—C— | | | | H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | |

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alkanen De algemene molecuulformule van een alkaan is: C n H 2n+2 CH 4 | | | | —C—C—C—C— | | | | H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | |"— Transcript van de presentatie:

1 Alkanen De algemene molecuulformule van een alkaan is: C n H 2n+2 CH 4 | | | | —C—C—C—C— | | | | H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | | | | | | H H H H | H— C—H | H H H | | H— C—C—H | | H H C 4 H 10 C3H8C3H8 C2H6C2H6

2 Naamgeving alkanen: lineair Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Aantal C op rijstructuurformulenaam 1methaan 2 ethaan 3 propaan 4 butaan H | H— C—H | H H H | | H— C—C—H | | H H | | | —C—C—C— | | | | | | | —C—C—C—C— | | | |

3 Naamgeving alkanen: lineair Aantal C op rijstructuurformulenaam 5 pentaan 6 hexaan 7 heptaan 8octaan | | | | | | | -C-C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C- | | | | |

4 Naamgeving alkanen: lineair Aantal C op rijstructuurformulenaam 6hexaan | | | —C—C—C— | | | | —C—C— | | —C— | Of ook wel weergegeven met

5 Naamgeving alkanen: cyclisch De C-atomen kunnen ook in een ring zitten  cyclo-alkaan. De naamgeving gaat hetzelfde alleen wordt nu de toevoeging cyclo voor de rest van de naam gezet. Aantal C-atomen op rij in de ring structuurformulenaam pentaancyclo 5

6 Naamgeving alkanen: vertakt Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Het aantal C-atomen in de zijketen bepaalt de naam van de zijgroep. De naam van de zijgroep eindigt op –yl. CH 3 | | | | | | — C—C—C—C—C—C — | | | | | | CH 3 CH 3 | | | | | — C—C—C—C—C— | | | | | | —C—C— | | hexaan heptaan 2 e 1 e 2 e 4 e methyl2- dimethyl2,4-

7 Naamgeving organische moleculen: vertakt oefenen Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Je begint te tellen aan de kant waar je het eerste een zijgroep tegenkomt en blijft van die kant af door tellen. CH 3 | | | | | — C—C—C—C—C— | | | | | | CH 3 —C—C— | | 2,2-dimethylheptaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | CH 3 C 2 H 5 4-ethyl-2-methyl hexaan De volgorde van de zijgroepen is alfabetisch (NB: reken de voorvoegsels di, tri, etc niet mee in de naam)

8 Naamgeving organische moleculen: vertakt en cyclisch oefenen Geef de namen van onderstaande moleculen CH 3 | | | | | | — C—C—C—C—C—C — | | | | | | CH 3 CH 3 | | | | | — C—C—C—C—C—CH 3 | | | | | CH 3 CH 3 CH 3 | | | | | CH 3 —C—C—C—C—C—CH 3 | | | | | CH 3 C 2 H 5 CH 3 CH 3 | | —C—CH 2 —C—CH 3 | | —C—CH 2 — C—C 2 H 5 | | C 3 H 7 | | —C—CH 2 —C—CH 3 | | | CH 2 — C—C 2 H 5 | C 2 H 5 2-methylhexaan 2,2,4-trimethylhexaan 4-ethyl-2,2,5,6-tetramethyl heptaan 1-ethyl-2,2-dimethyl-1-propyl cyclohexaan 1,1-diethyl-2,3-dimethyl cyclobutaan

9 Naamgeving alkanen: isomeren Van moleculen kunnen verschillende vormen bestaan. Dit noemen we isomeren. Isomeren zijn moleculen met dezelfde molecuulformule maar een andere structuurformule. | | | | —C—C—C—C— | | | | | | | —C—C—C— | | | —C— | butaan = C 4 H 10 Methylpropaan = C 4 H 10

10 Naamgeving alkanen: isomeren Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C 5 H 12 | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | pentaan | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | | —C— | | | —C—C—C— | | | —C— | 2-methylbutaan dimethylpropaan

11 Naamgeving alkanen: isomeren Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C 6 H 14 | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | hexaan | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | | —C— | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | 2-methylpentaan | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 3-methylpentaan | —C— | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | 2,2-dimethylbutaan 2,3-dimethylbutaan

12 Naamgeving alkanen: isomeren Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C 7 H 16 | | | | | | | —C—C—C—C—C—C—C— | | | | | | | heptaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | —C— | | —C— | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 2-methylhexaan 3-methylhexaan | —C— | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 2,2-dimethylpentaan 2,3-dimethylpentaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | —C— | | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | C 2 H 5 3-ethylpentaan CH 3 | | | | —C—C—C—C— | | | | CH 3 CH 3 2,2,3-trimethylbutaan

13 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen O || -C-OH of COOH of -CH 2 -OH H | -N-H (of NH 2 ) -zuur hydroxy--ol -amine amino- Kenmerkende groep Naam als ‘hoofdgroep’ Naam als ‘zijgroep’ = achtervoegsel = voorvoegsel

14 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen -C≡C- -C=C- | | H H Cl, Br, I, F -yn -een Kenmerkende groep Naam als ‘hoofdgroep’ Naam als ‘zijgroep’ = achtervoegsel = voorvoegsel -benzeen Chloor-, broom-, jood-, fluor- fenyl-

15 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen oefenen 4-hydroxy-2-methylpentaanzuur 2,3-dibroom-3-chloorbutaan-1-amine 2-amino-5,7-octadieen-1,3,4,5,8- pent(a)ol Of beter 7-amino-1,3-octadieen-1,4,5,6,8-pent(a)ol

16 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen oefenen 5-fenyl-2-hepteenzuur 2,4-dibroom-2,7-dichloor-3,6- diethyl-1,1,5-trifluor-4,5-dimethyl octaan-1-amine

17 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren trans-1,2-dichlooretheen cis-1,2-dichlooretheen trans-1,2-dichloorpropeen cis-1,2-dichloorpropeen 1,2-dichloorpropaan

18 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren trans-1,2-di chlooretheen cis-1,2-di chlooretheen trans-1,2-di chloorpropeen cis-1,2-di chloorpropeen Wanneer komt in de naam trans- te staan ?? trans betekent dat links en rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat één van de genoemde groepen boven en de andere onder de dubbele binding zit.

19 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren trans-1,2-di chlooretheen cis-1,2-di chlooretheen trans-1,2-di chloorpropeen cis-1,2-di chloorpropeen Wanneer komt in de naam cis- te staan ?? cis betekent dat links en rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat allebei de genoemde groepen boven óf allebei onder de dubbele binding zitten

20 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren Samengevat: Om cis/trans isomerie te krijgen moet er een dubbele binding in het molecuul aanwezig zijn én moeten links én rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn. Cis betekent dat links én rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat de genoemde groepen allebei boven of allebei onder de dubbele binding zitten Trans betekent dat links en rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat een van de genoemde groepen boven en de andere onder de dubbele binding zit.

21 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren oefenen Geef de correcte systematische namen van de volgende stoffen 1: trans-2-hexeen 2: 1-buteen 3: trans-3-hexeen 4: cis-4-octeen


Download ppt "Alkanen De algemene molecuulformule van een alkaan is: C n H 2n+2 CH 4 | | | | —C—C—C—C— | | | | H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | |"

Verwante presentaties


Ads door Google