De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mengen/scheiden MethodeSoort mengselPrincipe IndampenOplossing van een vaste stof in een vloeistof Vluchtigheid DestillerenOplossing van twee of meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mengen/scheiden MethodeSoort mengselPrincipe IndampenOplossing van een vaste stof in een vloeistof Vluchtigheid DestillerenOplossing van twee of meer."— Transcript van de presentatie:

1

2 Mengen/scheiden MethodeSoort mengselPrincipe IndampenOplossing van een vaste stof in een vloeistof Vluchtigheid DestillerenOplossing van twee of meer vloeistoffen Kookpunt Bezinken/ centrifugeren Suspensie/EmulsieDichtheid FiltrerenSuspensieDeeltjesgrootte AdsorberenKleur en geurstoffen in een oplossing of gas Aanhechtings- vermogen ExtraherenTwee vaste stoffenOplosbaarheid

3 Koolstofchemie  Covalentie = Aantal bindingen dat een atoom kan maken (alléén niet-metalen!) • Enkelvoudige binding • Dubbele binding • Driedubbele binding ElementCovalentie H, F, Cl, Br, I1 O2 N3 C, Si4 S2,4, of 6 P3 of 5

4 Naamgeving (BINAS 66D) 1. Zoek de langste keten (=stamnaam) 2. Bepaal de binding (enkel, dubbel) 3. Bepaal de zijgroepen 4. Hoeveel van elk (mono, di, tri) 5. Nummering Alkaan= alleen enkele bindingen: C n H 2n+2 Alkeen= één of meer dubbele bindingen: C n H 2n

5 Zijgroepen (BINAS 66D)  Halogenen (Br,Cl,F of I, voorvoegsel eigen naam)  Methylgroep (C n H n+2 groep, CH 3 of C 2 H 5, voorvoegsel metyl,ethyl)  Alcohol (OH groep, achtervoegsel –ol, voorvoegsel hydroxy-)  Aminen (NH 2 groep, achtervoegsel –amine, voorvoegsel amino-)  Zuren (COOH groep, achtervoegsel –zuur)

6 Voorbeeldje:  Langste keten = 3 – 1 dubbele binding  stamnaam propeen.  Zijgroepen= 1: broom  Naam: 3-broom-1-propeen  Langste keten = 5 – enkele bindingen  stamnaam = pentaan  Zijgroepen= 3 methyl groepen  Naam: 2,2,4-trimethylpentaan

7 H3: Atomen  Atoomnummer = aantal protonen  Massagetal = aantal protonen + neutronen = het aantal deeltjes in de kern  Zie tabel 25 (massagetal) & 99 (relatieve atoommassa)  Atoomnummer is altijd Kleiner dan de atoommassa

8 Bouw van het atoom  Bij een atoom zijn de elektronen altijd gelijk aan het aantal protonen  Atoom = ongeladen, dus positief en negatief moet gelijk aan elkaar zijn  Ion = geladen atoom. Heeft dus te veel (negatieve lading) of te weinig (positieve lading) elektronen  Aantal elektronen = protonen + of – de lading.  Bv: Mg 2+  Atoomnummer = 12, dus 12 protonen. Lading van 2+, dus twee elektronen te weinig. Elektronen = 12-2=10.

9 Isotopen  Isotoop = hetzelfde atoomnummer, ander massagetal  Zie Binas 25  Zelfde atoomnummer = zelfde aantal protonen  Ander massagetal, zelfde aantal protonen  ander aantal neutronen  Isotoop = hetzelfde element, met hetzelfde aantal protonen, maar een ander aantal neutronen  Bv: Mg-24, Mg-25 en Mg-26.  Het getal staat voor het massagetal

10 Elementgroepen  Groep 1: Alkalimetalen  Zeer onedel, reageren dus met alles  Lading 1+  Groep 2: Aardalkalimetalen  Behoorlijk onedel, reageren met bijna alles  Lading 2+  Groep 17: Halogenen  Komen nooit alleen voor (Cl 2 Br 2 I 2 F 2 )  Lading 1-  Groep 18: Edelgassen  Zeer edel, reageren nergens mee  Geen ionlading, want komen niet als ion voor

11 Zouten  Opgebouwd uit een metaal en een niet-metaal  Bestaan uit ionen, gebonden door zeer sterke ionbinding.  Ion heeft een ander aantal e - dan p +  Ionlading: Zie BINAS 45 & 66B  Lading in een molecuul is 0, aantal – en + moet dus gelijk zijn  AlCl 3  Ba 2 (PO4) 3 ElementLading K, Na, Ag1+ Al3+ Fe2+,3+ Overige metalenmeestal 2+ F,Cl,Br,I1- O,S2-

12 Water  In water lost een zout wel of niet op. Zie BINAS 45  Reactievergelijkingen:  Oplosvergelijking: van (s) naar (aq)  KI (s)  K + (aq) + I - (aq)  MgCl 2 (s)  Mg 2+ (aq) + 2 Cl - (aq)  Indampvergelijking: van (aq) naar (s)  3 Na + (aq) + PO 4 3- (aq)  Na 3 PO 4 (s)

13 Neerslag  Twee oplosbare zouten die samen een onoplosbaar zout vormen  Vergelijking maken: We voegen bij elkaar: een oplossing van loodnitraat en natriumjodide 1. Deeltjes  Pb 2+ (aq), NO 3 - (aq), Na + (aq), I - (aq) 2. 45 3. Reactie  Pb 2+ (aq) + 2 I - (aq)  PbI 2 (s) 4. Kloppend 5. Check Deeltjes inventariseren Mini-tabel 45 Neerslagreactie opschrijven Kloppend maken Check: deeltjes + lading NO 3 - I-I- Pb 2+ gs Na + gg

14 Bindingen  Metalen – Alleen metalen  Binding waarbij de positieve metaalionen bij elkaar gehouden worden door de vrije, negatieve, elektronen  Zouten – Metaal met een niet metaal  Ionbinding: + en – trekt elkaar aan  zeer sterke binding  Moleculaire stoffen – Alleen niet-metalen  Molecuulbinding (vanderwaals krachten): Binding TUSSEN moleculen. Zeer zwak  laag smeltpunt  Hoe groter het molecuul, hoe hoger de massa, hoe hoger de aantrekkingskracht, hoe hoger het smeltpunt

15 Invloed op kook/smeltpunt  Ionbinding = zeer sterk, hoogste smeltpunt  Metaalbinding = redelijk sterk, hoog smeltpunt  Vanderwaalsbinding = zwak, laag smeltpunt  Grotere massa  hoger smeltpunt  Dipool  extra binding  hoger smeltpunt  Atoombinding = redelijk sterk  Polarie atoombinding= sterker  hoger smeltpunt

16 Waterstofbruggen  Binding tussen N-H of O-H groep  H bindt met N of O (dus positief (H) met negatief (O of N)  N kan dus niet met O!  Kan náást de covalente bindingen!  Aangegeven met een stippellijn  Waterstofbruggen = hydrofiel

17 Hydrofiel en Hydrofoob  Hydrofiel = houdt van water, lost dus goed op in water  Hydrofoob = bang voor water, lost dus niet op in water  Soort zoekt soort principe  Hydrofiel lost op in hydrofiel  Hydrofoob lost op in hydrofoob  Als een moleculaire (dus niet ionaire) stof waterstofbruggen kan vormen, lost het op.

18 De Mol  Eenheid voor de hoeveelheid die je van een stof hebt.  1 mol = 6,022 x 10 23 (getal van Avogadro, zie Binas 7)  1 mol H 2 O = 6,022 x 10 23 water moleculen  1 mol van een stof = de molecuulmassa in u.  Dus 1 mol H2O weegt 18,016 gram (Binas)  De massa van 1 mol stof = molaire massa.  Eenheid = gram per mol (g/mol)  De molaire massa van H2O is 18,016 g/mol

19 Reken schema Aantal mol Aantal dm 3 gas Volume cm 3 of mL Aantal deeltjes Aantal gram Molairiteit mol/L

20 BINAS GrootheidEenheidTabel ρdichtheid10 3 kg m -3 (= g mL -1 ); kg m -3 (= g L -1 ) T8 t/m T12 M molaire massa g mol -1 T98, T99, T40A VmVm molair volume 22,4 L mol -1 (298 K, p 0 ) 24,5 L mol -1 (298 K, p 0 ) T7 NANA getal van Avogadro 6,02 x 10 23 deeltjes mol -1 T7

21 Energie effecten  Endotherm – Energie voor nodig  Constante energietoevoer, bv koken van water  Exotherm – Komt energie bij vrij  Geen constante energietoevoer, bv een kampvuur  Vaak wel activeringsenergie nodig, bv hogere temperatuur  http://www.youtube.com/watch?v=x9n2j8WvDfE http://www.youtube.com/watch?v=x9n2j8WvDfE

22 Evenwichtsvoorwaarde  Zodra het evenwicht is ingesteld, verandert de concentratiebreuk niet meer. Hij blijft dus constant. De evenwichtsvoorwaarde is dan:  Er is evenwicht zodra de concentratiebreuk gelijk is aan K (evenwichtsconstante)  De evenwichtsconstante is alleen afhankelijk van de temperatuur.

23 Reactiesnelheid  Afhankelijk van:  Soort stof  Verdelingsgraad (hoe hoger, hoe sneller)  Meer contactoppervlak, dus grotere kans op een effectieve botsing  Concentratie (hoe hoger hoe sneller)  Meer deeltjes aanwezig, dus grotere kans op een effectieve botsing  Temperatuur (hoe hoger hoe sneller)  Deeltjes bewegen sneller, het aantal botsingen verandert niet, maar het aantal botsingen per seconde wel.

24 Verschuiving van het evenwicht 1. 1. Toevoegen reagens (beginstoffen) 1. - Bv: H2  evenwicht naar rechts. 2. 2. Toevoegen reactant (reactieproduct) 1. - Bv: NH3  evenwicht naar links 3. Verlagen van druk 1. Evenwicht verschuift naar de kant met de meeste mol gas (in dit geval links). 4. Verkleinen van volume 1. Evenwicht verschuift naar de kant met de minste mol gas (in dit geval rechts). 5. Verlagen temperatuur 1. Evenwicht verschuift naar de kant waar energie wordt vrijgegeven dus de exotherme kant (in dit geval naar rechts)


Download ppt "Mengen/scheiden MethodeSoort mengselPrincipe IndampenOplossing van een vaste stof in een vloeistof Vluchtigheid DestillerenOplossing van twee of meer."

Verwante presentaties


Ads door Google