De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toepassen van neerslag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toepassen van neerslag"— Transcript van de presentatie:

1 Toepassen van neerslag
Klas 4

2 Verontreiniging aantonen
Aantonen dat bepaalde verontreiniging (ionen) een oplossing aanwezig zijn Toevoegen van een goed (!!) oplosbaar zout, waardoor een slecht (s) of matig (m) oplosbaar zout met de verontreiniging ontstaat. Bv: aantonen van kwik in water. Stof toevoegen die zelf goed oplost, maar waarvan het negatieve ion slecht oplost met kwik, Bv NaBr Hg+ (aq)+ Br- (aq) HgBr (s) Wel neerslag  verontreinigd Geen neerslag  niet verontreinigd. Let ook op de kleuren! Zie Binas!

3 Ionen verwijderen Dmv neerslag bepaalde ionen verwijderen.
Toevoegen van een goed (!!) oplosbaar zout, waardoor een slecht oplosbaar zout ontstaat (Let op: moet slecht zijn, kan niet met matig oplosbaar!) Bv: Het verwijderen van loodionen uit water. Stof toevoegen die zelf goed oplost, maar waarvan het negatieve ion slecht oplost met lood, Bv NaI: Pb2+ (aq) + 2I- (aq)  PbI2 (s) Het vaste loodjodide is gemakkelijk te verwijderen door filtratie

4 Nieuwe zouten maken Het maken van een nieuw zout uit twee bestaande zouten. Bij elkaar voegen van twee goed oplosbare zouten, waarbij het nieuwe, slecht oplosbare zout ontstaat, of andersom (het nieuwe zout is goed oplosbaar en de tribune-ionen niet) Bv: productie van Calciumcarbonaat (krijt) Twee stoffen zoeken, waarbij de ene Ca2+ bevat, en de ander CO32-. Zelf moeten deze stoffen goed oplosbaar zijn. Bv Na2CO3 en Ca(NO3)2 Ca2+ (aq)+ CO32- (aq)  CaCO3 (s)

5 Oefenen Beschrijf een experiment om:
Cu2+ ionen uit een oplossing te verwijderen Vast kopersulfaat te maken. Aan te tonen of een witte vaste stof zilvernitraat, bariumchloride of kopersulfaat is.

6 Cu2+ ionen uit een oplossing te verwijderen
o natronloog toevoegen (sulfiet-,carbonaat- of fosfaatoplossing mag ook) o Cu2+ (aq) + 2OH- (aq) → Cu(OH)2 (s) o filtreren Vast kopersulfaat te maken. o Magnesiumsulfaatoplossing en een koperfluorideoplossing mengen o Mg2+ (aq) + 2F- (aq) → MgF2 (s) o filtraat indampen o Cu2+ (aq) + SO42- (aq) → CuSO4 (s) Aan te tonen of een witte vaste stof zilvernitraat, bariumchloride of kopersulfaat is. o Stof oplossen in water. o AgNO3 (s) → Ag+ (aq) + NO3- (aq) o BaCl2 (s) → Ba2+ (aq) + 2Cl- (aq) o CuSO4 (s) → Cu2+ (aq) + SO42- (aq) o Kleurt de oplossing blauw, was het kopersulfaat o Als de oplossing kleurloos is voeg dan een natriumchlorideoplossing toe. o Als er een neerslag ontstaat, was het zilvernitraat. o Ag+ (aq) + Cl- (aq) → AgCl (s) o Als er geen neerslag ontstaat, was het bariumchloride.


Download ppt "Toepassen van neerslag"

Verwante presentaties


Ads door Google