De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Externe veiligheidsbeleid In Nederland en Europa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Externe veiligheidsbeleid In Nederland en Europa."— Transcript van de presentatie:

1 Externe veiligheidsbeleid In Nederland en Europa

2 Masterclass sept 03|      Risico’s waartegen we regels maken Gevolgen Kansen Klein Groot Verkeerongelukken Vallen Roken Skieen... Bijensteek Bliksem.. Explosies Gaswolken Vallende vliegtuigen Overstromingen Hongersnood Epidemieën Aardbevingen Overstromingen..

3 Masterclass sept 03|      Mortaliteit Roken5*10 -3 Verkeer (1999)8*10 -5 Bliksem5*10 -7 Bijensteek2*10 -7 Dijkdoorbraak1*10 -7 Schiphol2*10 -8 Chemie6*10 -9

4 Masterclass sept 03|      De Delftsche Donderslagh 12 oktober 1654

5 Masterclass sept 03|      Leiden 1807

6 Masterclass sept 03|      Niet in de woonbebouwing toegelaten; bevoegd gezag bepaalt plaats; In de woonbebouwing toegelaten, wanneer aangetoond is dat er geen gevaar is; In de woonbebouwing toegelaten. 1810: Napoleon: Drie zone model Nota nemen van de bezwaren van de omwonden

7 Masterclass sept 03|      Opnieuw ongevallen 1974Flixborough28/0* 1975Beek14/0 1976Seveso 0/0 1978 Los Alphaques1/216 * doden, binnen/buiten de poort

8 Masterclass sept 03|      Creshent City (1970)

9 Masterclass sept 03|      Feyzin (1979)

10 Masterclass sept 03|      Flixborough

11 Masterclass sept 03|      DSM

12 Masterclass sept 03|      Bhopal (1984)

13 Masterclass sept 03|      Cindu 1992

14 Masterclass sept 03|      1992

15 Masterclass sept 03|      Eerste externe veiligheidsbeleid LPG stations (1978) –interimstandpunt hoofdinspecteur Zonering DSM –500 m zone (voorstel) –te onderbouwen met risico analyse (maar dat konden we toen helemaal nog niet) Alleen brandbaar –toxische gaswolken komen niet vrij

16 Masterclass sept 03|      LPG Beleid 10M ton of LPG door Rotterdam Groei in import, overslag, opslag en transport Groei LPG gebruik in auto’s Noodzaak geharmoniseerd landelijk beleid.

17 Masterclass sept 03|      Interimstandpunt Hoofdinspecteur

18 Masterclass sept 03|      1979: Minister president van Agt Minister van Milieu coördineert gevaarlijke stoffen –(maar niet het transport???) Er komt een afdeling externe veiligheid Er komt een wet externe veiligheid –(later kaderwet, nota, AmvB….)

19 Masterclass sept 03|      De Folder

20 Masterclass sept 03|      1986: Omgaan met Risico’s: Normeren op risico

21 Masterclass sept 03|      Enschede 2000

22 Masterclass sept 03|     

23

24 2001: Minister president Kok Minister van Milieu coördineert gevaarlijke stoffen –Maar zonder de onvervreemdbare verantwoordelijkheden van de andere ministers aan te tasten (en dus geen transport?) –geen luchtverkeer Er komt een projectdirectie externe veiligheid bij VROM en een Centrum voor Externe Veiligheid bij het RIVM Er komt een AmvB externe veiligheid

25 Masterclass sept 03|      De Folder

26 Masterclass sept 03|      Verplichtingen Een bedrijf valt onder het BRZO als het de lage grenswaarde overschrijdt Dan moet het een Preventiebeleid Zware Ongevallen hebben neergelegd in een veiligheidsbeheerssysteem. Onderdeel van Als het bedrijf ook de hoge drempelwaarde overschrijdt is een veiligheidsrapport verplicht waarin voor delen van de installatie en kwantitatieve risico analyse dient te worden gegeven.

27 Masterclass sept 03|      Nederland Wet Milieubeheer Arbeidsomstandighedenwet Wet Rampen en Zware Ongevallen Brandweerwet

28 Masterclass sept 03|      Belgie Wet instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen e Federale Staten, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Verplichtingen dezelfde als in Nederland

29 Masterclass sept 03|      United Kingdom Health and Safety at Work Act (HASAWA, 1974) The Control of Major Hazards Regulation (COMAH, 1984 resp 1999) Zelfde verplichtingen als in Nederland Beoordeling door HSE Technische eisen aan de installatie ongeacht het risico –Meestal strenger dan in Nederland –HSE is een executive: dwz dat ze maatregelen kunnen afdwingen.

30 Masterclass sept 03|      Bondsrepubliek Duitsland Bundes Immissionsschutzgesetz Störfall Verordnung (laatste versie 3/5/2000) Verplichtingen gaan verder dan in Nederland –Informatie ten behoeve van de rampenbestrijding –Veel meer detail ten aanzien van aard en locatie van gevaarlijke stoffen –Eisen ten aanzien van de omgang met de omgeving –Gedetailleerde “richtlinien” (die overigens meestal gericht zijn op het voorkomen van de vorige ramp)

31 Masterclass sept 03|      Frankrijk Décret no. 99-1220 du 28 decembre 1999 modifiant le décret de nomenclature no. 53578 du 20 mai 1953 modifié pris dan la cadre de la loi no. 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classes. Décret no. 2000-258 du 20 mars 2000 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 portant applicataion de la loi sur les installations classes. Circulair du 0 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuse présentes dans certaines catégories d’installations classes pour la protection de l’environment soumises autorisations.

32 Masterclass sept 03|      Frankrijk verplichtingen Veiligheidsafstanden zijn gebaseerd op –De 1% letaliteitsgrens –De afstand voor irreversibele effecten Veiligheidsrapport is net als in Nederland een combinatie van externe en interne veiligheid De nadruk ligt echter meer op maatregelen die zijn genomen om ongevallen te voorkomen Werkwijze is verder conform “paarse boek”

33 Masterclass sept 03|      Ruimtelijke ordening Land Generieke veiligheids- afstanden Effectgericht beleid Risicogericht beleid Criteria voor ruimtelijke ordening Regelingen in ontwikkeling NederlandXX BelgieX (Wallonie)X (Vlaanderen)X FrankrijkXX DuitslandX Verenigd Koninkrijk Xx

34 Masterclass sept 03|      Wat maakt het oordeel negatiever Gevolgen en kansen rampzaligheid onvrijwilligheid onbillijkheid (veronderstelde) onbeheersbaarheid van optreden of gevolgen (mate van persoonlijke invloed) gebrek aan vertrouwen in of openheid van verantwoordelijke instanties onvertrouwde, nieuwe technologie verborgen, uitgestelde en onomkeerbare schade onhelderheid over maatschappelijke voordelen van risicodragende activiteit mogelijkheid tot identificatie met slachtoffers schadelijke intentie veroorzakers

35 Masterclass sept 03|      Vreselijk Niet vreselijk onbekend risico DNA Bekend risico Niet angstwekkend angstwekkend Auto-ongevallen fietsen kerncentrales Magnetron vuurwerk X-ray roken pesticiden DDT Stuwdammen antibiotica alcohol cafeine DES Radioactief afval “pil”

36 Masterclass sept 03|      Risicomaten Individueel risico –Kans per jaar dat een persoon die zich permanent op dezelfde plaats bevindt overlijdt.. Groepsrisico –Kans per jaar dat er een ongeval gebeurt met tenminste een bepaald aantal slachtoffers. Verwachtingswaarde –Gemiddelde aantal doden per jaar.

37 Masterclass sept 03|      Individueel risico 10 -8 10 -7 10 -6

38 Masterclass sept 03|      Verwachtingswaarde (PLL) 1101001000 10 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 Groepsrisico Aantal slachtoffers (N) Frequentie (F)

39 Masterclass sept 03|      Basis IR Dijken: kans op verdrinken is 10 -6 Verkeer: kans op dood is minimaal 10 -4

40 Masterclass sept 03|      Onaanvaardbaar Individueel risico 10 -6 Toenemend risico 10 -5 Aanvaardbaar wanneer nieuw ALARA

41 Masterclass sept 03|      Basis Groepsrisico Ankerpunt 10 doden bij 10 -5 uit LPG stations Helling steiler dan -1 (want risk avers) Er circuleren waarden tussen -1 en -2 –Okrent: -1.2 –Turkenburg -1.5 –Hubert -2 Alleen hele exponent in de Kamer te verkopen.

42 Masterclass sept 03|      Normennota Groningen

43 Masterclass sept 03|      ALARA Orienterende waarde 1101001000 10 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 Aantal doden N Frequentie F Installaties Nederland Groepsrisicocriteria Transport

44 Masterclass sept 03|      Risicocriteria Vlaanderen 1101001000 10 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 Aantal doden N Frequentie F 10 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 Kwetsbare bestemmingen Buiten de inrichting Buiten industriezone

45 Masterclass sept 03|      Risicocriteria Wallonie Is de gebeurtenis fysiek onmogelijk? Blijft het effect buiten de woonomgeving? Kan de bevolking op tijd weg komen Is de kans klein genoeg zodat het en ongeloofwaardig incident genoemd kan worden. –Maar wat dat dan is is ter beoordeling van het bevoegd gezag

46 Masterclass sept 03|      Risicocriteria UK 10 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 Grote concentraties mensen bevolking Groepsrisico: via de scaled risk integral komt neer op N-kwadraat regel

47 Masterclass sept 03|      Risicocriteria Duitsland In principe geen risico voor de bevolking ex grondwet. Geen ruimte voor kansen discussie Effect benadering Wat het “grootst denkbare ongeval” kan zijn verschilt per geval want ter beoordeling aan het bevoegd gezag. –Namelijk of het maximale ongeval in het VR goed is beschreven.

48 Masterclass sept 03|      Risicocriteria Frankrijk Effectbenadering Echter scenario’s die moeten worden gebruikt voor het berekenen van het maximale effect zijn voorgeschreven Daarmee zijn frequenties begraven in de regelgeving In de praktijk is een en ander onderhandelbaar

49 Masterclass sept 03|      Nederland vs de rest van de EU Nederlandse systeem is ingewikkelder Maar ruimtelijk gezien kan er (veel) meer In Nederland nemen we dus meer risico

50 Masterclass sept 03|      Interne vs externe veiligheid Kwantitatief beleid tav arbeidsrisico’s nu in ontwikkeling –Onderscheid tussen “eigen” activiteiten, activiteiten van anderen binnen de tent en externen. Maar er Zijn nog meer “niet externen” –Passagiers –Wachtenden –Uitzwaaiers

51 Masterclass sept 03|     

52 Rampenpotentieel Luchtvaart praten we liever niet over Rangeren in de binnenstad Dijkring 1

53 Masterclass sept 03|      Dijkring 1

54 Masterclass sept 03|     

55 Doorgaande sporen tellen niet mee Oplossing IJsselmonde Nederleggen tijdens transport mag altijd en overal

56 Masterclass sept 03|      Mentaliteitsverandering Wie bevoegd is, is verantwoordelijk –Niet verschuilen achter een (alomvattend) collectief Beslis alleen met kennis van zaken –Je hoeft er geen verstand van te hebben als je het maar kunt managen Aanvaard risico’s expliciet –Vliegveld Maastricht: Er is gen beleid re groepsrisico dus is er geen groepsrisico (en willen we het niet weten als het er wel is ook, minister VenW) Zie af van spitsvondigheden –Als het maar binnen de wet is doet het er niet toe dat het en idioot plan is Betaal de schade –En laat de belastingbetaler er niet voor opdraaien Neem je verantwoordelijkheid –Afrekenen is onderdeel van het rouwproces


Download ppt "Externe veiligheidsbeleid In Nederland en Europa."

Verwante presentaties


Ads door Google