De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010

2 VVSG - Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie (Maldegem) Kennismaking met kinderdagverblijf Kwakkie (Knesselare) Vragen Zelfstandige kinderdagverblijven in de toekomst Middagmaal Bezoeken Bezoek kinderdagverblijf Kwakkie (Knesselare) Bezoek kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie (Maldegem) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst2 -27-7-2014

3 VVSG - Inleiding Zelfstandige kinderdagverblijven in Vlaanderen: de cijfers Definitie van zelfstandig kinderdagverblijf Situering binnen Vlaams kinderopvanglandschap ZKDV: van enkel gemeld, over attest van toezicht tot IKG Overzicht relevante regelgeving: procedure en voorwaarden Financiering zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven en lokale besturen Vragen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst3 -27-7-2014

4 VVSG - Zelfstandige kinderdagverblijven in Vlaanderen ZKDV: cijfers 1 ste kwartaal 2010 Aantal plaatsen: 28.041 Vergelijking: - aantal plaatsen in erkende KDV: 16.682 - aantal plaatsen dagopvang: 83.675 (34%) - in 2000 waren er 11.449 opvangplaatsen in zelfstandige KDV (in 2010 dus stijging met 144%). Totaal aanbod dagopvang tussen 2000 en 2010 gestegen met 36%). Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst4 -27-7-2014

5 VVSG - Zelfstandige kinderdagverblijven in Vlaanderen ZKDV: cijfers 1 ste kwartaal 2010 provinciale verschillen Brussels gewest: 4.804 plaatsen (66% van dagopvang) Antwerpen: 6.177 plaatsen (32% van dagopvang) Limburg: 1.091 (14% van dagopvang) Oost-Vlaanderen: 5.912 (31% van dagopvang) West-Vlaanderen: 5.173 (32% van dagopvang) Vlaams-Brabant: 1.884 (35% van dagopvang) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst5 -27-7-2014

6 VVSG - Zelfstandige kinderdagverblijven in Vlaanderen ZKDV: cijfers 1 ste kwartaal 2010 Aantal opvangvoorzieningen: 1.398 Vergelijking: - gemiddeld aantal plaatsen/ZKDV: 20 - in 2000 was gemiddeld aantal plaatsen/ZKDV: 16 - aantal voorzieningen erkende KDV: 360 en gemiddeld aantal plaatsen/erkende KDV: 46 Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst6 -27-7-2014

7 VVSG - Zelfstandige kinderdagverblijven in Vlaanderen ZKDV: cijfers 1 ste kwartaal 2009 Organiserend bestuur: - privé-bestuur: 24.131 (94%) - openbaar bestuur: 1.540 (6%) Vergelijking: - erkend KDV: - openbaar bestuur: 33% - IBO (initiatief buitenschoolse opvang) - openbaar bestuur: 68% Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst7 -27-7-2014

8 VVSG - Zelfstandige kinderdagverblijven in Vlaanderen ZKDV: cijfers 1 ste kwartaal 2010 Aantal IKG-plaatsen: 8.688 Aantal gezinnen die kindcode IKG-opvang hebben gekregen: 19.980 Vergelijking: - IKG-plaatsen zijn 31% van totaal aantal plaatsen ZKDV - ook daar provinciale verschillen: - BHG: 20% - Antwerpen: 27% - Limburg: 33% - Oost-Vlaanderen: 30% - Vlaams-Brabant: 21% - West-Vlaanderen: 56% Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst8 -27-7-2014

9 VVSG - Zelfstandige kinderdagverblijven in Vlaanderen ZKDV: maart 2010 gemiddelde ouderbijdrage: 12,56 euro Vergelijking: - gemiddelde ouderbijdrage DVO (4 de kwartaal 2009): 12,52 euro - gemiddelde ouderbijdrage KDV (4 de kwartaal 2009): 13,38 euro - in 2000 was gemiddelde ouderbijdrage 10,63 euro Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst9 -27-7-2014

10 VVSG - Definitie van zelfstandig kinderdagverblijf Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst10 -27-7-2014

11 VVSG - Definitie van zelfstandig kinderdagverblijf “een opvangvoorziening die ten minste voorschoolse opvang aanbiedt en een capaciteit heeft van minimaal 8 opvangplaatsen.” Andere (oude) termen voor ZKDV: POI (particuliere opvanginstelling), mini-crèche Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst11 -27-7-2014

12 VVSG - Situering Vlaams kinderopvanglandschap Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst12 -27-7-2014

13 VVSG - Situering Vlaams kinderopvanglandschap Zelfstandig kinderdagverblijf = Formele opvang (versus informele opvang) Voorschoolse opvang (versus buitenschoolse opvang) Zelfstandige opvang (versus erkende en/of gesubsidieerde opvang). Andere zelfstandige opvangvormen: zelfstandige onthaalouder (max. 7 kinderen gelijktijdig), zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening (kinderen uit basisonderwijs) Groepsopvang (versus gezinsopvang) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst13 -27-7-2014

14 VVSG - Van enkel gemeld, over AvT tot IKG Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst14 -27-7-2014

15 VVSG - Van enkel gemeld, over AvT tot IKG ZKDV – enkel gemeld -Verplichte meldingsplicht voor alle opvang op bestendige wijze (model “meldingsformulier”); -Klachtendienst Kind en Gezin; -Inspectiebezoek mogelijk (veiligheid kinderen); -Geen specifieke kwaliteitseisen, voorwaarden of na te leven bepalingen; -Geen financiële ondersteuning door Kind en Gezin of Vlaamse gemeenschap bv VIPA mogelijk; -Geen aflevering fiscaal attest; -Opmerking: aantal activiteiten uitgesloten van melding (opvang klanten handelszaken, activiteiten jeugdwerk enz). Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst15 -27-7-2014

16 VVSG - Van enkel gemeld, over AvT tot IKG ZKDV – met attest van toezicht -Voorziening moet voldoen aan bepaalde voorwaarden (non- discriminatie, veiligheid kinderen garanderen, beveiligde toegang, aangepaste lokalen en materiaal, voldoende begeleiding, crisisbeleid en melding gevaarsituatie, capaciteiten verantwoordelijken en medewerkers, verantwoordelijke heeft kennis van de Nederlandse taal, voldoen aan normen brandveiligheid, enz); -Klachtendienst Kind en Gezin; -Ouderbijdrage vrij te bepalen door voorziening en ouders hebben recht op fiscaal attest; -Procedure: aanvraag tot AvT indienen bij Kind en Gezin, inspectiebezoek, beslissing Kind en Gezin. AvT drie jaar geldig. Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst16 -27-7-2014

17 VVSG - Van enkel gemeld, over AvT tot IKG ZKDV – met attest van toezicht Detailvoorwaarden attest van toezicht (vgl erkende opvang): -Strikte ratio begeleider/aanwezige kinderen: -per begonnen schijf van 7 kinderen die max. 18 maand oud zijn 1 begeleider aanwezig -per begonnen schijf van 10 kinderen die ouder zijn dan 18 maand 1 begeleider aanwezig versus personeelsnorm + kwaliteitshandboek in erkende sector -Maximaal aantal aanwezige kinderen bepaald door Kind en Gezin versus mogelijkheid tot overbezetting in erkende sector -5 m² leef- en rustruimte per kind Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst17 -27-7-2014

18 VVSG - Van enkel gemeld, over AvT tot IKG ZKDV – met financiële ondersteuning -Fin. ondersteuning inclusieve opvang (zie MB van 28 januari 2010 houdende de voorwaarden tot toekenning van een extra financiële ondersteuning voor de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte aan organiserende besturen en voorzieningen) -Fin. basisondersteuning -Bedrag in verhouding tot minimaal aantal openingsdagen (220) en uren (5) -Bijkomende voorwaarden: AvT + kwalificatiebewijs en kennis nederlandse taal verantwoordelijke, minstens 12 uur vorming/kalenderjaar, kwaliteitsnorm per KWAPOI-afname gemiddeld minimaal 4 en jaarlijkse evaluatie via Z-KWAPOI of Ziko Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst18 -27-7-2014

19 VVSG - Van enkel gemeld, over AvT tot IKG ZKDV – met financiële ondersteuning -Fin. ondersteuning flexibele opvang -Bedrag in verhouding tot bijkomend flexibel opvangaanbod van minstens 440 uur per kalenderjaar -Financiële ondersteuning mogelijk vanaf de start van de opvang met Attest van Toezicht (geen programmatie) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst19 -27-7-2014

20 VVSG - Van enkel gemeld, over AvT tot IKG ZKDV – met IKG -Ouders betalen een inkomensgerelateerde bijdrage. Voorziening respecteert bepalingen inzake ouderbijdrage (MB van 17 maart 2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders); -Voorziening respecteert voorrangsregels (tot ten minste 20% van de opvangcapaciteit); -Facturatie al dan niet door de opvangvoorziening zelf; -Voorziening krijgt vergoeding van Kind en Gezin per prestatie; -Procedure: aanvraag indienen bij Kind en Gezin, voorlopige/definitieve beslissing Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst20 -27-7-2014

21 VVSG - Van enkel gemeld, over AvT tot IKG ZKDV – met IKG -Binnen de begroting, maar voorlopig voldoende middelen beschikbaar om alle aanvragen toe te kennen. -Ouders berekenen zelf bijdrage + vragen attest aan bij Kind en Gezin dat zij bezorgen aan voorziening. Voorziening registreert opvangprestaties en bezorgt die aan Kind en Gezin. Kind en Gezin vergoedt de voorziening. Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst21 -27-7-2014

22 VVSG - Overzicht regelgeving Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst22 -27-7-2014

23 VVSG - Overzicht regelgeving Meldingsplicht -BVR van 13 februari 2009 houdende de regeling van de melding aan Kind en Gezin van opvang op bestendige wijze Attest van toezicht: -BVR van 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen (algemene voorwaarden) -MB van 24 april 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen (nadere voorwaarden voor AvT en procedure) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst23 -27-7-2014

24 VVSG - Overzicht regelgeving Attest van toezicht (vervolg): -Leidraad bij de voorwaarden van het attest van toezicht van Kind en Gezin, versie zelfstandige kinderdagverblijven Financiële ondersteuning: -BVR van 13 februari 2009 houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen IKG: -BVR van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst24 -27-7-2014

25 VVSG - Financiering zelfstandige kinderdagverblijven Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst25 -27-7-2014

26 VVSG - Financiering zelfstandige kinderdagverblijven -Financiële basisondersteuning: 543,51 euro/opvangplaats/jaar (bedrag 2010) (max. 28 plaatsen) -Financiële ondersteuning voor flexibele opvang: 106,68 euro/opvangplaats/jaar (bedrag 2010) (max. 28 plaatsen) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst26 -27-7-2014

27 VVSG - Financiering zelfstandige kinderdagverblijven -IKG-vergoeding 25,75 euro/gepresteerde dag (aangepast in verhouding tot verblijfsduur) (vanaf 1 juli 2010) + 5% (compensatie) + extra vergoedingen voor opvang gedurende 10 uur tot minder dan 11 uur/dag: 2,56 euro (vanaf 1 juli 2010) + extra vergoeding voor opvang gedurende 11 uur tot minder dan 12 uur/dag: 5,11 euro (vanaf 1 juli 2010) vb. 20 kinderen komen op jaarbasis elk 180 dagen. 1 kind blijft elke dag langer dan 10 uur en 50 min. in de opvang. circa 98.000 euro IKG-vergoeding/jaarbasis Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst27 -27-7-2014

28 VVSG - Lokale besturen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst28 -27-7-2014

29 VVSG - Financiering zelfstandige kinderdagverblijven -Behoefte aan kwalitatieve en betaalbare kinderopvang: - voldoende aanbod kinderopvang is belangrijk voor jonge gezinnen (aantrekkingskracht gemeente); - mogelijke meerwaarde naar doelgroepen (sociale functie kinderopvang) indien lokaal bestuur organiserend bestuur; - zelf organiseren is zelf bepalen. -“Bezint eer ge begint” (blijvende kostprijs en regel dat bestaande plaats niet meer in aanmerking komt voor subsidiëring) -Geen toepassing sociaal voordeel ikv organisatie gemeentelijk onderwijs Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst29 -27-7-2014

30 VVSG - Vragen? Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst30 -27-7-2014


Download ppt "Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google