De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Structuur van het volwassenenonderwijs Structuur van het volwassenenonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Structuur van het volwassenenonderwijs Structuur van het volwassenenonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Structuur van het volwassenenonderwijs Structuur van het volwassenenonderwijs

2 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Structuur van het volwassenenonderwijs □ Twee instellingen oDe Centra voor Basiseducatie oDe Centra voor Volwassenenonderwijs □ Overlegplatform oDe consortia volwassenenonderwijs

3 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De Centra voor Basiseducatie – de Centra voor Volwassenenonderwijs De Centra voor Basiseducatie – de Centra voor Volwassenenonderwijs

4 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De centra □ Erkenning van de centra □ Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats □ Uitbreiding programmatie CVO

5 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Erkenning van de Centra Erkenning van de Centra (CVO: vanaf 1 september 2007) (CBE: vanaf 1 september 2008)

6 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Erkenning van de centra □ Algemene erkenningsvoorwaarden schoolpactwet □ Specifieke erkenningsvoorwaarden CBE en CVO □ Procedure voor erkenning nieuwe centra □ Procedure voor opheffing erkenning

7 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemene erkenningsvoorwaarden (1) □ Overname schoolpactwet CVO EN CBE 1. Rechten van de mens 2. Verantwoordelijkheid centrumbestuur 3. Bewoonbaarheid en hygiëne lokalen 4. Controle onderwijsinspectie 5. Didactisch materiaal en centrumuitrusting 6. Onderwijstaal 7. Structuur cfr decreet

8 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemene erkenningsvoorwaarden (2) 8. Bepalingen ET, SET, BC, opleidingsprofielen en leerplannen 9. Bepalingen personeelsleden 10. Zonder onderscheid cursisten inschrijven: a. Toelatingsvoorwaarden b. Inschrijvingsgeld c. Akkoord centrumreglement d. Akkoord pedagogisch project

9 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Aanvulling: overname andere bepalingen schoolpactwet □ Derdebetalersysteem □ Beroep middelen AGION □ Centrumbesturen: bevoegdheid uitreiken erkende studiebewijzen □ Overleg fundamentele onderwijshervormingen (aangepast!)

10 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Specifieke erkenningsvoorwaarden □ CBE oBehoud erkenning tot 31 augustus 2008 (zie later) oVrije centra oUitsluitend organisatie BE oBescherming naam oProcedure erkenning nieuwe CBE □ CVO oBehoud erkenning oVrije en officiële centra oUitsluitend Sec VWO en HBO oBescherming naam oProcedure erkenning nieuwe CVO

11 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats (Vanaf 1 september 2007)

12 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats (1) □ Elk centrum: o1 hoofdvestigingsplaats → bepaalt welk consortium oEv. 1 of meerdere vestigingsplaatsen (= gemeente) oPer vestigingsplaats 1 of meerdere lesplaatsen (= adres binnen vestigingsplaats)

13 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats (2) □ Regionale inbedding □ CBE oVrije oprichting binnen werkingsgebied □ CVO oBehoud vestigings- en lesplaatsen (uitz.!) oGeen nieuwe vestigingsplaatsen buiten consortium

14 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats (3) oCVO: Vestigingsplaatsen buiten consortium ● Regel: sluiten of overdragen ● Uitzonderingsmaatregel: ► Aangrenzend consortium + opgericht voor 14 februari 2003 OF resultaat fusie t.e.m. 1 september 2006 OF 50.000 LUC ► Deelname aan ander consortium ► Automatische toekenning ● Vanaf 1 september 2008

15 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats (4) □ Hoofdvestigingsplaats oAan te duiden door centrum oMelden aan afdeling Volwassenenonderwijs □ Vestigingsplaats ozie later uitbreiding programmatie □ Lesplaatsen oNieuwe lesplaatsen of afschaffing lesplaatsten: melden aan afdeling Volwassenenonderwijs gegevensbeheer.levenslangleren@vlaanderen.be

16 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Uitbreiding programmatie Uitbreiding programmatie (Vanaf 1 september 2008)

17 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Uitbreiding programmatie CVO □ Enkel van toepassing CVO □ Procedure uitbreiding oOnderwijsbevoegdheid ovestigingsplaatsen □ Overgangsmaatregel programmatie

18 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Procedure uitbreiding programmatie CVO (1) □ Regel: CVO aanvraag via consortium oPositief advies bij consensus: ● CVO verkrijgt programmatie (melding Vlaamse Regering) oPositief advies bij meerderheid: ● CVO aanvraag Vlaamse Regering ● Positief advies = advies Vlaamse Regering oNegatief advies: ● CVO aanvraag Vlaamse Regering ● Negatief advies = advies Vlaamse Regering ● Advies VLOR

19 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Procedure uitbreiding programmatie CVO (2) □ Uitzondering oOnderwijsbevoegdheid: bepaalde studiegebieden enkel via Vlaamse Regering oCVO niet aangesloten bij consortium ● Aanvraag Vlaamse Regering ● Toetsing opleidingsplan consortium ● Advies VLOR

20 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Procedure uitbreiding programmatie CVO (3) □ Nieuwe onderwijsbevoegdheid: enkel in vestigingsplaats binnen consortium cfr hoofdvestigingsplaats □ Verlies van onderwijsbevoegdheid: oNiet ingericht gedurende 5 opeenvolgende schooljaren

21 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overgangsbepaling programmatie CVO □ Overgangsmaatregel 2007-2008 oOnderwijsbevoegdheid EN vestigingsplaatsen oAanvraag via Vlaamse Regering ● Dossier in te dienen ► bij afdeling Volwassenenonderwijs ► Voor 31 januari 2008 ● Advies VLOR ● Beslissing Vlaamse Regering

22 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De consortia volwassenenonderwijs De consortia volwassenenonderwijs (Vanaf 1 september 2008)

23 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De consortia volwassenenonderwijs □ Regionale indeling □ Doelstelling □ Opdrachten □ Subsidiëring □ Overgangsmaatregel 2007-2008 □ Evaluatie

24 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Regionale indeling □ 13 werkingsgebieden oIndeling: basis is RESOC-indeling, maar aanpassingen ● West-Vlaanderen – Brugge ● Limburg ● Antwerpen ● Brussel oVlaamse Regering: wijziging indeling

25 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Doelstelling □ Optimaliseren en afstemmen aanbod □ Afstemmen andere publieke verstrekkers □ Signaalfunctie naar overheid □ Intermediair aanspreekpunt derden □ Optimaliseren dienstverlening cursisten □ Stimuleren samenwerking tussen centra

26 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opdrachten (1) □ Doelstelling geconcretiseerd: oVijfjaarlijks opleidingsplan ● Omgevingsanalyse ● Aansluiting CBE – CVO ● Voldoende aanbod NT2 en Algemene Vorming ● Afsprakenkader andere publieke verstrekkers oOrganisatie ombudsdienst oSamenwerkingsprotocol HvN oAdviesverlening programmatie

27 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opdrachten (2) oCoördinatie duale trajecten en geïntegreerd leren oCoördinatie onderwijs aan gedetineerden oOpdrachten van centra □ NOOIT ONDERWIJSBEVOEGDHEID!

28 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Subsidiëring consortia (1) □ Voorwaarden: o1 consortium per werkingsgebied oVZW-statuut oAlle centra kunnen deelnemen oDeelname CBE oBevoegdheden toegekend AV oAfgevaardigd bestuurder oJaarlijkse rapportage

29 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Subsidiëring consortia (2) □ Enveloppefinanciering: o3.600.000 € per jaar (650.000 € gekleurd voor onderwijs aan gedetineerden) oToegekend voor 5 jaar o Berekening: lesurencursist centra (gekleurde middelen: aantal gedetineerden) oVijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst ● Uitvoering opdrachten ● Aanwending middelen oUitbetaling: 2 schijven (45%) en saldo (10%)

30 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overgangsbepaling consortia 2007-2008 (1) □ Twee instapmomenten oSeptember 2007: aanvraagdossier voor 1 oktober 2007 oJanuari 2008: aanvraagdossier voor 1 februari 2008 □ Voldoen aan de voorwaarden oUitz: vzw of vzw in oprichting

31 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overgangsbepaling consortia 2007-2008 (2) □ Subsidiëring oTwee periodes: ● 1 september – 31 december 2007 (570.000 euro) ● 1 januari – 31 augustus 2008 (2.400.000 euro) oAantal LUC deelnemende centra referteperiode 01/02/2006 – 31/01/2007 oNa afloop: financiële rapportage en activiteitenverslag oVerder te bepalen in BVR

32 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overgangsbepaling consortia 2007-2008 (3) □ Procedure indienen aanvraagdossier (omzendbrief): oBij de afdeling Volwassenenonderwijs oAantal documenten: ● Goedgekeurde statuten ● Samenstelling Algemene Vergadering oGoedkeuring door minister – toekenning subsidiëring

33 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie consortia □ 2009: Financiële en kwalitatieve audit (aanwending middelen) □ 2012: Globale evaluatie werking consortia

34 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Financiering/subsidiëring van de centra

35 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Financiering/subsidiëring centra □ Algemene uitgangspunten □ Subsidiëring Centra voor Basiseducatie □ Financiering/subsidiëring Centra voor Volwassenenonderwijs □ Financierbare/subsidieerbare cursist □ Aanwending van de middelen □ Evaluatie □ Zorgvuldig bestuur

36 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemene uitgangspunten Algemene uitgangspunten

37 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemene uitgangspunten □ Afstemming CBE en CVO □ Transparant □ Eerlijk – gelijk voor alle centra □ Beheersbaar oGroei, maar beperking Vlaamse Regering (2% voor 2007 t.e.m. 2009) oDuidelijke opdeling onderwijzend personeel, omkadering en werkingsmiddelen/toelagen oMogelijkheid bijkomende middelen via consortia □ Oplossing voor bestaande knelpunten

38 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Subsidiëring Centra voor Basiseducatie Subsidiëring Centra voor Basiseducatie (Vanaf 1 september 2008)

39 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Subsidiëringsvoorwaarden CBE □ VOORWAARDEN o1 CBE per consortium (= fusie) oVoldoen aan erkenningsvoorwaarden oRationalisatienormen ● 60.000 LUC deelname consortium ● 360.000 LUC geen deelname consortium oAanbod in volledig werkingsgebied (decentrale werking) oPluralistisch karakter oVZW-structuur oBestuurssamenstelling

40 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Onderwijzend personeel CBE □ Toekenning in voltijdse equivalenten (VTE) per schooljaar □ Schooljaar n/n+1 oReferteperiode 01/02/n-1 – 31/01/n oRegistratiemoment is bepalende factor □ Formule: LUC d.N oN = 667 od = deler of groepsgrootte per leergebied □ 10% extra VTE voor LTB – A&K – OLC □ Mogelijkheid voordrachthouders max. 5% (mits akkoord LOC – cfr. DBSO)

41 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Omkadering CBE □ 1 voltijds directeur per CBE oVerplichte aanstelling □ Puntenenveloppe ondersteunend personeel schooljaar n/n+1 oLUC referteperiode 01/02/n-1 – 31/01/n oAantal LUC per punt oAantal punten per ambt en salarisschaal □ Verder te bepalen in BVR

42 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Werkingstoelage CBE □ Geen inschrijvingsgelden (wel vergoeding cursusmateriaal) □ Voor schooljaar n/n+1 oBedrag x LUC referteperiode 01/02/n-1 – 31/01/n oBedrag te bepalen in BVR

43 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overgangsbepalingen CBE (1) □ Berekening subsidiëring CBE o2007-2008: ● Enveloppefinanciering – deelnemersuren ● Fusie: samenvoeging enveloppe o2008-2009: overgangsmaatregel ● VTE en werkingsmiddelen cfr prestaties BE in 2007 oVanaf 1 september 2009: nieuwe financieringssysteem

44 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overgangsbepalingen CBE (2 ) □ Behoud subsidiëring tot 31 augustus 2008 □ Erkenning en subsidiëring 2008-2009 o1 aanvraagdossier uiterlijk 1 maart 2008 oVoldoen aan erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden (uitz. rationalisatienorm) oVzw of vzw in oprichting oErkenning en subsidiëring voor 1 schooljaar oMeerdere centra erkend: subsidiëring → centrum meeste prestaties BE o2008-2009: doorlichting inspectie (erkenningsvoorw) oVanaf 1 september 2009: definitief

45 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overgangsbepalingen CBE (3) □ Procedure 2008-2009 verder bepaald in BVR □ Indienen aanvraagdossier: oBij de afdeling Volwassenenonderwijs oAantal documenten: ● Goedgekeurde statuten ● Samenstelling Algemene Vergadering ● Samenstelling personeelsformatie ● Overzicht vestigings- en lesplaatsen ● Overzicht prestaties BE □ Timing behandeling aanvraagdossier □ Beroepsprocedure

46 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Financiering/subsidiëring Centra voor Volwassenenonderwijs Financiering/subsidiëring Centra voor Volwassenenonderwijs (Vanaf 1 september 2007 – met overgangsperiode)

47 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Financiering/subsidiëring CVO □ Voorwaarden: oVoldoen aan erkenningsvoorwaarden oRationalisatienormen VANAF 01/09/2008 ● 120.000 LUC deelname consortium ● Brussel: 60.000 LUC deelname consortium ● 720.000 LUC geen deelname consortium ● Nieuwe centra: ► 360.000 LUC deelname consortium ► 720.000 LUC geen deelname consortium

48 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Onderwijzend personeel CVO (1) □ Toekenning in leraarsuren per schooljaar □ Schooljaar n/n+1 oReferteperiode 01/02/n-1 – 31/01/n □ Formule: LUC d □ d = deler of groepsgrootte per studiegebied (uitz. BEN) □ d = vastgestelde groepsgrootte, aantal afwijkingen

49 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Onderwijzend personeel CVO (2) □ 10% extra leraarsuren NT2 en AV voor LTB – A&K – OLC – regionale examencommissie (gekleurd) □ Mogelijkheid voordrachthouders max. 5% bepaalde taalopleidingen (mits goedkeuring LOC – cfr DBSO)

50 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Onderwijzend personeel CVO (3) □ Toewijzing LUC aan referteperiode □ Nu: startmoment is bepalende factor □ Vanaf 1/9/07: registratiemoment is bepalende factor □ Begeleidende maatregelen

51 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Omkadering CVO (1) □ 1 voltijds directeur per CVO vanaf 120.000 LUC oBrussel: 1/10 de per volle schijf 12.000 LUC □ Puntenenveloppe voor bestuurs- en ondersteunend personeel n/n+1 oLUC referteperiode 01/02n-1 – 31/01/n oAantal LUC per punt (opm. nijverheidstechnische opleidingen) oAantal punten per ambt en salarisschaal

52 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Omkadering CVO (2) □ Verhoging ondersteunend personeel CAO VIII oVlaamse Regering: kleuring aandeel □ Vrije aanwending punten – voorrang vastbenoemde personeelsleden □ Behoud waarborg oud ‘art. 76’ voor fusies voor 1 september 2007 □ Verder te bepalen in BVR

53 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Werkingsmiddelen CVO □ Inschrijvingsgelden □ Gelden evaluatie afstandsonderwijs en regionale examencommissie □ Middelen toegekend uit Fonds □ Andere inkomsten

54 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Inschrijvingsgelden (1) □ Verhoging inschrijvingsgeld oAantal lestijden per module X 1 euro oGecombineerd onderwijs = contactonderwijs □ Sociale correcties o4 categorieën ● Volledig betalende cursisten ● Volledig vrijgestelde cursisten ● Gedeeltelijk vrijgestelde cursisten: 0,50 euro (NT2) ● Gedeeltelijk vrijgestelde cursisten: 0,25 euro oVerder verduidelijkingen in omzendbrief

55 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Inschrijvingsgelden (2) oPlafond ● Per schooljaar: 400 euro per opleiding (niet overdraagbaar) ● Per opleiding: 1.200 euro per opleiding (geldig gedurende vier schooljaren – overdraagbaar) oPremies (zie FONDS)

56 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Inschrijvingsgelden (3) □ Vrijstellingen inschrijvingsgeld = vademecum van geldige attesten □ Toepassing plafond: oStartdatum cursus is bepalende factor oBegrenzing strikt afgerekend op 400/1.200 euro (cfr. gedeeltelijke vrijstelling) oMeeneembaarheid uit andere centra: bewijslast bij cursist

57 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Fonds inschrijvingsgelden CVO (1) □ Doelstelling oTijdige toekenning gederfde inschrijvingsgelden oGarantie 0,75 euro per LUC □ Inkomsten: oToelage begroting 6,3 miljoen euro o0,25 euro per 1 euro inschrijvingsgeld centra

58 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Fonds inschrijvingsgelden CVO (2) □ Uitgaven (in volgorde): oGederfde inschrijvingsgelden ● Geheel / gedeeltelijke vrijstelling ● Plafond oPremie ● Verder te bepalen in BVR oWerkingstoelage nijverheidstechnische opleidingen: 0,30 euro per LUC (vanaf 1 september 2008)

59 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Fonds inschrijvingsgelden CVO (3) □ Verrekening stortingen – toekenningen: o1 maal per jaar oNa afsluiten referteperiode

60 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Speciale onderwijsleermiddelen □ vanaf 1 januari 2008: uitbreiding SOL-middelen naar VWO □ budget: 250.000 EUR □ aanwending: oprioriteit voor bepaalde opleidingen otolkuren obraillering cursusmateriaal oomzetting cursusmateriaal naar grootletterschrift □ tussenkomst per individuele cursist  aanvraagprocedure vanaf 1 september 2007 (omzendbrief)

61 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming □ Onderwijzend personeel oGedurende 6 schooljaren oGeleidelijke afbouw oude financiering oAandeel nieuwe financiering: ● Nieuwe delers ● 10 % extra leraarsuren NT2 en AV o2007-2008:1) 70% oude – 30% nieuwe 2) maximumverlies 5% tov 2006-2007 oToegekende omkadering 2007-2008 = basis andere overgangsjaren Overgangsbepalingen financiering/subsidiëring CVO (1)

62 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming oEénmalig maatregel schooljaar 2007- 2008 ● 10% bijkomende leraarsuren opstart specifieke lerarenopleiding Overgangsbepalingen financiering/subsidiëring CVO (2)

63 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming □ Omkadering oGedurende drie schooljaren ● Berekening op basis van LUC, maar ► 08-09: minimum 95% van 07-08 ► 09-10: minimum 95% van 08-09 ► 10-11: minimum 95% van 09-10 Overgangsbepalingen financiering/subsidiëring CVO (3)

64 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overgangsbepalingen financiering/subsidiëring CVO (4) □ Inschrijvingsgelden oSchooljaar 2007-2008 ● Vork 0,80 – 1 euro (vrije keuze centra) ● Gewaarborgde werkingsmiddelen per LUC: 0,55 euro ● Vordering Fonds: 0,05 euro voor ontvangen inschrijvingsgelden (onafhankelijk van aangerekend inschrijvingsgeld)

65 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Financierbare/subsidieerbare cursist Financierbare/subsidieerbare cursist (CVO: vanaf 1 september 2007) (CBE: vanaf 1 september 2008)

66 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Financierbare/subsidieerbare cursist (1) □ Ingeschreven zijn voor 1/3-moment □ Voldaan aan inschrijvingsvoorwaarden □ 70% aanwezigheid inschrijving – 1/3 moment □ Deelname erkend of gesubsidieerd onderwijs

67 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Financierbare/subsidieerbare cursist (2) □ Gecombineerd onderwijs oIngeschreven zijn voor 1/3-moment oVoldaan aan inschrijvingsvoorwaarden oAantoonbaar participeren aan opleiding □ LUC cfr opleidingsprofiel x factor 1,2

68 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Aanwending van de middelen Aanwending van de middelen

69 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Aanwending middelen centra (1) □ Berekening per leergebied/studiegebied, maar vrije aanwending (uitz. 10% extra) □ Overdracht niet-aangewende VTE/leraarsuren en punten omax. 2% oNaar volgend schooljaar (1 februari) oNaar ander centrum oNa onderhandeling LOC

70 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Aanwending middelen centra (2) □ 5% werkingstoelage/middelen → kwaliteitszorg en ontwikkeling leermiddelen □ Max. 3% VTE of leraarsuren voor andere opdrachten dan onderwijsopdrachten cfr CAO VIII o> 3% enkel na akkoord LOC oDefiniëren van opdrachten → LOC oAndere opdracht dan lesopdracht: hoofdambt

71 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie financiering/ subsidiëring centra Evaluatie financiering/ subsidiëring centra

72 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie financiering/ subsidiëring centra □ 2009: oTussentijdse evaluatie oResultaten meegedeeld Vlaamse Regering □ 2012: oGlobale evaluatie ism de consortia (en niet aangesloten centra) oResultaten meegedeeld aan Vlaams Parlement

73 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Zorgvuldig bestuur Zorgvuldig bestuur

74 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Zorgvuldig bestuur (1) □ Centrumreglement oMakkelijk te raadplegen oBijdrageregeling oReglement van orde oEvaluatie reglement oWerking ombudsdienst □ Buiten inschrijvingsgeld, geen andere kosten dan cursusmateriaal □ Geen oneerlijke concurrentie □ Correctie informatie

75 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Zorgvuldig bestuur (2) □ Geen politieke propaganda □ Beperkte handelsactiviteiten □ Beperkte sponsoring of mededelingen □ Controle oCommissie Zorgvuldig Bestuur www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/


Download ppt "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Structuur van het volwassenenonderwijs Structuur van het volwassenenonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google