De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg VDAB - volwassenonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg VDAB - volwassenonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Overleg VDAB - volwassenonderwijs
5 oktober 2012 1

2 Uitgenodigden/ aanwezigen:
Welkom ! Uitgenodigden/ aanwezigen: Vanuit onderwijs: Afgevaardigd bestuurders van de consortia volwassenonderwijs Directieleden van de CVO en CBE Pedagogische begeleidingsdiensten volwassenonderwijs Vanuit VDAB: Netwerkmanagers en stadsmanagers (Antwerpen en Gent) Projectmanagers voor de onderwijskwalificerende opleidingstrajecten

3 Snelcursus VDAB terminologie en structuur
VDAB Regie = aangaan van relevante partnerschappen om onze strategische doelstellingen te bereiken. Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt Loopbaandienstverlening voor burgers Sluitende aanpak naar alle werkgevers verzekeren Toekomstgericht competentiebeleid Partnerschappen uitbreiden

4 Snelcursus VDAB terminologie en structuur
PDC = Provinciaal directie comité Provinciaal management met beslissingsbevoegdheid Leden: Provinciaal directeur arbeidsmarktbeheer (=AMB) Provinciaal directeur competentiecentra (= CC) Regiecoördinator Bij uitbreiding: regiomanagers + campusmanagers

5 Snelcursus VDAB terminologie en structuur
Regiecoördinator provinciale verantwoordelijke voor het organiseren regieluik binnen VDAB. Netwerkmanager Eerste contactpersoon voor de onderwijspartners Overlegt en onderhandelt vanuit het VDAB-beleidskader Initieert de geplande acties Faciliteert/organiseert provinciale en provincie-overschrijdende kennisdeling intern zowel als met partners projectmanager Aanspreekpunt voor opvolging van een gestart project

6 Onderwijs = Strategische partner
Waarom samenwerken? knelpunten ongekwalificeerde uitstroom zwakke positie laag- en middengeschoolden aansluiting onderwijs arbeidsmarkt niet optimaal qua uitstroom en competenties vergrijzing  krapte EU 2020  Vl. hervormingsprogramma 2020 Brugge Communiqué ViA De lerende Vlaming Loopbaanakkoord Vlaamse Kwalificatiestructuur Excellente centra Actieplan geïntegreerd knelpuntenbeleid Onderwijs = Strategische partner

7 Welkom ! Ook wel hier om: niet iedereen heeft de juiste kwalificaties of ze tellen niet mee.

8 Mogelijkheden vd samenwerking
Intensieve NT2-opleidingen Erkenning, validatie PDC OKOT Niet OKOT i.f.v. arbeidsmarktvraag Bij voorkeur erkenning, in specifieke gevallen: uitbesteding

9 Meerwaarde OKOT Match vraag en aanbod verbeteren via een onderwijskwalificerende opleiding, in combinatie met een technische opleiding. Via opleidingen bij onderwijs knelpuntberoepen met een kwalitatieve oorzaak invullen.

10 Waarderingscriteria voor opstart
Loopbaanperspectief: verhoogde kansen op tewerkstelling Provinciaal knelpunt – inpassing PSOP: omgevings- en arbeidsmarktanalyse Doelpubliek aanwezig Partnerschap voldoende performant (Sterker inzetten op sectoren, bedrijven, RTC, lokaal beleid,…)

11 Mogelijke onderwijstrajecten
Naam School Wat behaal je? Duur Toelating ond. Tweedekansonderwijs (TKO) CVO Diploma sec. onderwijs 1 jaar Instap zonder kwalificatie 7e jaar Beroeps-secundair ond. (BSO) Secundaire school 6e jaar BSO Secundair na Secundair (SenSe) Certificaat Diploma sec. / toelatingsklassen-raad beslist Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Tot heden: CVO Toekomst: Hogeschool + CVO Toekomst: graduaatsdiploma 1,5 tot 2 jaar Diploma sec. / toelatingsproef Professionele bachelor (PBA) Hogeschool Bachelordiploma 3 jaar

12 Instapvoorwaarden Ingeschreven zijn bij de VDAB als NWWZ
Minimum 2 jaar gestopt zijn met voltijds onderwijs of minimum 22 jaar Principieel niet beschikken over een diploma secundair/hoger onderwijs Motivatie om het traject te combineren met deeltijdse of tijdelijke tewerkstelling. Psychologische screening: is ondersteunend en adviserend

13 Wat betekent OKOT voor VWO
Kansen Bijkomend bereik van cursisten Maatschappelijke rol Diverser aanbod, bijkomende ruimte, lesuren en middelen Aandachtspunten Investeren in de samenwerking Geen vrijblijvend engagement

14 Snelcursus VWO : partners
Consortia Volwassenenonderwijs Regionaal samenwerkingsverband van de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie Neutrale spelverdeler, coördinator Centra voor Volwassenenonderwijs Aanbieden, certifiëren en diplomeren Beroepsopleiding en Aanvullende Algemene Vorming Centra voor Basiseducatie Aanbieden en certifiëren van ondersteunende en voorbereidende trajecten op vlak van taal, rekenen, leervaardigheden

15 Snelcursus VWO : aanbod (1)
Opleidingen zijn modulair : Opleiding = optelsom van een aantal modules 1 Module = Deelcertificaat Kleinste en ondeelbaar geheel Vastgelegd aantal lestijden (van 50 min) Opleiding : Op basis van een vastgelegd opleidingsprofiel (VlaReg) Leidt tot het behalen van certificaten Certificaat kan enkel uitgereikt indien minstens één module gevolgd wordt Ontwikkeling nieuwe opleidingen duurt momenteel minstens 1,5 jaar Vrijstellingen door centrumdirecteur op module niveau

16 Snelcursus VWO (aanbod)
Studiegebied: Inhoudelijke bundeling van opleidingen. Elk studiegebied heeft een deler. Belangrijk voor groepsgrootte. groepsgrootte -> LUC -> leraarsuren Leraarsuren toegekend op basis van het voorgaande schooljaar

17 Snelcursus VWO : aanbod (2)
Diploma SO: Combinatie van certificaat van bepaalde (niet alle) beroepsopleidingen met Aanvullende Algemene Vorming niet langer TSO/BSO onderscheid! Bepaalde beroepsopleidingen = diplomagericht Diplomering door CVO die laatste module inricht op basis van certificaten AAV / Diplomagerichte beroepsopleiding in een ander CVO

18 Snelcursus VWO : bevoegdheden
Vestigingsplaatsen : (fusie)gemeenten waar een CVO aanbod mag organiseren In principe kan een CVO in zijn vestigingsplaatsen alle onderwijsbevoegdheden uitoefenen Onderwijsbevoegdheden : Toegekend op niveau van opleidingen

19 Snelcursus VWO : bevoegdheden
Procedure: Aanvraag bij Vlaamse overheid met advies vanuit het consortium Duur (aanvraag-> opstart) is om en bij de zes à 8 maanden. Start per 1 september en/of 1 februari

20 Snelcursus VWO : bevoegdheden
Enkele criteria…: Aansluitende bij profiel centrum (bv. heeft het centrum al onderwijsbevoegdheden in dit studiegebied?) Regionale behoeften Samenwerking met VDAB Knelpuntberoepen ….

21 Doelstelling van dit overleg
Opstart of doorstart (afhankelijk van tempo en fase provincie) van een kwalitatieve OKOT-trajecten in alle Provincies en in Brussel

22 Agenda Provinciale tafel deel 1 (14.15 tot 15.15)
Inhoudelijk gesprek aan de hand van aandachtspunten Provinciale tafel deel 2 (15.15 tot 16.00) Afspraken over verder overleg en aanpak Plenum en netwerking (16.00 tot 16.30)

23 Aan de slag!


Download ppt "Overleg VDAB - volwassenonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google