De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg VDAB - volwassenonderwijs 5 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg VDAB - volwassenonderwijs 5 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Overleg VDAB - volwassenonderwijs 5 oktober 2012

2 Welkom ! Uitgenodigden/ aanwezigen: 1.Vanuit onderwijs: 1.Afgevaardigd bestuurders van de consortia volwassenonderwijs 2.Directieleden van de CVO en CBE 3.Pedagogische begeleidingsdiensten volwassenonderwijs 2.Vanuit VDAB: 1.Netwerkmanagers en stadsmanagers (Antwerpen en Gent) 2.Projectmanagers voor de onderwijskwalificerende opleidingstrajecten

3 Snelcursus VDAB terminologie en structuur VDAB Regie = aangaan van relevante partnerschappen om onze strategische doelstellingen te bereiken. 1.Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt 2.Loopbaandienstverlening voor burgers 3.Sluitende aanpak naar alle werkgevers verzekeren 4.Toekomstgericht competentiebeleid 5.Partnerschappen uitbreiden

4 Snelcursus VDAB terminologie en structuur PDC = Provinciaal directie comité Provinciaal management met beslissingsbevoegdheid Leden: Provinciaal directeur arbeidsmarktbeheer (=AMB) Provinciaal directeur competentiecentra (= CC) Regiecoördinator Bij uitbreiding: regiomanagers + campusmanagers

5 Snelcursus VDAB terminologie en structuur Regiecoördinator provinciale verantwoordelijke voor het organiseren regieluik binnen VDAB. Netwerkmanager Eerste contactpersoon voor de onderwijspartners Overlegt en onderhandelt vanuit het VDAB-beleidskader Initieert de geplande acties Faciliteert/organiseert provinciale en provincie-overschrijdende kennisdeling intern zowel als met partners projectmanager Aanspreekpunt voor opvolging van een gestart project

6 Waarom samenwerken? knelpunten ongekwalificeerde uitstroom zwakke positie laag- en middengeschoolden aansluiting onderwijs arbeidsmarkt niet optimaal qua uitstroom en competenties vergrijzing  krapte Onderwijs = Strategische partner

7 Welkom !

8 Mogelijkheden vd samenwerking Intensieve NT2-opleidingen Erkenning, validatie PDC OKOT Erkenning, validatie PDC Niet OKOT i.f.v. arbeidsmarktvraag Bij voorkeur erkenning, in specifieke gevallen: uitbesteding

9 Meerwaarde OKOT Match vraag en aanbod verbeteren via een onderwijskwalificerende opleiding, in combinatie met een technische opleiding. Via opleidingen bij onderwijs knelpuntberoepen met een kwalitatieve oorzaak invullen.

10 Waarderingscriteria voor opstart Loopbaanperspectief: verhoogde kansen op tewerkstelling Provinciaal knelpunt – inpassing PSOP: omgevings- en arbeidsmarktanalyse Doelpubliek aanwezig Partnerschap voldoende performant (Sterker inzetten op sectoren, bedrijven, RTC, lokaal beleid,…)

11 Mogelijke onderwijstrajecten NaamSchoolWat behaal je?DuurToelating ond. Tweedekansonder wijs (TKO) CVODiploma sec. onderwijs 1 jaarInstap zonder kwalificatie 7 e jaar Beroeps- secundair ond. (BSO) Secundaire school Diploma sec. onderwijs 1 jaar6 e jaar BSO Secundair na Secundair (SenSe) Secundaire school Certificaat1 jaarDiploma sec. / toelatingsklassen- raad beslist Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Tot heden: CVO Toekomst: Hogeschool + CVO Toekomst: graduaatsdiploma 1,5 tot 2 jaar Diploma sec. / toelatingsproef Professionele bachelor (PBA) HogeschoolBachelordiploma3 jaarDiploma sec. / toelatingsproef

12 Instapvoorwaarden Ingeschreven zijn bij de VDAB als NWWZ Minimum 2 jaar gestopt zijn met voltijds onderwijs of minimum 22 jaar Principieel niet beschikken over een diploma secundair/hoger onderwijs Motivatie om het traject te combineren met deeltijdse of tijdelijke tewerkstelling. Psychologische screening: is ondersteunend en adviserend

13 Wat betekent OKOT voor VWO Kansen – Bijkomend bereik van cursisten – Maatschappelijke rol – Diverser aanbod, bijkomende ruimte, lesuren en middelen Aandachtspunten – Investeren in de samenwerking – Geen vrijblijvend engagement

14 Snelcursus VWO : partners Consortia Volwassenenonderwijs – Regionaal samenwerkingsverband van de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie – Neutrale spelverdeler, coördinator Centra voor Volwassenenonderwijs – Aanbieden, certifiëren en diplomeren Beroepsopleiding en Aanvullende Algemene Vorming Centra voor Basiseducatie – Aanbieden en certifiëren van ondersteunende en voorbereidende trajecten op vlak van taal, rekenen, leervaardigheden

15 Snelcursus VWO : aanbod (1) Opleidingen zijn modulair : – Opleiding = optelsom van een aantal modules – 1 Module = Deelcertificaat – Kleinste en ondeelbaar geheel – Vastgelegd aantal lestijden (van 50 min) Opleiding : – Op basis van een vastgelegd opleidingsprofiel (VlaReg) – Leidt tot het behalen van certificaten – Certificaat kan enkel uitgereikt indien minstens één module gevolgd wordt – Ontwikkeling nieuwe opleidingen duurt momenteel minstens 1,5 jaar – Vrijstellingen door centrumdirecteur op module niveau

16 Snelcursus VWO (aanbod) Studiegebied: – Inhoudelijke bundeling van opleidingen. – Elk studiegebied heeft een deler. Belangrijk voor groepsgrootte. groepsgrootte -> LUC -> leraarsuren Leraarsuren – toegekend op basis van het voorgaande schooljaar

17 Snelcursus VWO : aanbod (2) Diploma SO: – Combinatie van certificaat van bepaalde (niet alle) beroepsopleidingen met Aanvullende Algemene Vorming niet langer TSO/BSO onderscheid! – Bepaalde beroepsopleidingen = diplomagericht – Diplomering door CVO die laatste module inricht op basis van certificaten AAV / Diplomagerichte beroepsopleiding in een ander CVO

18 Snelcursus VWO : bevoegdheden Vestigingsplaatsen : – (fusie)gemeenten waar een CVO aanbod mag organiseren – In principe kan een CVO in zijn vestigingsplaatsen alle onderwijsbevoegdheden uitoefenen Onderwijsbevoegdheden : – Toegekend op niveau van opleidingen

19 Snelcursus VWO : bevoegdheden Procedure: – Aanvraag bij Vlaamse overheid met advies vanuit het consortium – Duur (aanvraag-> opstart) is om en bij de zes à 8 maanden. – Start per 1 september en/of 1 februari

20 Snelcursus VWO : bevoegdheden Enkele criteria…: – Aansluitende bij profiel centrum (bv. heeft het centrum al onderwijsbevoegdheden in dit studiegebied?) – Regionale behoeften – Samenwerking met VDAB – Knelpuntberoepen – ….

21 Doelstelling van dit overleg Opstart of doorstart (afhankelijk van tempo en fase provincie) van een kwalitatieve OKOT-trajecten in alle Provincies en in Brussel

22 Agenda Provinciale tafel deel 1 (14.15 tot 15.15) – Inhoudelijk gesprek aan de hand van aandachtspunten Provinciale tafel deel 2 (15.15 tot 16.00) – Afspraken over verder overleg en aanpak Plenum en netwerking (16.00 tot 16.30)

23 Aan de slag!


Download ppt "Overleg VDAB - volwassenonderwijs 5 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google