De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28/01/2005 - HRM-Netwerk De AAD staat MODel. 28/01/2005 - HRM-Netwerk Stappenplan zOmgevings- en stakeholderanalyse zMissie/visie zStrategiebepaling zOrganisatiedesign.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28/01/2005 - HRM-Netwerk De AAD staat MODel. 28/01/2005 - HRM-Netwerk Stappenplan zOmgevings- en stakeholderanalyse zMissie/visie zStrategiebepaling zOrganisatiedesign."— Transcript van de presentatie:

1 28/01/2005 - HRM-Netwerk De AAD staat MODel

2 28/01/2005 - HRM-Netwerk Stappenplan zOmgevings- en stakeholderanalyse zMissie/visie zStrategiebepaling zOrganisatiedesign (AAD- en celniveau) zFunctiefamilies/beschrijvingen + competentieprofielen

3 28/01/2005 - HRM-Netwerk Omgevings- en stakeholderanalyse zAanpak (PWC): yInterviews met medewerkers & celhoofden AAD AZF yInterview met contactpersonen AAD’s nieuwe entiteiten yKlantenbevraging (interviews) huidige klanten (lijnmanagers)

4 28/01/2005 - HRM-Netwerk Omgevings- en stakholderanalyse: resultaten zSommige ondersteunende processen zijn gebouwgebonden zDe administraties/afdelingen hebben zelf (delen van) ondersteunende processen ingericht (vb. aankopen, loonberekening (PA’s van ABA), archiefbeheer, bibliotheek…) zDe AAD wordt gebruikt als “tweede opinie” voor een kernproces zDe activiteiten van de AAD mogen niet alleen uitvoerend zijn, maar ook (strategisch) advies en rapportering behoren tot het verwachtingspatroon

5 28/01/2005 - HRM-Netwerk Omgeving- en stakeholderanalyse: resultaten

6 28/01/2005 - HRM-Netwerk Omgeving- en stakholderanalyse: resultaten P&O zKlantgerichte organisatie positief zIntegratie tussen P&O-cellen -> betere dienstverlening z5 provinciale personeelsverantwoordelijken ABA

7 28/01/2005 - HRM-Netwerk Missie/visie MOD zMet ondernemingszin verzorgt MOD Bestuurszaken de lijnmanagers, de personeelsleden en het managementcomité met de uitvoering van ondersteunende diensten, advies en rapportering. Wij zijn bereid op basis van contracten eveneens andere beleidsdomeinen dan Bestuurszaken te beleveren.

8 28/01/2005 - HRM-Netwerk Missie/visie MOD zWij doen dit zowel door de behoeften van onze klanten te detecteren en pro-actief een aanbod te creëren als door op een integrale manier te voldoen aan hun vragen. zZodanig dat wij een betrouwbare partner voor onze klanten zijn die het hen mogelijk maakt zich op hun kerntaken te focussen en die gekend is om zijn professionalisme, degelijkheid en innovatiekracht en een actieve rol opneemt in netwerken.

9 28/01/2005 - HRM-Netwerk Strategie MOD Van: Focus op data-input Reactief Informatieverwerker transacties uitvoeren Gecentraliseerd Ex post rapportering Van: Focus op data-input Reactief Informatieverwerker transacties uitvoeren Gecentraliseerd Ex post rapportering Naar: Focus op klanten Pro-actief Managementondersteuner adviesverlener Dicht bij klant Ondersteuning vóór beslissingen Naar: Focus op klanten Pro-actief Managementondersteuner adviesverlener Dicht bij klant Ondersteuning vóór beslissingen

10 28/01/2005 - HRM-Netwerk Strategie MOD

11 28/01/2005 - HRM-Netwerk Organisatiedesign zAanpak (Hay Management): ystuurgroep+werkgroepen per cel ybepaling organogram MOD en functionele cellen ybepaling functiefamilies en functiebeschrijvingen yopmaken competentieprofiel (ism. Quintessence)

12 28/01/2005 - HRM-Netwerk Uitgangspunten zFocus op klanten en klantenbehoeften yversterking relatiebeheer zVoldoende ruimte voor specialisatie zGeïntegreerd dienstenaanbod zAandacht voor de rapporteringsfunctie zElementen BBB: provinciale afdelingen ABA: centraal contactpunt voor MOD nodig

13 28/01/2005 - HRM-Netwerk Organogram MOD

14 28/01/2005 - HRM-Netwerk Organogram Boekhoudcel

15 28/01/2005 - HRM-Netwerk Organogram Facility Management

16 28/01/2005 - HRM-Netwerk Organogram ICT

17 28/01/2005 - HRM-Netwerk Organogram P & O Optie 1 - deels geïntegreerd

18 28/01/2005 - HRM-Netwerk Optie 1: voor- en nadelen in functie van ontwerp criteria zVoordelen: yFocus op specialisatie om vereiste specialistenrol op te kunnen nemen blijft grotendeels behouden yIntegratie van rekrutering en selectie met VTO en HRM-advies maakt ontwikkeling van mensen, loopbaanplanning etc. efficiënter yDienstenaanbod is meer geïntegreerd en klantenfocus is groter zNadelen yTotaaloverzicht gaat enigszins verloren; vnl. binnen rekrutering en selectie kan dit een probleem zijn yDe coördinerende rol wordt iets zwaarder en gaat verder dan puur teamleiderschap

19 28/01/2005 - HRM-Netwerk Organogram P & O Optie 2 - Geheel geïntegreerd

20 28/01/2005 - HRM-Netwerk Optie 2: voor- en nadelen in functie van ontwerp criteria zVoordelen: yGeïntegreerd dienstenaanbod yZeer grote klantenfocus en dienstverlening dicht bij de klant zNadelen yFunctionele specialisatie is versnipperd waarbij de vraag is of de specialistenrol voldoende blijft gehandhaafd yFunctie vereist voldoende zware people management functies, waarbij de vraag is of de omvang van de “business” groot genoeg is om een dergelijk zware organisatie in te richten yHer risico is dat schaalvoordelen bij implementatie van sociaal secretariaat verloren gaan

21 28/01/2005 - HRM-Netwerk Gekozen Organogram P&O optie 3 - functionele organisatie

22 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zTeamleider Sociaal Secretariaat: y‘ People management’ (rekrutering, opleiding, werkverdeling, kwaliteitscontrole,…) yRapportering aan lijn en P&O-manager yAfhandelen serieuze klachten en complexe dossiers yToezien op samenwerking

23 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zDossierbehandelaar Sociaal Secretariaat (beheer van personeelsdossiers) yInvoeren gegevens in personeelssysteem yNakijken van de loonberekeningen en correcties (laten) aanbrengen yToepassen regelgeving yOpmaken contracten en besluiten yVragen beantwoorden en info verschaffen y2 soorten: al of niet specialisatie in een bepaald thema

24 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zAdviseur Personeelsinvulling yRecrutering en selectie (adviesverlening wijze van invulling, functieprofiel, uitvoering selectie,…) yOndersteuning bij loopbaanplanning/ontwikkeling yVolgen van trends binnen en buiten organisatie yConsolideren van rapporten en kengetallen yVertrouwenspersoon

25 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zMedewerker personeelsinvulling: yAdviseren over en uitvoeren van selecties tot bepaald niveau yBeheren vacaturemarkt yOndersteuning bij loopbaanplanning/ontwikkeling tot bepaald niveau zAdministratieve ondersteuning: ylogistiek en administratief ondersteunen selecties (afspraken, verslagen, klassement,…)

26 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zAdviseur Personeelsontwikkeling yBehoefte-analyse vorming + uitvoering vormingsplan yOndersteuning bij loopbaanplanning/ontwikkeling yVolgen van trends binnen en buiten organisatie yBegeleiden van evaluatiecyclus yOndersteunen bij interne organisatie van processen yConsolideren van rapporten en kengetallen

27 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zMedewerker Personeelsontwikkeling yBeheer contacten met leveranciers yAanbestedingen afhandelen yUitvoeren maatprojecten en deelprojecten yAnalyseren gegevens en bijdrage rapportering yOndersteuning bij evaluatiecyclus

28 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zAdministratieve ondersteuning Personeelsontwikkeling yLogistieke en administratieve ondersteuning (inschrijvingen, bestellingen, organisatie groepsopleidingen, stagedossiers,…) yBeheer contacten met leveranciers yInput leveren voor rapportering

29 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zAdviseur Personeel (Welzijn) yAdviesverlening mbt. personeelsregelgeving yOpvolgen van adviezen en regelgeving en verrichten van opzoekingswerk yCoördinatie arbeidsgeneeskunde, arbeidsongevallen, hospitalisatieverzekering en eretekens yCoördineren acties ikv gezondheidsbeleid (onderzoeken, vaccinaties,…) yOndersteunen bij implementatie welzijnsprojecten

30 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zMedewerker Helpdesk en Rapportering yVragen van gebruikers (laten) oplossen yTrends in problematiek onderzoeken yDossierbehandelaars begeleiden yrapporten (standaard en op vraag) aanmaken yApplicatiebeheer- en beveiliging yControleren van gegevens in systeem

31 28/01/2005 - HRM-Netwerk Functies P&O: doel en opdracht zP&O Manager yOpmaak jaardoelstelling van P&O-cel yInput voor strategie MOD mbt. personeelsbeleid en centraal P&O y‘People Management’ (opleiding, rekrutering, organisatie, samenwerking stimuleren, kwaliteitsbewaking) yWaken over kostenefficiëntie yRapportering aan MOD-manager

32 28/01/2005 - HRM-Netwerk Volgende stappen zPersoneelsallocatie (nieuwe wervingen en bestaande functies) zPersoneelsontwikkeling (ifv. Nieuwe functiebeschrijving – functieprofiel) zPersoneelsplan


Download ppt "28/01/2005 - HRM-Netwerk De AAD staat MODel. 28/01/2005 - HRM-Netwerk Stappenplan zOmgevings- en stakeholderanalyse zMissie/visie zStrategiebepaling zOrganisatiedesign."

Verwante presentaties


Ads door Google