De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Terbeschikkingstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Terbeschikkingstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Reaffectatie & Wedertewerkstelling

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 2 Afkortingen TBS-OBter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking Rreaffectatie WTwedertewerkstelling RCreaffectatiecommissie VRCVlaamse reaffectatiecommissie

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 3 Afkortingen ( vervolg ) GMOgemeenschapsonderwijs GSOgesubsidieerd onderwijs GSOOgesubsidieerd officieel onderwijs GSVOgesubsidieerd vrij onderwijs VE vereist bekwaamheidsbewijs VE/OMvereist door overgangsbepalingen VOvoldoende geacht VO/OMvoldoende geacht overgangsbepalingen

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 4 Afkortingen ( vervolg ) PTpedagogische taken OBomzendbrief IMInrichtende Macht SGScholengemeenschap SGR Scholengroep

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 5 Inhoud DEEL I BASISBEGRIPPEN DEEL II VOORAFGAANDE MAATREGELEN DEEL III TBS-OB - PROCEDURE DEEL IV REAFFECTATIE en WEDERTEWERKSTELLING DEEL V DE REAFFECTATIECOMMISSIES DEEL VI RECHTEN en PLICHTEN DEEL VII BEZOLDIGING DEEL VIII ANALYSE ELEKTRONISCHE ZENDINGEN

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 6 Bronnen ° DECREET ONDERWIJS III van 9 april 1992 ° B.V.R. BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BETREKKINGEN, TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE, WEDERTEWERKSTELLING EN TOEKENNING VAN EEN WACHTGELD / WACHTGELDTOELAGE van 29 april 1992 ° O.B. VAN 28 JULI 2003 BETREFFENDE DE WIJZIGINGEN REAFFECTATIE / WEDERTEWERKSTELLINGSREGELING ° O.B. van 30 JUNI 2005 BETREFFENDE DE PRAKTISCHE SCHIKKINGEN BIJ TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 7 Deel I BASISBEGRIPPEN BASISBEGRIPPEN

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 8 Basisbegrippen – Inrichtende Macht Inrichtende Macht ° Gemeenschapsonderwijs  Scholengroep ° Stedelijk en Provinciaal onderwijs Gemeenteraad Provincieraad College burgemeester Deputatie en schepenen ° Gesubsidieerd vrij onderwijs  Wettelijke vereniging van personen die middelen samenbrengen met als doel onderwijs in te richten

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 9 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Definitie ‘hetzelfde ambt’ bestaat uit 3 elementen 1.Het onderscheiden van de verschillende ambten van vaste benoeming 2.Binnen het ambt van ‘leraar SO’ groepen maken van een aantal ‘hetzelfde ambten’ gebaseerd op vakbenaming en bekwaamheidstitel 3.Bepaling van de salarisschaal en geldelijke anciënniteit

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 10 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie 1.Het onderscheiden van de verschillende ambten van vaste benoeming - voor een personeelslid kan een vaste benoeming uitgesproken worden in één of meerdere ambten maar totaal beperkt tot 1 voltijdse opdracht - alle ambtsbenamingen zijn terug te vinden in de rangschikking van de ambten (BVR 5-6-1989) - de rangschikking is bepalend om uit te maken of een opdracht wel of niet tot ‘hetzelfde ambt’ behoort

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 11 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Deelboom voor Secundair onderwijs Ondersteunend personeel ° Wervingsambten Administratief medewerker Opvoeder ° Selectieambten  Geen ° Bevorderingsambten  Geen Bestuurs- en onderwijzend personeel ° Wervingsambten Leraar Godsdienstleraar Begeleider ° Selectieambten ! ALDI en CODI zijn mandaten Adjunct-directeur géén ambten Coördinator (DBSO) Technisch adviseur ° Bevorderingsambten Directeur Technisch adviseur-coördinator Medisch,orthopedagogisch,paramedisch,psychologisch en sociaal personeel

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 12 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie 2. Binnen het ambt van ‘leraar SO’ groepen maken van een aantal ‘hetzelfde ambten’ gebaseerd op vakbenaming en bekwaamheidstitel 3 mogelijke vakgroepen ° Hetzelfde vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VE/VE-OM en/of VO/VO-OM vb : op 30/6 Wiskunde-VE op 1/9 Wiskunde-VE ° Elk vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VE/VE-OM 1 uitzondering : NC Zedenleer vb : op 30/6 Wiskunde-VE op 1/9 Fysica-VE

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 13 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie ° Het vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VO/VO-OM + bijkomende voorwaarde : dit VO-vak moet in de laatste 5 jaar gedurende een ononderbroken periode van 6 maand effectief uitgeoefend zijn ! vb : op 30/6 Wiskunde -VE op 1/9 Aardrijksk.-VO 3. Bepaling van het barema Om binnen ‘hetzelfde ambt’ te blijven moet de betrekking resulteren in tenminste een gelijke bezoldiging

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 14 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Definitie ‘reaffectatie’ Een reaffectatie is de toewijzing van een betrekking in ‘hetzelfde ambt’ als waarin TBS-OB gesteld werd Rechten en plichten  Inrichtende macht moet de betrekking aanbieden  Personeelslid moet de betrekking aanvaarden

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 15 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Voorbeeld 1 Bachelor Nederlands – Geschiedenis vastbenoemd voor Nederlands – VE voor Latijn – VO op 30/6 belast met FT Nederlands – 22/22 - 301 op 1/9 tekort uren Nederlands – maar 15/22 beschikbaar TBS-OB = 7/22 Nederlands Toewijzing : 4/22 Geschiedenis – VE – 301 3/22 Latijn – VO – 301 Hetzelfde ambt Reaffectatie

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 16 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie Voorbeeld 2 Master Economie + GPB vastbenoemd voor Economie – VE op 30/6 belast met FT Economie - 20/20 - 501 op 1/9 tekort uren Economie – maar 10/20 beschikbaar TBS-OB = 10/20 Economie Toewijzing : 6/20 Verkoop - VE - 501 4/20 Boekhouding - VE - 501 Hetzelfde ambt Reaffectatie

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 17 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Definitie ‘ander ambt’ Het ‘ander ambt’ omvat elk ambt dat : niet onder ‘hetzelfde ambt’ valt én waarvoor personeelslid VE/VE-OM heeft én elk ander ambt waarvoor personeelslid VO/VO-OM heeft

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 18 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Definitie ‘wedertewerkstelling’ Een wedertewerkstelling is de toewijzing van een betrekking in een ‘ander ambt’ als waarin TBS-OB gesteld werd Rechten en plichten ° Indien personeelslid voor het ander ambt een VE-titel heeft  Inrichtende macht moet de betrekking aanbieden  Personeelslid moet de betrekking aanvaarden = verplichte wedertewerkstelling ! ° Indien personeelslid voor het ander ambt een VO-titel heeft  Inrichtende macht kan dit vrijwillig aanbieden  Personeelslid kan dit vrijwillig aanvaarden = vrijwillige wedertewerkstelling !

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 19 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Voorbeeld 1 GLSO Handel vastbenoemd voor Informatica – VE voor Dactylografie – VE op 30/6 belast met 9/21 – Dactylografie – VE – 346 7/21 – Informatica – VE – 346 op 1/9 maar 4/21 – Dactylografie beschikbaar 4/21 – Informatica beschikbaar TBS-OB = 5/21 – Dactylografie 3/21 – Informatica

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 20 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Toewijzing : 4/21 Toegepaste Informatica - VO - 301 Ander ambt = lagere salarisschaal = niet vastbenoemd voor dit VO-vak = Vrijwillige Wedertewerkstelling 4/21 Economie - VE - 301 Ander ambt = lagere salarisschaal = VE-titel voor dit vak = Verplichte Wedertewerkstelling

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 21 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling Voorbeeld 2 Gegradueerde ziekenhuisverpleegkunde + GPB vastbenoemd voor Verzorging – VE op 30/6 belast met 10/29 Verzorging – VE – 301 4/20 Verzorging – VE – 301 op 1/9  geen lesuren Verzorging meer beschikbaar TBS-OB = 10/29 + 4/20 Verzorging Toewijzing : 15/30 Technisch Adviseur – VO – 305 Ander ambt Vrijwillige Wedertewerkstelling

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 22 Basisbegrippen Immuniteit Definitie ‘immuniteit’ Een personeelslid is ‘immuun’ of ‘reaffectatievrij’ indien het voldoet aan de voorwaarden van de dienstanciënniteit Berekening dienstanciënniteit tijdelijke personeelsleden 1.Dienstanciënniteit moet bereikt zijn op 30/06 voor alle ambten van het ondersteunend en bestuurs- en onder- wijzend personeel ( uitgezonderd administratief mede- werker = 31/08 )

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 23 Basisbegrippen Immuniteit 2. Dienstanciënniteit = 720 dagen gespreid over tenminste 3 schooljaren * Bij de berekening van de 720 dagen wordt geen rekening gehouden met de minimumleeftijd van het personeelslid die verbonden is aan het diploma ( dit in tegenstelling tot de berekening van de geldelijke anciënniteit )

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 24 Basisbegrippen Immuniteit 3. Diensten die mogen in aanmerking genomen worden  bezoldigde diensten in hoofdambt  verlofstelsels die gelijkgeschakeld zijn met dienstactiviteit Diensten die niet mogen in aanmerking genomen worden  verlofstelsels die gelijkgeschakeld zijn met non-activiteit ( TBS – PA, onwettig afwezig …)  diensten in bijbetrekking  universitaire diensten  diensten gepresteerd in nepstatuten ( stagiair, …)  hogeschooldiensten gepresteerd nà 1-1-1999

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 25 Basisbegrippen Immuniteit Besluit De immuniteit van het personeelslid of het reaffectatievrij-zijn gaat pas in nadat de eerste reaffectatiecommissie gewerkt heeft ! Reaffectatiecommissie Scholengemeenschap 15 september Vlaamse Reaffectatiecommissie

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 26 Deel II VOORAFGAANDE MAATREGELEN

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 27 Voorafgaande Maatregelen Verdelen van opdrachten Voorbeeld 1 Lerares Tina is op 30/06 vastbenoemd voor 7/21 ( 3333/10000 ) Op 01/09 moet haar een opdracht toegekend worden binnen ‘hetzelfde ambt’ en ‘eenzelfde gepondereerd volume’ : 7/21 (3333/10000) OF 10/29 (3448/10000) OF 8/22 (3636/10000)

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 28 Voorafgaande Maatregelen Verdelen van opdrachten Voorbeeld 2 Leraar Guy is op 30/06 vastbenoemd voor : 7/21 AV Aardrijkskunde – 301 14/21 AV Wiskunde - 346 Op 01/09 moet hem een opdracht toegekend worden binnen ‘hetzelfde ambt’ en ‘eenzelfde gepondereerd volume’ : binnen wsc 346 6666/10000 volume respecteren! of meer!

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 29 Voorafgaande Maatregelen Eenzelfde gepondereerd volume ° Benoemd - School A en School B ° Leraar belast met zedenleer en niet- zedenleer Vb 30/06 : FT Zedenleer 01/09 : HT Zedenleer + HT Nederlands

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 30 Voorafgaande maatregelen Toepassingsveld om de maatregelen te treffen  Gemeenschapsonderwijs = per school  Gesubsidieerd onderwijs = alle personeelsleden die behoren tot dezelfde instelling of tot de instellingen die de inrichtende macht beheert op het grondgebied van dezelfde gemeente én die voor het SO behoren tot dezelfde scholengemeenschap

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 31 Voorafgaande maatregelen Volgorde van de afhandeling van de maatregelen door de Inrichtende macht te treffen binnen ‘hetzelfde ambt’  De prestaties van de vastbenoemde personeelsleden moeten verminderd worden tot minimum van FT, eerst in de instelling waar de vermindering is ontstaan – dan in een andere instelling (= geen plage-uren)  De aanstelling van tijdelijken moet beëindigd worden  Er moet bij de vastbenoemde personeelsleden een einde worden gesteld aan bijbetrekkingen  Er moet een einde worden gesteld aan de lopende reaffectaties en wedertewerkstellingen  Opmerking: rekening houden met vastbenoemden die een verlofstelsel genieten (vb TBS-PA, LBO …)

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 32 Voorafgaande Maatregelen Praktische uitwerking 30/06 : 3 betrekkingen hout – 3 de Graad ingevuld door 2 vastbenoemden en 1 tijdelijke met VE 01/09 : 2 betrekkingen hout vallen weg tijdelijke wordt niet meer aangesteld 1 vastbenoemde houdt betrekking 1 vastbenoemde wordt TBS-OB

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 33 Deel III TBS – OB TBS – OB PROCEDURE PROCEDURE

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 34 TBS – OB Procedure Oorzaken terbeschikkingstelling ° Aanwendingspercentage ° Telling leerlingen ° Beslissing Vlaamse Gemeenschap of Inrichtende Macht ° Beslissing Medex of reïntegratie ° Terugzetting in rang ° Vrijwillig afzien van vaste benoeming in selectie- of bevorderingsambt

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 35 TBS – OB Procedure Beslissing Medex ° Definitief ongeschikt ° Geschikt voor administratieve functie TBS-OB en wedertewerkstelling GEEN WT en na 1 jaar : op pensioen

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 36 TBS-OB Procedure Reïntegratie ° na arbeidsongeschiktheid van minstens vier weken en nog geen uitputting van ziekteverlof ° uitspraak van definitieve ongeschiktheid door huisarts ° formulier preventieadviseur/arbeidsgeneesheer ° beslissing : arbeidsongeschikt maar wel nog geschikt voor andere functie ° inrichtende macht kan personeelslid TBSOB stellen op de eerste van de maand volgend op beslissing

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 37 TBS – OB Procedure Voorwaarden personeelsleden ° Vastbenoemd ° Hoofdambt Wedde of weddetoelage genieten Een reglementair verlof Een afwezigheid Een andere terbeschikkingstelling

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 38 TBS – OB Procedure Voorbeelden ° Leraar Eddy is FT vastbenoemd 1 ste Graad 30/06 : effectieve prestaties = 15/22 VVP = 7/22 01/09 : FT betrekking valt weg TBS-OB = 22/22 ° Lerares Inge is FT vastbenoemd 3 de Graad 30/06 : effectieve prestaties = geen TBS-PA 01/09 : 1/2 betrekking valt weg TBS-OB = 10/20

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 39 TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ? ° Binnen hetzelfde ambt ° Minste dienst - en daarna ambtsanciënniteit Vb : 2 Technisch adviseurs gelijke dienstanciënniteit gelijke ambtsanciënniteit keuze inrichtende macht

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 40 TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ? Berekeningswijze 1.gesubsidieerde/gefinancierde diensten 2.minder dan de helft is delen door 2 3.tijdelijke diensten is x 1,2 4.bezoldigd ziekteverlof 5.bezoldigd bevallingsverlof vóór 1-5-91 (30 dagen)

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 41 TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ? 6. bevallingsverlof vanaf 1-5-91 7. ouderschapsverlof (tijdelijke vanaf 1-9-93) 8. legerdienst vanaf vaste benoeming 9. alle andere verloven,afwezigheden en tbs gelijkgesteld met dienstanciënniteit

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 42 TBS – OB Procedure Leeftijdstrappen berekening D.A. ° 21 jaar paramedisch personeel ondersteunend personeel ° 24 jaar bestuurs- en onderwijzend personeel

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 43 Deel IV REAFFECTATIEEN WEDERTEWERKSTELLING WEDERTEWERKSTELLING

44 www.agodi.be AgODi Reaffectatie en Wedertewerkstelling door de Inrichtende Machten opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 44 1. Verplichte reaffectatie binnen I.M. School van TBSOB Andere school van I.M. binnen SG 2. Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. 3. Verplichte reaffectatie vanuit de reaffectatiecommissie van de SG 4. Verplichte wedertewerkstelling vanuit de reaffectatiecommissie van de SG 5. Beperkte vrije keuze van aanwerving in opgelegde volgorde Mutatie of nieuwe affectatie (vrije keuze) TADD- ers (verplichting) TBSOB- ers die onvoldoende R/WTW hebben (vrije keuze) Immune tijdelijke personeelsleden (vrije keuze)

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 45 Reaffectatie en Wedertewerkstelling door de Inrichtende Machten 6. Verplichte reaffectatie en wedertewerkstelling vanuit reaffectatiecommissie van scholengroep (enkel voor GMO) 7. Verplichte reaffectatie en wedertewerkstelling vanuit de Vlaamse reaffectatiecommissie 8. Niet- immune tijdelijken

46 www.agodi.be AgODi Reaffectatie en Wedertewerkstelling door de Inrichtende Machten opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 46 3 overblijvende vacatures worden door school A ingevuld door 3 tijdelijken: 1 immune + 2 niet- immune Besluit: School A = 1 tijdelijke leerkracht Engels (immuun) Melding Reaffectatiecommissie SG Reaffectatie 1 leraar TBSOB vanuit school B Vlaamse reaffectatiecommissie WTW (= ander ambt) van 1 adjunct- directeur TBSOB met VE voor Engels naar school A School A = 4 vacatures leraar Engels REA (= hetzelfde ambt) van 1 leraar TBS - OB Engels naar school A

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 47 Reaffectatie en Wedertewerkstelling Bestendigheid Principe R of WT blijft behouden over de schooljaren heen ongeacht een daling (of stijging) van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling ongeacht een wijziging toestand vacant in niet-vacant en omgekeerd van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 48 Reaffectatie en Wedertewerkstelling Uitzondering principe bestendigheid ° Benoemd in A en VERPLICHT naar B (bestendigheid) ° Einde in school B: (uitzondering) ° Verplichtingen van de IM van school B ° Gelijkwaardige betrekking in school C ° Opnieuw titularis in school A (einde TBS/OB)

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 49 Reaffectatie en Wedertewerkstelling  Als een inrichtende macht over meerdere vacatures beschikt, moet elke reaffectatie en wedertewerkstelling eerst gebeuren in vacante betrekkingen.  Rekening houdende met het stappenplan inzake reaffectatie en wedertewerkstelling.  Conclusie : voorrang vacant op niet-vacant binnen elke verplichte deelstap.

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 50 Deel V REAFFECTATIECOMMISSIES REAFFECTATIECOMMISSIES

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 51 Reaffectatiecommissies Werkzaamheden scholengemeenschap reaffectatiecommissie uiterlijk 15/09 ° Reaffectatie ° Wedertewerkstelling binnen de personeelscategorie ° Bezwaarschriften

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 52 Reaffectatiecommissies Werkzaamheden scholengroep(GMO) reaffectatiecommissie uiterlijk 15/09 per onderwijsniveau ° Reaffectatie : afzonderlijk buitengewoon onderwijs ° Wedertewerkstelling: - binnen de personeelscategorie en onderwijsniveau - over de personeelscategorieën en onderwijsniveaus ° Bezwaarschriften

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 53 Reaffectatiecommissies Vlaamse reaffectatiecommissie m.i.v. 7 oktober (VRC) ° Reaffectatie ° Wedertewerkstelling 1) binnen de personeelscategorie 2) over de personeelscategorieën 3) over de niveaus ( SO – BO – CVO …) ° Administratieve ondersteuning van de SG ° Bezwaarschriften

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 54 Reaffectatiecommissies Bezwaarschriften 1.door TBS-OB personeelslid ° Binnen de 5 werkdagen ° Gemotiveerd ° Schort niet op 2. door Reaffectatiecommissie ° Intrekken indien reglementair foutief ° Nieuwe toewijzing ° Naar hogere reaffectatiecommissie (VRC) bij het niet opstellen van een nieuwe toewijzing ° Afwijzen

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 55 Deel VI RECHTEN EN PLICHTEN

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 56 Rechten en Plichten Niet aanvaarden van R of WT ° R.V.A.-grenzen ° Bezwaarschrift aanvaard ° + 58 jaar en naar andere IM ° Deeltijds beroepssecundair bij een andere IM, Buitengewoon, VWO ° Al 80 % of 4/5 in drie instellingen ° Tot einde schooljaar andere volledige reaffectatie of wedertewerkstelling ° Afstand wachtgeld

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 57 Rechten en Plichten Wel aanvaarden van R of WT ° onderwijsniveau ° Verlofstelsels (o.a. ziekteverlof) ° specifieke aanvullende uren ° Prestatiestelsel van de wedertewerkstelling

58 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 58 Rechten en Plichten Afstand wachtgeld 1.Melding begin schooljaar 2.Voor een volledig schooljaar 3.Einde bij definitieve vacature 4.Pensioenrechten: 5 jaar 5.Behoud administratieve anciënniteit 6.Bij volledige afstand wachtgeld: geldelijke anciënniteit: 2 jaar

59 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 59 Rechten en Plichten R of WT en Verlofstelsels 1. Verlof reeds toegestaan door IM TBSOB 2. Verlof bij een nieuwe IM, toestemming van de nieuwe IM. 3. Na “1.” aanvragen bij de nieuwe IM.

60 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 60 Rechten en Plichten Pedagogische taken ° Volledige ontstentenis van betrekking met deels een R of WT ° Gedeeltelijke ontstentenis van betrekking met geen of deels een R of WT ° In principe in instelling of IM van TBS-OB ° Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBS-OB

61 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 61 Rechten en Plichten Sancties 1. Ten onrechte TBS-OB door de IM: niet verder betalen tijdelijk personeelslid het reeds betaalde salaris terugvorderen van IM 2. Plichten van het personeelslid inzake TBS-OB niet betalen TBS-OB 3. Niet aanvaarden van nieuwe vaste benoeming

62 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 62 Deel VII BEZOLDIGING

63 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 63 Bezoldiging Principe A. Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben B. Effectieve prestaties hoger dan “A.”: wedde als vastbenoemde boemerang voor hetgeen hoger ligt

64 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 64 Bezoldiging Voorbeeld ° School A GLSO Nederlands TBS-OB voor FT 2de graad 346 of gedeeltelijk TBS-OB ° School B wedertewerkstelling =opvoeder 158 Bezoldiging = FT 346 vastbenoemde

65 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 65 Bezoldiging Voorbeeld ° School A TBS-OB opvoeder 158 ° School B wedertewerkstelling = Elektromechanica FT 3de graad 302 Bezoldiging School A: 158 als benoemde School B: 302-158 (boemerang)

66 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 66 Analyse elektronische zendingen Stappenplan ° Draagwijdte en gepondereerd volume van de vaste benoeming bepalen per ambt / vak / bekwaamheidstitel ° Gepondereerd volume van de TBS-OB stelling bepalen ° Analyse van de toewijzing maken  Hetzelfde ambt Reaffectatie  Ander ambt Wedertewerkstelling ° Gepondereerd volume van de R of W aanduidingen controleren ( om onterecht overwerk of bijambt te vermijden) ° Bij TBS 58+ zendingen mogen geen R/W uren doorgestuurd worden in de opdracht ° Bij de TBS-OB zending nagaan of er geen afstand wachtgeld gevraagd wordt

67 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 67 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET ANITA HOKT VL GLSO Algemene vakken Wiskunde met keuzevakken 311 01 02 Instituut Sint-Jozef Economische wetenschappen - Fysica 2300 TURNHOUT S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 11.000 TV TECHNOLOGISCHE OPVOEDING 1 04 05/DO No 22 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 11.000 AV WISKUNDE 1 04 TBS No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 05.000 AV WISKUNDE 1 01 THA No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 30-06-2007 GO _ 02.000 AV WISKUNDE 1 01 R No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 30-06-2007 GO _ 01.000 AV WISKUNDE 1 01 R No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 Ed 30-06-2007 GO

68 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 68 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) ANITA 311 01 02 2300 TURNHOUT Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 11.000 V AV WISKUNDE____________________________ 1 __ ___ _ _ 04 ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 22 H/B H Pl 00.000 Bbr VE_ Bar 301 Anc 070814 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB 03.000 reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst 00.000 Opm

69 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 69 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET SYLVIA Basisopleiding twee cycli VL Meester in de beeldende kunst – grafische en 311 01 02 Groot Seminarie reclamevormgeving + GPB 2320 HOOGSTRATEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 11.000 AV PLASTISCHE OPVOEDING 2 ASO 04 TBS No 21 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 501 Anc 070600 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 04.000 AV CULTUURWETENSCHAPPEN 2 ASO 02 W No 21 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 501 Anc 070600 N op 01-09-2006 Ed 30-06-2007 GO

70 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 70 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) SYLVIA 311 01 02 2320 HOOGSTRATEN Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 11.000 V AV PLASTISCHE OPVOEDING________________ 2 __ASO _ _ 04 ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 21 H/B H Pl 00.000 Bbr VO_ Bar 501 Anc 070600 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB 04.000 reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst 00.000 Opm

71 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 71 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET INGRID HOKT VL GLSO Schoonheidszorgen 311 01 02 Heilig Grafinstituut 3500 KORTRIJK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 15.000 TECHNISCH ADVISEUR 04 TBS No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 08.000 TV BIO-ESTHETIEK 3 TSO 04 08/DO No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 02.000 TV DAMESKAPPEN 3 BSO 04 02/DO No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO _ 15.000 TECHNISCH ADVISEUR 01 R No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO _ 15.000 TECHNISCH ADVISEUR 01 THA No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 300000 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO

72 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 72 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) INGRID 311 01 02 3500 KORTRIJK Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 15.000 A __ TECHNISCH ADVISEUR__________________ _ __ ___ _ _ 04 ___ __ __ ____________________________________ ___ _ No 30 H/B H Pl 00.000 Bbr VE_ Bar 257 Anc 300000 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _______________________________ TBSOB 15.000 reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst 00.000 Opm

73 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 73 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET JOHAN Diploma S.O. technisch 3 de graad VL Optiek + GPB 311 01 01 K.T.A. 2950 KAPELLEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 20.000 TV OPTIEK 3 TSO 04 TBS 10/AF No 20 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 384 Anc 231111 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO

74 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 74 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) JOHAN 311 01 01 2950 KAPELLEN Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 20.000 V TV OPTIEK______________________________ 3 _ TSO _ _ 04 ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 20 H/B H Pl 00.000 Bbr VO_ Bar 384 Anc 231111 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB 20.000 reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst 10.000 Opm

75 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 75 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET JOHAN 211 01 01 Basisschool vh Gemeenschapsonderwijs 2850 BOOM S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 18.000 WEDERTEW. ADMIN. HULP 02 W No 36 H/B H Pl 0 Bbr NON Bar 968 Anc 230804 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO

76 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 76 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GUIDO HOKT VL Gegradueerde land- en tuinbouw 311 01 03 Provinciaal Instituut Techn. Onderwijs 2940 STABROEK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 30.000 TECHNISCH ADVISEUR 04 TBS EXTRA No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 120008 N op 01-09-2006 Ed 31-12-4444 GO

77 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 77 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) GUIDO 311 01 03 2940 STABROEK Geldig van 01-09-2006 tot 31-12-4444 Sch OOM TADD Stop Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 30.000 A __ TECHNISCH ADVISEUR__________________ 04 ___ __ __ _____________________________________ No 30 H/B H Pl 00.000 Bbr VE_ Bar 257 Anc 120008 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 00.000 DO wegens vervangt ___________ _____________________________ TBSOB 30.000 reden 01 wegens ___ _____________________________ Afst 00.000 Opm : Betrokkene wordt gereaffecteerd aan PTI – 2018 Antwerpen

78 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 78 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GUIDO 311 01 03 Provinciaal Technisch Instituut 2018 ANTWERPEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ 30.000 TECHNISCH ADVISEUR 02 R 30/DO No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc 120008 N op 01-09-2006 Ed 31-08-2007 GO

79 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 79 Analyse elektronische zendingen ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) GUIDO 311 01 03 2018 ANTWERPEN Geldig van 01-09-2006 tot 31-08-2007 Sch OOM TADD Stop Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her 30.000 A __ TECHNISCH ADVISEUR_________________ 02 R__ ___ __ ____________________________________ No 30 H/B H Pl 00.000 Bbr VE_ Bar 257 Anc 120008 N op 01-09-2006 OM 24 00.000 Overwerk 00.000 No 0000 Nt-Subs 00.000 Besl GO vr 00 M 30.000 DO wegens TBS persoonlijke aangelegenheden (o) vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB 00.000 reden wegens ___ _______________________________ Afst 00.000 Opm


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Terbeschikkingstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google