De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

concept en indelingsprincipe

Verwante presentaties


Presentatie over: "concept en indelingsprincipe"— Transcript van de presentatie:

1 concept en indelingsprincipe
Interactieve content concept en indelingsprincipe

2 Interactieve content De strategie
Vragen over de strategie?

3 W E B C O N C E P T 6. Visuele en tekstuele structuur van een pagina:
Werk met: kleine tekstblokjes (4 - 7 regels), bulletpoints, smalle tekstkolommen, veel wit, microcontent (bij artikelen, nieuwswaarde) op homepage. passend beeld en een goede balans tussen tekst en beeld. kernachtige (tussen)koppen en/of topische zinnen.Kop en lead (beantwoorden belangrijkste van: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe). 5. Schrijfstijlen: Bepaal de strategie (informeren, overtuigen, activeren). Bepaal het appeal, de approach en propositie van de pagina. Gebruik de checklist schrijfstijlen bij het daadwerkelijk schrijven van de tekst. 4. Interactie Omschrijf de unieke waarden van je bedrijf/vereniging en verbind daar een bepaald gedrag aan. Bedenk op basis daarvan een aantal interactieve toepassingen op je website. Geef ook in je sitemap/concept-map aan waar de interactie te vinden is. Werk de drie beste voorstellen uit in tekst en beeld. 3. Structuur website: Kies, op basis van je content-concept een passende structuur. Ga uit van de mogelijke indelingsprincipes en probeer ook andere, onverwachte invalshoeken. Maak vervolgens een ingevulde sitemap die aangeeft hoe je contentconcept eruit gaat zien (welke informatie komt onder welk thema/onderdeel). Maar ook: waar komen de triggers etc. 2. Content-concept Inventariseer, op basis van je uitgewerkte strategie, welke thema’s en onderwerpen je allemaal aanbiedt op de site. Maak een mindmap voor de content van jouw site. Wees creatief, neem andere invalshoeken, kijk naar usp’s, gebruik juist die ook als ‘triggers’). 1. Strategie: Wat is het belangrijkste doel van de site. Maak een analyse van je wat-doelgroep. Bepaal de drie belangrijkste zenderdoelen en ontvangerdoelen. Beschrijf wat het verwachtingspatroon van de ontvanger is als hij op de betreffende homepage komt. Maak een analyse van een aantal (minimaal 2) websites die dezelfde dienst, hetzelfde product aanbieden. Benoem unieke (merk)waarden en van de organisatie/vereniging/instelling. Benoem de gewenste dominante indruk (merkbelofte) die de zender wil overbrengen (in één pakkende zin) bij de doelgroep.

4 Op basis van de strategie:
voorstel t.a.v. het informatieaanbod: Welke onderwerpen en thema’s ga je de wat-doelgroep op de nieuwe website aanbieden (kijkend naar de zender- en ontvangerdoelen)? Wat kun je qua content doen/aanbieden om herhaalbezoek te bewerkstelligen?

5 hoe en waar vind ik dat terug in de content?
WEES CREATIEF! WEES CREATIEF!! Wat maakt jouw bedrijf/vereniging goed, bijzonder, uniek, onderscheidend…. En.. hoe en waar vind ik dat terug in de content?

6 Stap 3: structureren van informatie…

7 Indelingsprincipes Alfabetisch Chronologisch Geografisch Thematisch
Doelgroepgericht Metaforisch Vaak in combinatie!

8 Alfabetisch

9 Chronologisch

10 Geografisch

11 Thematisch

12 Doelgroepgericht

13 Metaforisch

14 Metaforisch

15 Indelingsprincipe Probeer indelingsprincipes te vinden die aansluiten bij de motieven en behoeften (zie strategie!) van je bezoeker. Probeer eens andere ‘ingangen’ en invalshoeken te vinden dan de meest voor de hand liggende..

16 Gelaagdheid van informatie
Aantal vuistregels: Belangrijke info bevindt zich bovenaan. Samenvattingen op hoog niveau, gedetailleerde informatie op laag niveau. Naarmate de bezoeker meer geïnformeerd is, mag de info dieper in de boomstructuur zitten.

17 Scenario’s! Denk aan alle behoeften en motieven (zie strategie!) waarmee de bezoeker de site betreedt en aan de wegen die de site biedt om die doelen te verwezenlijken.

18

19

20 Sitemap als conceptvoorstel
Zie je sitemap als conceptvoorstel van de content die het bedrijf aan kan bieden op de site!

21 Zorg ook dat… Er geen overlap is bij de (sub)links. Klopt het dat iedere sublink niet past onder een andere hoofdlink? Zo ja…wijzigen! Zorg dat alle links/buttons duidelijke titels hebben, zodat de bezoeker een zo goed mogelijk beeld krijgt van de inhoud ervan (dus geen hoofdlink met ‘info’).

22 Voorbeeld chronologische indeling
Angst voor de dood doodgaan Afscheid nemen Het hierna maals Moord begrafenis Hemel? Kanker- patient zelfmoord cremeren Praten met doden Wat gebeurt er dan… De dienst helderziend euthanasie Ben jij bang voor..

23 Voorbeeld…

24 Voorbeeld van een sitemap
Informatieaanbod

25 De opdracht Maak samen met een klasgenoot een mindmap voor de content van jouw site en zijn/haar site(wees creatief, neem andere invalshoeken, kijk naar usp’s, gebruik juist die ook als ‘triggers’). Bedenk daarna een passende en wellicht zelfs een verrassende structuur! Werk niet samen met iemand die hetzelfde type dienst aanbiedt (dus niet 2 x basisschool of voetbalvereniging).

26 Opdracht voor volgende week:
Inventariseer, op basis van je uitgewerkte strategie, welke thema’s en onderwerpen je allemaal aanbiedt op de site. Inventariseer, op basis van je uitgewerkte strategie, welke thema’s en onderwerpen je allemaal aan wilt bieden op de nieuwe site en maak een mindmap voor de content van jouw site. Wees creatief, neem andere invalshoeken, kijk naar usp’s en merkwaarden. Bedenk minimaal 2 ideeën/oplossingen om je bezoeker de site in te ‘lokken’ (triggers!). Kies, op basis van je contentconcept, een passende structuur. Ga hierbij uit van de mogelijke indelingsprincipes en probeer ook andere, onverwachte invalshoeken. Maak vervolgens een ingevulde sitemap die aangeeft hoe je contentconcept eruit gaat zien (welke informatie komt onder welk thema/onderdeel). Maar ook: waar komen de triggers etc.


Download ppt "concept en indelingsprincipe"

Verwante presentaties


Ads door Google