De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur op Microniveau

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur op Microniveau"— Transcript van de presentatie:

1 Structuur op Microniveau
Interactieve content Structuur op Microniveau

2 Bezoekgedrag op een pagina..

3 Chaotisch scannen De bezoeker laat zich leiden door visuele prikkels.
De bezoeker doorkruist de pagina op zoek naar de gewenste informatie Je kunt niets doen aan het chaotisch scannen van mensen.

4 Dus: Veel blokjes met witte tussenstukken.
Werk met kopjes of topische zinnen (eerste zin die het onderwerp van de alinea benoemt) Zorg dat tekst en beeld met elkaar in balans zijn Werk met bullet-points!

5 origineel Op grond van de toets op toereikendheid, de uitkomsten uit het verleden en de ontwikkelingen binnen het boekjaar zijn naar ons oordeel de technische voorzieningen toereikend. Het oordeel heeft betrekking op de zogenaamde Property en Casualty branches, waaronder begrepen Fleet, Liability, Marine en Property. Hierbij een korte toelichting op de diverse technische voorzieningen. topische zin voorop De technische voorzieningen zijn toereikend. Wij baseren dit oordeel op: de toets op toereikendheid, de uitkomsten uit het verleden en de ontwikkelingen binnen het boekjaar. Het oordeel betreft de zogenaamde Property en Casualty branches. Hieronder vallen Fleet, Liability, Marine en Property. Hierna lichten we de diverse technische voorzieningen kort toe.

6 Waarop is het verwachtingspatroon gebaseerd?

7 Zakelijk

8 Zakelijk…

9 Shoppen

10 Sport

11 Reizen, vakantie

12 Magazine

13 Tekstopmaak Zorg voor relatief smalle tekstkolommen (iedere regel moet in een oogopslag te zien zijn). Schrijf kort tekstblokken (4 tot 7 regels). Gebruik kernachtige tussenkoppen of werk met topische zinnen. Gebruik veel wit. Lijn je tekst nooit rechts uit.

14 Structuur van de tekst…
Kop en lead…

15 Maak korte, kernachtige koppen
De kop moet duidelijk en volledig zijn. Geeft antwoord op de belangrijkste ‘W’ (wie,wat,waar,waarom, wanneer en hoe) Kop dient als aanvulling op de intro. Kop mag een vraag beantwoorden. Kop mag een smaakmaker zijn.

16

17 Lead kan bijvoorbeeld

18 Onderwerp introduceren (aandachtrekkend)

19 Citaat

20 Vragen…

21 Uitnodiging tot actie

22 Oefening… Gebruik laddertechniek (1 t/m 6).
Inverse structuur: Wie Wat Waar Wanneer Waarom Hoe Gebruik laddertechniek (1 t/m 6). Structureer op basis hiervan vervolgens je tekst.

23 Vrijstellingen zijn mogelijk als je aantoont dat je over de competenties beschikt van een bepaald programma of studiefase in testen en assesments. De criteria zijn van te voren bekend. In verband met de start van de opleiding doorloopt iedereen in het studiejaar de propedeuse. Studenten die in aanmerking komen voor vrijstellingen, behalen hun tijdswinst in de hoofdfase. Op basis van de resultaten van testen en assesment kun je samen met de coach een maatwerkprogramma ontwikkelen voor het verwerven van de competenties van de hoofdfase en de afstudeerfase.

24 Wie Wat Waar Wanneer Waarom Hoe Studenten Vrijstellingen IAM Na de propedeuse, tijdens de hoofd- en afstudeerfase Tijdswinst tijdens de hoofdfase Door het doen van testen en assessments. Vervolgens stel je met je coach een aangepast studieplan samen 6 1 5 2 4 3

25 Kan ik vrijstellingen krijgen (wat)?
Ja, dat kan in de verdiepingsfase (wanneer). Middels testen en assesments kun je aantonen dat je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Samen met je coach ontwikkel je vervolgens een persoonlijk studieprogramma(hoe). Dat levert je tijdswinst op tijdens de hoofdfase (waarom).

26 Mogelijke indelingen van paginatekst
Chronologisch Thematisch Journalistieke indeling Maatregelstructuur Helpstructuur Didactische structuur Vraag-antwoordstructuur

27 Journalistieke structuur
De belangrijkste W-vragen. In de kop staat het antwoord op de belangrijkste W-vraag. In de lead staat al het antwoord op de andere belangrijke W-vragen (kort en bondig). In de tekst onder de lead staan de antwoorden op de rest van de W-vragen en eventueel een toelichting op de mededelingen in de kop en de lead. Volgorde tekst: van belangrijk  minder belangrijk. van algemeen  gedetailleerd

28

29

30 Vraag en antwoord… Formulier de vraag vanuit de bezoeker.
Probeer de vragen te koppelen aan de W-vragen. Houd de vragen kort.

31

32

33 Micro en Macrocontent

34 Micro content

35 Macro content

36 Dus, voor een ‘scannable’ pagina:
Gebruik kleine tekstblokjes (4 - 7 regels). Gebruik Bulletpoints. Werk met smalle tekstkolommen. Werk met microcontent (bij artikelen, nieuwswaarde) op homepage. Veel wit! Ga voor een goede eerste schermindruk, uit van het verwachtingspatroon van de ontvanger (druk – veel richtingen, gezellig, stijlvol, zakelijk etc.) Zorg voor een goede balans tussen tekst en beeld. Werk met kernachtige (tussen)koppen of topische zinnen. Zorg voor een krachtige lead, Kop en lead beantwoorden belangrijkste van: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe).

37 Opdracht volgende week:
Maak een voorstel voor de homepage. Werk het zowel in tekst als in beeld helemaal uit. Maak een voorstel voor de verdiepingspagina. Werk deze ook in tekst en beeld uit. Maak voor volgende week een korte powerpoint waarin je opneemt: Korte intro van de organisatie Usp’s Content-concept (welke onderwerpen en thema’s adviseer jij op de site zodat het onderscheiden en ‘eigen’ wordt?) Interactiemogelijkheden (hoe ga je usp’s tot leven brengen?) Een screenshot van de originele homepage Een voorstel van de nieuwe homepage Een voorstel van een verdiepingspagina Neem je laptop mee! (indien dat echt niet lukt, dan kleurenprints).

38 Eindpresentaties 5 januari 14.15 uur: 5 januari 15.15 uur:
Thomas v.d. Bijl Stefan van de Wetering Rodney Dil Marco Schuppers Floris Edens Raymond Verbeek Joren Frielink Maarten Wesseling Davey Huizinga Constant Zomer Rosanne Fincken Naomy de Roo Serhan Meewisse Aranka van de Sanden Leonie Scholten Rene Smetsers

39 Eindpresentaties 12 januari 14.15 uur: 12 januari 15.15 uur:
Reinald Pohlert Vincent Bartels Rick Schrijver Lars Bohm Jorick Serto Annet Heitman Kevin Theunissen Joyce Derks Marlon Veldman Leonie ter Veld Ilona Bobeldijk Robert Jan Sopers Robert Bol Marc Keijner Sebastiaan Dekker Charlotte Cozijn

40 Eindopdracht: Tijdens je eindpresentatie:
Einddocument opleveren in print (Opdracht 1 t/m 5 hierin verwerkt). Inclusief je pitch op cd-rom!


Download ppt "Structuur op Microniveau"

Verwante presentaties


Ads door Google