De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interactieve content Structuur op Microniveau. Bezoekgedrag op een pagina..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interactieve content Structuur op Microniveau. Bezoekgedrag op een pagina.."— Transcript van de presentatie:

1 Interactieve content Structuur op Microniveau

2 Bezoekgedrag op een pagina..

3 Chaotisch scannen •De bezoeker laat zich leiden door visuele prikkels. •De bezoeker doorkruist de pagina op zoek naar de gewenste informatie •Je kunt niets doen aan het chaotisch scannen van mensen.

4 Dus: –Veel blokjes met witte tussenstukken. –Werk met kopjes of topische zinnen (eerste zin die het onderwerp van de alinea benoemt) –Zorg dat tekst en beeld met elkaar in balans zijn –Werk met bullet- points!

5 origineel Op grond van de toets op toereikendheid, de uitkomsten uit het verleden en de ontwikkelingen binnen het boekjaar zijn naar ons oordeel de technische voorzieningen toereikend. Het oordeel heeft betrekking op de zogenaamde Property en Casualty branches, waaronder begrepen Fleet, Liability, Marine en Property. Hierbij een korte toelichting op de diverse technische voorzieningen. topische zin voorop De technische voorzieningen zijn toereikend. Wij baseren dit oordeel op: –de toets op toereikendheid, –de uitkomsten uit het verleden en –de ontwikkelingen binnen het boekjaar. Het oordeel betreft de zogenaamde Property en Casualty branches. Hieronder vallen Fleet, Liability, Marine en Property. Hierna lichten we de diverse technische voorzieningen kort toe.

6 Waarop is het verwachtingspatroon gebaseerd?

7 Zakelijk

8 Zakelijk…

9 Shoppen

10 Sport

11 Reizen, vakantie

12 Magazine

13 Tekstopmaak •Zorg voor relatief smalle tekstkolommen (iedere regel moet in een oogopslag te zien zijn). •Schrijf kort tekstblokken (4 tot 7 regels). •Gebruik kernachtige tussenkoppen of werk met topische zinnen. •Gebruik veel wit. •Lijn je tekst nooit rechts uit.

14 Structuur van de tekst… Kop en lead…

15 Maak korte, kernachtige koppen •De kop moet duidelijk en volledig zijn. •Geeft antwoord op de belangrijkste ‘W’ (wie,wat,waar,waarom, wanneer en hoe) •Kop dient als aanvulling op de intro. •Kop mag een vraag beantwoorden. •Kop mag een smaakmaker zijn.

16

17 Lead kan bijvoorbeeld

18 Onderwerp introduceren (aandachtrekkend)

19 Citaat

20 Vragen …

21 Uitnodiging tot actie

22 Oefening… 1.Inverse structuur: •Wie •Wat •Waar •Wanneer •Waarom •Hoe 2.Gebruik laddertechniek (1 t/m 6). 3.Structureer op basis hiervan vervolgens je tekst.

23 Vrijstellingen zijn mogelijk als je aantoont dat je over de competenties beschikt van een bepaald programma of studiefase in testen en assesments. De criteria zijn van te voren bekend. In verband met de start van de opleiding doorloopt iedereen in het studiejaar 2008-2009 de propedeuse. Studenten die in aanmerking komen voor vrijstellingen, behalen hun tijdswinst in de hoofdfase. Op basis van de resultaten van testen en assesment kun je samen met de coach een maatwerkprogramma ontwikkelen voor het verwerven van de competenties van de hoofdfase en de afstudeerfase.

24 •Wie •Wat •Waar •Wanneer •Waarom •Hoe Studenten Vrijstellingen IAM Na de propedeuse, tijdens de hoofd- en afstudeerfase Tijdswinst tijdens de hoofdfase Door het doen van testen en assessments. Vervolgens stel je met je coach een aangepast studieplan samen •6•6 •1•1 •5•5 •2•2 •4•4 •3•3

25 Kan ik vrijstellingen krijgen (wat)? Ja, dat kan in de verdiepingsfase ( wanneer ). Middels testen en assesments kun je aantonen dat je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Samen met je coach ontwikkel je vervolgens een persoonlijk studieprogramma( hoe ). Dat levert je tijdswinst op tijdens de hoofdfase ( waarom ).

26 Mogelijke indelingen van paginatekst -Chronologisch -Thematisch -Journalistieke indeling -Maatregelstructuur -Helpstructuur -Didactische structuur -Vraag-antwoordstructuur

27 Journalistieke structuur •De belangrijkste W-vragen. •In de kop staat het antwoord op de belangrijkste W-vraag. •In de lead staat al het antwoord op de andere belangrijke W-vragen (kort en bondig). •In de tekst onder de lead staan de antwoorden op de rest van de W-vragen en eventueel een toelichting op de mededelingen in de kop en de lead. •Volgorde tekst: van belangrijk  minder belangrijk. van algemeen  gedetailleerd

28

29

30 •Formulier de vraag vanuit de bezoeker. •Probeer de vragen te koppelen aan de W-vragen. •Houd de vragen kort. Vraag en antwoord…

31

32

33 Micro en Macrocontent

34 Micro content

35 Macro content

36 Dus, voor een ‘scannable’ pagina: •Gebruik kleine tekstblokjes (4 - 7 regels). •Gebruik Bulletpoints. •Werk met smalle tekstkolommen. •Werk met microcontent (bij artikelen, nieuwswaarde) op homepage. •Veel wit! •Ga voor een goede eerste schermindruk, uit van het verwachtingspatroon van de ontvanger (druk – veel richtingen, gezellig, stijlvol, zakelijk etc.) •Zorg voor een goede balans tussen tekst en beeld. •Werk met kernachtige (tussen)koppen of topische zinnen. •Zorg voor een krachtige lead, •Kop en lead beantwoorden belangrijkste van: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe).

37 Opdracht volgende week: •Maak een voorstel voor de homepage. Werk het zowel in tekst als in beeld helemaal uit. •Maak een voorstel voor de verdiepingspagina. Werk deze ook in tekst en beeld uit. •Maak voor volgende week een korte powerpoint waarin je opneemt : •Korte intro van de organisatie •Usp’s •Content-concept (welke onderwerpen en thema’s adviseer jij op de site zodat het onderscheiden en ‘eigen’ wordt?) •Interactiemogelijkheden (hoe ga je usp’s tot leven brengen?) •Een screenshot van de originele homepage •Een voorstel van de nieuwe homepage •Een voorstel van een verdiepingspagina •Neem je laptop mee! (indien dat echt niet lukt, dan kleurenprints).

38 Eindpresentaties 5 januari 14.15 uur:5 januari 15.15 uur: Thomas v.d. BijlStefan van de Wetering Rodney DilMarco Schuppers Floris EdensRaymond Verbeek Joren FrielinkMaarten Wesseling Davey HuizingaConstant Zomer Rosanne FinckenNaomy de Roo Serhan MeewisseAranka van de Sanden Leonie ScholtenRene Smetsers

39 12 januari 14.15 uur:12 januari 15.15 uur: Reinald PohlertVincent Bartels Rick SchrijverLars Bohm Jorick SertoAnnet Heitman Kevin TheunissenJoyce Derks Marlon VeldmanLeonie ter Veld Ilona BobeldijkRobert Jan Sopers Robert BolMarc Keijner Sebastiaan DekkerCharlotte Cozijn Eindpresentaties

40 Eindopdracht: Tijdens je eindpresentatie: •Einddocument opleveren in print (Opdracht 1 t/m 5 hierin verwerkt). •Inclusief je pitch op cd-rom!


Download ppt "Interactieve content Structuur op Microniveau. Bezoekgedrag op een pagina.."

Verwante presentaties


Ads door Google