De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Motorische Controle Prof. Dr. M. Lenoir 2° kan Lichamelijke Opvoeding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Motorische Controle Prof. Dr. M. Lenoir 2° kan Lichamelijke Opvoeding."— Transcript van de presentatie:

1 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Motorische Controle Prof. Dr. M. Lenoir 2° kan Lichamelijke Opvoeding

2 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle?  Motorische Controle –1° semester –30 A + 15 B uren  Doelstellingen –Inzicht in benaderingen –Inzicht in sturingsprincipes –Toepassen  Werkwijze –Hoorcollege + oefeningen theorie + practicum  Evaluatie –Mondeling (kennis/inzicht/toepassing)

3 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Afbakening en definiëring  Kruispunt tss. verschillende disciplines: –Filosofie –Psychologie –Biomechanica/Bewegingsanalyse –(Neuro)fysiologie  Controle, leren, ontwikkeling  Waarom?  Zeer hoog vaardigheidsniveau bij mens en dier (vb. éénhandig balvangen – video)

4 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? ‘Vaardigheid’ en ‘beweging’ (1)  Motorische vaardigheid (motor skill): = geheel van bewegingen van lichaamsdelen die bewust en doelgericht uitgevoerd wordt en aangeleerd is  Handeling (action) = idem  Beweging (movement) = deelcomponente van vaardigheid, die op verschillende manieren tot dezelfde vaardigheid kunnen leiden

5 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? ‘Vaardigheid’ en ‘beweging’ (2)  Waarom vaardigheid vs. beweging? 1.Zelfde doel (vaardigheid) bestaat bij verschillende individuen uit verschillende bewegingen 2.Fysieke beperkingen 3.Verschillende evaluatie-instrumenten voor beweging en vaardigheid

6 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? ‘Skills’ en ‘abilities’ (1)  Vaardigheid wordt gekenmerkt door: 1.Doelgericht 2.Consistent 3.Efficiënt 4.Optimale timing  Verschillen skills – abilities:

7 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? ‘Skills’ en ‘abilities’ (2) Skill (vaardigheid)Ability (eigenschap) Gevolg van oefeningGenetisch bepaald Plastisch door oefeningStabiel en blijvend Theoretisch onbeperktBeperkt aantal (50-tal) Gebaseerd op abilitiesBasis voor vaardigheid

8 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Vaardigheidsprocessen 1. Waarnemen van relevantie informatie uit omgeving en lichaam (Stimulus Identificatie) 2. Beslissen wat te doen en hoe (Respons Selectie en Programmering) 3. Produktie van georganiseerd spieractiviteit (Respons Uitvoering)

9 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Vaardigheidscomponenten 1. Posturale componente 2. Locomotorische Componente 3. Manipulatiecomponente Toepassing: balvangen stilstaand (cfr. handouts) – tijdens lopen

10 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Classificaties van gedrag Wat is gedrag? Waarom classificeren? Criteria? - Continuum 1. Verhouding motorisch / cognitief 2. Volgens taakkenmerken -open vs. Gesloten (stabiliteit omgeving) -discreet-seriëel-continu (start-eindpunt) -groot-kleinmotorisch (grootte spiermassa)

11 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Taxonomie van Gentile (2000) (1)  2-dimensioneel: omgeving / taakfunctie  Omgeving: –Regulerende condities: stationair/bewegend –Intertrial variabiliteit: ja/nee  Taakfunctie: –Lichaamsoriëntatie: stationair/bewegend –Manipulatie: ja/nee 16 categorieën

12 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Taxonomie van Gentile (2000) (2) Taak Omgeving Lich: st Man: - Lich: st Man: + Lich: act Man: - Lich: act Man: + Reg: st IT: - 1 234 Reg: st IT: + 5678 Reg: act IT: - 9101112 Reg: act IT: + 13141516

13 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Taxonomie van Gentile (2000) (3)  Stijgende moeilijkheidsgraad  Verschillende dimensies  Relevantie: –klassificatie –°therapie –LO en sport: opbouw logische sequenties (stijgende moeilijkheidsgraad) in het aanleren van nieuwe vaardigheden

14 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Meten in Motor Control (1)  Studie van interne processen: –Structuur –Functie –Manipulatie van informatie (JND) K = JND/I  Soorten metingen: –Kwalitatieve metingen – uitvoering (proces) –Kwantitatieve metingen – resultaat (produkt) –Combinatie

15 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Produktvariabelen (1)  Reactietijd (RT) –Definitie (RT, MT, RsT) –Premotor / Motor RT –Doel –Beperking  JND –Definitie –Doel –Beperking  Cfr. practicum labo

16 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Produktvariabelen (2)  Foutscores: consistentie en doelgerichtheid –CE –AE –VE  RMSE –Definitie –Doel –Illustratie (cursus p. 10)

17 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Foutscores: illustratie - + 12341234 AE: 2.0 CE: 0 VE: 2.16 AE: 2.0 CE: +2.0 VE: 0.81

18 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Procesvariabelen  Kinematica Snelheid Hoeksnelheid Hoek-hoek diagram Afgeleide variabelen  Electromyografie  Grondreactiekrachten

19 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Produkt en proces: illustratie

20 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Hersencentra voor motor control  Motorische Cortex -efferente functie -homunculus-topografie -triggerfunctie (50 ms) -kracht en richting -vooral distale spiergroepen -afferente functie

21 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Hersencentra voor motor control  Motorische Cortex  Premotorische Cortex –Efferent: houdings- musculatuur-schouders –Input PP regio  Supplementaire Motorische Cortex - planning (1 sec!!)

22 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Hersencentra voor motor control  Parietale Cortex –Ruimtelijke oriëntatie  Cerebellum -!!!!!!! -Spierspanning -Timing (lat. vs.IM) -Coördinatie -leren  Basale Ganglia –Inzet actie –Amplitude –Sensoriële input

23 Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle?  Motorische eenheid –Neuron + spiervezels –Differentiatie in aantal vezels  Proprioceptie –Bewust en onbewust –Spierspoeltjes, Golgi, receptoren in gewricht en huid (= mechano-)  Visuele systeem –Centraal en perifeer  Evenwichtsorgaan


Download ppt "Motorische Controle 2 kan: Wat is motorische controle? Motorische Controle Prof. Dr. M. Lenoir 2° kan Lichamelijke Opvoeding."

Verwante presentaties


Ads door Google