De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie HOOFDSTUK XVI: Aromatische substitutie Mc Murry: pagina 528-569.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie HOOFDSTUK XVI: Aromatische substitutie Mc Murry: pagina 528-569."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie HOOFDSTUK XVI: Aromatische substitutie Mc Murry: pagina 528-569

2 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Deel 1: Elektrofiele aromatische substitutie Zie hoger: elektrofiele additie aan alkenen

3 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie

4

5 De 5 types aromatische substitutie

6 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie FeBr 3 XVI.1 Bromering van aromatische ringen (Mc Murry: p 529-532) broom een zwak elektrofiel Gepolariseerd broom een sterk elektrofiel niet-aromatisch carbokation

7 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie XVI.2 Andere aromatische substituties (Mc Murry: p 532-539) Aromatische chlorering en iodering (Mc Murry: p 532) Diazepam kalmeringsmiddel I 2 zelf is niet reactief genoeg. Daarom wordt CuCl 2 toegevoegd dat het I 2 oxideert naar het sterke elektrofiel I +.

8 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Aromatische nitrering (Mc Murry: p 533)

9 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Nitrering van een aromatische ring is een belangrijke reactie aangezien het nitro- gesubstitueerde produkt gereduceerd kan worden naar een arylamine. Het plaatsen van een aminogroep op aromatische ringen via de twee-staps nitrering / reductie sequentie is een sleutelstap in de industriële bereiding van verven en van vele farmaceutische produkten. elektrofiele aromatische nitrering reductie

10 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Aromatische sulfonering (Mc Murry: p 534) Reversibele reactie !!!

11 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Afhankelijk van de reactiecondities kan de sulfoneringsreactie in voorwaartse of terugwaartse zin plaatsgrijpen: * In sterk zuur grijpt sulfonering plaats. * In heet verdund zuur grijpt desulfonering plaats. Aromatische sulfonzuren zijn waardevolle intermediairen in de bereiding van vele verven en farmaceutica. bv. Sulfa drugs: gebruikt voor de behandeling van meningitis en urineweg- ontstekingen worden commercieel bereid via een proces dat steunt op een aromatische sulfonering als sleutelstap. Sulfanilamide één van de eerste bruikbare antibiotica

12 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie XVI.3 Friedel-Craft alkylering van aromatische ringen (Mc Murry: p 535-538)

13 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Eerste beperking Enkel alkylhaliden kunnen gebruikt worden: * alkylfluoriden, -chloriden, -bromiden en –iodiden reageren goed * arylhaliden en vinylhaliden reageren niet Niet reactief ! Tweede beperking

14 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Derde beperking Gevaar voor overalkylering: Na de introductie van de eerste alkylgroep, is een volgende substitutie bevoordeligd (zie verder), het is moeilijk te reactie te stoppen na de eerste substitutie. grote overmaat benzeen om mengsels te vermijden !! Vierde beperking Gevaar voor omleggingen: vooral bij gebruik van primaire alkylhalogeniden

15 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie

16 XVI.4 Friedel-Craft acylering van aromatische ringen (Mc Murry: p 538-539) Produkt minder reactief dan niet-geacyleerd startmateriaal: geen gevaar voor overalkylatie

17 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie XVI.5 Substituent effecten in gesubstitueerde aromatische ringen (Mc Murry: p 539-543) Een substituent beïnvloedt de reactiviteit van de aromatische ring Relatieve snelheid van nitrering 100010.0336 x 10 -8 Een substituent beïnvloedt de oriëntatie van de reactie Ortho- en pararichtende activators Ortho- en pararichtende deactivators metarichtende deactivators

18 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Veroorzaakt door een combinatie van inductieve en resonantie- (of mesomere) effecten

19 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Inductieve effecten Het geven of wegtrekken van elektronendensiteit doorheen een  -binding ten gevolge van elektronegativiteit en de polariteit van bindingen in functionele groepen. elektronenzuigers X = F, Cl, Br, I elektronenduwers Alkylgroepen =inductieve elektrondonors

20 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Resonantie of mesomere effecten Het geven of wegtrekken van elektronendensiteit doorheen een  -binding ten gevolge van de overlap van een p-orbitaal op de substituent met een p-orbitaal van de aromatische ring. Elektronenzuigers: effect grootst op ortho en para plaats idem voor

21 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Elektronenduwers: effect grootst op ortho en para plaats Elektronenduwende substituenten hebben een vrij elektronenpaar dat kan gedelokaliseerd worden naar de ring. Inductieve en mesomere effecten werken niet noodzakelijk in dezelfde richting

22 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie XVI.6 Een verklaring voor substituent effecten (Mc Murry: p 543-548) Activering en desactivering van aromatische ringen Y is een elektrondonor: carbokation meer gestabiliseerd ring meer reactief Y is een elektronacceptor: carbokation minder gestabiliseerd ring minder reactief reactiviteit

23 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Ortho- en pararichtende activators: alkylgroepen

24 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Ortho- en pararichtende activators: OH en NH 2

25 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Ortho- en pararichtende desactivators: halogenen

26 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie metarichtende desactivators Samenvatting: zie tabel 16.2 p 616

27 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Deel 2: Nucleofiele aromatische substitutie XVI.7 Nucleofiele aromatische substitutie via additie-eliminatie (Mc Murry: p 551-553)

28 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie Additie – eliminatie mechanisme Enkel ortho- en para isomeren ondergaan reactie !

29 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie

30 XVI.8 Benzyn: nucleofiele aromatische substitutie via eliminatie-additie (Mc Murry: p 553-555) chloorbenzeenphenol Mechanisme: via benzyn intermediair

31 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie XVI.9 Synthese van di- en trigesubstitueerde benzenen (Mc Murry: p 559-564) Stel een synthese voor van 4-chloro-1-nitro-2-propylbenzeen uitgaande van benzeen

32 Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie


Download ppt "Hoofdstuk XVI: aromatische substitutie HOOFDSTUK XVI: Aromatische substitutie Mc Murry: pagina 528-569."

Verwante presentaties


Ads door Google