De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Participatie als sleutelbegrip z Onderscheid participatie Als methodisch principe = aanduiding doelmatig beleid Als beleidsprincipe = beleidsvoorwaarde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Participatie als sleutelbegrip z Onderscheid participatie Als methodisch principe = aanduiding doelmatig beleid Als beleidsprincipe = beleidsvoorwaarde."— Transcript van de presentatie:

1 1 Participatie als sleutelbegrip z Onderscheid participatie Als methodisch principe = aanduiding doelmatig beleid Als beleidsprincipe = beleidsvoorwaarde

2 2 Participatie als sleutelbegrip z Participatie als methodisch principe Cf. onderscheiden functies participatie yEducatieve functie: via participatie leert men participeren yPacificerende functie: via participatie worden collectieve beslissingen beter aanvaard yIntegrerende functie: via participatie verhoogt het gemeenschapsgevoel

3 3 Participatie als sleutelbegrip z Participatie als beleidsprincipe : cf. sociale probleemdefinitie yUitgangspunt: analyse differentiële participatie (verschillende wijzen, en ongelijke mate van participatie) yProbleemstelling: ontstaan maatschappelijke breuklijnen op diverse domeinen; armoede als cumulatief resultaat marginalisering op diverse domeinen y Beleidsdoelstelling: doorbreken marginalisering door erkenning recht van eenieder op behoefteformulering  Participatief werken als uitdrukking samenlevingsengagement

4 4 Participatie als methodisch / beleidsprincipe z = spanningsveld cf. debat verzorgingsstaat: ontwikkelingen van “utilitaire” naar “normatieve” burgerschapsopvatting  y Als waardevol erkend methodisch werken als voorwaarde tot radicalisering naar principe y Radicaal principe als voorwaarde om debat open te houden

5 5 Op spanningsveld methodisch / beleidsprincipe z betekenis “ passieve participatie ” Cf. appel op participatie= negatief wanneer beperkt tot “randbeslissingen” Cf. - Terugslageffect vanuit bevolking naar waarde participatie, a fortiori in kansarmoede situaties  -Terugslageffect vanuit beleid naar participatiestreven in hoofde van eenieder  -Risico reductie participatievragen tot verzorgingsvragen  -Terugslagbeweging in ontwikkeling verzorgingsstaat

6 6 Participatie als methodisch / beleidsprincipe z Differentiatie participatiepraktijken Participatieladder (Hart) (1)  Manipulatie : appel op uitvoering extern bepaalde doelen, zonder dat implicaties ervan begrepen worden  Decoratie : appel op participatie in functie beeldvorming participatief beleid (“schattigheidseffect”)  Afkoping : appel op participatie in beleidsvorming tot legitimering beleidspraktijk

7 7 Participatie als methodisch / beleidsprincipe Participatieladder (Hart) (2)  Informatie : appel op participatie aan project waarbij intenties en consequenties participatie begrepen worden  Consultatie : participatie in termen van raadpleging en behoeftepeiling, zonder betrokkenheid bij analyse en beleidsbeslissing  Community development : volwaardige participatie binnen door externen genomen initiatief  Zelforganisatie : initiatief actie gaat uit van beoogde doelgroepen zelf (participatie als uitgangspunt)

8 8 Diversiteit participatiepraktijken  Noodzaak realisatie participatie als beleidsprincipe via ontwikkeling reflexieve praktijk = omkering “wij-zij” verhouding (categoriaal denken) naar wat doelgroepen onderling verbindt (  onderscheid marginalisering / marginaliteit)

9 9 Participatie als methodisch principe zcf. praktijkonderzoek VIBOSO zReferentiekader participatie (technisch instrument) 1.Reflectie op participatie-benadering 2.Adequate begeleidershouding 3.Inzet specifieke methodes (drie componenten in onderlinge wisselwerking, p. 537)

10 10 Reflectie op participatie-benadering zOpbouw concrete opdrachten leidend tot y participatieverruiming en/of y participatieverdieping zOp vlak van deelnemers en/of aanbod  1.Verkennen en toeleiden deelnemers 2.Ontwikkeling aanbod afgestemd op deelnemers 3.Kansen scheppen 4.Deelnemers ondersteunen

11 11 Adequate begeleidershouding z Agogische vaardigheden ( mensen kunnen aanspreken, werken met groepen, democratisch leidinggeven, realisatie mogelijkheidsvoorwaarden participatie, …) z Communicatie z Creativiteit (cf. debat basiscompetenties agogisch handelen) Inclusief: engagement in sociale probleemanalyse gebaseerd op onderzoek situatie

12 12 Onderzoek situatie zOpmaak sociale kaart = weerspiegeling sociaal-economische, ruimtelijke, politieke en beleidsmatige geschiedenis van een territorium z Drie dimensies voor opmaak sociale kaart: 1.Ruimtelijke en sociaal-economische theoretische benadering 2.Fundamentele hoekstenen architectuur sociale kaart 3.Stappen tot realisatie sociale kaart

13 13 1. Ruimtelijke en sociaal-economische dimensie zTerritoriale eenheid= drager veranderingen + spiegel interacties maatschappelijke mechanismen en beleidsmaatregelen  territorium = heterogeen (verscheidenheid bouwstijlen, bevolkingsgroepen, levensstijlen, voorzieningen, …) zTerritoriale eenheid= historische constructie  sociale kaart : via inzicht deze constructie ontdekken (“reconstrueren)

14 14 2. Architectuur sociale kaart 3. Stappen bij opmaak sociale kaart 1.Doelstellingen bepalen op basis van literatuuronderzoek 2.Ruimtelijke eenheden afbakenen 3.Aanduiden te onderzoeken terreinen en aangeven per deelterrein wat onderzocht zal worden 4.Keuze van de onderzoeksmethode en analyse van de gegevens 5.Interpretatie van de resultaten 6.Rapportage 7.Conclusies

15 15 Inzet specifieke methoden z B.v. y doelgerichte interventieplanning (DIP) y planning for real y leefbaarheidsonderzoek nieuwe stijl (LENS)


Download ppt "1 Participatie als sleutelbegrip z Onderscheid participatie Als methodisch principe = aanduiding doelmatig beleid Als beleidsprincipe = beleidsvoorwaarde."

Verwante presentaties


Ads door Google