De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 1 Peuter (24 maanden) en hun eerste stapjes in rekenland aan de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 1 Peuter (24 maanden) en hun eerste stapjes in rekenland aan de."— Transcript van de presentatie:

1 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 1 Peuter (24 maanden) en hun eerste stapjes in rekenland aan de hand van de mama: wat is haar rol? Scriptie ingediend door Liesbet Adriaensens en Laura Desmedt onder begeleiding van Annelies Ceulemans

2 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 2 Scriptie neergelegd Deel doctoraat: interactie moeder-kind & vroeg numerieke vaardigheden kind Eerste resultaten Advies en bedenkingen omtrent verdedigbaarheid Presentatie Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten

3 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 3 Detection children at risk: the sooner, the better (Coleman, Buysse, & Neitzel, 2006) Early predictors and core deficits dyscalculia: number sense (e.g., Gersten, Jordan, & Flojo, 2005)  Individual differences in preschool  primary school (Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi, 2004; Desoete & Grégoire, 2006, Stock, Desoete, & Roeyers, 2009) Basic form in infants: number discrimination (e.g., Xu & Arriaga, 2007)  See the difference between two numbers of items Prevention Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten Studies omtrent ouder-kind interactie ivm numerieke vaardigheden van 2-jarige kinderen eerder beperkt Studies mbt numerieke vaardigheden > 3 jaar (e.g. Lefevre et al. 2009) Studies mbt taalontwikkeling wel aandacht voor deze leeftijdsgroep (e.g. Alvarenga & Piccini, 2009) 2 jaar toch belangrijke leeftijd omwille van leren telwoorden (Mix, 2009; Wynn, 1992)  Naar analogie ouder-kind interactie taalontw.: onderzoek mbt ouder-kind interactie & numerieke vaardigheden Achtergrond & Probleemstelling

4 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 4 Detection children at risk: the sooner, the better (Coleman, Buysse, & Neitzel, 2006) Early predictors and core deficits dyscalculia: number sense (e.g., Gersten, Jordan, & Flojo, 2005)  Individual differences in preschool  primary school (Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi, 2004; Desoete & Grégoire, 2006, Stock, Desoete, & Roeyers, 2009) Basic form in infants: number discrimination (e.g., Xu & Arriaga, 2007)  See the difference between two numbers of items Prevention Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten Rol nagaan van ouder-kind interacties omtrent numerieke ervaringen mbt numerieke vaardigheden kind. Meten numerieke thuiservaringen – en vaardigheden kind via zelf samengestelde vragenlijst omtrent numerieke ervaringen Meten van spontane numerieke interacties (ervaringen) tussen ouder en kind tijdens een spelmoment/observatie via duplospel Meten van numeriek-gerelateerde vaardigheid nl. onderscheiden van aantallen via een zoekboxtaak Onderzoeksopzet

5 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 5 Zelf-samengestelde vragenlijst gebaseerd op Ouderlijke betrokkenheid ontwikkelingsvooruitgang (StimQ ) Geobserveerde gedragingen ( Benigno & Ellis, 2004; Tudge, 2009) Items vragenlijst (Lefevre et al. 2009) Opgedeeld in (frequentie/maand): Vragen mbt vaardigheden van het kind  vaardigh Hoeveel keer in de voorbije maand heeft uw kind… Vragen mbt activiteiten/initatief van ouder (moeder)  interactie Vragen mbt gezamenlijke activteiten  interactie Hoeveel keer in voorbije maand hebt u; toen u bezig was met uw kind Numerieke vragenlijst (interactie) Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten 1 (nooit)2 (soms)3 (veel)4 (nvt)

6 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 6 Instructie: samen huisje nabouwen met extra blokjes in blikken doos. Blokjes die je nodig hebt zitten hierin. (5’). Extra set: idem blokjes als model met extra blok met 3 konijntjes en extra blok met het cijfer 2 (zelfde lay-out) Opzet: wordt er iets gedaan met numerieke blokjes? Aandacht voor “verkeerde” blokken? Benoemen van aantallen of niet?  Interactie tussen ouder-kind: alles wat mama doet om kind te stimuleren  Vaardigheden van kind zelf: reactie kind of spontaan Duplospel (interactie) Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten

7 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 7 Box placed on table. 3 balls on box,then hided. Infant allowed to retrieve 1 ball. Other 2 removed. 3-object (2remaining) trial Box placed on table. 1 ball on box, then hided. Infant allowed to retrieve 1 ball. 1-object (exp.empty) trial Manual Search Task (e.g. Feigenson & Carey, 2003) Manuele Zoektaak (vaardigheid) Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten Box stays on table. Experimenter asks if he can help and gives remaining balls from the box to child. 3-object (exp.empty) trial

8 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 8 Is er een verband tussen de mate van moeder-kind interactie tijdens het duplospel en de vroeg-numerieke vaardigheden van kinderen (gemeten met zoektaak) op 2 jaar?  Speelt ouder-kind interactie een rol op 2-jarige leeftijd wat betreft het kunnen onderscheiden van aantallen Strookt de schriftelijke informatie uit de vragenlijst met de geobserveerde informatie tijdens het duplospel wat betreft de interactie?  Is het duplospel goede maat voor spontane interactie? Onderzoeksvragen Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten

9 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 9 Beoordeling: score van 0 – 2 ~ geantw. frequentie 0: nooit & nvt 1: soms 2: veel  Optelling van scores per deelnemer per onderverdeling (interactie of vaardigheid van het kind) Resultaat: totaalscore 2 subschalen: interne consistentie  Kennis van het kind: 0.86  Interactie ouder-kind: 0.90 Analyse Numerieke vragenlijst Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten

10 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 10 Coderen videomateriaal: codeerschema  Na bekijken 10 filmpjes: gedragingen&interacties - items  Onderverdeling in interactie en kennis van het kind  Turving (frequentiescore obv voorkomen) Beoordeling: score tussen 0 - 3 afh. van complexiteit  Deze score werd vermenigvuldig met frequentiescore om gewicht te geven aan de ‘meer ontwikkelde items’ Resultaat: totaalscore 2 subschalen: interne consistentie  Kennis van het kind: 0.17 (niets mee gedaan in analyse)  Interactie: 0.61 (in belang masterproef toch opgenomen) Analyse Duplospel Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten

11 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 11 Redenering: hoe meer kinderen gevorderd zijn op bepaald item hoe vaardiger in omgaan met numerieke aspecten  score 0:  het kind doet of zegt iets fout  mama geeft geen correcte wisk. Info (enk. ipv meerv)  score 1:  kind zoekt bepaald blokje en vindt het behalve numerieke  mama of kind haalt meerv. aan bij bv. blok ‘konijntjes’ Verantwoording scores duplospel Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten

12 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 12  score 2:  aanhalen wisk. begrippen behalve vormen en getallen: (hetzelfde, veel, minder, op, erin, nog, …)  kind voert handeling in de ruimte uit met hulp  score 3:  stimulatie mama bij items mbt vormen of getallen (getalwoorden/rangtelwoorden)  kind geeft op vraag van mama numeriek blokje of aantal blokjes  matching en zelfstandig uitvoeren van handeling in de ruimte Verantwoording scores duplospel Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten

13 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 13 Zoektijden per trial en per kind opgeteld zodat: Totale zoektijd expected empty trials/aantal trials (4) Totale zoektijd unexpected empty trials/ aantal trials (2)  Unexpected empty trials – expected empty trials Succesvol onderscheiden aantallen verwachting Zoektijd unexpect. empty trials > zoektijd expect. empty trials Analyse Zoekboxtaak Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten

14 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 14 Resultaat onderzoeksvraag 1 Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten Enkelvoudige lineaire regressie: De determinatiecoëfficiënt ( R 2 linear ) geeft aan dat 10.80 % van de variantie in totaalscore op de manuele zoektaak wordt verklaard door de variantie in de vroeg- numerieke moeder- kind interactie tijdens het duplospel. Deze samenhang is significant, namelijk F (1,38) = 4,62, p ≤.05. Bij een hogere score op de zoek- taak is er ook significant meer vroeg- numerieke moeder- kind interactie tijdens het duplospel

15 Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 15 Resultaat onderzoeksvraag 2 Achtergrond Onderzoeks opzet Onderzoeks vragen Analyses Resultaten Positief verband op plot tussen numerieke moeder- kind interactie tijdens het duplospel en de interactiescore op de numerieke vragenlijst ingevuld door de ouders. Dit verband wordt bevestigd door de correlatiecoëfficiënt ( r =.59) en is significant ( p ≤.01). Ouders die rapporteren dat ze thuis meer vroeg- numerieke ervaringen aanbieden aan kinderen, vertonen tijdens het duplospel ook meer tekenen van die vroeg- numerieke interacties.


Download ppt "Rekengroep 31 mei 2011 – Annelies Ceulemans Universiteit Gent – Ontwikkelingsstoornissen 1 Peuter (24 maanden) en hun eerste stapjes in rekenland aan de."

Verwante presentaties


Ads door Google