De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyse van de bevindingen uit het onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyse van de bevindingen uit het onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Analyse van de bevindingen uit het onderzoek
bij de aanpassing, validering en normering van de Nederlandstalige versie van de Dyslexia Screening Test (DST) Dr. Mark Schittekatte Testpracticum PPW Universiteit Gent Auteurs Nederlandstalige bewerking DST W. Kort M. Schittekatte K.P. van den Bos G. Vermeir H.C. lutje Spelberg P. Verhaeghe S. van der Wild Symposium “DYSLEXIE: predictoren in research en tests”, W.R. SIG, Gent

2 Testpracticum PPW Wetenschappelijk Onderzoek – Testadaptatie
(WISC-III, Dyslexia Screening Test, 16PF, DAT, Tedi-Math…) Testklas (geïnformatiseerde psychodiagnostiek) “Website Weg Wijzer Psychodiagnostiek”, M.Schittekatte in: Tijdschrift Klinische Psychologie nr 1, 2, 3 in 2001 & Testotheek (300 & > 1000 “paper & pencil” testen) Website Dyslexia Screening Test

3 Samenwerking Vlaanderen Nederland:
Stichting Integratie Gehandicapten (J. Scheiris, A. Desoete) VCLB Vormingscentrum (project Leren en Studeren Basisonderwijs, G. Rauws, T. Walgraeve) Beroepsverenigingen (BFP, VVSP & VFD) Nederland: Dienstencentrum NIP - > Drs. Willem Kort (algemeen projectleider) Rijksuniversiteit Groningen - > Dr. Kees van den Bos (De Klepel) - > Dr. Henk lutje Spelberg (+ Reynell TvT + BSID II +…) Drs. Sylvia van der Wild: “veldwerk” Dyslexia Screening Test

4 Testadaptatie The Psychological Corporation
The Dyslexia Early Screening Test (D.E.S.T) (4 jaar 6 maanden tot 6 jaar 5 maanden) The Dyslexia Screening Test (D.S.T.) (6 jaar 6 maanden tot 16 jaar 5 maanden) The Dyslexia Adult Screening Test (D.A.S.T.) (+ 16 jaar 6 maanden) Auteurs: Dr. A. Fawcett & Prof. R. Nicholson van de Universiteit van Sheffield, U.K. Dyslexia Screening Test

5 Doelen Eenvoudige screeningstest met 11 subtesten (gem. 35 min.) die aanduiding geeft of een kind “at risk” is of niet -> sneller en uniform opsporen problemen via vaardigheden die gekende indicatoren zijn voor dyslexie Discussies over onderscheiden visies op dyslexie zo veel mogelijk vermijden & zo dicht mogelijk blijven bij het oorspronkelijk instrument Relatie tussen intelligentie en dyslexie onderzoeken Dyslexia Screening Test

6 Vooronderzoek (tussentijds rapport 13.3.2002)
Bedoeling Uittesten versies, nieuwe items & testonderdelen Vergelijkingen Nederland vs. Vlaanderen 1e indicatie “dyslexie-screenings-waarde” Proefgroep: N = 261 24 dyslectici 237 “niet-dyslectici” Eindproduct -> DST met 11 subtesten (3 classificerende en 8 geassocieerde) => klaar voor de normering Dyslexia Screening Test

7 Plaatjes en letters benoemen
Verbale taak waarbij snel informatie uit het lange-termijn geheugen moet worden opgeroepen PLAATJES Boom, eend, stoel, schaar, fiets (10x5) Tijd (sec.) + fouten (+ 5 seconden) LETTERS 10x5 letters Eindscore = tijd (sec.): (Dyslectici trager en meer fouten) Dyslexia Screening Test

8 2. Kralen rijgen Fijn-motorische vaardigheden: Oog-hand coördinatie
15 kralen (3 oefenen) Score = aantal na 30 seconden Dyslexia Screening Test

9 3. Woorden lezen Leesprestatie onder tijdsdruk
Tot 7,5: 2 leeskaarten ( elk 24 woorden) V.a. 7,5: 3 leeskaarten Eindscore: tijd (sec.) + fouten (+5 sec.) + overgeslagen (+5sec.) Dyslexia Screening Test

10 4. Lichamelijke stabiliteit
Evenwicht + controle oogbewegingen Evenwichtstester + blinddoek (duwtje rug) Score: 0-6 (6= verliest evenwicht) Dyslexia Screening Test

11 5. Klanksplitsing en letterverwisseling
Problemen fonetische segmentatie (auditief sequentieel werkgeheugen) Deel 1:Voetbal zonder bal, iglo,… => Score: aantal juist Deel 2: Spoonerismen: Piet Jansen: Jiet Pansen => Score: aantal juist Dyslexia Screening Test

12 6. Twee minuten spelling Dictee (woorden) onder tijdsdruk
Versie tot 9,5 jaar en vanaf 9,5 jaar Score: aantal juist in 2 minuten Dyslexia Screening Test

13 7. Cijferreeksen achterwaarts
Aandacht + KTG Cijfers in omgekeerde volgorde Score: aantal opgaven juist Dyslexia Screening Test

14 8. Onzinwoorden lezen Leesprestatie onder tijdsdruk
Deel 1: nonsenszinnen 4 leeftijdscategorieën ‘Een goede wag’, zei de mik, ik heet Lopsa. Score: gewoon woord: 1 pt, nonsenswoord: 2 pt; bonus of strafscore i.f.v. tijd. Deel 2 : nonsenswoorden (vgl. De Klepel) Cfr. Test 3: woorden lezen Dyslexia Screening Test

15 9. Eén Minuut Schrijven Correct schrijven onder tijdsdruk
Kopiëren stukje tekst (i.f.v. leeftijd): 1 min. Score: aantal woorden juist Dyslexia Screening Test

16 10. Woordenschat Uit vergelijkbaar Vlaams onderzoek (COWAT, Lannoo & Vingerhoets, 1997) Woorden opsommen beginnend met ‘S’: bv. sneeuw, sok... Score: aantal woorden in 1 minuut Dyslexia Screening Test

17 11. Taalkundige begrippen
Semantische categorieën, dyslectici + Zoveel mogelijk dieren opnoemen Score: woorden in 1 minuut Dyslexia Screening Test

18 Normering en validering
Van april tot juni 2002 N = 511 (6,5 tot 16,5 jarigen), representatieve steekproef, zo veel mogelijk WISC-III kinderen Ondertussen ook validering: 160 dyslectici met de DST getest Dyslexia Screening Test

19 Begripsvaliditeit Intercorrelaties, correlaties tussen de 4 factoren
Factor-analyse (pca, stabiel over leeftijd, 57%)

20

21 Betrouwbaarheid Interne consistentie (α), paralleltestmethode, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Test-hertest betrouwbaarheid

22 Klinische populatie (constructvaliditeit)
Hoe (SIG)? Criteria? Prevalentie & verhouding sekse (Blomert,2003)

23 Normscores klinische populatie

24 Samenvatting normscores in de klinische populatie

25 Criteriumvaliditeit

26 IQ-vergelijking

27 Normscores per schoolniveau

28 Psycholinguïstische Vaardigheid en het risico op dyslexie (1)
Hoofddoel: welke kinderen komen in aanmerking voor verdere gespecialiseerde hulp vanwege risico op dyslexie? Waaier van subtests geven beeld maar een samenvattende risicoscore noodzakelijk (ARQ) Factoranalyses, stabiliteitsinfo (betrouwbaarheid), normscores klinische groep & regressieanalyses (R %, 8A-3-1B) Het PsychoLinguïstisch Quotiënt (PLQ) met afkapwaarde (scheidingslijn risico of niet)

29

30 Psycholinguïstische Vaardigheid en het risico op dyslexie (2)
Afkapwaarde (verhoogd risico op dyslexie) bij een PLQ < of = 84 (M =100, SD = 15) Sensitiviteit (% klinische groep als dyslectisch) = 81% Specificiteit (% steekproef als niet-dyslectisch) = 85%

31 Varia Advies toch alle subtesten afnemen omdat:
Schatting ivm. 11 ipv. 5 specifieke vaardigheden & 3 extra factoren tov. leeftijdsgenoten -> completer beeld & sterktes-zwaktes Standaardisatie (geheel 35 min.) Aangename afwisseling voor kind Rol genetische factoren: 60% (vs. 25%) van de kinderen in klinische populaties meldt een familielid met lees- of spellingsproblemen

32 Stand van zaken Psychometrisch hoofdstuk veel aandacht gekregen
Nog op de agenda: Verdere analyses met Wisc-subtest- & factorscores Aanvullend onderzoek voor comorbiditeit (ADHD, NLD, DCD & eventuele subgroepen) Aanvullend onderzoek ivm. de psychomotoriek Productie: Psychological Corporation ? “op de markt” (Vlaanderen, prijsindicatie) Dyslexia Screening Test

33 Begripsvaliditeit


Download ppt "Analyse van de bevindingen uit het onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google