De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelijkvormige driehoeken Bij gelijkvormige figuren geldt : 1De overeenkomstige hoeken zijn gelijk. 2De zijden van de figuren passen in een verhoudingstabel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelijkvormige driehoeken Bij gelijkvormige figuren geldt : 1De overeenkomstige hoeken zijn gelijk. 2De zijden van de figuren passen in een verhoudingstabel."— Transcript van de presentatie:

1 Gelijkvormige driehoeken Bij gelijkvormige figuren geldt : 1De overeenkomstige hoeken zijn gelijk. 2De zijden van de figuren passen in een verhoudingstabel. DFEFDE ACBCAB 2 3 3 4,5 1,8 2,7 x 1,5 ad 1)  A =  D,  B =  E,  C =  F ad 2) dus gelijkvormig ∆ABC ∾ ∆DEF 2 driehoeken zijn gelijkvormig als ze twee paar gelijke hoeken hebben * * □ □ ∾ betekent gelijkvormig 8.1

2 Hoe herken je gelijke hoeken ? Bij snijdende lijnen zijn overstaande hoeken gelijk. * * □ □ Bij evenwijdige lijnen horen gelijke Z-hoeken. Bij evenwijdige lijnen horen gelijke F-hoeken. □ □ □ □ 8.1

3 Snavel- en zandloperfiguren snavelfiguur A B C D E DEBEDB ACBCAB zandloperfiguur KL M NO OMNMON KMLMKL ∆ABC ∾ ∆DBE∆KLM ∾ ∆ONM  A =  D  B =  B  C =  E  K =  O  L =  N  M =  M 8.1

4 Congruente driehoeken Als 2 driehoeken gelijkvormig EN even groot zijn dan zijn de driehoeken congruent. 8.1

5 De meeste opgaven zijn makkelijk te tekenen in programma’s als Cabri en Geogebra. Geogebra is gratis te downloaden. Werkt onder Windows, Linux en Mac. Heeft een gunstige learn to use en use to learn verhouding. Is Nederlandtalig ondersteund. Wordt in de methode en door de docenten gebruikt.

6 Opgave overzicht 1 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Opgave 10

7 opgave 11 ∙ M A B Toon aan dat AN = BN Teken MA en MB MA = MB (straal cirkel) MN = MN  ANM =  BNM = 90° N ∆ANM ≌ ∆BNM (ZZR) dus AN = BN ◊ ◊

8 Definities Een definitie is een afspraak. Definitie van gelijkbenige driehoek : Een gelijkbenige driehoek is een driehoek met 2 gelijke zijden. Definitie van gestrekte hoek : Een gestrekte hoek is een hoek van 180°. Definitie van parallellogram : Een parallellogram is een vierhoek waarvan beide paren overstaande zijden evenwijdig zijn. Definitie van ruit : Een ruit is een vierhoek met vier gelijke zijden. 8.2

9 Stellingen Een stelling is een eigenschap of bewering die te bewijzen is. Stelling gelijkbenige driehoek : Als in een driehoek twee zijden gelijk zijn, dan zijn de tegenoverliggende hoeken ook gelijk. Als in een driehoek twee hoeken gelijk zijn, dan zijn de tegenoverliggende zijden ook gelijk. Stelling van overstaande hoeken : De overstaande hoeken bij twee snijdende lijnen zijn gelijk. Stelling van hoekensom driehoek : De som van de hoeken van een driehoek is 180°. 8.2

10 1Formuleer wat gegeven is voor een concrete situatie. 2Noteer wat bewezen moet worden voor de gekozen situatie. 3Geef het bewijs. Vermeld hierbij de definities en stellingen die je gebruikt. Werkschema : het bewijzen van een stelling 8.2

11 De middelloodlijn van een lijnstuk is de lijn door het midden van dat lijnstuk die loodrecht op dat lijnstuk staat. A B ∙ ∙ = = De bissectrice van een hoek is de lijn die de hoek middendoor deelt. ∙ A ∙ ∙ ∙ ∙ Definitie van middelloodlijn: Definitie van bissectrice: 8.2

12 opgave 28 a  BAS = ½  A = 30° cos 30° = AS = bcos 30° = cos 30° ≠ dus  ASC ≠ 90°

13 Een hoogtelijn in een driehoek is de loodlijn vanuit een hoekpunt op de overstaande zijde. A B C D Een zwaartelijn in een driehoek is de lijn die gaat door een hoekpunt en het midden van de overstaande zijde. A B C M = = Definitie van hoogtelijn: Definitie van zwaartelijn: 8.2

14 opgave 31 Teken EF loodrecht op AB In ∆BCD is BD = CD = 6 ∆BCD is een vergroting van ∆BEF met factor 2 dus EF = ½CD = 3 en BF = ½BD = 3 DF = BD – BF = 6 – 3 = 3 In ∆ADC is tan 60° = AF = AD + DF tan  EAB = tan  EAF = F dus  EAB ≈ 25° 6 3 3

15 Middelloodlijnen in een driehoek AB C | | = = v v In een driehoek gaan de 3 middelloodlijnen door één punt. Dat punt is het middelpunt van de omgeschreven cirkel van de driehoek. M 8.3

16 Zwaartelijnen in een driehoek AB C | | = = v v Z D E F De drie zwaartelijnen van een driehoek gaan door één punt, het zwaartepunt. En verdelen elkaar in stukken die zich verhouden als 2 : 1. (2) (1) 8.3

17 Hoogtelijnen in een driehoek AB C D E F De drie hoogtelijnen van een driehoek gaan door één punt. 8.3

18 Bissectrices in een driehoek A B C ° ° x x ∙ ∙ In een driehoek gaan de drie bissectrices door één punt. Dat punt is het middelpunt van de ingeschreven cirkel van de driehoek. M 8.3

19 Koordenvierhoeken Een koordenvierhoek is een vierhoek waarvan de hoekpunten op één cirkel liggen. Koordenvierhoekstelling : Als ABCD een koordenvierhoek is, dan is de som van elk paar overstaande hoeken 180°. Omgekeerde koordenvierhoekstelling : Als in een vierhoek de som van een paar overstaande hoeken 180° is, dan is de vierhoek een koordenvierhoek. ∙ M A B C D 8.3

20 opgave 50 AB C | | = = v v M Gegeven : Driehoek ABC en het snijpunt M van de middelloodlijnen van de zijden. Te bewijzen : M is het middelpunt van de omgeschreven cirkel van driehoek ABC, ofwel AM = BM = CM. Bewijs : M ligt op de middelloodlijn van AB dus AM = BM M ligt op de middelloodlijn van BC dus BM = CM  AM = BM = CM Dus M is het middelpunt van de omgeschreven cirkel van driehoek ABC. 8.4

21 opgave 54 aTeken ∆ABC Teken parallellogram ABPC, ABCQ en ARBC bCF staat loodrecht op AB PQ // AB (parallellogram)  CF staat loodrecht op PQ CQ = AB CP = AB  CF is de middelloodlijn van PQ Op dezelfde manier vind je dat BE de middelloodlijn is van PR en dat AD de middelloodlijn is van QR. De hoogtelijnen van ∆ABC zijn dus de middelloodlijnen van ∆PQR. De middelloodlijnen van ∆PQR gaan door één punt dus de hoogtelijnen van ∆ABC gaan door één punt. A B C D E F P Q R  CQ = CP   v v v « « « ‹‹‹

22 Opgave 55b De stelling van Thales A B C M Gegeven : Driehoek ABC en M het middelpunt van de cirkel en midden van AB. Te bewijzen : Hoek A CB = 90 graden. Bewijs : AM = BM BM = CM want AM=BM=CM= r AM = CM Dus Hoek MAC=MCA. En hoek MBC=MCB Hoek A + hoek B + Hoek C 1,2 =180 Hoek C 1 + hoek C 2 + Hoek C 1,2 = 2 hoek C 1,2 2 hoek C 1,2 =180 Hoek ACB = 90 graden 12

23 Koordenvierhoeken 180- (hoek A 1 +hoek D 1 ) = hoek M 1 180- (hoek C 1 +hoek D 2 ) = hoek M 2 180- (hoek B 1 +hoek C 2 ) = hoek M 3 180- (hoek A 2 +hoek B 2 ) = hoek M 4 ∙ M A B C D 8.3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 4 180- 2 x hoek A 1 = hoek M 1 180- 2 x hoek C 1 = hoek M 2 180- 2 x hoek C 2 = hoek M 3 180- 2 x hoek A 2 = hoek M 4 720- 2x hoek A + 2 x hoek C = 360 2x hoek A + 2 x hoek C = 360 hoek A + hoek C = 180

24 Opgave 57b hoek A 1,2 =hoek D 1 hoek C 2 = hoek D 2 hoek C 1 =hoek B 1,2 hoek B 2 =hoek A 2 ∙ M A B C D 8.3 1 1 1 1 2 2 2 2 hoek A 1,2 + hoek C 2 + hoek C 1 - hoek A 2 = hoek D 1 + hoek D 2 + hoek B 1,2 - hoek B 2 hoek A 1 + hoek C = 180 hoek A 1 + hoek C = hoek B 1 + hoek D hoek A 1 + hoek C + hoek B 1 + hoek D = 360 +

25 opgave 59 Gegeven : Twee cirkels met snijpunten A en B, de lijn k door A snijdt de cirkels ook nog in C en D en de lijn l door B snijdt de cirkels ook nog in E en F. Te bewijzen : CF // DE Bewijs : Teken CF, AB en DE.  C 1 +  B 2 = 180° (koordenvierhoekstelling)  B 1 +  B 2 = 180° (gestrekte hoek)  B 1 +  D 2 = 180° (koordenvierhoekstelling)  D 1 +  D 2 = 180° (gestrekte hoek) dus CF // DE (F-hoeken)  C 1 =  B 1  D 1 =  B 1  C 1 =  D 1 A B C D E F k l 1 2 1 21 x x x

26 Opgave overzicht met hints of uitwerkingen. Opgave 62 Opgave 63 Opgave DT6 Opgave DT 7a Opgave DT 7b Opgave DT 8 Opgave DT 14 Opgave DT 15 Opgave GO 41 Opgave GO 42 Opgave GO 43 Opgave GO 45 Opgave GO 47 Opgave GO 48 Opgave GO 49 Extra1 Extra2 Extra3 Extra4 Extra5 Extra6 Brandpunt


Download ppt "Gelijkvormige driehoeken Bij gelijkvormige figuren geldt : 1De overeenkomstige hoeken zijn gelijk. 2De zijden van de figuren passen in een verhoudingstabel."

Verwante presentaties


Ads door Google