De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische studiedag H. - Drievuldigheidscollege, Leuven Willy Sleurs Dienst voor Onderwijsontwikkeling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2 mei 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische studiedag H. - Drievuldigheidscollege, Leuven Willy Sleurs Dienst voor Onderwijsontwikkeling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2 mei 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische studiedag H. - Drievuldigheidscollege, Leuven Willy Sleurs Dienst voor Onderwijsontwikkeling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2 mei 2003

2 Soorten eindtermen ETBasisvorming (per vak) 1 SO 2,3 ASO, BSO, KSO, TSO Per onderwijs- vorm Realiseren Vakover- schrijdende ET 1,2,3 SOPer onderwijs- vorm Per thema Nastreven Specifieke ET Fundamen- teel gedeelte opleiding 2,3 ASO (2,3 BSO, KSO, TSO) Per pool/oplei- ding Einde 3de graad Realiseren

3 Vakoverschrijdende ET Thema’s: Leren leren Sociale vaardigheden Burgerzin Gezondheidseducatie Milieueducatie Technisch-technologische opvoeding (2 de /3 de graad ASO) Muzisch-creatieve opvoeding (2 de /3 de graad)

4 Evaluatie-instrument VOET’s FaseringToetsstenen Structurele onderbouw Bereik VisieontwikkelingNiveau 1-2-3-4 Niveau 1-2-3-4 UitvoeringNiveau 1-2-3-4 Niveau 1-2-3-4 Evaluatie & bijsturing Niveau 1-2-3-4

5 Curriculumorganisatie

6 Didactische uitwerking VOET’s Visietekst Vak /leerplan (=horizontale samenhang) Verantwoordelijke (+ contactpersonen) Structurele onderbouw Literatuur en andere documentatie Activiteiten Leerlingenparticipatie Partners (binnen SG) Externe partners Output (documenten, krantenknipsels, …) Knelpunten Evaluatie

7 Milieueducatie (2 de graad) VOE 8: de leerlingen voelen de waarde aan van persoonlijke natuurbeleving en het genieten van de natuur en de landschappen

8 Visietekst Aspecten rond natuurzorg: moeten nog worden uitgewerkt Pedagogisch project van de school vertalen in concrete operationele doelen Aandachtspunten:  Visietekst moet gedragen worden door de ganse schoolgemeenschap (niet enkel door verantwoordelijken van de themagroep)  Zorg regelmatig voor een terugkoppeling tussen visietekst en concrete uitwerking

9 Samenhang met eindtermen (leerplandoelstellingen) Aardrijkskunde ET 23: de leerlingen brengen aandacht op voor het fascinerende van de wereld Lichamelijke Opvoeding ET 17: de leerlingen doen binnen verantwoorde en milieuvriendelijke omstandigheden bewegingservaringen op in de natuur

10 Structurele onderbouw Milieuraad Vakwerkgroep ‘MO en PO’ WG organisatie excursies 2 de graad Sportraad Leerlingenraad (bijv. verantwoordelijk voor uitgave van leerlingenblad rond VOET’s)

11 Activiteiten Excursie 2de graad: Museum Jacob Smits (Mol) Voorbereiding: (open) vragenlijst i.v.m. natuurbeleving (doelgroep: leerlingen) Filmforum: in welke film(s) speelt het element ‘natuur’ een rol?

12 Literatuur & andere documentatie Leucie, D. (1998) Duurzaam bewegen in de natuur. Jaarboek VOB 20, 43-57. Vanreusel, B. (1990) Over onbetreden paden: de samenhang tussen sport, recreatie en milieu. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 100, 42-43.

13 Leerlingenparticipatie Doelgroep: II1 Informeren van leerlingen Leerlingenactiviteiten: ‘Open deur dag’ …

14 Partners Intern Vakleerkrachten: Aardrijkskunde Moderne talen (literatuur) Plastische opvoeding (landschapsschilderkunst) Extern Gidsen CVN …

15 Output Documenten (foto’s, krantenknipsels, video, …) Schoolkrant Realisaties op school Portfolio

16 Knelpunten Tijdgebrek Motivatie van leerlingen …

17 Evaluatie Door leerkrachten: Door leerlingen: Door ouders: …

18 Evaluatie van leerlingen Op welke wijze worden leerlingen geëvalueerd? Portfolio, zelfevaluatie, … Op welke manier wordt gerapporteerd?

19 Specifieke eindtermen en ‘pool’begrip spET BSO, TSO: beroepsprofielen (SERV) ASO: studieprofielen (DVO) Pool Fundamenteel gedeelte van een opleiding Geen vakken Doel: kennismaken met wetenschapsdomein en betere aansluiting bij H.O.

20 Polen (ASO) 2de graad  Latijn  Grieks  Latijn – Grieks  Economie  Humane Wetenschappen  Wetenschappen 3de graad Bijkomende polen:  Moderne talen  Sport  Wiskunde

21 Vernieuwende aspecten Nieuwe ordening Transdisciplinair (geen vakken) Aandacht voor zelfgestuurd leren Expliciete verwijzing naar studiekeuzebegeleiding Onderzoekscompetenties

22 Lessentabellen Autonomie van de IM Principe: 4 wekelijkse lestijden/pool Integratie met basisvorming MTWetenschWiskunde II ____NEEN____ III (JA)/NEENJA

23 Economie Ordening: Markten Ondernemingen Economische ontwikkeling Onderzoekscompetentie Zich oriënteren op onderzoeksprobleem (informatie verzamelen, ordenen, bewerken) Onderzoeksopdracht over economisch probleem voorbereiden, uitvoeren, evalueren Onderzoeksresultaten/conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten

24 Humane wetenschappen Ordening: Organisatie Interactie & communicatie Identiteit, continuïteit & verandering Samenhang & wisselwerking Expressie Waarden & normen Onderzoekscompetentie Zich oriënteren op onderzoeksprobleem(informatie verzamelen, ordenen, bewerken) Onderzoeksopdracht over gedrag- en cultuurwetensch. Vraagstuk voorbereiden, uitvoeren, evalueren Onderzoeksresultaten/conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten

25 Gieks / Latijn Ordening: Ordening & systematiek Expressie & waardering Communicatie Waarden, normen & opvattingen Identiteit & diversiteit Traditie & evolutie Onderzoekscompetentie Zich oriënteren op onderzoeksprobleem(informatie verzamelen, ordenen, bewerken) Onderzoeksopdracht op literair, esthetisch of historisch gebied voorbereiden, uitvoeren, evalueren Onderzoeksresultaten/conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten

26 Moderne talen Ordening Taal & communicatie Taal & cultuur Taal als systeem Onderzoekscompetentie Zich oriënteren op onderzoeksprobleem (informatie verzamelen, ordenen, bewerken) Onderzoeksopdracht over een literair en/of liguïstisch vraagstuk voorbereiden, uitvoeren, evalueren Onderzoeksresultaten/conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten

27 Sport Ordening Motorische competentie: motoriek, fysiek & perceptie Motorische competentie: leren & sturen Gezondheid & veiligheid Zelfconcept & sociaal functioneren Samenleving Onderzoekscompetentie Zich oriënteren op onderzoeksprobleem(informatie verzamelen, ordenen, bewerken) Onderzoeksopdracht over sportthema’s voorbereiden, uitvoeren, evalueren ter ondersteuning van de bewegingspraktijk Onderzoeksresultaten/conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten

28 Wetenschappen Ordening Structuren Interacties, veranderingen & processen Systemen Tijd Genese & ontwikkeling Natuurwetenschappen & maatschappij Onderzoekscompetentie Zich oriënteren op onderzoeksprobleem (informatie verzamelen, ordenen, bewerken) Onderzoeksopdracht met wetenschappelijke component voorbereiden, uitvoeren, evalueren Onderzoeksresultaten/conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten

29 Wiskunde Inhoudelijk kader Algebra Analyse Meetkunde Discrete wiskunde Statistiek & kansrekening Wiskunde & cultuur Onderzoekscompetentie Zich oriënteren op onderzoeksprobleem (informatie verzamelen, ordenen, bewerken) Onderzoeksopdracht met een wiskundige component voorbereiden, uitvoeren, evalueren Onderzoeksresultaten/conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten

30 Hoe samenhang realiseren? Eén leraar per pool? Wat met socio-culturele en historische aspecten? Voldoende expertise aanwezig bij ‘vakleerkracht’? Vormen van poolteams? Organisatorische problemen? Bijv. inroostering? Alternatieve inroostering?

31 Studiekeuzebegeleiding Hoe belangrijk is aandeel van poolgedeelte voor slaagkansen in H.O? Ontwikkelen van eenvoudig opvolgingssysteem in functie van studiekeuze (bijv. welke vaardigheden beheerst de leerling/welke niet?)

32 Onderzoeksvaardigheden Onderzoekscompetenties per pool! Kennismaking met onderzoeksvaardig- heden uit bepaald wetenschapsdomein Op welke manier integreren met ‘theoretische’ aspecten Zoeken naar goede praktijkvoorbeelden


Download ppt "Pedagogische studiedag H. - Drievuldigheidscollege, Leuven Willy Sleurs Dienst voor Onderwijsontwikkeling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2 mei 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google