De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor onderzoeksproject  afsluiting van de bachelorstudie, een proeve van bekwaamheid als academisch geschoold professional.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor onderzoeksproject  afsluiting van de bachelorstudie, een proeve van bekwaamheid als academisch geschoold professional."— Transcript van de presentatie:

1 Bachelor onderzoeksproject  afsluiting van de bachelorstudie, een proeve van bekwaamheid als academisch geschoold professional

2 Bachelor onderzoeksproject: doel  Ervaring opdoen met het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek  Schriftelijk rapporteren over eigen onderzoek  Kennis en vaardigheden die in de studie zijn opgedaan verdiepen of verbreden  Oriëntatie op een mogelijke/ toekomstige beroepspraktijk

3 Bachelor ozp: ingangseisen  127.5 studiepunten  Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

4 Bachelor stage extern eerste versie werkplan plan/vraag organisatie contact persoon UU interne begeleider externe begeleider aangepast werkplan contract

5 Bachelor stage intern: onderzoeksproject docent UU contact persoon UU werkplan contract voorstel

6 Bachelor stage/ozp: werkplan  Beschrijving projectgever (extern) en stageopdracht  Probleemstelling/onderzoeksvraag  Gerelateerde vakken (extern) (literatuur)  Output  Aanpak  Afspraken

7 De probleemsteling luidt ongeveer als volgt: "Welke kenmerken moet een automatiseringsaanpassing hebben en op welke wijze kan deze het beste ingevoerd worden in een studentenvereniging zodat de doelstellingen bereikt worden dat deze aanpassing kosten- en arbeidsbesparend is en de leden zodanig betrekt bij de vereniging dat essentiele informatie in de toekomst gemakkelijk toegankelijk wordt voor de organisatie?" Quasi probleemstelling

8 Probleemstellingen 1 toetsing op basis van empirie –In dit onderzoek hebben we gekeken naar Online Communities in de dance scene. Waar sommige communities succesvol zijn, zijn andere communities veel minder levendig en zie je mensen wegblijven  Welke elementen op een website maken dat de bezoekers er actief lid worden, berichten plaatsen en van de aangeboden mogelijkheden gebruik maken?

9 Probleemstellingen 2 aansluiting onderzoek Usability  Wat maakt een CMS functioneel en gebruiksvriendelijk (voor JBZ-leden)? –Wat is het kennisniveau van JBZ-leden? –Welke functionaliteiteisen worden aan een CMS gesteld? –Welke gebruiksvriendelijkheideisen worden er door leken aan een CMS gesteld?

10 Probleemstellingen 3 generiek, aansluiting eerder onderzoek Uit onderzoek is gebleken dat expertsystemen in veel gevallen betere beslissingen kunnen nemen dan menselijke beslissers (Westenberg & Koele, 1993). Dit houdt echter niet in dat de resultaten van deze systemen zonder meer geaccepteerd worden door menselijke gebruikers (bijvoorbeeld Van Dam, 1993). Een gebruiker overschat bijvoorbeeld zijn eigen kennis of vindt een systeem onbetrouwbaar. Acceptatie kan verbeterd worden door de presentatie van uitleg door expertsystemen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van de gebruiker.  Wij proberen dan ook te identificeren met welke ‘factoren’ rekening gehouden moet worden om deze aansluiting optimaal te laten verlopen.

11 Probleemstellingen 4 probleem theorie

12 The goal of the traineeship is to improve information and knowledge sharing between NGO's in water management. To reach this goal, certain steps need to be taken. Below I will describe nine phases to reach the desired goal.The phases are: literature study water management To get acquainted with the topic of the traineeship, I will be doing a study about water management: what aspects are important, who are the big players in this field, what are their activities etc. It is also important to get a clue what water management actually is. This research will we done (partly) while still in The Netherlands. analyze actors Etc. Activiteitenplan zonder probleemstelling:

13 Probleemstelling: de onderzoeksvraag die aan het project wordt verbonden ( Wordt besproken met docent) Probleemstelling zonder probleemstelling

14 Bachelor ozp: methode 1  kwantitatief/hypothesetestend onderzoek: het opzetten en uitvoeren van een eenvoudig kwantitatief, (en/of) experimenteel testend onderzoek.  case study: het uitvoeren van een kwalitatieve studie, met als doel (inductief) een bijdrage te leveren aan (nieuwe) theorievorming (exploratief of evaluatief).  action research: programmatisch en cyclisch voorstellen en evalueren van een sociale/organisatorische verandering, waarbij zelf wordt deelgenomen aan die sociale/ organisatorische structuur

15 Bachelor ozp: methode 2  ontwerp/ontwikkelingsonderzoek (design research): het beschrijven van een nieuw type probleem en het formuleren van een artefact (conceptuele constructie, model, methode, implementatie) dat mogelijkerwijs een (gedeeltelijke) oplossing van dit type probleem vormt, en het (beperkt) evalueren van dit artefact als oplossing. Analytisch/theoretisch onderzoek maakt hier ook deel van uit. Dit houdt in: de definitie van concepten en modellen ter beschrijving van een deel van de werkelijkheid, en de formele of informele exploratie van hun eigenschappen. Voorbeelden zijn: requirements analyse, use-case analyse, objectgeoriënteerd modelleren, wiskundig of logisch modelleren, specificatietechnieken, verificatiemethoden

16 Bachelor stage/ozp: verslag  Voorwoord  Samenvatting  Inleiding  Probleemstelling  Methode (aanpak)  Oplossing/uitwerking  Conclusies  Literatuuroverzicht

17 Bachelor stage/ozp: beoordeling  Kwaliteit –Verslaglegging: relevantie, argumentatie, helderheid, presentatie, originaliteit, etc.  Kwantiteit  Attitude: initiatief, zelfstandigheid, creativiteit, samenwerking  Oordeel externe begeleider kan meewegen…

18 Bachelor stages intern: onderzoeksprojecten Informatie en Cognitie (ICG) –kennisverwerving, -representatie, disseminatie –ontwikkelen, beheren, exploiteren persoonlijke en gedeelde kennisbases (organisaties, samenleving) –leersystemen, auteurstalen, kennis- en expertsystemen Informatie en Communicatie (ICM) –communicatieprocessen, structuren, theorie en ICT –mens-mens communicatie, mens-machine communicatie

19 Onderwerpen a.Embodied agents: Hoe geven we de interface menselijke communicatieve eigenschappen? (iCat) b.De slaapcoach: Hoe kunnen we een virtuele coach bouwen? Onderwerpen op het gebied van: -Nonverbale communicatie -Spraak en taal -Dialogen -Coaching -Persuasieve technologie Methodes: -Literatuuronderzoek -Requirementanalyse -Modelleren -Implementatie -Experimenten Rogier van Eijk Huub Prüst Robbert-Jan Beun

20 [Faculty of Science] 20 3D-omgevingen in simulatie en training Scenario trainingen en serious games Projecten Brandweer Usability-onderzoek van nieuwe versies van trainingen van bevelvoerders, Artesis Virtual Ontwikkeling van methodes voor onderzoek effectiviteit en validiteit Ontwikkeling van virtuele trainingen van industriële brandbestrijding brandweer Rozenburg Projecten Dijkbewaking Evaluatie van een serious game voor dijkbewaking, met name effectiviteit van dynamische visuele aspecten (weersomstandigheden, waterbewegingen enz.) Contact: Joske Houtkamp

21 E. ten Thij  BuzzyChain: Kritische factoren bij ontwikkelen netwerkgame

22 Bachelor stages intern: onderzoeksprojecten Documentaire Informatiekunde (DI) –multimediatechnologie –documentaire informatiesystemen –XML. UML –dynamische documenten Methodologische Informatiekunde (MI) –empirische onderzoeksmethoden –systematisch ontwerp, ontwikkeling, gebruik van info- systemen –methoden inventariseren gebruikerswensen –methoden evalueren systemen

23 Project: Cultural Landscape Explorer  Informatieproblemen rond het cultuurlandschap –visual narratives (rich internet applications) –historische kaarten en 2D-/3D-representatie van informatie –geo-informatiesystemen ontwerp en architectuur usability

24 Meer informatie… http://www.vensteropdevecht.nl publieksportal (Nederlands): wetenschappelijke website (Engels): http://www.vensteropdevecht.nl/CLE/ of: Leen Breure leen@cs.uu.nl CGN B219

25 Content-based music retrieval Verschillende projecten i.s.m. Multimedia and Geometry (Remco Veltkamp) Yahmuug!e framework Witchcraft: 4-jarig project rondom Nederlandse lied, i.s.m. Meertens Instituut Veel ruimte voor stageprojecten, b.v: –doelgroepen en gebruikersbehoeften –query interfaces voor muziek –muzikale genres en features –presentatie output –evaluatie retrievalsystemen http://pierement.zoo.cs.uu.nl/rism/yahmuugle2.html

26 Bachelor stages en onderzoeksprojecten Organisatie, sturing en informatie (OI) –inzet ICT i.s.m. organisatie- en bedrijfskunde –inzet ICT t.b.v. organisaties, samenwerken, beslissingsondersteuning, sturing, controle, bedrijfsprocessen, workflow –adoptie ICT in organisatie en samenleving

27 Sjaak Brinkkemper  Garages en zolderkamers: een overzicht van de startperiode van succesvolle productsoftware bedrijven  Configuratie van onderzoeksmethoden: procesmodellen om meerdere onderzoeksmethoden te kunnen combineren  De game-industrie in Nederland: een vergelijking van bedrijfsvormen en businessmodellen  Softwareproducten voor de overheid: een inventarisatie van randvoorwaarden en bevindingen voor een advies voor de toekomst van publieke administratieve software


Download ppt "Bachelor onderzoeksproject  afsluiting van de bachelorstudie, een proeve van bekwaamheid als academisch geschoold professional."

Verwante presentaties


Ads door Google