De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor stage/ozp: doel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor stage/ozp: doel"— Transcript van de presentatie:

1 Bachelor stage/ozp: doel
Kennis en vaardigheden in (onderzoeks)praktijk toepassen, verdiepen, verbreden Oriënteren beroepspraktijk

2 Bachelor stage/ozp: ingangseisen
Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Modelleren en Systeemontwikkeling

3 Bachelor stage extern plan/vraag externe organisatie begeleider
contract aangepast werkplan eerste versie werkplan contact persoon UU interne begeleider

4 Bachelor stage intern: onderzoeksproject
contract werkplan docent UU voorstel contact persoon UU

5 Bachelor stage/ozp: werkplan
Beschrijving projectgever (extern) en stageopdracht Probleemstelling/onderzoeksvraag Gerelateerde vakken (extern) (literatuur) Output Aanpak Afspraken

6 Quasi probleemstelling
De probleemsteling luidt ongeveer als volgt: "Welke kenmerken moet een automatiseringsaanpassing hebben en op welke wijze kan deze het beste ingevoerd worden in een studentenvereniging zodat de doelstellingen bereikt worden dat deze aanpassing kosten- en arbeidsbesparend is en de leden zodanig betrekt bij de vereniging dat essentiele informatie in de toekomst gemakkelijk toegankelijk wordt voor de organisatie?"

7 Activiteitenplan zonder probleemstelling:
The goal of the traineeship is to improve information and knowledge sharing between NGO's in water management . To reach this goal, certain steps need to be taken. Below I will describe nine phases to reach the desired goal.The phases are: literature study water management To get acquainted with the topic of the traineeship, I will be doing a study about water management: what aspects are important, who are the big players in this field, what are their activities etc. It is also important to get a clue what water management actually is. This research will we done (partly) while still in The Netherlands. analyze actors Etc.

8 Probleemstelling zonder probleemstelling
de onderzoeksvraag die aan het project wordt verbonden ( Wordt besproken met docent)

9 Goede probleemstellingen 1 generiek aspect, aansluiting op eerder onderzoek
Uit onderzoek is gebleken dat expertsystemen in veel gevallen betere beslissingen kunnen nemen dan menselijke beslissers (Westenberg & Koele, 1993). Dit houdt echter niet in dat de resultaten van deze systemen zonder meer geaccepteerd worden door menselijke gebruikers (bijvoorbeeld Van Dam, 1993). Een gebruiker overschat bijvoorbeeld zijn eigen kennis of vindt een systeem onbetrouwbaar. In dit rapport willen wij aangeven hoe de acceptatie van expertsystemen verbeterd kan worden. Acceptatie kan verbeterd worden door de presentatie van uitleg door expertsystemen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van de gebruiker. Wij proberen dan ook te identificeren met welke ‘factoren’ rekening gehouden moet worden om deze aansluiting optimaal te laten verlopen.

10 Goede probleemstellingen 2: toetsing op basis van (a) model over match groupware – gebruikers, (b) empirie In hoeverre wordt de elektronische leeromgeving First Class zodanig ingezet dat het docenten en studenten binnen de FEO optimaal ondersteunt, en zijn er nog verbeteringen binnen het systeem zelf mogelijk die de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de leeromgeving kunnen vergroten? (b) Verschillen (gereguleerde) media-gerelateerde online communities en spontaan ontstane (niet gereguleerde) online communities? in participatiepatronen?

11 Bachelor stage/ozp: verslag
Voorwoord Samenvatting Inleiding Probleemstelling Methode (aanpak) Oplossing/uitwerking Conclusies Literatuuroverzicht

12 Bachelor stage/ozp: beoordeling
Kwaliteit en kwantiteit Verslaglegging: argumentatie, helderheid, presentatie etc. Attitude: initiatief, zelfstandigheid, creativiteit, samenwerking Oordeel externe begeleider

13 Bachelor stages intern: onderzoeksprojecten
Informatie en Cognitie (ICG) kennisverwerving, -representatie, disseminatie ontwikkelen, beheren, exploiteren persoonlijke en gedeelde kennisbases (organisaties, samenleving) leersystemen, auteurstalen, kennis- en expertsystemen Informatie en Communicatie (ICM) communicatieprocessen, structuren, theorie en ICT mens-mens communicatie, mens-machine communicatie

14 Bachelor stages C&C intern: onderzoeksprojecten
Samenwerking met Academie Digitale Communicatie mogelijk!! samenwerken op basis gespecialiseerde inbreng Statische en dynamische afbeeldingen Leren in communities of practice

15 H. van Oostendorp Rol statische en dynamische afbeeldingen bij kennisverwerving: wanneer leren we beter van dynamische/statische afbeeldingen? Inlezen Statische en dynamische afbeeldingen maken Experiment Verwerken en verslagleggen

16 H.J.M. Schijf Drie stageprojecten:
In een direct-manipulation interface, wat wordt er onthouden van de informatie verstrekt door (1) iconische menuitems, (2) verbale menuitems, en (3) shortcut key menuitems (bijv, lokatie, betekenis), en is de aanwezige kennis in een herkennings- of herinneringsvorm?

17 Can you get scared in a virtual parking garage?
3D models are used for several purposes; sometimes one of the functions is to convey a particular aesthetic or emotio-nal effect of a building Examples: architectural design, simulation, training, computer games The process of modeling and the display of a rendered model on a desktop monitor influences and alters the appearance of the building. 3D models suggest a truthful depiction of reality, but the affective appraisal of the viewer differs from real environments.

18 CONTACT: Dr. Mari Carmen Puerta Melguizo puerta @cs.uu.nl
When the User’s mental Model Do not match the navigation structure Lost in Hyperspace This is the main difficulty users experience when trying to navigate a website User’s understanding of how to navigate in the website The “onderzoeksproject” LOST IN HYPERSPACE Comparing user’s mental models with website navigation structure to improve WebDesign CONTACT: Dr. Mari Carmen Puerta Melguizo

19 E. ten Thij Succesfactoren van (media-gerelateerde) online communities
analyse en survey-onderzoek participatie en interactiepatronen Leren in Communities of Practice survey-onderzoek adviessyteem

20 Embodied Conversational Agents
Oftewel: Hoe geven we de interface menselijke communicatieve eigenschappen? Onderwerpen op het gebied van: Nonverbale communicatie Spraak en taal Dialogen Methodes: Literatuuronderzoek Implementatie Modelleren Rogier van Eijk Huub Prüst Robbert-Jan Beun

21 Bachelor stages intern: onderzoeksprojecten
Documentaire Informatiekunde (DI) multimediatechnologie documentaire informatiesystemen XML. UML dynamische documenten Methodologische Informatiekunde (MI) empirische onderzoeksmethoden systematisch ontwerp, ontwikkeling, gebruik van info-systemen methoden inventariseren gebruikerswensen methoden evalueren systemen

22 Bachelor stage intern: onderzoeksproject
Technische Informatiekunde (TI), samen met Informatica basiskennis informatica: programmeren, computerarchitectuur, datacommunicatie, netwerken, databasetechnologie

23 Bachelor stages en onderzoeksprojecten
Organisatie, sturing en informatie (OI) inzet ICT i.s.m. organisatie- en bedrijfskunde inzet ICT t.b.v. organisaties, samenwerken, beslissingsondersteuning, sturing, controle, bedrijfsprocessen, workflow adoptie ICT in organisatie en samenleving


Download ppt "Bachelor stage/ozp: doel"

Verwante presentaties


Ads door Google