De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Bacheloronderzoeksproject 2009. 2 Stage / onderzoeksproject  Functie binnen de studie: –afsluiting van de bachelorstudie –een proeve van bekwaamheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Bacheloronderzoeksproject 2009. 2 Stage / onderzoeksproject  Functie binnen de studie: –afsluiting van de bachelorstudie –een proeve van bekwaamheid."— Transcript van de presentatie:

1 1 Bacheloronderzoeksproject 2009

2 2 Stage / onderzoeksproject  Functie binnen de studie: –afsluiting van de bachelorstudie –een proeve van bekwaamheid als academisch geschoold professional –toepassen van opgedane kennis in de praktijk –15 ECTs, 1 periode (1 t/m 4)

3 3 Doelen  Ervaring met zelfstandig uitvoeren van onderzoek  Schriftelijk rapporteren over eigen onderzoek  Kennis en vaardigheden die in de studie zijn opgedaan, verdiepen en verbreden  Oriëntatie op een mogelijke toekomstige beroepspraktijk

4 4 Ingangseisen  120 studiepunten behaald –Redelijk deel van de vakken die binnen de 120 studiepunten zijn afgerond, zijn inhoudelijk gerelateerd aan het project (beoordeling: interne begeleider)  Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

5 5 Intern / extern  Extern –bij bedrijf of organisatie  stage  Intern –bij docent  onderzoeksproject  Altijd: onderzoekscomponent

6 6 Bachelor stage extern eerste versie werkplan plan/vraag organisatie coördinator OZP interne begeleider externe begeleider aangepast werkplan contract

7 7 Stage intern: onderzoeksproject docent UU coördinator OZP werkplan contract voorstel

8 8 Werkplan  Beschrijving projectgever (extern) en stageopdracht  Probleemstelling/onderzoeksvraag  Verwachte output  Aanpak  Literatuur  Planning (mijlpalen+data!)

9 9 Probleemstelling  Vraag die leidt tot echt onderzoek, b.v. –invoering van een nieuw informatiesysteem –businessmodel voor mobiele toepassingen –usability aspecten van een website  maar wel duidelijk begrensd  in te passen in bestaand onderzoek (literatuur)

10 10 Soorten onderzoek  Inventariseren, vergelijken –wat is er op een bepaald terrein?  Requirements analyse –gebruikersonderzoek  Modelleren –(globaal) ontwerp –datamodel  Haalbaarheid, businessmodel –uitwerken van een idee  Evalueren van systemen / software –usability testing, walk- through –enquête en statistische verwerking –technische beoordeling, demo’s maken  Implementeren –demo maken –verschillende strategie ën vergelijken in de praktijk

11 11 Stage(ozp)verslag  Voorwoord  Samenvatting  Inleiding  Probleemstelling  Methode (aanpak)  Oplossing/uitwerking  Conclusies  Literatuuroverzicht Voorbeelden op de vakwebsite van onderzoeksproject

12 12 Beoordeling  Kwaliteit –Verslaglegging: relevantie, argumentatie, helderheid, presentatie, originaliteit, etc.  Kwantiteit  Attitude: initiatief, zelfstandigheid, creativiteit, samenwerking  Oordeel externe begeleider kan meewegen…

13 13 Onderwerpen  Vakwebsite: ‘Onderzoeksproject 3e jaar’  Actueel aanbod –volgende slides

14 14 Brinkkemper: White labeling Wat betekent white labeling voor de software industrie?  De software producten van AlbumPrinter (online fotoalbums) en Twinfield (online boekhouden) worden ook onder licentie via de Hema en Kruidvat, resp. BDO CampsObers verkocht. Het doorverkopen van een product onder een andere naam wordt white labeling genoemd.  Doel van de opdracht is te onderzoeken –wat white labeling inhoudt, –wat de concrete voor- en nadelen zijn, –welke software producten dit nog meer doen, en –welke wetenschappelijke theorien over dit onderwerp bestaan.

15 15 Brinkkemper: Software export Hoe wordt software geexporteerd?  Software wordt op vele manieren geexporteerd: rechtstreeks door hoofdkantoor, via re-sellers, via bijkantoren in buitenland, etc. Meer en meer wordt software online aangeboden, en dan is er van fysieke export geen sprake meer.  Taakstelling van dit onderzoek is: –Een inventarisatie te maken van de wijzen waarop software geexporteerd wordt, –Concrete case studies van het opzetten export door een aantal software bedrijven te beschrijven –Voor- en nadelen vast te stellen van de verschillende wijzen van software export. –Welke wetenschappelijke theorieen van toepassing zijn op dit onderwerp. Project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Economische VoorlichtingsDienst (EVD) in Den Haag

16 16 Brinkkemper: Productsoftware ind. Hoe groot is de Nederlandse Productsoftware industrie?  Het is totaal onbekend bij het CBS en het Min. Economische Zaken hoe groot de productsoftware industrie in Nederland is. De bedoeling van deze opdracht is een bestaande web-enquete uit Finland uit te gaan voeren in Nederland, die antwoord geeft op de volgende vragen: –Wat is de totale economische omvang? –Hoeveel werknemers zijn er in totaal? –Welke soorten producten worden er gemaakt? –Naar welke landen wordt geexporteerd? –En nog vele andere zaken Dit project is zo groot dat het alleen door 2 of 3 studenten tegelijkertijd kan worden uitgevoerd.

17 17 Brinkkemper: Internationale stages  De groep Organisatie en Informatie heeft een groot aantal samenwerkingsverbanden met buitenlandse onderzoeksgroepen. Het is heel goed mogelijk hier een stage te doen, mits de student goed gemotiveerd is, zelf alles regelt inclusief de financien van reis en verblijf. De mogelijkheden tot een stage zijn:  Technische Universiteit Valencia, Spanje  Universiteit Geneve, Zwitserland  Universiteit Parijs-Sorbonne, Frankrijk  Universiteit Lund, Zweden  Georgia State University, USA  Univ. Zurich en ETH Zurich, Zwitserland  Politecnico Milaan, Italie

18 18 Virtual assistance (in de gezondheidszorg) van Eyk & Beun

19 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200519 goed eten goed bewegen goed rusten Pijlers van gezondheid

20 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200520 Gezondheidszorg zelfhulpprofessionele hulp ICT

21 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200521 Virtual assistance: Uitgangspunten interaction design interaction design (embodied) agents (embodied) agents coaching technieken coaching technieken domein: slaaptherapie domein: slaaptherapie

22 22 Lopende projecten

23 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200523 Project 1: Requirement analyse Wat zijn de eisen aan een virtuele coach?

24 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200524 Project 2: Interface design Ontwerp van een elektronisch slaapdagboek

25 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200525 Project 3: Technologie- onderzoek Hoe slaapt de user?

26 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200526 Project 4: Context awareness Ambient intelligence: Waar bevindt de user zich nu? ?

27 27 Nieuw project

28 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200528 Project 5: Interaction design Ontwerp en implementatie van dialoog tussen coach en user

29 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200529 i.s.m. Instituut Kempenhaeghe

30 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 200530 Contactpersonen Robbert-Jan Beun rj@cs.uu.nl Robbert-Jan Beun rj@cs.uu.nl rj@cs.uu.nl Rogier van Eijk rogier@cs.uu.nl Rogier van Eijk rogier@cs.uu.nl rogier@cs.uu.nl

31 31 Marijn Plomp Keteninformatisering  Literatuurstudie naar succes - /faalfactoren van ketensamenwerking  In kaart brengen van bestaande keten-projecten, -initiatieven, -programma’s –Mag ook voor specifieke sector, bijv. (e-)overheid, onderwijs, gezondheidszorg NB: handig als je ‘Informatiestrategie’ (periode 3) gevolgd hebt, maar hoeft niet

32 32 Frans Wiering  Content-based music retrieval –Yahmuug!e framework –Onderzoek naar gelijkenismaten user interfaces cognitieve modellering –Veel ruimte voor stageprojecten, b.v: doelgroepen en gebruikersbehoeften recommendation query interfaces muzikale genres en features presentatie output evaluatie http://yahmuugle.cs.uu.nl

33 33 Onderzoeksproject Leren met Serious Games Games worden steeds vaker toegepast voor het leren van complexe vaardigheden in realistische situaties (serious games). Zo’n manier van leren kan moeilijk zijn wanneer de lerende met veel aspecten rekening moet houden. Daarom moeten zulke serious games zorgvuldig ontworpen worden, maar dat mag niet ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van de game. De vraag is dus: Hoe kun je serious games ontwerpen die effectief zijn zonder dat ze hun aantrekkelijkheid verliezen? Wij hebben hiervoor een methode ontworpen, Game Discourse Analysis (GDA). Deze methode is toegepast op de door ons ontwikkelde game Code Red: Triage! GDA maakt duidelijk welke elementen in de game belangrijk zijn en hoe je die kunt manipuleren om de training effectiever te maken zonder dat dat ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van de game. Het onderzoeksproject betreft: 1.De GDA verder uitwerken en daarna toepassen op een bestaande (serious) game 2.De validiteit van de GDA onderzoeken Voorkennis: Kennis van onderzoeksmethoden (WOM), enige ervaring met games Contactpersoon: Pieter Wouters (pieterw@cs.uu.nl) Screenshot Code Red: Triage! Pieter Wouters

34 Disorientation and Comprehension in Hypertext  Reading in Hypertext means to decide what links to follow  Consequences  Increasing disorientation  Affects comprehension and success in finding information  Several aspects can be studied  Depth: number of levels  Breadth: number of choices at each level  Topology: e.g. an increasing number of choices at each level as depth increases  Types: semantic, hierarchical…  Effects of pictures… CONTACT Mari Carmen ( puerta@cs.uu.nl) M.C. Puerta Melguizo

35 Slinger Jansen Software Ecosystems and Software Feedback Dr. S. Jansen

36 Research 36 Project 1: Evaluate Feedback and Profiling Tools  Software developers want to know more about software performance in the field  Software developers are unaware of the available tools for  Software profiling  Software crash reporting  Feedback generation  What tools are available?  Endresult: Paper submission at academic conference

37 Research 37 Project 2: MBI Master Project Management Tool  MBI master maintains information on 60 master students in two excel files  Student advisors are responsible for all communication with students  Students have an unclear picture of the graduation process  A tool is required that improves on both Excel sheets  A true software engineering project:  Requirements Engineering  Development  Evaluation

38 Research 38 Project 3: Survey Policies in a Software Ecosystem for Orchestrators  Software Ecosystems describe networks of organizations that reuse each other’s software  Software Ecosystems can be orchestrated by SECO leaders  What types of control mechanisms and KPIs exist to exert control on a SECO?  Deliverable: Paper submission regarding SECO policies and control mechanisms

39 Research 39 Project 4: Zideo Architecture Evaluation  Zideo is one of the largest Dutch online video platforms  Software architecture needs to be extendible for further business model development  Aim of the project: research the architecture and check for expandability  Deliverable: Advice Report on Zideo’s software architecture

40 40 Hans Voorbij / Leen Breure  Multimediale webapplicaties –Ontwerp- / modelleringssystemen voor multimediale webapplicaties (storyboarding etc.) aandachtspunt: systematiek van ontwerpen –Eenvoudige en effectieve content management bij het bouwen van multimediale webapplicaties wat valt er te leren van bestaande systemen? –Multimedia-applicaties voor niet-experts: evaluatie van Pachyderm-software (http://pachyderm.nmc.org/)

41 41 Hans Voorbij / Leen Breure  Rich Internet Applications (RIAs) –Vergelijking Flash (Adobe) en Silverlight (Microsoft) –RIA en 3D: cultuurlandschap Nu zijn RIAs meestal 2D: opschalen naar 3D? zie ook Second Life –Usability evaluatie van bestaande applicaties over het cultuurlandschap

42 42 Hans Voorbij / Leen Breure  Handgetekende kaarten automatisch koppelen aan archiefdocumenten –Nationaal Archief: 300.000 manuscriptkaarten, in 19e eeuw losgemaakt van de documenten waarbij ze hoorden –Uitdaging: via data mining kaartbeschrijvingen koppelen aan relevante documenten


Download ppt "1 Bacheloronderzoeksproject 2009. 2 Stage / onderzoeksproject  Functie binnen de studie: –afsluiting van de bachelorstudie –een proeve van bekwaamheid."

Verwante presentaties


Ads door Google