De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bacheloronderzoeksproject

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bacheloronderzoeksproject"— Transcript van de presentatie:

1 Bacheloronderzoeksproject
2009

2 Stage / onderzoeksproject
Functie binnen de studie: afsluiting van de bachelorstudie een proeve van bekwaamheid als academisch geschoold professional toepassen van opgedane kennis in de praktijk 15 ECTs, 1 periode (1 t/m 4)

3 Doelen Ervaring met zelfstandig uitvoeren van onderzoek
Schriftelijk rapporteren over eigen onderzoek Kennis en vaardigheden die in de studie zijn opgedaan, verdiepen en verbreden Oriëntatie op een mogelijke toekomstige beroepspraktijk

4 Ingangseisen 120 studiepunten behaald
Redelijk deel van de vakken die binnen de 120 studiepunten zijn afgerond, zijn inhoudelijk gerelateerd aan het project (beoordeling: interne begeleider) Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

5 Intern / extern Extern Intern Altijd: onderzoekscomponent
bij bedrijf of organisatie  stage Intern bij docent  onderzoeksproject Altijd: onderzoekscomponent

6 Bachelor stage extern externe begeleider plan/vraag organisatie
contract aangepast werkplan eerste versie werkplan coördinator OZP interne begeleider

7 Stage intern: onderzoeksproject
contract werkplan docent UU voorstel coördinator OZP

8 Werkplan Beschrijving projectgever (extern) en stageopdracht
Probleemstelling/onderzoeksvraag Verwachte output Aanpak Literatuur Planning (mijlpalen+data!)

9 Probleemstelling Vraag die leidt tot echt onderzoek, b.v.
invoering van een nieuw informatiesysteem businessmodel voor mobiele toepassingen usability aspecten van een website maar wel duidelijk begrensd in te passen in bestaand onderzoek (literatuur)

10 Soorten onderzoek Inventariseren, vergelijken Requirements analyse
wat is er op een bepaald terrein? Requirements analyse gebruikersonderzoek Modelleren (globaal) ontwerp datamodel Haalbaarheid, businessmodel uitwerken van een idee Evalueren van systemen / software usability testing, walk-through enquête en statistische verwerking technische beoordeling, demo’s maken Implementeren demo maken verschillende strategieën vergelijken in de praktijk

11 Stage(ozp)verslag Voorwoord Samenvatting Inleiding Probleemstelling
Methode (aanpak) Oplossing/uitwerking Conclusies Literatuuroverzicht Voorbeelden op de vakwebsite van onderzoeksproject

12 Beoordeling Kwaliteit Kwantiteit
Verslaglegging: relevantie, argumentatie, helderheid, presentatie, originaliteit, etc. Kwantiteit Attitude: initiatief, zelfstandigheid, creativiteit, samenwerking Oordeel externe begeleider kan meewegen…

13 Onderwerpen Vakwebsite: ‘Onderzoeksproject 3e jaar’ Actueel aanbod
volgende slides

14 Brinkkemper: White labeling
Wat betekent white labeling voor de software industrie? De software producten van AlbumPrinter (online fotoalbums) en Twinfield (online boekhouden) worden ook onder licentie via de Hema en Kruidvat, resp. BDO CampsObers verkocht. Het doorverkopen van een product onder een andere naam wordt white labeling genoemd. Doel van de opdracht is te onderzoeken wat white labeling inhoudt, wat de concrete voor- en nadelen zijn, welke software producten dit nog meer doen, en welke wetenschappelijke theorien over dit onderwerp bestaan.

15 Brinkkemper: Software export
Hoe wordt software geexporteerd? Software wordt op vele manieren geexporteerd: rechtstreeks door hoofdkantoor, via re-sellers, via bijkantoren in buitenland, etc. Meer en meer wordt software online aangeboden, en dan is er van fysieke export geen sprake meer. Taakstelling van dit onderzoek is: Een inventarisatie te maken van de wijzen waarop software geexporteerd wordt, Concrete case studies van het opzetten export door een aantal software bedrijven te beschrijven Voor- en nadelen vast te stellen van de verschillende wijzen van software export. Welke wetenschappelijke theorieen van toepassing zijn op dit onderwerp. Project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Economische VoorlichtingsDienst (EVD) in Den Haag

16 Brinkkemper: Productsoftware ind.
Hoe groot is de Nederlandse Productsoftware industrie? Het is totaal onbekend bij het CBS en het Min. Economische Zaken hoe groot de productsoftware industrie in Nederland is. De bedoeling van deze opdracht is een bestaande web-enquete uit Finland uit te gaan voeren in Nederland, die antwoord geeft op de volgende vragen: Wat is de totale economische omvang? Hoeveel werknemers zijn er in totaal? Welke soorten producten worden er gemaakt? Naar welke landen wordt geexporteerd? En nog vele andere zaken Dit project is zo groot dat het alleen door 2 of 3 studenten tegelijkertijd kan worden uitgevoerd.

17 Brinkkemper: Internationale stages
De groep Organisatie en Informatie heeft een groot aantal samenwerkingsverbanden met buitenlandse onderzoeksgroepen. Het is heel goed mogelijk hier een stage te doen, mits de student goed gemotiveerd is, zelf alles regelt inclusief de financien van reis en verblijf. De mogelijkheden tot een stage zijn: Technische Universiteit Valencia, Spanje Universiteit Geneve, Zwitserland Universiteit Parijs-Sorbonne, Frankrijk Universiteit Lund, Zweden Georgia State University, USA Univ. Zurich en ETH Zurich, Zwitserland Politecnico Milaan, Italie

18 (in de gezondheidszorg)
van Eyk & Beun Virtual assistance (in de gezondheidszorg)

19 Pijlers van gezondheid
goed rusten goed bewegen goed eten Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

20 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005
Gezondheidszorg ICT professionele hulp zelfhulp Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

21 Virtual assistance: Uitgangspunten
interaction design (embodied) agents coaching technieken domein: slaaptherapie Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

22 Lopende projecten

23 Project 1: Requirement analyse
Wat zijn de eisen aan een virtuele coach? Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

24 Project 2: Interface design
Ontwerp van een elektronisch slaapdagboek Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

25 Project 3: Technologie-onderzoek
Hoe slaapt de user? Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

26 Project 4: Context awareness
? Ambient intelligence: Waar bevindt de user zich nu? Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

27 Nieuw project

28 Project 5: Interaction design
Ontwerp en implementatie van dialoog tussen coach en user Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

29 i.s.m. Instituut Kempenhaeghe
Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

30 Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005
Contactpersonen Robbert-Jan Beun Rogier van Eijk Rogier van Eijk VIDI 25 mei 2005

31 Marijn Plomp Keteninformatisering
Literatuurstudie naar succes-/faalfactoren van ketensamenwerking In kaart brengen van bestaande keten-projecten, -initiatieven, -programma’s Mag ook voor specifieke sector, bijv. (e-)overheid, onderwijs, gezondheidszorg NB: handig als je ‘Informatiestrategie’ (periode 3) gevolgd hebt, maar hoeft niet 31

32 Frans Wiering Content-based music retrieval Yahmuug!e framework
Onderzoek naar gelijkenismaten user interfaces cognitieve modellering Veel ruimte voor stageprojecten, b.v: doelgroepen en gebruikersbehoeften recommendation query interfaces muzikale genres en features presentatie output evaluatie

33 Pieter Wouters Onderzoeksproject Leren met Serious Games
Games worden steeds vaker toegepast voor het leren van complexe vaardigheden in realistische situaties (serious games). Zo’n manier van leren kan moeilijk zijn wanneer de lerende met veel aspecten rekening moet houden. Daarom moeten zulke serious games zorgvuldig ontworpen worden, maar dat mag niet ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van de game. De vraag is dus: Hoe kun je serious games ontwerpen die effectief zijn zonder dat ze hun aantrekkelijkheid verliezen? Screenshot Code Red: Triage! Wij hebben hiervoor een methode ontworpen, Game Discourse Analysis (GDA). Deze methode is toegepast op de door ons ontwikkelde game Code Red: Triage! GDA maakt duidelijk welke elementen in de game belangrijk zijn en hoe je die kunt manipuleren om de training effectiever te maken zonder dat dat ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van de game. Het onderzoeksproject betreft: De GDA verder uitwerken en daarna toepassen op een bestaande (serious) game De validiteit van de GDA onderzoeken Voorkennis: Kennis van onderzoeksmethoden (WOM), enige ervaring met games Contactpersoon: Pieter Wouters

34 M.C. Puerta Melguizo Disorientation and Comprehension in Hypertext
Reading in Hypertext means to decide what links to follow Consequences Increasing disorientation Affects comprehension and success in finding information Several aspects can be studied Depth: number of levels Breadth: number of choices at each level Topology: e.g. an increasing number of choices at each level as depth increases Types: semantic, hierarchical… Effects of pictures… CONTACT Mari Carmen

35 Software Ecosystems and Software Feedback
Slinger Jansen Software Ecosystems and Software Feedback Dr. S. Jansen 35

36 Project 1: Evaluate Feedback and Profiling Tools
Research Project 1: Evaluate Feedback and Profiling Tools Software developers want to know more about software performance in the field Software developers are unaware of the available tools for Software profiling Software crash reporting Feedback generation What tools are available? Endresult: Paper submission at academic conference

37 Project 2: MBI Master Project Management Tool
Research Project 2: MBI Master Project Management Tool MBI master maintains information on 60 master students in two excel files Student advisors are responsible for all communication with students Students have an unclear picture of the graduation process A tool is required that improves on both Excel sheets A true software engineering project: Requirements Engineering Development Evaluation

38 Project 3: Survey Policies in a Software Ecosystem for Orchestrators
Research Project 3: Survey Policies in a Software Ecosystem for Orchestrators Software Ecosystems describe networks of organizations that reuse each other’s software Software Ecosystems can be orchestrated by SECO leaders What types of control mechanisms and KPIs exist to exert control on a SECO? Deliverable: Paper submission regarding SECO policies and control mechanisms

39 Project 4: Zideo Architecture Evaluation
Research Project 4: Zideo Architecture Evaluation Zideo is one of the largest Dutch online video platforms Software architecture needs to be extendible for further business model development Aim of the project: research the architecture and check for expandability Deliverable: Advice Report on Zideo’s software architecture

40 Hans Voorbij / Leen Breure
Multimediale webapplicaties Ontwerp- / modelleringssystemen voor multimediale webapplicaties (storyboarding etc.) aandachtspunt: systematiek van ontwerpen Eenvoudige en effectieve content management bij het bouwen van multimediale webapplicaties wat valt er te leren van bestaande systemen? Multimedia-applicaties voor niet-experts: evaluatie van Pachyderm-software (http://pachyderm.nmc.org/)

41 Hans Voorbij / Leen Breure
Rich Internet Applications (RIAs) Vergelijking Flash (Adobe) en Silverlight (Microsoft) RIA en 3D: cultuurlandschap Nu zijn RIAs meestal 2D: opschalen naar 3D? zie ook Second Life Usability evaluatie van bestaande applicaties over het cultuurlandschap

42 Hans Voorbij / Leen Breure
Handgetekende kaarten automatisch koppelen aan archiefdocumenten Nationaal Archief: manuscriptkaarten, in 19e eeuw losgemaakt van de documenten waarbij ze hoorden Uitdaging: via data mining kaartbeschrijvingen koppelen aan relevante documenten


Download ppt "Bacheloronderzoeksproject"

Verwante presentaties


Ads door Google