De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peer review online: wat werkt? Janneke van der Hulst Onderwijscentrum VU Ineke van den Berg IVLOS UU

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peer review online: wat werkt? Janneke van der Hulst Onderwijscentrum VU Ineke van den Berg IVLOS UU"— Transcript van de presentatie:

1 Peer review online: wat werkt? Janneke van der Hulst Onderwijscentrum VU j.vanderhulst@ond.vu.nl Ineke van den Berg IVLOS UU b.a.m.vandenberg@uu.nl

2 Programma Peer review: wat, waarom, hoe? Keuze voor systemen: selectie-criteria Twee systemen: voorbeelden Evaluaties

3 Wat is peer review Studenten van gelijk niveau  Peer (iemand die je als je gelijke beschouwt)   geen statusverschil, geen (groot) kennisverschil Onderwijsvorm (samenwerkend leren)  Peer feedback   er moet genoeg afstand zijn Toetsvorm  Peer assessment/evaluation   meestal i.s.m.docent = co-assessment Peer review: overkoepelende term

4 Waarom peer review (1) Leertheorie  ‘Peers’ spreken elkaars taal  Tussenstap zelfstandig leren  Toepassing criteria  verinnerlijking  Actief met de stof bezig zijn  diepteverwerking  Belang tussentijdse feedback

5 Waarom peer review (2) Praktisch  Schaarse docenttijd (weinig tijd voor feedback)  Groter volume aan feedback tijdens leerproces

6 0. studenten stellen (mede) criteria op, reflecteren op criteria of oefenen zich in het leren beoordelen 1. maken van (concept) product, uitvoeren vaardigheid of samenwerken in groep 2. uitvoeren van peer review adhv criteria 3. evt. verbeteren van product/ vaardigheid/ samenw. 3a. evt. reactie op review, verzoek om toelichting op beoordeling 5. beoordelen van eindproduct/ vaardigheid/ samenwer- king door docent/co- assessment 4. evt. herhaling van peer review op verbeterd product/vaardigheid/samenw. Algemene werkwijze peer review

7 Best complex… De docent heeft veel keuzemogelijkheden: Doel: formatief of summatief? Wat: product, vaardigheid, samenwerking? Hoe:  wie beoordeelt wie?  Anoniem of juist niet?  Criteriumgerichte of open feedback? Begeleiden: monitoren of niet? Hamvraag: hoe hou ik het efficient en effectief ???

8 Dus…peer review online Voordelen o.a.  Logistiek  Tijd- en plaatsonafhankelijk  Tekstgemedieerd: tijd voor reflectie, verbalisatie  Archiveerfunctie (ook van de interactie)  Gelijkwaardige(r) discussie  Monitoring van proces

9 Onderwijskundige criteria (bron: literatuurstudie) Functionele criteria (bron: interviews gebruikers + technische randvoorwaarden en eisen organisatie) Relevante thema’s bij selectie peer review systemen Doel: formatief / summatief Wat : bv. schrijfproduct, samenwerking, vaardigheidsdemonstratie Soort peer feedback: Gesloten (schaalvragen, cijfers, ja/nee) Open (toelichting op criteriageleide beoordeling of zonder criteria) Algemeen of specifiek commentaar Interactief of eenzijdig Monitoringsmogelijkheden Gebruikersgemak Beheer: kosten, continuïteit leverancier, etc. (zie www.proof-project.nl)www.proof-project.nl Keuze van systemen

10 Inventarisatie bestaande peer review systemen

11 Turnitin Keuze VU Wensen uit interviews:  Schrijfproducten  Formatieve en summatieve inzet  Kwalitatieve en kwantitatieve feedback  Bruikbaar in grote groepen

12 Keuze UU Wensen uit interviews:  Schrijfproducten  Formatieve inzet  Kwalitatieve feedback  Interactie over feedback belangrijk Annotatiesysteem

13 Voorbeeld1 (Turnitin) www.turnitin.com Demonstratie Turnitin in cursus `Qualitative Research Methods’ Wat, waarom, hoe van peer review.. Formatief, beoordelingscriteria leren hanteren 3 Individuele opdrachten 2 Reviewers per opdracht Anoniem Criteriageleide kwalitatieve feedback

14 Turnitin

15

16

17

18 Voorbeeld: Qualitative Research Methods

19

20

21

22 Voorbeeld 2 (Annotatiesysteem) www.annotatiesysteem.nl Wat, waarom, hoe van peer review.. Formatief Schrijfproduct Groepen van 3 Niet-anoniem Criteriageleide kwalitatieve feedback Demonstratie annotatiesysteem in cursus BMW http://www.annotatiesysteem.nl/index.php?m= document.view&id=1578 http://www.annotatiesysteem.nl/index.php?m= document.view&id=1578

23 Het Annotatiesysteem Wat is het?  feedback in context specifiek  betere verwerking efficiente communicatie door minder coordinatie  interactie feedbackgever(s)-ontvanger toelichting op feedback  vergroot leereffect rating feedback  motiveert feedbackgever Hoe werkt het?  Webgebaseerd  Log in procedure  Scherm: tekst en discussiedraad Jakko van der Pol j.vanderpol1@uu.nl

24 Voorbeeld Biomedische wetenschap( F-S-Gr3-nA-Cr) http://www.annotatiesysteem.nl/index.p hp?m=document.view&id=1578 http://www.annotatiesysteem.nl/index.p hp?m=document.view&id=1578

25

26 Evaluatie van gebruik computer Studenten  Positief over het geven en krijgen van online peer feedback (av. 3,0 - 4,0)  >80% zou vaker met peer review willen werken, maar…  Docent feedback blijft nodig  Meer face-to-face discussie gewenst om peer feedback toe te lichten (Turnitin)  (Meer) tijd om peer feedback te verwerken Docenten  Proces is beter te volgen, maar….  Kwaliteit van de peer feedback moet beter Aanbevelingen  Peer review is uitstekend online te ondersteunen  Blended learning: online en face-to-face bijeenkomsten versterken elkaar

27 Feedback kwaliteit  Uitkomsten evaluatie (in beide systemen)  Docenten  Varieert sterk  Meer tijd besteden aan monitoring en training studenten  Duidelijker criteria opstellen  Studenten  Veel vertrouwen in eigen feedbackkwaliteiten  Kritisch t.a.v. de ontvangen feedback  Aanbeveling  Neem tijd voor instructie aan studenten en docenten (hoe geef je goede feedback? Hoe monitoren?)  Besteed tussentijds regelmatig aandacht aan de kwaliteit van de peer feedback

28 Kortom: Goede begeleiding bij peer review is van groot belang, maar hoe doe je dat? Kwaliteit van peer feedback is zorgenkindje Tips: implementatie draaiboek

29 Conclusie Twee goed functionerende systemen, keuze afhankelijk van wensen Online peer review is stap vooruit in organiseren van het proces en begeleiden

30 Meer info www.proof-project.nl Emailadressen:  b.a.m.vandenberg@uu.nl b.a.m.vandenberg@uu.nl  j.vanderhulst@ond.vu.nl j.vanderhulst@ond.vu.nl


Download ppt "Peer review online: wat werkt? Janneke van der Hulst Onderwijscentrum VU Ineke van den Berg IVLOS UU"

Verwante presentaties


Ads door Google