De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online Communities Wat wordt verstaan onder ‘online community’? Wat is de betekenis/impact van online communities? Onderzoek en ontwerp: Welke bijdrage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online Communities Wat wordt verstaan onder ‘online community’? Wat is de betekenis/impact van online communities? Onderzoek en ontwerp: Welke bijdrage."— Transcript van de presentatie:

1 Online Communities Wat wordt verstaan onder ‘online community’? Wat is de betekenis/impact van online communities? Onderzoek en ontwerp: Welke bijdrage kunnen software en organisatie/beleid leveren aan het functioneren van online communities? Eleonore ten Thij, 2007

2 Literatuur  Thurlow e.a.(2004), Strand 2, Unit 3  Thij, E. ten, Wijngaert, L. van de (2007) Validation of success factors for dance community sites: towards a model for predicting appreciation of online community websites International Journal of Web Based Communities Vol 3, Issue 3, 2007  Ling et al. (2005) Using Social Psychology to Motivate Contributions to Online Communities. Journal of Computer-Mediated Communication, 10(4), article 10  Steinkuehler, C., Wiiliams, D. (2006) Where Everybody Knows Your (Screen) Name: Online Games as "Third Places". Journal of Computer- Mediated Communication, 11(4), article 1

3 Tentamen issues  Wat is een online community: definities, vergelijking andere sociale groeperingen  3 rd places, verschillende vormen van sociaal kapitaal en hun betekenis  ‘imagined community’ en middelen waarmee olc ‘verbeeld’ worden of verschillende typen ontstaan  typologieën  sociale wetenschappen en ontwerp: achterliggende theorieën factoren website features, collective effort model, goal setting theory

4 Huishoudelijke mededelingen  Literatuur groupware: –ter inzage balie Minnaert  Bespreken tentamen: –woensdag 10/10 werkgroep 1: 11.00 – 12.00u; 12.00 – 13.00u werkgroep 2  Survey  Vrijdag 12/10: deadline 2  17/10: Close reading sessie: aanmelden per email!!!! (tot maandag 15/10)  Consultatie opdracht: bijeenkomst met presentatie onderzoek tot-dan-toe op 1 tot 2 slides  Folder BSCW –Global: groepsnaam, ook voor inleveren

5 Wat wordt verstaan onder een ‘(online) community’? historisch, als sociaal economische structuur: Gemeinschaft/Gesellschaft in vergelijking met andere sociale structuren: team/groep - community – netwerk identiteit: ‘imagined community’ tot standkoming oprichten versus ontstaan in definities in typologieën: geen homogeen verschijnsel!

6 Online community: historisch, als sociaal - economische structuur Gemeinschaft: ‘pre-industrieel’: niet-gestandaardiseerde werkprocessen, duurzame ‘onvoorwaardelijke’ relaties afhankelijk van standen, familie, clan, stam, kleinschalig Gesellschaft: Industrieel: gestandaardiseerde werkprocessen, relaties gebaseerd op contractbasis, klasse, gezin, organisatie, grootschalig

7 Swaak,Mulder e.a.(2000) Wat wordt verstaan onder een community: vergelijken

8 Wat wordt verstaan onder een online community: in vergelijking Online TeamOnline Community ResourcesTask-related On Demand Task-exceeding At Supply AccessWork or study group (+ tutor) (Semi-)Public ToolsTask-relatedRelated to identity-building and social activities Goal SettingConvergent goal setting Divergent goal setting Conceptual Boundaries Collaborative space(s) strictly confined by work group and task Temporally bounded conversation Collaborative space(s) roughly confined by network and common interests On going conversation ten Thij, 2000

9 Wat wordt verstaan onder een ‘(online) community’: identiteit Imagined Community: Benedict Anderson(1983): natiestaten Communties de niet primair gebaseerd zijn op f2f contact vormen een eenheid op basis van ‘verbeelde’ identiteit Rol massamedia (Imagined) online community (Nancy Baym, 1995): Sociale betekenis: expressievormen, identiteit, relaties, normen Potentieel ‘online community’ ontstaat in interactie Stijl waarin community wordt ‘verbeeld’

10

11

12 online communities identiteit,relaties,expressie, normen externe factoren temporele structuur systeem infrastructuur (middelen) doelen groepskenmerken Hoe komen online communities tot stand?

13 Doelen: Sociaal: dating, religie&politiek, steun Info: productinfo en -vergelijking, portals op onderwerp Cultureel: literatuur, beeldende kunst, film, muziek, dans Entertainment: spelletjes, fanclubs Leren: programeertaal, taal, biologie, professionaliseren Transacties: veiling, gemeenschappelijk inkopen, reizen

14 Groepskenmerken: Demografische gegevens: leeftijd, geslacht, opleiding Soort internetgebruiker: ervaring, attitude Omvang: klein, groot Structuur: kerngroep, rollen Samenstelling: voorafgaand f2f of online contact, heterogeen

15 Temporele structuur: synchroon/asynchroon ritme in wisseling onderwerpen (relatie doel) frekwentie deelname levensloop

16 tijd (inter)activiteit Levensloop: verloop interactiviteit

17 Levensloop: middelen Levensloop: Basale info over organisatie, groep (wie, waarom, contact) Uitbreiding info, interactiviteit: zoekfunctie, mailinglijst Uitbreiding functionaliteit, interactiviteit: forum, archief, uitgebreide zoekfunctie Verdere uitbreiding: meerdere fora, community partijen, ‘sophisticated’ middelen Afname en verval: behoefte, competitie

18 Externe contexten  Geografisch: fysieke locatie: stad, regio, wijk  Demografisch: leeftijd, ras, geslacht, nationaliteit  Thematisch: werk of beroep, interesse  Op activiteit: spel, winkelen, bankieren, muziek (Kim 2000)

19 Externe contexten: mobiliseren netwerken Traditioneel bedrijf: merk-bekendheid Cross-Over: partnerschap traditionele organisatie + sterke internetorganisatie Aggregaten: breed aanbod op 1 product, meerdere organisaties Verticale portals: breed aanbod producten, 1 organisatie Nation Cities: partnerschap giganten Communities: partnerschap met bestaande community

20 Cross over: partnerschap met sterke internetclub

21 Aggregaten

22 Verticale portal

23 Nation Cities PortalRegistered UsersPartner Yahoo!65 MillionBank of America Telebank Excite34 MillionBank One Charles Schwab Lycos32 MillionWingspanBank Netscape/AOL25 MillionCitibank, Ameritrade, Waterhouse, DLJ Direct, E+Trade (gegevens 2003)

24 Communities

25 Systeeminfrastructuur/middelen: Fysieke configuratie: type en locatie computers, snelheid verbinding, kanalen Aanpasbaarheid: nieuw forum starten, organisatie forums veranderen, rollen (ondersteuning privileges), profielen Gebruikersgemak: consistentie, voorspelbaarheid, navigatie, toegankelijkheid, leerbaarheid, opstartkosten Functionaliteit: info deelnemers, posts, privacy, regulatie deelneming

26 Wat wordt verstaan onder een ‘(online) community’: in definities Rheingold 1993: Social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships Preece 2000: People socially interacting (over a longer period of time) to satisfy their needs, with a shared purpose, policies to guide their interaction, and computer systems to support and mediate social interaction

27 Ontbrekende component?  Groep mensen die gedurende langere tijd (ook) online met elkaar communiceren vanuit een gemeenschappelijk belang, die een sociale identiteit en regels hebben gevormd....  en elkaar ontmoeten in een min of meer publieke ruimte?

28 Ruimtes en sociaal gedrag  Oldenburg (1999): afname brick-and- mortar "third places" in USA: plaatsen waar mensen informeel bij elkaar komen buiten werken thuis om  In 3-tallen: bedenk zeker 4 verschillen in sociaal gedrag / sociale verhoudingen met thuis (first place) en werk (2 place)

29 Oldenburgs Third Places CharacteristicDefinition Neutral Ground Third places are neutral grounds where individuals are free to come and go as they please with little obligation or entanglements with other participants. Leveler Third places are spaces in which an individual's rank and status in the workplace or society at large are of no import. Acceptance and participation is not contingent on any prerequisites, requirements, roles, duties, or proof of membership. Conversation is Main Activity In third places, conversation is a main focus of activity in which playfulness and wit are collectively valued. Accessibility & Accommodation Third places must be easy to access and are accommodating to those who frequent them. The Regulars Third places include a cadre of regulars who attract newcomers and give the space its characteristic mood. A Low Profile Third places are characteristically homely and without pretension. The Mood is Playful The general mood in third places is playful and marked by frivolity, verbal word play, and wit. A Home Away from Home Third places are home-like in terms of Seamon's (1979) five defining traits: rootedness, feelings of possession, spiritual regeneration, feelings of being at ease, and warmth.

30 OLC als 3 rd places  Neutraal –zeker mate van anonimiteit, geen voorafgegeven verplichtingen  Stratificatie –eigen machtsdynamiek, sociale rollen niet (persé) afhankelijk van status IRL  Communicatie belangrijkste activiteit –forum, chat, private messaging  Toegankelijkheid –vanaf elke computer met internetverbinding  Kerngroep –zonder kerngroep geen OLC  Low profile –huiselijk, pretentieloos  condities op deelname, sfeer (?)  Speels –zie gebruik emoticons, typografie, afkortingen  Betrokkenheid (2e thuis) –sociale identiteit, zie berichten, soms meer, soms minder

31 OLC, 3 rd places, sociaal kapitaal  Bridging social capital (inclusief sociaal kapitaal): –relaties tussen mensen van verschillende sociale groepen  weak ties  informatie, bredere horizon  Bonding social capital (exclusief sociaal kapitaal): –relaties tussen mensen van eenzelfde sociale groep  strong ties  emotionele en substantiële ondersteuning, meer homogeen  OLC: inclusief sociaal kapitaal –belang: tegengaan kaasstolp effect, polarisatie, centralistische (media) manipulatie, en wellicht sociale innovatie

32 Betekenis Online Communities Historische veranderingen (Europa, USA, Azie(?)): Verdwijnen grote ideologieën: postmodernisme Secularisatie Verminderde deelname vakbonden en verenigingen Geboortebeperking en scheidingsmogelijkheden Scheiding werk – wonen Techniek: infrastructuur, communicatie Gevolgen: Globalisatie en localisatie van locale, regionale groepen naar ‘glocale’ netwerken (Wellman (2003): ‘networked individualism’) daarin rol olc

33 Wat wordt onder ‘online community’ verstaan: in typologieën Heterogeen fenomeen: aggregaties - communities onderscheid op doel, sociaal profiel, business model, organisatie-context, software Doel typologieën: design, support, management, marketing, onderzoek

34 Online Communities: typologieën Software: listservers, Usenet, Chat, IM, BB, MUD, etc. Commerciële focus (Hagel&Armstrong, 1997) consumer geografisch, demografisch, thematisch business-to-business verticale, functionele, geografische, type Organisatie-context: regulated – non-regulated (Plant 2004) Doel: interest, gaming, learning, CoP, consumer

35 Wat kunnen software en beleid aan functioneren van online communities bijdragen? Afstemming middelen Regulatie interactie Afstemming organisatie, services

36 Participatie?  Butler, 1999: –hobby-, mailinglijsten: 50% inactief  Adar, Huberman, 2000: –Gnutella: 10% leden genereert 87% van alle muziekfiles  Lakhani, Hippel, 2003: –open source communities: 4% ontwerpers ontwikkelt 88% van de nieuwe code, 66% van de aanpassingen

37 Onderzoek en ontwerp 1  Kan ontwerp participatie verbeteren? Social SciencesDesign (choices) Succes factors  website features Profiling online communities  website features, policies Cooperation  policies

38 Waardering community sites: onderzoeksdoel en strategie  Doel: model voor het voorspellen van waardering van community sites op basis van ontwerpkenmerken (website features)  Strategie: –Stel een model op van categorieën website features die bijdragen aan waardering van community sites –Construeer community profiles (types) –Vind relaties: welke type online communities waarderen welke categorieën website features

39 Sociale wetenschappen en categorieën website features  Kritieke massa –Resources: info, opinie, downloaden  Grounding –Conversation & Grounding: wederzijds begrip, conversatie management, toe-eigenen omgeving (inc. social en telepresence)  Identiteit –Identiteit: impression management  Zelforganiserende systemen: organsiatie rondom common pool (publieke goederen) –Group formation: groepsgrenzen, communicatie, sociale identiteit –Government: content toevoegen; regels, monitoren, sancties  modereren

40 Organisatieprincipes voor ‘common pool resources’ (Ostrom, 1990): Group boundaries are clearly defined Rules governing the use of collective goods are well matched to local needs and conditions Most individuals affected by these rules can participate in modifying the rules The right of community members to devise their own rules is respected by external authorities A system for monitoring members' behavior exists; this monitoring is undertaken by the community members themselves A graduated system of sanctions is used Community members have access to low-cost conflict resolution mechanisms

41 grenzenlicenties, stichtingen, mailinglijsten regels productieelegantie broncode, modulariteit, concurrent versions system, handboeken, bug-tracking, mailinglijsten, rollen (projectleiders) conflicthanteringparalelle ontwikkelingslijnen collectieve besluitvormingindividuele input, kwaliteit product (elegantie, reputatie, corpus) toezicht en sanctioneringtransparantie, distributie ontwikkelingen, testen, discussie, toevoeging database onthouden afstemming productieregels op lokale behoefte (organisatieniveaus) individuele input, taakspecialisatie, emergente taakverdeling externe erkenningDevelopers Certificate of Origin, stichtingen, projectleiders, marketingafdelingen Organisatie ‘common pool resources’: open source communities Van Wendel de Joode, 2005

42 Succesfactoren en website features interessante informatieachtergrond, reviews, agenda, interviews waarderen inputreacties op content zelforganisatie ontwikkelingcontent toevoegen identificatieprofielen, prijsvraag groepsformatieuser ranking, meetings, netwerk, eigen ruimte, polls (zelf)regulatiemoderator-functies communicatiemiddelen (+ non verbale cues, context) forum, messaging, emoticons,quote,ubb- code personalisatieinfo-objecten, presentatie

43 Resultaten onderzoek: dance communities  Waardering voor website features kan in 8 categorieën worden beschreven  Meer gewaardeerde websites  meer waardering categorieën website features (?)  Categorieën verschillend gewaardeerd Identiteit, informatie++, reactie+, (zelf)regulatie-  Waardering  implementatie?  Vragen: –vergelijk op implementatie? –soorten features  soorten communities?

44 Profielen online communities : motieven  Gaming communities info ++, interactie +++, support +++, contacten ±, geld --  Communities of Interest info +++, interactie ++, support ++, contacten ±, geld -  Consumer-to-Consumer communities info +, interactie +, support +, contacten ±, geld ---

45 Profielen online communities: oriëntatie interactie Zelforganisatie inhoud Gaming, Interest Regulatie Interest Belang community, Frekwentie interactie Gaming, Interest Contacten Close: Gaming Losjes: Interest Reciprociteit: C2C

46 Verder onderzoek  Typen OLC en waardering sites –condities zelforganisatie –kenmerken specifieke groepen: (in)directe reciprociteit, cultuur –doelen –adoptie technologie  Vertaalbaarheid categorieën andersoortige platforms

47 Collective Effort model  Karau and Williams' (1993) collective-effort model: –Mensen werken hard als ze denken dat hun inspanning tot resultaten leidt. –Beoordeling aan de hand van: waarde van resultaat perceptie van belang van hun bijdrage inschatting kans om doelen te realiseren  Mensen zijn minder geneigd tot meeliften als ze: –aannemen dat hun bijdrage belangrijk is voor het functioneren van de groep –aannemen dat hun bijdrage te onderscheiden is –de groep waarmee ze werken leuk vinden

48 Collective Effort model

49 Collective effort model en hypotheses ontwerprichtlijnen  Maak inzichtelijk wat het belang is van bijdragen –voor jouzelf, voor anderen, voor jezelf en anderen  Maak inzichtelijk dat bijdrage uniek is –vergelijkingscategorieën  Stel homogene groepen samen –vergelijkingscategorieën

50 Goal setting theory  Goal setting theory: als mensen uitdagende specifieke doelen krijgen presteren ze beter –Mensen stellen zich hogere individuele doelen –Zelfredzaamheid of zelfvertrouwen nodig om taak uit te voeren wordt groter –Meer taakvoldoening: positieve prestatiespiraal (meer zelfredzaamheid en commitment aan doelen) –(Situatie) specifieke, korte termijn doelen die niet te gemakkelijk zijn en niet te moeilijk motiveren mensen het meest (meer dan lange termijn doelen) –Dit werkt het beste bij eenvoudiger taken zonder al te veel afhankelijkheden, waarbij feedback mogelijk is die inzichtelijk maakt wat er nog gedaan moet worden om het doel te bereiken –Dit geldt voor individuele taken en groepstaken van 3 – 5 personen. Bij grotere groepen wordt de prestatie juist minder

51 Goal setting theory: ontwerprichtlijnen  Stel specifieke doelen aan bijdragen –individueel, groepen

52 Overzicht hypotheses en resultaten

53 Theorieen sociale wetenschappen en ontwerp  Inspiratie –geef feedback over unieke bijdragen –stel specifieke uitdagende doelen aan (mogelijke) participanten  Voorspelling –zichtbaarheid (en waarde) bijdrage deed participatie toenemen –leden die specifieke doelen kregen toegewezen dragen meer bij dan leden aan wie alleen in het algemeen gevraagd wordt bij te dragen

54 Tekortkomingen  Implementatie –ruimte voor interpretatie, condities moeilijk te isoleren  Onvolledige theorievorming –experimentele kwantitatieve aanpak –geen modellen waarin verschillende factoren zijn verenigd en gewogen kunnen worden

55 Wrap it up  Wat zijn OLC –historisch, vergelijkingen, definitie, typen  Betekenis OLC  Onderzoek en ontwerp –inrichting van de site: succes factoren en website features –ondersteuning beleidshandelingen: social effort model en goal setting


Download ppt "Online Communities Wat wordt verstaan onder ‘online community’? Wat is de betekenis/impact van online communities? Onderzoek en ontwerp: Welke bijdrage."

Verwante presentaties


Ads door Google