De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online Communities • Wat wordt verstaan onder ‘online community’? • Wat is de betekenis/impact van online communities? • Welke bijdrage kunnen software.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online Communities • Wat wordt verstaan onder ‘online community’? • Wat is de betekenis/impact van online communities? • Welke bijdrage kunnen software."— Transcript van de presentatie:

1 Online Communities • Wat wordt verstaan onder ‘online community’? • Wat is de betekenis/impact van online communities? • Welke bijdrage kunnen software en organisatie/beleid leveren aan het functioneren van online communities? Eleonore ten Thij, 2005

2 Wat wordt verstaan onder een ‘(online) community’? •historisch, als sociaal economische structuur: Gemeinschaft/Gesellschaft •in vergelijking met andere sociale structuren: •team/groep - community – netwerk •identiteit: ‘imagined community’ •tot standkoming oprichten versus ontstaan •in definities •in typologieën: geen homogeen verschijnsel!

3 Online community: historisch, als sociaal economische structuur Gemeinschaft: ‘pre-industrieel’: niet-gestandaardiseerde werkprocessen, duurzame ‘onvoorwaardelijke’ relaties afhankelijk van standen, familie, clan, stam, kleinschalig Gesellschaft: Industrieel: gestandaardiseerde werkprocessen, relaties gebaseerd op contractbasis, klasse, gezin, organisatie, grootschalig

4 Swaak,Mulder e.a.(2000) Wat wordt verstaan onder een community: vergelijken

5 Wat wordt verstaan onder een online community: in vergelijking Online Team Online Community ResourcesTask-related On Demand Task-exceeding At Supply Access Work or study group (+ tutor) (Semi-)Public ToolsTask-related Related to identity-building and social activities Goal Setting Convergent goal setting Divergent goal setting Conceptual Boundaries Collaborative space(s) strictly confined by work group and task Temporally bounded conversation Collaborative space(s) roughly confined by network and common interests On going conversation ten Thij, 2000

6 Wat wordt verstaan onder een ‘(online) community’: identiteit Imagined Community: • Benedict Anderson(1983): natiestaten • Communties de niet primair gebaseerd zijn op f2f contact vormen een eenheid op basis van ‘verbeelde’ identiteit • Rol massamedia (Imagined) online community: • Sociale betekenis: expressievormen, identiteit, relaties, normen • Potentieel ‘online community’ ontstaat in interactie • Stijl waarin community wordt ‘verbeeld’

7

8

9 online communities identiteit,relatie,expressie,normen externe factoren temporele structuur systeem infrastructuur (middelen) doelen groepskenmerken Hoe komen online communities tot stand?

10 Doelen: • Sociaal: dating, religie&politiek, steun • Info: productinfo en -vergelijking, portals op onderwerp • Cultureel: literatuur, beeldende kunst, film, muziek, dans • Entertainment : spelletjes, fanclubs • Leren: programeertaal, taal, biologie, professionaliseren • Transacties: veiling, bank&verzekering, reizen

11 Groepskenmerken: • Demografische gegevens: leeftijd, geslacht, opleiding • Soort internetgebruiker: ervaring, attitude • Omvang: klein, groot • Structuur: kerngroep, rollen • Samenstelling: voorafgaand f2f of online contact, heterogeen

12 Temporele structuur: • synchroon/asynchroon • ritme in wisseling onderwerpen (relatie doel) • frekwentie deelname • levensloop

13 tijd (inter)activiteit Levensloop: verloop interactiviteit

14 Levensloop: middelen Levensloop: • Basale info over organisatie, groep (wie, waarom, contact) • Uitbreiding info, interactiviteit: zoekfunctie, mailinglijst • Uitbreiding functionaliteit, interactiviteit: forum, archief, uitgebreide zoekfunctie • Verdere uitbreiding: meerdere fora, community partijen, ‘sophisticated’ middelen • Afname en verval: behoefte, competitie

15 Externe contexten  Geografisch: fysieke locatie: stad, regio, wijk, online  Demografisch: leeftijd, ras, geslacht, nationaliteit  Thematisch: werk of beroep, interesse  Op activiteit: spel, winkelen, bankieren, muziek (Kim 2000)

16 Externe contexten: mobiliseren netwerken Traditioneel bedrijf: merk-bekendheid Cross-Over: partnerschap traditionele organisatie + sterke internetorganisatie Aggregaten: breed aanbod op 1 product, meerdere organisaties Verticale portals: breed aanbod producten, 1 organisatie Nation Cities: partnerschap giganten Communities: partnerschap met bestaande community

17 Cross over: partnerschap met sterke internetclub

18 Aggregaten

19 Verticale portal

20 Nation Cities Portal Registered Users Partner Yahoo! 65 Million Bank of America Telebank Excite 34 Million Bank One Charles Schwab Lycos 32 Million WingspanBank Netscape/AOL 25 Million Citibank, Ameritrade, Waterhouse, DLJ Direct, E+Trade (gegevens 2003)

21 Communities

22 Systeeminfrastructuur/middelen: • Fysieke configuratie: type en locatie computers, snelheid verbinding, kanalen • Aanpasbaarheid: nieuw forum starten, organisatie forums veranderen, rollen (ondersteuning privileges), profielen • Gebruikersgemak: constistentie, voorspelbaarheid, navigatie, toegankelijkheid, leerbaarheid, opstartkosten • Functionaliteit info deelnemers, posts, privacy, regulatie deelneming

23 Wat wordt verstaan onder een ‘(online) community’: in definities Rheingold 1993: Social aggregations that emerge form the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships Preece 2000: People socially interacting (over a longer period of time) to satisfy their needs, with a shared purpose, policies to guide their interaction, and computer systems to support and mediate social interaction

24 Wat wordt onder ‘online community’ verstaan: in typologieën Heterogeen fenomeen: • aggregaties - communities • onderscheid op doel, sociaal profiel, business model, organisatie-context, software Doel typologieën: • design, support, management, marketing, onderzoek

25 Online Communities: typologieën 1 • Software: listservers, Usenet, Chat, IM, BB, MUD, etc. • Commerciële focus (Hagel&Armstrong, 1997) consumer geografisch, demografisch, thematisch business-to-business verticale, functionele, geografische, type • Organisatie-context: regulated – non-regulated (Plant 2004) • Doel: interest, gaming, learning, CoP, consumer

26 Online Communities: typologieën 2 Groepsgrenzen • focus content • bestaande comm. • registratie • authorisatie • regels • sancties +games, +interest Interactie • chat/forums • bijdrage content • screening bijdragen • actieve organisatie • events • interactie rondom events -B2B, -B2C, +/-C2C Bonding • privacy • personalisering • sub communities • usability • identificatie organisator • identificatie leden + interest (??) Common Place • archief • analyse participanten • vrijwilligers • rituelen • rollen +games Hummel, Lechner(2002): games, interest, B2B, B2C, C2C Hummel, Lechner, 2002

27 Online Communities: typologieën 3a Porter 2004

28 Online Communities: typologieën 3b Porter, 2004

29 Betekenis Online Communities Historische veranderingen (Europa, USA, Azie(?)): • Verdwijnen grote ideologieën: postmodernisme • Secularisatie • Verminderde deelname vakbonden en verenigingen • Geboortebeperking en scheidingsmogelijkheden • Scheiding werk – wonen • Techniek: infrastructuur, communicatie Gevolgen: • Globalisatie en localisatie • van locale, regionale groepen naar ‘glocale’ netwerken (Wellman (2003): ‘networked individualism’)

30 Betekenis online communites: het debat Critici: • homogeniteit • gebrek aan commitment • selectieve deelname (digitale kloof) • nostalgische mythe van gemeenschap verhult problemen IRL Aanhangers: • utopie (globale) gemeenschapszin, vrijheid, gelijkheid, broederschap • bijdrage sociaal kapitaal • (geld verdienen....)

31 Betekenis Online communities: effect Internet empirisch onderzocht  Internet vermindert deelname aan community: geen evidentie  Internet verandert deelname aan community: intensievere contacten, ‘interest communities’  Internet draagt bij aan bijdrage community: aanvulling bestaande communicatipatronen

32 Wat kunnen software en beleid aan functioneren van online communities bijdragen? • Afstemming middelen • Regulatie interactie • Afstemming organisatie, services

33 Bijdrage software: afstemming Hoe ‘groep’ zijn we hier eigenlijk? • Wederzijdse afhankelijkheid in doelen en taakuitvoering • Intensiteit interactie • Duur interactie • Formeel lidmaatschap • Omvang StandaardAdresseringPermanentContextThematischPresence Email+1/1;1/n+--- Mailinglijst+1/n;n/n+ - (+) +/-- BBS-n/n + (-) +++ Chat-1/1;n/n - (+) +/-+/-+ MUD/MOO-n/n +/-+/-++ Blog-1/n;n/n+++++/-

34 Bijdrage: regulatie (sociale) interactie Sturen/ondersteunen interactie • social presence • persoonlijke informatie: profielen, signatures, emoticons, aanwezigheid, communicatiekanalen • informatie sociale netwerken • regels • rollen • waardering (rating, reputation systems) • “boundaries” • usability • intelligentie

35 Social Presence

36 Regulatie: IRC screenshot

37 Regulatie: community driven filters

38 Regulatie: reputatiesystemen (Karma points)

39 Bijdrage: organisatie en beleid Online Communities zijn in principe zelforganiserend: • geen centrale sturing, coordinatie door lokale agenten • sociaal dilemma (Smith&Kollock, 1996)  condities voor coöperatie • herhaald contact  continuïteit bewerkstelligen (bijv. registratie) • identificatie van de ander • info over voorafgaand gedrag  stabiele identiteit, vertrouwen bewerkstelligen (profiel, unieke login, archief) (Axelrod, 1984)

40 Organisatieprincipes voor ‘common pool resources’ (Ostrom, 1990): • Group boundaries are clearly defined • Rules governing the use of collective goods are well matched to local needs and conditions • Most individuals affected by these rules can participate in modifying the rules • The right of community members to devise their own rules is respected by external authorities • A system for monitoring members' behavior exists; this monitoring is undertaken by the community members themselves • A graduated system of sanctions is used • Community members have access to low-cost conflict resolution mechanisms

41 grenzen licenties, stichtingen, mailinglijsten regels productie elegantie broncode, modulariteit, concurrent versions system, handboeken, bug-tracking, mailinglijsten, rollen (projectleiders) conflicthantering paralelle ontwikkelingslijnen collectieve besluitvorming individuele input, kwaliteit product (elegantie, reputatie, corpus) toezicht en sanctionering transparantie, distributie ontwikkelingen, testen, discussie, toevoeging database onthouden afstemming productieregels op lokale behoefte (organisatieniveaus) individuele input, taakspecialisatie, emergente taakverdeling externe erkenning Developers Certificate of Origin, stichtingen, projectleiders, marketingafdelingen Organisatie ‘common pool resources’: open source communities Van Wendel de Joode, 2005

42 Onderzoeksopdracht Online Communities: • ‘imagined community’ • typologie • software • organisatie


Download ppt "Online Communities • Wat wordt verstaan onder ‘online community’? • Wat is de betekenis/impact van online communities? • Welke bijdrage kunnen software."

Verwante presentaties


Ads door Google