De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens"— Transcript van de presentatie:

1 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Samenvatting: Betekenis index: geeft aan hoeveel atomen aan elkaar gebonden zijn. Betekenis coëfficiënt of voorgetal: geeft aan hoeveel losse atomen of hoeveel moleculen bedoeld zijn. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

2 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Samenvatting: Enkelvoudige stoffen ES = 1 atoomsoort = 1 element = 1 symbool - edelgassen en metalen: 1 molecule = 1 atoom = 1 atoomsoort - niet-metalen: 1 molecule = meer dan 1 atoom = 1 atoomsoort Samengestelde stoffen SS = meer dan 1 atoomsoort = meer dan 1 symbool (De elementen volgen zoals in het PSE van links naar rechts. uitzondering: H volgt op elementen uit groep IVA en VA) Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

3 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Voorbeelden voor enkelvoudige stoffen ES Edelgas: 1 molecule argon = 1 los atoom argon = 1 Ar = Ar Metaal: 2 moleculen ijzer = 2 losse atomen ijzer = 2 Fe Niet-metaal 1 molecule stikstofgas = 2 gebonden atomen stikstof = N2 3 moleculen stikstofgas = 3 x 2 gebonden atomen stikstof = 3 N2 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

4 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Voorbeelden voor samengestelde stoffen SS 1 molecule water = 2 atomen waterstof gebonden aan 1 atoom zuurstof = 1 H2O1 = H2O 3 moleculen water = 3 x ( 2 atomen waterstof gebonden aan 1 atoom zuurstof) = 3 H2O1 = 3 H2O Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

5 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Kleurbetekenis van de modellen Chloor = groen Calcium = grijs Koolstof = zwart Stikstof = blauw Waterstof = wit Zwavel = geel Zuurstof = rood Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

6 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in woorden wat in figuur 1 wordt voorgesteld. Figuur 1 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

7 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt in figuur 2 een zuivere stof of een mengsel voorgesteld? Welke schrijfwijze is juist: S8 of 8 S ? Figuur 2 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

8 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt in figuur 3 een ES, een SS of een mengsel voorgesteld? Hoeveel moleculen zijn er aanwezig? Schrijf in symbolentaal wat afgebeeld is in figuur 3. Figuur 3 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

9 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in woorden wat voorgesteld wordt in figuur 4. Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld wordt in figuur 4. Figuur 4 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

10 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt in figuur 5 een ES of een SS voorgesteld? Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld wordt in figuur 5. Figuur 5 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

11 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Is dit een ES of SS? Schrijf in symbolentaal wat in figuur 6 is afgebeeld. Figuur 6 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

12 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Is dit een ES of SS? Schrijf in symbolentaal wat in figuur 7 is voorgesteld. Figuur 7 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

13 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld wordt in figuur 8A. Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld wordt in figuur 8B. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

14 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in symbolentaal en in woorden wat voorgesteld is in figuur 9A. Schrijf in symbolentaal en in woorden wat voorgesteld is in figuur 9B. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

15 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld is in 10A. Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld is in 10B. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

16 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Hoeveel atomen zie je in figuur 11A? Hoeveel atomen zie je in figuur 11B? Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld is in 11A. Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld is in 11B. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

17 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in formuletaal wat hiernaast wordt voorgesteld. Is dit een atoom of een molecule? Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

18 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Hoeveel moleculen worden hier voorgesteld? Schrijf in symbolentaal wat hier wordt voorgesteld. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

19 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt hier een mengsel of een samengestelde stof voorgesteld? Hoort bij het model hiernaast volgende voorstelling in symbolentaal: H3S2O ? Corrigeer indien nodig. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

20 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt hier een ES of een SS afgebeeld? Welke symbolische voorstelling past het best bij het model: H2CaO2 of Ca(OH)2? Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

21 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Stelt het geheel een mengsel of een samengestelde stof voor? Schrijf in symbolentaal wat hier wordt voorgesteld. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

22 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Hoeveel verschillende ES worden hier voorgesteld? Hoeveel verschillende SS worden hier voorgesteld? Schrijf in symbolentaal wat hier wordt afgebeeld. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

23 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in woorden wat in figuur 1 wordt voorgesteld. Een los atoom zuurstof Figuur 1 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

24 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt in figuur 2 een zuivere stof of een mengsel voorgesteld? Een zuivere stof Welke schrijfwijze is juist? S8 of 8 S S8 Figuur 2 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

25 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt in figuur 3 een ES, een SS of een mengsel voorgesteld? Een ES Hoeveel moleculen zijn er aanwezig? 3 moleculen Schrijf in symbolentaal wat afgebeeld is in figuur3. 3 Cl2 Figuur 3 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

26 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in woorden wat voorgesteld wordt in figuur 4. Een molecule SS met 2 atomen waterstof gebonden aan 1 atoom zuurstof. Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld wordt in figuur 4. H2O Figuur 4 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

27 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt in figuur 5 een ES of een SS voorgesteld? Een SS Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld wordt in figuur 5. H2S Figuur 5 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

28 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Is dit een ES of SS? Een SS Schrijf in symbolentaal wat in figuur 6 is afgebeeld. CH4 Figuur 6 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

29 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Is dit een ES of SS? Een SS Schrijf in symbolentaal wat in figuur 7 is voorgesteld. NH3 Figuur 7 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

30 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld wordt in figuur 8A. H2 Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld wordt in figuur 8B. H Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

31 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in symbolentaal en in woorden wat voorgesteld is in figuur 9A. O2 of 1 molecule van een ES bestaande uit 2 atomen zuurstof. Schrijf in symbolentaal en in woorden wat voorgesteld is in figuur 9B. O3 of 1 molecule van een ES bestaande uit 3 atomen zuurstof. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

32 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld is in 10A. 1 O2 Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld is in 10B. 3 O2 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

33 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Hoeveel atomen zie je in figuur 11A? 6 atomen Hoeveel atomen zie je in figuur 11B? 6 atomen Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld is in 11A. 2 O3 Schrijf in symbolentaal wat voorgesteld is in 11B. 3 O2 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

34 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Schrijf in formuletaal wat hiernaast wordt voorgesteld. Cl Is dit een atoom of een molecule? Een los atoom. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

35 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Hoeveel moleculen worden hier voorgesteld? 1 molecule (met 3 atomen en 2 elementen) Schrijf in symbolentaal wat hier wordt voorgesteld. CO2 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

36 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt hier een mengsel of een samengestelde stof voorgesteld? Een samengestelde stof Hoort bij het model hiernaast volgende voorstelling in symbolentaal: H3S2O ? Neen Corrigeer indien nodig. H2SO3 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

37 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Wordt hier een ES of een SS afgebeeld? Een SS (want meer dan 1 atoomsoort verbonden.) Welke symbolische voorstelling past het best bij het model: Ca(OH)2 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

38 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Stelt het geheel een mengsel of een samengestelde stof voor? Een mengsel van 2 ES en 1 SS. Schrijf in symbolentaal wat hier wordt voorgesteld. H2 + HCl + Cl2 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

39 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Hoeveel verschillende ES worden hier voorgesteld? Drie verschillende ES Hoeveel verschillende SS worden hier voorgesteld? 1 SS Schrijf in symbolentaal wat hier wordt afgebeeld. H2O + 2 Cl2 + H2 + O3 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens

40 Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens
Sluit dit bestand af - niet bewaren. Los de oefeningen in de cursus p.41 en p.42 op. Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens


Download ppt "Viviane De Valck, Gerda Grepdon, Annemie Jacob, Marie-Josée Janssens"

Verwante presentaties


Ads door Google