De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuureducatoren in de klas Prof. dr. W. Elias, dra. F. De Backer, drs. T. De Mette.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuureducatoren in de klas Prof. dr. W. Elias, dra. F. De Backer, drs. T. De Mette."— Transcript van de presentatie:

1 Cultuureducatoren in de klas Prof. dr. W. Elias, dra. F. De Backer, drs. T. De Mette

2 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE IN HET REGULIER ONDERWIJS

3 → implementatie kunst- en cultuureducatief beleid  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming  Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media  Welzijn, Ruimtelijke ordening,..

4  Grootte aanbod en kwaliteit: deskundigheid op school & enthousiasme leraar  Stimuleren van integratie kunsteducatie ≠ leergebieden  Vertaling eindtermen naar onderwijspraktijk: # belemmeringen:  onvoldoende kennis en competenties  onduidelijkheid leerplannen  financiële tekorten  tijdgebrek  te rigide onderwijsstructuren  traditioneel cognitieve en productgerichte evaluatiesystemen  Structurele aandacht in lerarenopleiding: incentives

5  Noodzaak doorlopende leerlijn leerplichtonderwijs  Kwaliteitsvol regulier onderwijs → DKO  Versterken relatie op/buiten school  Faciliterende randvoorwaarden (cf. dynamo3)  Hervormingen secundair onderwijs

6  Definitie Vanuit dagelijkse beleving inspelen op teken- en bewegingservaringen, woorden, …; zelfexpressie; creativiteit ontwikkelen mbv boeken, dans,...  Autonomie MAAR richtinggevend: ontwikkelingsdoelen → wenselijke minimumdoelen  Inhoud Leergebied muzische vorming: 5 domeinen  muziek  beeld  drama  beweging  media

7  Definitie Bewustwording eigen bekwaamheden en via zelfexpressie waarden aftasten; verbeelding/creativiteit stimuleren en technische inzichten verwerven.  Autonomie MAAR richtinggevend: eindtermen → noodzakelijke/bereikbare minimumdoelen  Inhoud Leergebied muzische vorming: 5 domeinen  muziek  beeld  drama  beweging  media

8  Autonomie MAAR richtinggevend: eindtermen → noodzakelijke/bereikbare minimumdoelen  Inhoud 1 ste graad: in klank en beeld visies creëren o/d wereld; audiovisuele alfabetisering; kritisch leren omgaan met klanken en beelden. - Leergebied artistieke opvoeding: 2 domeinen  plastische opvoeding  muzikale opvoeding - Vakoverschrijdende eindtermen 2 de en 3 de graad - Vakoverschrijdende eindtermen

9  Kleuter en lager onderwijs theorie en didactische principes aangaande beeldopvoeding, dramatisch spel, bewegingsexpressie, taal en muzikale opvoeding.  Secundair onderwijs  Project Kunstvakken  Plastische opvoeding  Geschiedenis - Praktijk - Uitstappen,..

10  Bamford, A. (2007). Kwaliteit en Consistentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Brussel: Agentschap voor Onderwijscommunicatie. http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/301.pdf  Commissie Onderwijs en Cultuur. (2008). Gedeeld/Verbeeld. Eindrapport van de commissie onderwijs cultuur. Brussel: Agentschap voor Onderwijscommunicatie. http://www.canoncultuurcel.be/uploads/doc/2251ae5134b3caaefe49gedeeld_verbeeld.pdf  Departement Onderwijs en Vorming. (Red.). (2008). Een nieuw profiel voor de leraar kleuteronderwijs en lager onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Brussel: Auteur. http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/333.pdf  Departement Onderwijs en Vorming. (Red.). (2008). Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Brussel: Auteur. http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/334.pdf  Goegebuer, A. (2004). Audiovisuele vorming in het Vlaamse onderwijs. Gent: IAK. http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/archief/2004/2004pers/files/AVM.pdf http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/archief/2004/2004pers/files/AVM.pdf  Joseph, A., & Thielemans, L. (2006). De Muzen van Kunst in Zicht. Turnhout: Kunst in Zicht.

11  Muylle, J. (Red.). (2010). Wat dromen dansende bomen? Brussel: Tornado Editions.  Strobbe, L., & Van Regenmortel, H. (2010). Klanksporen. Breinvriendelijk musiceren. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.  Vandelacluze, S. (Red.). (2009). Methodiek: kunst- en erfgoededucatie, theorie en praktijk. Leuven: Mooss.  Van der Auwera, S., Schramme, A., & Jeurissen, R. (2007). Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. Erfgoed en onderwijs in dialoog. Brussel: Vlaamse overheid. http://www.canoncultuurcel.be/uploads/doc/093b96297b5e8f980f2drapport%20erfgoeded ucatie.pdf  Van Petegem, P., Engels, N., & Rymenans, R. (2007). De perceptie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs bij leerkrachten en directies. OBPWO-project O4.03. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs. http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/358.pdf

12  Kunst in Zicht: ICQ (25/05/2011) http://www.kunstinzicht.be/  Dag van de Filmeducatie (17/06/2011) http://abbandono.be/  Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie (23/06/2011) http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/onderzoek_in_cul tuureducatie/  Magda (05/10/2011) http://www.magdanet.be/  Dag van de Cultuureducatie (2012) http://www.dagvandecultuureducatie.be/

13  CANON Cultuurcel http://www.canoncultuurcel.be/canon/is http://www.canoncultuurcel.be/canon/is - Dynamo3 http://dynamo3.canoncultuurcel.be/ - Projectloket http://projectloket.canoncultuurcel.be/index.php?a=item/fin d/2 - Creatieve schoolprojecten http://www.canoncultuurcel.be/praktijk/voorbeelden  Artishock (Muzes vzw)

14

15  Kunstwerk : code (taal)  Kunst beleven: coderen en decoderen  Leren beleven is oefenen  Digitale media: code (taal)  Digitaal mediagebruik: coderen en decoderen  Learning theory = Teaching practice  Constructivisme

16  Numerieke representatie:  programmeerbaar en manipuleerbaar  Modulariteit:  Non-hiërarchische organisatie  Automatisering:  Intensionaliteit versus proposionaliteit  Variabiliteit:  Uitwisselbaarheid en beschikbaarheid op maat  Culturele transcodering:  Wisselwerking tussen culturele en technologische logica Bron: Manovich, 2000

17  Cultuur als databank  Kunst is een voorbeeld van interface  Hardware, software, wetware  Meta-niveau:  Niet alleen met/door technologie maar ook over technologie  Pro’s en con’s: de twee kanten van het e-verhaal  Bewustmaking, bewustwording, bewustzijn  Geletterdheid:  Transmediaal (multimedia)  Transcultureel (interactief mediëren)  Transcontextueel (ecologie van technologie/media)

18  Context (school):  Organisatiecultuur?  Menselijk kapitaal?  Technologische infrastructuur?  Innovator (leraar):  Technologische bagage?  Tech-integrated pedagogy?  Kennis van middelen, bronnen? Bron: Klopfer, Osterwell, Groff en Haas, 2009

19  De innovatie (project/tool):  Integratie in schoolcultuur?  Middelen/bronnen in school?  Integratie in bestaande praktijk?  De gebruiker (studenten):  Technologische bagage?  Vertrouwd met projectwerking?  Attitudes, overtuigingen? Bron: Klopfer, Osterwell, Groff en Haas, 2009

20  E-cultuur:  samenwerking en netwerking  Leefwereld = leeromgeving  Digitale kloof  Ed Tech:  Sociale media en digitale leerplatforms  Ervaringsuitwisseling tussen leerlingen  Ondersteuning leraar (intern/extern)

21  Mogelijkheid tot exploratie  Samenwerken onder collega’s  Externe ondersteuning (op maat)  Context: decretaal kader, overheidssteun, onderzoek, publiek-private samenwerking, Europese en internationale programma’s,…

22  Available Designs:  Bestaande gebruiken, conventies, semiotische systemen (kunst), culturele uitingen  Ontwerpen gebruiken is ook zelf ontwerpen:  Evaluatie, transformatie, innovatie,…  The Redesigned:  Sociaal-culturele transformatie met nieuwe waarden, gebruiken, symbolen, artefacten en gebruiken Bron: The New London Group, 1996

23 Bron: H. Carpenter: http://bhc3.wordpress.comhttp://bhc3.wordpress.com  Personalisatie is ook altijd socialisatie  Anderen treden vaak op als curator, educator  eLeren is een constructivistisch continuüm  met het oog op betekeniscreatie Bron: Hepworth & Walton, 2009

24  Prof. dr. Willem Elias  w.elias@edpnet.be w.elias@edpnet.be  Free De Backer  free.de.backer@vub.ac.be free.de.backer@vub.ac.be  Tom De Mette  tdemette@vub.ac.be tdemette@vub.ac.be


Download ppt "Cultuureducatoren in de klas Prof. dr. W. Elias, dra. F. De Backer, drs. T. De Mette."

Verwante presentaties


Ads door Google