De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuureducatoren in de klas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuureducatoren in de klas"— Transcript van de presentatie:

1 Cultuureducatoren in de klas
All together now… Prof. dr. W. Elias, dra. F. De Backer, drs. T. De Mette

2 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE IN HET REGULIER ONDERWIJS

3 Vlaamse overheid → implementatie kunst- en cultuureducatief beleid
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media Welzijn, Ruimtelijke ordening, ..

4 Vlaamse overheid - evaluatie
Grootte aanbod en kwaliteit: deskundigheid op school & enthousiasme leraar Stimuleren van integratie kunsteducatie ≠ leergebieden Vertaling eindtermen naar onderwijspraktijk: # belemmeringen: onvoldoende kennis en competenties onduidelijkheid leerplannen financiële tekorten tijdgebrek te rigide onderwijsstructuren traditioneel cognitieve en productgerichte evaluatiesystemen Structurele aandacht in lerarenopleiding: incentives

5 Vlaamse overheid - visie
Noodzaak doorlopende leerlijn leerplichtonderwijs Kwaliteitsvol regulier onderwijs → DKO Versterken relatie op/buiten school Faciliterende randvoorwaarden (cf. dynamo3) Hervormingen secundair onderwijs

6 Kleuteronderwijs Definitie Autonomie MAAR richtinggevend: Inhoud
Vanuit dagelijkse beleving inspelen op teken- en bewegingservaringen, woorden, …; zelfexpressie; creativiteit ontwikkelen mbv boeken, dans,... Autonomie MAAR richtinggevend: ontwikkelingsdoelen → wenselijke minimumdoelen Inhoud Leergebied muzische vorming: 5 domeinen muziek beeld drama beweging media

7 Lager onderwijs Definitie Autonomie MAAR richtinggevend: Inhoud
Bewustwording eigen bekwaamheden en via zelfexpressie waarden aftasten; verbeelding/creativiteit stimuleren en technische inzichten verwerven. Autonomie MAAR richtinggevend: eindtermen → noodzakelijke/bereikbare minimumdoelen Inhoud Leergebied muzische vorming: 5 domeinen muziek beeld drama beweging media

8 Secundair onderwijs Autonomie MAAR richtinggevend: Inhoud
eindtermen → noodzakelijke/bereikbare minimumdoelen Inhoud 1ste graad: in klank en beeld visies creëren o/d wereld; audiovisuele alfabetisering; kritisch leren omgaan met klanken en beelden. Leergebied artistieke opvoeding: 2 domeinen plastische opvoeding muzikale opvoeding Vakoverschrijdende eindtermen 2de en 3de graad

9 Lerarenopleiding Kleuter en lager onderwijs Secundair onderwijs
theorie en didactische principes aangaande beeldopvoeding, dramatisch spel, bewegingsexpressie, taal en muzikale opvoeding. Secundair onderwijs Project Kunstvakken Plastische opvoeding Geschiedenis Praktijk Uitstappen, ..

10 Publicaties Bamford, A. (2007). Kwaliteit en Consistentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Brussel: Agentschap voor Onderwijscommunicatie. Commissie Onderwijs en Cultuur. (2008). Gedeeld/Verbeeld. Eindrapport van de commissie onderwijs cultuur. Brussel: Agentschap voor Onderwijscommunicatie. Departement Onderwijs en Vorming. (Red.). (2008). Een nieuw profiel voor de leraar kleuteronderwijs en lager onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Brussel: Auteur. Departement Onderwijs en Vorming. (Red.). (2008). Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Brussel: Auteur. Goegebuer, A. (2004). Audiovisuele vorming in het Vlaamse onderwijs. Gent: IAK. Joseph, A., & Thielemans, L. (2006). De Muzen van Kunst in Zicht. Turnhout: Kunst in Zicht.

11 Publicaties Muylle, J. (Red.). (2010). Wat dromen dansende bomen? Brussel: Tornado Editions. Strobbe, L., & Van Regenmortel, H. (2010). Klanksporen. Breinvriendelijk musiceren. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Vandelacluze, S. (Red.). (2009). Methodiek: kunst- en erfgoededucatie, theorie en praktijk. Leuven: Mooss. Van der Auwera, S., Schramme, A., & Jeurissen, R. (2007). Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. Erfgoed en onderwijs in dialoog. Brussel: Vlaamse overheid. Van Petegem, P., Engels, N., & Rymenans, R. (2007). De perceptie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs bij leerkrachten en directies. OBPWO-project O4.03. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs.

12 Studiedagen Kunst in Zicht: ICQ (25/05/2011)
Dag van de Filmeducatie (17/06/2011) Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie (23/06/2011) Magda (05/10/2011) Dag van de Cultuureducatie (2012)

13 Handige tips CANON Cultuurcel http://www.canoncultuurcel.be/canon/is
Dynamo3 Projectloket Creatieve schoolprojecten Artishock (Muzes vzw)

14 Rol nieuw media binnen kunsteducatie

15 Kunstwerk : code (taal)
Kunst beleven: coderen en decoderen Leren beleven is oefenen Digitale media: code (taal) Digitaal mediagebruik: coderen en decoderen Learning theory = Teaching practice Constructivisme

16 Taalprincipes van digitale media
Numerieke representatie: programmeerbaar en manipuleerbaar Modulariteit: Non-hiërarchische organisatie Automatisering: Intensionaliteit versus proposionaliteit Variabiliteit: Uitwisselbaarheid en beschikbaarheid op maat Culturele transcodering: Wisselwerking tussen culturele en technologische logica Bron: Manovich, 2000

17 Kwestie van geletterdheid
Cultuur als databank Kunst is een voorbeeld van interface Hardware, software, wetware Meta-niveau: Niet alleen met/door technologie maar ook over technologie Pro’s en con’s: de twee kanten van het e-verhaal Bewustmaking, bewustwording, bewustzijn Geletterdheid: Transmediaal (multimedia) Transcultureel (interactief mediëren) Transcontextueel (ecologie van technologie/media)

18 Innovatiedrempels (1) Context (school): Innovator (leraar):
Organisatiecultuur? Menselijk kapitaal? Technologische infrastructuur? Innovator (leraar): Technologische bagage? Tech-integrated pedagogy? Kennis van middelen, bronnen? Bron: Klopfer, Osterwell, Groff en Haas, 2009

19 Innovatiedrempels (2) De innovatie (project/tool):
Integratie in schoolcultuur? Middelen/bronnen in school? Integratie in bestaande praktijk? De gebruiker (studenten): Technologische bagage? Vertrouwd met projectwerking? Attitudes, overtuigingen? Bron: Klopfer, Osterwell, Groff en Haas, 2009

20 E-culture en Ed Tech E-cultuur: Ed Tech: samenwerking en netwerking
Leefwereld = leeromgeving Digitale kloof Ed Tech: Sociale media en digitale leerplatforms Ervaringsuitwisseling tussen leerlingen Ondersteuning leraar (intern/extern)

21 Succesfactoren Mogelijkheid tot exploratie Samenwerken onder collega’s
Externe ondersteuning (op maat) Context: decretaal kader, overheidssteun, onderzoek, publiek-private samenwerking, Europese en internationale programma’s,…

22 Klas als medialab (1) Available Designs:
Bestaande gebruiken, conventies, semiotische systemen (kunst), culturele uitingen Ontwerpen gebruiken is ook zelf ontwerpen: Evaluatie, transformatie, innovatie,… The Redesigned: Sociaal-culturele transformatie met nieuwe waarden, gebruiken, symbolen, artefacten en gebruiken Bron: The New London Group, 1996

23 Klas als medialab (2) Personalisatie is ook altijd socialisatie
Bron: H. Carpenter: Bron: Hepworth & Walton, 2009 Personalisatie is ook altijd socialisatie Anderen treden vaak op als curator, educator eLeren is een constructivistisch continuüm met het oog op betekeniscreatie

24 Contact Prof. dr. Willem Elias Free De Backer Tom De Mette
Free De Backer Tom De Mette


Download ppt "Cultuureducatoren in de klas"

Verwante presentaties


Ads door Google