De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EDUCATIEF WERKEN MET GROEPEN VORMING -Algemene doelstellingen -Werkdoelen -Werkvormen -Opbouw VORMING -Algemene doelstellingen -Werkdoelen -Werkvormen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EDUCATIEF WERKEN MET GROEPEN VORMING -Algemene doelstellingen -Werkdoelen -Werkvormen -Opbouw VORMING -Algemene doelstellingen -Werkdoelen -Werkvormen."— Transcript van de presentatie:

1 EDUCATIEF WERKEN MET GROEPEN VORMING -Algemene doelstellingen -Werkdoelen -Werkvormen -Opbouw VORMING -Algemene doelstellingen -Werkdoelen -Werkvormen -Opbouw VISIES OP LEREN BEGELEIDEN -Stijl -Vragen stellen BEGELEIDEN -Stijl -Vragen stellen Concrete tips, aandachtspunten & valkuilen Achtergrond Op papier Doen

2 VISIES OP LEREN Kennismaking met verschillende stromingen in vormingswerk & onderwijs 1. Visies op leren VISIES OP LEREN

3 5 VISIES OP LEREN 1. Ervaringsgericht leren 2. Emancipatorisch werken 3. Sociaal leren 4. Informeel leren 5. Levend leren Overzicht

4 1. ERVARINGSGERICHT LEREN

5 Mensen leren verschillend  leerstijlen Ervaringsgerichte leertheorie van Kolb 1. Visies op leren

6 Ervaringsgerichte leertheorie van Kolb Leerproces adhv 2 dimensies:  Concreet >< abstract leren  Actief >< passief leren 1. Visies op leren

7 Verwerving Hoe kom je aan informatie? 1. Visies op leren

8 Verwerking – hoe ga je ermee aan de slag? 1. Visies op leren

9

10 In educatief werken met groepen:  Verschillende leerstijlen bij deelnemers  Eigen leerstijl heeft invloed op begeleidingsstijl  Doelbewust variëren in werkvormen 1. Visies op leren

11 Voorbeeld: vorming over armoede Wat is mijn leerstijl? (en begeleidingsstijl?) Variatie in werkvorm: – Concreet abstract – Actief passief

12 2. EMANCIPATORISCH WERKEN

13  Kritisch denken stimuleren & meningen formuleren  Paolo Freire: Pedagogie van de onderdrukten – alfabetiseringsmethode 1. Visies op leren

14 Naïef bewustzijn  kritisch bewustzijn Problematiserend leren: vanzelfsprekendheid in vraag stellen Leren = bewustwordingsprocessen in gang zetten 1. Visies op leren

15 Voorbeeld: vorming over armoede Doel? Hoe gaan we te werk?

16 3. SOCIAAL LEREN

17 Dialogerend leren Probleemoplossingspotentieel van de groep Groepsgericht & omgevingsgericht leren Gericht op:  Beter functioneren van de groep  Verbinding tussen leren en handelen in de groep  Communicatie tussen groep en sociale omgeving 1. Visies op leren

18 Kritisch-reflexief: in vraag durven stellen van probleemstelling Interactief & communicatief Handelings- en ervaringsgericht 1. Visies op leren

19 Voorbeeld: vorming over armoede Doel? Hoe gaan we te werk?

20 4. INFORMEEL LEREN

21 >< formeel leren (onderwijs / didactisch plan) Leerprocessen die niet aan strakke regels gebonden zijn Verbindt functionele leerprocessen met reflectieve en expressieve leerprocessen Vb: d.m.v. creatieve expressie werken aan sociale vaardigheden 1. Visies op leren

22  Participatiecompetentie van mensen verhogen  Betekenisleren bij de deelnemer  Versterking van de positie in een veranderende samenleving 1. Visies op leren

23 Voorbeeld: vorming over armoede Doel? Hoe gaan we te werk?

24 5. LEVEND LEREN

25 Verband tussen leren & leven >< ‘dood’ leren: leren als routine of automatisme Mens in zijn totale bestaan / maatschappelijke realiteit Verschillende componenten zijn belangrijk & verdienen evenveel aandacht  Ruth Cohn: themagecentreerde interactie 1. Visies op leren

26 Themagecentreerde Interactie – Ruth Cohn  4 componenten in een leersituatie 1. IK: het individu - mijn gevoelens, gedachten, geschiedenis, verlangens, ambitie,.. 2. WIJ: de groep – interactie tss groepsleden 3. HET: de taak of leerstof 4. GLOBE: de omgeving – alle aspecten die van belang zijn, tijd en ruimte, maatsche context 1. Visies op leren

27  Streven naar optimale taakgerichtheid (>< maximale taakgerichtheid)  Synthese tussen persoonlijkheidsgroei (IK), groepsontwikkeling (WIJ) & taakvolbrenging (HET) in interactie met omgeving (GLOBE) HET IK WIJ GLOBE 1. Visies op leren

28 2 grondslagen voor het werkmodel 1.Je bent je eigen leider: bewust worden van innerlijke en uiterlijke werkelijkheid (eigen aspecten accepteren & respecteren) om te komen tot een verantwoorde beslissing 2.Storingen hebben voorrang: Ze zijn er sowieso (en hebben effect). Storingen onderkennen en er aandacht voor hebben 1. Visies op leren

29 Voorbeeld: vorming over armoede Doel? Hoe gaan we te werk?

30  Van welke visie ben jij persoonlijk het meest overtuigd en waarom?  Wat is het algemene doel van jouw vorming? Wat wil je zeer algemeen bereiken bij je deelnemers?  Welke visie op leren sluit hier het best bij aan? Visies op leren

31 JOUW VORMING 1.Algemene doelstelling 2.Werkdoelen 3. Werkvormen 4. Opbouw

32 WERKDOELEN Wat moeten de deelnemers kennen/ kunnen /ervaren hebben op het einde van je vorming? Wat wil je ze bijbrengen? Voorbeelden: - Deelnemers durven elkaar vertrouwen - Deelnemers hebben kennis van de sociale kaart - Deelnemers kunnen een gesprek voeren met mensen in armoede - Deelnemers reflecteren op de eigen thuissituatie -Deelnemers discussiëren

33 HET GROOT WERKVORMENBOEK INSPIREERT: -Kennismaken -Uitwisseling -Kennisoverdracht -Informeren -Discussiëren -Beslissen -Brainstormen -Planvorming & strategie -Evaluatie & reflectie -Vaardigheden oefenen -Transfer

34  In functie van het doel dat je wil bereiken!  Wat is het gewenste leereffect? Soorten: -Creatieve werkvormen -Dramatische werkvormen -Doceer- en presentatietechnieken -gesprekstechnieken WERKVORMEN JOUW VORMING

35 Brainstorm gekende methodieken & werkvormen  Som zo veel mogelijk werkvormen op  Welke doelstellingen wil je ermee bereiken?

36 OPBOUW  Waarom een opbouw?  3 algemene fases 1.Beginfase: opstart, 1e kennismaking, proeven,.. 2.Uitdiepingfase: verdiepen, experiment, focussen,.. 3.Afronding: conclusie, eindopdracht,.. JOUW VORMING

37 Verschillende begeleidingsstijlen. Wij kiezen voor ‘de begeleidingsstijl voor de sociaalculturele groepsbegeleider’  DE PERSOONLIJKE INTERACTIESTIJL BEGELEIDINGSSTIJLEN

38  6 componenten Aandacht voor scherp waarnemen Respect tonen via communicatieve erkenning Empathisch zijn door zich te verplaatsen Balans tussen symmetrie & assymetrie Balans tussen directiviteit >< non-directiviteit Intellectuele flexibiliteit BEGELEIDINGSSTIJLEN

39  Zowel product- als procesgericht gedrag Productgerichte gedragingen Groepsdoel aan de orde stellen Groepsdoel verduidelijken Vragen om door te werken Samenvatten.. Procesgerichte gedragingen Actief luisteren Vragen om anderen te laten uitspreken Aanmoedigen om mee te doen Vragen op elkaar in te gaan Waardering uitspreken.. BEGELEIDINGSSTIJLEN

40  Vragen stellen >< uitgaan van veronderstelde zekerheden BEGELEIDINGSSTIJLEN


Download ppt "EDUCATIEF WERKEN MET GROEPEN VORMING -Algemene doelstellingen -Werkdoelen -Werkvormen -Opbouw VORMING -Algemene doelstellingen -Werkdoelen -Werkvormen."

Verwante presentaties


Ads door Google