De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijp voor Verandering Samen onderweg … … Werk aan de winkel …

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijp voor Verandering Samen onderweg … … Werk aan de winkel …"— Transcript van de presentatie:

1 Rijp voor Verandering Samen onderweg … … Werk aan de winkel …
.....op weg naar de toekomst.....

2 Metamorfose … Metamorfose Degene die ik was ben ik niet meer.
Degene die ik ben Blijf ik niet En die ik word blijf ik niet. In deze verandering besta ik. Vergetend. Bewust wordend. Verlangend. John van Riel .....op weg naar de toekomst.....

3 Hoofddoelstelling Een sterk netwerk kenmerkt zich door een juist afgestemd beleid op het gebied van prestatie, financiële huishouding en sociale doelstelling”. “Een dergelijk evenwichtige harmonie is de belangrijkste doelstelling die wij als netwerk nastreven”. .....op weg naar de toekomst.....

4 Balans Technisch Sociaal Financieel .....op weg naar de toekomst.....

5 Subdoelstelling technisch
Het in de breedste zin des woord toegankelijk en inzichtelijk maken van alle technische aspecten en consequenties die van en aan werkeloosheid kleven! Uitkeringen (WW, IOW, IAOW, Bijstand) Wettelijke regelingen, subsidies, Stages, trainingen en opleidingen Competentieontwikkeling Ervaringscertificering .....op weg naar de toekomst.....

6 Subdoelstelling financieel
Het netwerk heeft geen winstoogmerk! We delen met elkaar “de lusten en de lasten”! Alles wat het kost, alles wat het oplevert om dit netwerk op te richten en in stand te houden, verdelen we onder elkaar! Laagdrempelig en op basis van reële kosten! Sponsoring en reclames vloeien terug! Financiële en Sociale Activiteiten! Producten en diensten aanbieden! .....op weg naar de toekomst.....

7 Subdoelstelling sociaal
Iedere deelnemer moet zich “thuis” kunnen voelen bij dit netwerk. We zorgen voor, helpen en vertrouwen elkaar! We garanderen elkaars veiligheid! Deelnemers participeren op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen kan bij ons komen “halen” mits men ook “brengt”. Multicultureel Van jong tot oud Van passief tot actief .....op weg naar de toekomst.....

8 Waarom? De aanleiding! Economische Crisis: stijgend aantal faillissementen Terugtredende overheid, matig tot slecht functionerend UWV Stijgende werkeloosheid onder ouderen Sterk verminderde kansen op werk … Een deel van de werkzoekenden heeft geen ervaring met Social Media Oudere werkzoekenden krijgen vaak afwijzing op afwijzing En raken daardoor gefrustreerd, gedesillusioneerd, geïsoleerd, … Sterke behoefte aan samenwerking Alleen is maar alleen! Door elkaar talenten te bundelen kunnen we SAMEN UITBLINKEN! .....op weg naar de toekomst.....

9 Wat? Missie, globale doelen!
Het opzetten, werkend krijgen en in stand houden van een laagdrempelig sociaal netwerk voor oudere werkzoekenden in Dongen en omgeving dat zijn basis vindt in de kernwaarden Vertrouwen, Veiligheid en Zorg!! Participatie = Halen en Brengen! De doelen die we nastreven: Ideeën, kennis, kunde en ervaringen van oudere werkzoekenden (50+) delen met het doel van elkaar te kunnen, durven en mogen leren. Individuele talenten en kwaliteiten bundelen tot een voortreffelijk en succesvol samenwerkend netwerk van oudere werkzoekenden. Initiëren en onderhouden van succesvolle contacten met overheid en ondernemers met het doel om elkaar aan zinvol werk te helpen. .....op weg naar de toekomst.....

10 De taken van de (deel)projecten staan op de volgende sheets!
Hoe? Programma opzet! Programma manager Financiële & Juridische Zaken Secretariaat & Ledenadministratie In – en Externe Communicatie Sociale Zaken en Evenementen Technische Zaken HRM - processen Sponsoring & Public Relations De taken van de (deel)projecten staan op de volgende sheets! .....op weg naar de toekomst.....

11 Taken programmamanagement
Accepteren van de opdracht: Wederzijds vertrouwen Veiligheid en Zorg Participatie = “Halen en Brengen” Het opstellen van een plan van aanpak Plateaus definiëren en inrichten Inrichten programma en projecten Het managen van het programma. Sturen op: Doelen, taken en activiteiten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit Het uitvoeren van de opdracht! .....op weg naar de toekomst.....

12 Taken deelprojecten In – & externe communicatie
Huisstijl ontwikkelen Website opzetten Database deelnemers Ontwikkelen Nieuwsbrief Opstellen communicatieplan Doelen en Doelgroep Communicatiemiddelen Frequentie en bereik Opzet themabijeenkomsten Sprekers Organisatie Sociale Zaken & Evenementen Rouwverwerking “Met en van elkaar leren”: Intervisiegroepjes Mentor, Coach, Buddy Competentieontwikkeling Opzetten Sociale Activiteiten Banenmarkt Ontspanning .....op weg naar de toekomst.....

13 Taken deelprojecten Techn. Zaken & HRM proc. Sociale wetgeving
CV + Brief Gesprekstechnieken Elevator Pitch Gebruik Social Media Sociale wetgeving Uitkeringen WW, IAOW, IOW Rechten en Plichten Aanvullende regelingen Subsidies Sponsoring en PR Marketingplan Marktwerking Marketing strategie Benaderen “sponsors”: Advertenties Overheid Ondernemers .....op weg naar de toekomst.....

14 Plateau 3: Manifestatie
Tijdpad programmaplateaus Verkenning: Waarom en Hoe? Behoeftes , thema’s, plannen maken .. Verdieping: Diensten en producten ontwikkelen en in de markt zetten Themabijeenkomsten  Welzijn en Welbevinden deelnemers Manifestatie: Plateau 1: Verkenning Plateau 2: Verdieping Plateau 3: Manifestatie 2015 2014 2013 .....op weg naar de toekomst.....

15 Bemensing programma We vragen uw hulp en ondersteuning bij de uitvoering van taken: Programmamanagement: Secretariaat Juridische en Financiële Zaken Clustermanager A): In – en externe communicatie Clustermanager B): Sociale Zaken en Evenementen Clustermanager C): Technische Zaken en HRM processen Clustermanager D): Marketing, Sales en Public Relations .....op weg naar de toekomst.....

16 Samen in dialoog … .....op weg naar de toekomst.....

17 Gezamenlijke terugkoppeling
.....op weg naar de toekomst.....

18 Dialoogvragen Dialoogvragen Stelling 1
Oudere werkzoekenden slagen sneller in het vinden van een nieuwe uitdaging door samen te werken in een laagdrempelig sociaal netwerk. Vragen: Waarom ben jij vanavond hier? Hoe richten we in Dongen succesvol zo’n laagdrempelig sociaal netwerk in? Wat heb jij dan van dit netwerk nodig? Wat kom je hier halen en wat kom je hier brengen? Wat is (kan ) jouw / jullie bijdrage zijn? Ik ben bereid om … Ik help mee aan … Ik voel wel wat voor ... .....op weg naar de toekomst.....

19 Dialoogvragen Dialoogvragen Stelling 2
Vertrouwen, veiligheid en zorg voor elkaar zijn kernwaarden van een laagdrempelig sociaal netwerk. Vragen: Waarom zijn deze kernwaarden voor een laagdrempelig sociaal netwerk belangrijk? Hoe kunnen we deze kernwaarden “borgen” in ons netwerk? Wat betekenen de kernwaarden vertrouwen, veiligheid en zorg voor elkaar voor jou? Wat is (kan ) jouw / jullie bijdrage zijn? Ik ben bereid om … Ik help mee aan … Ik voel wel wat voor ... .....op weg naar de toekomst.....

20 Dialoogvragen Dialoogvragen Stelling 3
Wederzijdse participatie is HALEN EN BRENGEN. We kunnen onze 3 belangrijkste doelen realiseren mits iedere deelnemer zijn of haar kennis, kunde en ervaringen open en eerlijk en onvoorwaardelijk deelt met ons netwerk! Vragen: Waarom wil jij jouw kennis, kunde en ervaringen in dit netwerk delen? Wat betekent onvoorwaardelijk voor jou? Denk ook aan de kernwaarden: vertrouwen, veiligheid en zorg voor elkaar! Wat is (kan ) jouw / jullie bijdrage zijn? Ik ben bereid om … Ik help mee aan … Ik voel wel wat voor ... .....op weg naar de toekomst.....

21 Dialoogvragen Stelling 4
We delen de lusten en de lasten. We kunnen inkomsten genereren door reclames en sponsoring. We maken diverse soorten kosten die we met elkaar delen. Vragen: Waarom is het nodig dat we een overeenkomst opstellen en spelregels afspreken? Heb je ideeën voor activiteiten, sponsors, gratis producten, etc. Welke kritiek, aanvullingen en suggesties hebt u in deze context nog meer? Wat is (kan) jouw / jullie bijdrage zijn? Ik ben bereid om … Ik help mee aan … Ik voel wel wat voor … .....op weg naar de toekomst.....

22 Dialoogvragen Stelling 5
Onze leden nemen graag deel aan een aantal sociale activiteiten of evenementen. Dat versterkt de onderlinge band en helpt ons onze doelen te bereiken! Vragen: Aan welke sociale activiteiten gaat u op zeker deelnemen als deze georganiseerd worden? Wat is (kan) jouw / jullie bijdrage zijn? Ik ben bereid om … Ik help mee aan … Ik voel wel wat voor … .....op weg naar de toekomst.....


Download ppt "Rijp voor Verandering Samen onderweg … … Werk aan de winkel …"

Verwante presentaties


Ads door Google