De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lunchbijeenkomst SCLLLL 11-10-2011. Agenda 1.Terugblik 2.Regionale ontwikkelingen en inbedding 3.Doelgroep en afbakening van activiteiten en dienstverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lunchbijeenkomst SCLLLL 11-10-2011. Agenda 1.Terugblik 2.Regionale ontwikkelingen en inbedding 3.Doelgroep en afbakening van activiteiten en dienstverlening."— Transcript van de presentatie:

1 Lunchbijeenkomst SCLLLL 11-10-2011

2 Agenda 1.Terugblik 2.Regionale ontwikkelingen en inbedding 3.Doelgroep en afbakening van activiteiten en dienstverlening 4.Productportfolio 5.Businessmodel en financiering 6.Uitgangspunten voor organisatie-inrichting 7.Vooruitblik

3 1. Terugblik Conclusies en aanbevelingen BC d.d. 05-05-2011 Bundelen van bestaande LLL-activiteiten: –HR- en loopbaanmanagement advisering –Inzet en implementatie van LLL-instrumenten –Maatwerk opleidingen Als samenwerkingsorganisatie positioneren als aparte entiteit Verdienmodel op basis van betaalde dienstverlening

4 1. Terugblik

5 Opdracht naar aanleiding van BC d.d. 05-05-2011: Businesscase verder uitwerken tbv besluitvorming medio oktober. Daarin beperken: Risico op onvoldoende opdrachten / marktaandeel Risico ivm veelheid initiatieven bij partners Risico omdat onduidelijk is “what’s in it for me” Risico van te weinig skills en competenties Risico ivm cultuurverschillen en het ontbreken van draagvlak

6 2. Regionale ontwikkelingen… Kompas voor Zuid-Limburg –Samenwerking verder gestalte geven –Verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: voortzetten SCLLLL Politiek (Provincie/gemeenten) sterke focus op economie en sociale innovatie, minder LLL. Grootschalige uitstroom in bepaalde sectoren (mn non-profit) vs grote tekorten in andere sectoren (zorg, techniek)  coordinatie op regionale transitie (RTC) Reorganisatie bij UWV werkbedrijf Doorontwikkeling Zorgacademie, CoE/CIVEC. Borging LtO.

7 2. Regionale inbedding

8

9 3. Afbakening… Instroom (tekortsectoren), doorstroom, uitstroom Grote groepen Opleidings- en ontwikkeltraject binnen transitie TRANSITIEMARKT

10 R E G I O N A L E S A M E N W E R K I N G D 3. Dienstverlening € Bedrijven en organisaties Opleidingen Opleiding en training Loopbaan- management € B Service centrum LLLL A Flexibilisering onderwijs € C

11 4. Productportfolio Het SCLLLL is hét onderwijsloket van Zuid-Limburg voor: Opleidingsarrangementen ihkv transitie Opleidingsconcepten ihkv transitie, waaronder: –GRIP –JumpStart EVC Instrumentaria in de ondersteuning van transitie: –ePortfolio –Scans –Leernetwerk

12 5. Organisatie-inrichting DirecteurGezicht van SC, verantwoordelijk voor opbouw van SC in 2012. Core-teamLinking pins van de vier partner-organisaties OndersteuningSecretarieel, administratief, organisatie van ‘evenementen’ ProjectmanagementVerantwoordelijk voor het creëren, coördineren, organiseren en monitoren van arrangementen EVC-loketVerantwoordelijk voor het uitzetten, coördineren en monitoren van EVC-trajecten

13 5. Organisatie-inrichting Directeur 1 FTE Core-team 0,8 FTE Projectmanagement team 2 FTE EVC-loket 2,5 FTE Projectmedewerker 1 FTE Dekking vanuit variabele inkomsten

14 6. Businessmodel en financiering Het businessmodel van het SC is gebaseerd op: Vaste inkomsten:Variabele inkomsten: Stakeholderbijdragen- Marge op dienstverlening Bijdragen partners Structurele financiering gemeenten (?) De prognose is dat voor 2012 nog € 300.000 beschikbaar is vanuit de projectmiddelen. Voorstel is om dit geheel aan te wenden voor nieuwe inrichting SC 2012.

15 Variabele kosten € 330.000 6. Businessmodel en financiering Vaste kosten € 270.000 Totale inkomsten 201320122014

16 Reactie stuurgroep Alles valt op zijn plek, propositie is goed uit te leggen Afbakening ‘transitiemarkt’ is goede keuze SC toerusten met producten die ontwikkeld zijn bij de partners Functie-indeling is herkenbaar Directeur SC zal de partners vertegenwoordigen in LLL-gremia Begroting is acceptabel. Investering vanuit partners deels middels inzet uren, deels in geld. Bij GO wordt commitment afgegeven voor 2 jaar, met evaluatie eind 2012

17 7. Vooruitblik: Stuurgroep begin november Afbakening SC verder concretiseren Inventarisatie van producten die ondergebracht worden in SC Uitwerking functieprofielen en TVB Uitwerking governance structuur Fasering en stappenplan

18 7. Vooruitblik: fasering nu tot 1-1-2012 Juridische structuur Werving personeel, beginnend bij directeur en core-team Afspraken over opdrachtverdeling, financien Overbrengen EVC-loketten Marketing en communicatie, incl website/leernetwerk Faciliteiten – werkplekken, ICT-ondersteuning, etc. Verlening projectperiode bij OP-Zuid Afronden en opleveren werkpakketten

19 7. Vooruitblik: fasering 1-1-2012 – 1-1-2013 Benaderen stakeholders Samenwerken met relevante partijen (opdrachtgevers) ihkv transitie Samenwerken met accountmanagers/loketten partners Concrete dienstverlening (arrangementen, EVC) Inzichtelijk maken meerwaarde SC voor partners en stakeholders Afronding subsidie OP-Zuid

20


Download ppt "Lunchbijeenkomst SCLLLL 11-10-2011. Agenda 1.Terugblik 2.Regionale ontwikkelingen en inbedding 3.Doelgroep en afbakening van activiteiten en dienstverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google