De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang"— Transcript van de presentatie:

1

2 Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang
Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang. Met elkaar samenwerken is succes.

3 Hoeksche Waard sinds 1998 VBC
Gelaagde VBC VBC 1 en VBC 2 Eerst consensus visrechthebbenden VBC 1 Dan naar waterbeheerder Vertrouwen moet je verdienen als beroepsvisser Duidelijk en transparant naar en met elkaar Data (ook aalvangsten) voor elke sportvisser beschikbaar ‘Praatjes vullen geen gaatjes’ Samen aan de waterkant voor onderzoek

4 (samen)Meten is (samen)weten
± 40 wateren bemonsterd Gemiddeld 418 kg/vis/ha 274 kg/brasem&karper/ha Voedselrijke wateren met hoge “Biologische Draagkracht” KRW maatlatten onrealistisch geen maatwerk (duurzaam!!!) Ingrijpen in visstand is zinloos i.v.m. dynamiek ( kg!!!) Emotie en kennis bundelen Overleg met waterbeheerder om te komen tot realistisch beheer (Gesponsord) uitzetten snoek, zeelt, giebel goed begin Overzetten vis naar gelijkende wateren ivm sportvisserijwensen of KRW

5 BERIVHA Momentopname Dynamiek Hollands Diep
Waren op goede weg met Werkgroep Visplan, pril vertrouwen tussen partijen “Een enkele verpest het voor….”!!!!!!! Ministerie EZ wijzigt beleid Weer bij nul beginnen?????? Aalvisverbod legt druk op schubvisbestand, arbeidsintensief Snoekbaarsstand gezond en in balans Biologische Draagkracht als leidraad toekomstige duurzame visserijen KRWensen versus wensen visserij!! Brussel & waterbeheerders moeten meer met visserijsector meedenken Verplicht onttrekkingsdata sport en beroep (intern) melden bij bv ‘Taskforce’ Snel weer aan tafel…….. Meten is weten, blijven onderzoeken Duidelijke afspraken maken want we moeten met elkaar de toekomst in Illegale visserij hard aanpakken Artikel: “sterk afgenomen aalstand”. Vissoort Vangst BV (kg) (BG) Bestand vissoort in kg/ha Vangst BV in kg/ha Snoekbaars 28.000 6,1 1,00 Brasem 39,6 4,30 Momentopname Dynamiek Hollands Diep Onder-zoeker Jaar Blank-voorn Brasem Snoek-baars Totale visbestand in kg/ha OVB 2004 7,0 114,0 11,0 134,0 WIBO 2013 9,9 132,5 9,2 156,6

6 Het verhaal van de aal, hoe staat het anno 2014
M. de Graaf (2014) ‘de uittrek van schieraal was in maal hoger als eerder aangenomen in 2008’ Was 200 ton nu 700 ton schieraal/jaar IMARES C107/13 zelfde conclusie Dus intrek glasaal…....??????? Nieuwe EU-subsidie ronde opnieuw vaststellen Streefbeeld NL Nu gemalen/WKC’s hoogste sterftefactor schieraal >100 ton Visserijsterfte aal afgenomen met 55% sinds 2009 Masterplan IJsselmeer (Dijksma) stelt dat voedselrijkdom beperkend is voor visstand (Streefbeeld 75%) Biologische Draagkracht WGEEL (2014) geen daling in uittrek schieraal Noordzeezone vanaf 1950 Meten is Weten geeft ander beeld aalstand, zo ook met het beeld van de glasaalintrek NAMP; schieraaluittrek nog maar 1% jaren ‘60

7 Onderzoek glasaalintrek Den Oever
Vorig jaar hoge vangsten ± 900 glasalen per haal (6,1) Lokstroom RWZI van belang Dit jaar weer heel veel glasaal voor de sluizen Den Oever In 15 dagen meer dan glasalen gevangen Onderzoek loopt nog tot half juni Visserijservice Nederland wil meer locaties bemonsteren ook in de Zuidwestelijke Delta Voorbeeld van samenwerking tussen partijen die het goed voor hebben met de aal Glasaal over de Dijk uitbreiden voorkomt massale sterfte glasaal

8 Noord-Atlantische Oscillatie Verschil in luchtdruk tussen IJsland en de Azoren; invloed op stromingen in de Atlantische Oceaan

9 Paling over de Dijk, DUPAN
Gemalen/WKC’s etc doden >100 ton schieraal per jaar Poldergemalen dodelijk tot 90% van het schieraalaanbod Na sluiten schieraalvisserij van 1 sept – 1 dec enorme sterfte in gemalen Oplossing: de schieraal vangen voor gemaal en ‘over’ de dijk zetten in samen-werking met plaatselijke HSV/Federatie Best Guess dat per kg over de dijk gezette schieraal er 161 glasalen weer intrekken Laatste onderzoeken; uitgezette aal terkt zelfde route als ‘natuurlijke’ aal PODD uitrollen over (Zuidwest) Nederland Weer voorbeeld van samenwerking Sport en Beroep (+ Waterbeheerder) Goede PR, MVO Steun NGO’s welkom Waterbeheerders nog conservatief!!!! Alleen aal

10 Decentraal Aalbeheer als toekomst
Maatwerk per water/regio Aan de hand van uitzet- en vangstdata quotum/ha vaststellen (Friesland succes) Het liefst in samenhang met PODD (eigen voorkeur) Vorming Aalreservaten met maximale productie van schieraal ook een optie (€?) Ruimte voor palingvisserij sportvisserij + benutting??? Dit alles transparant en in goede samenwerking (Zuidwest NL) Pootaal uit rivieren (< 40 cm) Meten is Weten

11

12 Beroepsbinnenvisserij in beweging 2014
Vormen één organisatie voor de Beroepsbinnenvisserij en de kleinschalige kustvisserij: Herstel vertrouwen in beroepsvissers Herstel vispopulaties Waardering voor verantwoorde visserij Innovatie in traditie Modern ondernemerschap In gesprek met sportvisserij, politiek, NGO’s, wetenschap en anderen

13 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang"

Verwante presentaties


Ads door Google