De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is er visserij? nee Ga verder met uitzetten vis ja

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is er visserij? nee Ga verder met uitzetten vis ja"— Transcript van de presentatie:

1 Is er visserij? nee Ga verder met uitzetten vis ja Wordt snoekbaars meegenomen? nee Ga verder met brasemvisserij ja Is een maatlat voor snoekbaars van toepassing nee Ga verder met sportvisserij ja Ga verder met sportvisserij Is > 50% van de biomassa > 42 cm? ja nee ga verder naar beroepsvisserij. Is er sportvisserij? nee ja nee ga verder naar beroepsvisserij. Wordt snoekbaars meegenomen? ja Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. nee Is er regulering? ja Populatie wordt mogelijk overgeëxploiteerd. Pas regulering aan Wordt er potentieel meer dan 10% van de populatie onttrokken? ja nee Ga verder met andere bronnen van onttrekking Is er beroepsvisserij? nee ja Verantwoordelijkheid LNV. Ga verder met andere bronnen van onttrekking ja Alleen aalvisserij? nee Ga verder met visserij brasem/blankvoorn Visserij op snoekbaars? nee ja er is geen maatlat, ga verder bij registratie in verband met de verwachte toekomstige instelling van een maatlat voor snoekbaars Is een maatlat voor snoekbaars van toepassing? nee ja Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. nee Is er registratie? ja Is totale onttrekking van sport en beroep meer dan 10% biomassa? Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. ja nee Andere bronnen van onttrekking van snoekbaars? breng extra sterfte in beeld door schatting ga verder ja nee Is er visserij op brasem, blankvoorn, overige vis? nee Ga verder met uitzetten karper ja Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. Quotum vastgesteld of voorzien in methode om onttrekking uit te rekenen? nee ja advies om registratie op te zetten Is er bijvangstregistratie van zeldzame vissoorten? nee ja Ga verder met uitzetten overige vis nee Wordt karper uitgezet? ja Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. Opgenomen in visplan? nee ja Is een maatlat van toepassing? Ga verder met uitzet overige vis nee ja Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. Quotum vastgesteld? nee ja Zijn de uitzettingen bedoeld als compensatie voor sterfte? ja Verantwoord in visplan deze compensatie nee Is de uitzetting > 5% van karperpopulatie? ja Onderbouw in visplan of pas uitzetting aan nee Uitzetten van overige vis (behalve aal)? nee geen effect ja Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. Is er een quotum voor deze uitzettingen vastgesteld? nee ja Verantwoordelijkheid LNV (aalbeheerplan) ja Wordt er (Glas) Aal uitgezet? nee Zijn kunstwerken of vispasssages aanwezig? nee geen effect. ja Handhaving regels mbt visvrije zones gewaarborgd? Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen nee ja geen effect Worden er overige maatregelen ten behoeve van de visstand getroffen nee ja Effect uit laten werken of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. . Effecten bekend? nee ja Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. nee Neutraal of positief? ja Visplan aanpassen of procesafspraken in visplan hoe en wanneer dit op te lossen. Zijn controle, handhaving en sanctionering op zowel wettelijke regelingen als afspraken in het visplan in orde? nee ja Visplan goedgekeurd voor KRW-deel


Download ppt "Is er visserij? nee Ga verder met uitzetten vis ja"

Verwante presentaties


Ads door Google