De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In de middagdienst zullen wij DV het Heilig Avondmaal vieren. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In de middagdienst zullen wij DV het Heilig Avondmaal vieren. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

3 Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor De Verre Naasten (DVN), het Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland. DVN richt zich op hulpverlening in derdewereldlanden. DVN voert de projecten meestal uit in samenwerking met de Zending of met nationale kerken.

4 Agenda 12 januari 19 30 LEF 12 januari 19 30 LEF

5 12 januari:br Peter van Leur 13 januari:br Erik Schot zr Jolien Treurniet-Boxman 16 januari:br Tjerk Blom br Lucas Herfst br Ingmar Kramer 17 januari:Gertjan Spakman zr Karin Vonk-Nieuwlaat 18 januari:br Aart van Wolfswinkel 12 januari:br Peter van Leur 13 januari:br Erik Schot zr Jolien Treurniet-Boxman 16 januari:br Tjerk Blom br Lucas Herfst br Ingmar Kramer 17 januari:Gertjan Spakman zr Karin Vonk-Nieuwlaat 18 januari:br Aart van Wolfswinkel Deze week zijn jarig:

6 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

7 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

8 175 C

9 ● Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

10 Psalm 139: 1, 2 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

11 Psalm 139: 1, 2 2 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, of U hebt alles reeds gehoord. Omgeeft mij niet aan elke kant op heel mijn pad uw sterke hand? Mijn kennis is te klein bevonden, ik kan dit alles niet doorgronden.

12 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

13 Psalm139:1, 2 ● Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

14 Psalm 139: 11 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

15 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

16 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

17 Theologisch onderwijs PTS Dehra Dun Missionair werk en voedselzekerheid RPCNEI Zending en Hulpverlening KihZ : 3 projecten Kerkplanting Delhi RPCI

18 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 ● 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

19 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 ● Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

20 Psalm 112: 3, 4, 5 3 Wel hem, die geeft te allen tijde, die zich door liefd' en recht laat leiden. Hij is standvastig, wankelt nimmer, zijn goede trouw bestaat voor immer. Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen, de HEER zal steeds zijn schuilplaats wezen.

21 Psalm 112: 3, 4, 5 4 Standvastig blijft hij bij zijn plannen, nooit zal de vrees hem overmannen. Hij slaat met vreugd de vijand gade, geen haat, geen boosheid kan hem schaden. Mild is zijn hart en vol erbarmen schenkt hij zijn gaven aan de armen.

22 Psalm 112: 3, 4, 5 5 Zijn recht houdt stand, niets kan hem deren, zijn goede naam is hoog in ere, terwijl de vijand van het goede vergaat van machteloze woede, want al zijn boosheid is gebreideld en al zijn plannen zijn verijdeld.

23 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

24 Je kunt pas echt geven, als je zelf hebt leren ontvangen.

25 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 ● Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

26 Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen. Opwekking 705

27 refrein Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Opwekking 705

28 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen. Opwekking 705

29 refrein Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Zo heb Ik ook jou liefgehad. Opwekking 705

30 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: ● 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

31 2 Korintiërs 8 : 15 EVENWICHT Rijk deelt met arm Je kunt pas geven als je eerst hebt leren ontvangen Voor hier en ginds mag je leren vertrouwen op Gods zorg

32 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 ● Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

33 Psalm 105: 19 - 21 19 God gaf op wonderbare wijze brood uit de hemel hun tot spijze Hij spleet de rots door Mozes' hand: het water stroomde door het zand. God dacht aan Abraham, zijn knecht, aan 't heilig woord hem toegezegd.

34 Psalm 105: 19 - 21 20 Heel Israël trok uit in vreugde, een volk dat zich in God verheugde, een juichend volk, door God bevrijd, een volk vervuld van dankbaarheid. Het erfde uit Gods eigen hand de schatten van het heidenland.

35 Psalm 105: 19 - 21 21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan standvastig op zijn wegen gaan en zingen zou: Aan God de eer. Looft, halleluja, looft de HEER.

36 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

37 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

38

39 RPCNEI: Manipur, Assam, Tripura, Mizoram, Myanmar PTS, Dehra Dun Partners in India

40 Theologisch onderwijs PTS Dhera Dun Missionair werk en voedselzekerheid RPCNEI Kerkplanting Delhi RPCI Zending en Hulpverlening KihZ ondersteunen: 3 projecten

41 De Reformed Presbyterian Church of North East India (RPCNEI) Missionair werk/evangelisatie Capaciteitsversterking Landbouw (voedselzekerheid) Microkredieten Pakt de armoedeproblemen praktisch aan Toont naastenliefde in de praktijk en zoekt verbinding met mensen

42 Het missionaire werk van de RPCNEI: Capaciteitsversterking (zendingsopleiding) Opzetten en begeleiden van (jeugd)afdelingen Opzetten seminars Ontwikkelen liedboeken en Bijbelse literatuur De aankoop van grond en de bouw van kerkjes

43 Het hulpverlening werk van de RPCNEI: Duurzame Landbouw Anticiperen op klimaatveranderingen Empowerment van de bevolking (zelfredzaamheid) Keukentuinen en kleinvee Trainingen

44 Rondom de zendingsposten in de regio Manipur zijn in 2011 meer dan 110 mensen bekeerd. De kerk wil nog meer mensen bereiken en Jezus liefde zichtbaar maken. Door groei worden nieuwe kerken gebouwd. Helpt u mee?

45 In Noord-India (Dehra Dun) staat de PTS Gemiddeld 30 studenten ontvangen een studiebeurs om theologie te kunnen studeren. Ze komen uit: Bhutan, Nepal & India en gaan na het afstuderen terug naar hun eigen gemeente.

46 Beurzen PTS Sinds 2001 hebben al 22 studenten van de RPCNEI uit Noordoost- India, gebruik gemaakt van de PTS-opleiding. Er zijn momenteel 31 beurzen aan studenten theologie uitgegeven.

47 Namens onze broeders en zusters in India BEDANKT voor uw steun!

48 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 ● LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

49 LvdK 476: 4, 5 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

50 LvdK 476: 4, 5 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

51 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

52 182 C

53 Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

54 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "Psalm139:1, 2 Psalm139:11 2 Korintiërs8:1 - 15 Psalm112:3, 4, 5 Opwekking705: 2 Korintiërs8:15 Psalm105:19, 20, 21 LvdK476:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google