De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bernard Gilliot Executive Vice President Infrastructure

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bernard Gilliot Executive Vice President Infrastructure"— Transcript van de presentatie:

1 Bernard Gilliot Executive Vice President Infrastructure Tractebel Engineering Suez Group

2 Passende vervoersinfrastructuren
Waarborg voor de ontwikkeling van de havens De ervaring en competenties van Tractebel Engineering ten dienste van de lokale overheden Inzonderheid ten dienste van de vervoersinfrastructuren om deze te optimalizeren om deze te ontwikkelen in het belang van de havens

3 Tractebel Engineering :
Gespecialiseerd in Energie en Infrastructuur Entiteiten die actief zijn in transport en mobiliteit : Corys T.E.S.S. – Coyne et Bellier – I.M.D.C. Resource Analysis – Technum – Tractebel Development Engineering – TRITEL Personeelsbestand: 650 personen waarvan 500 in België

4 Vaststelling Bijdrage van Tractebel Engineering Voorbeelden van studies en realisaties Besluit

5 Vaststelling Belgische zeehavens

6 Globalisering en complexiteit van de uitdagingen
Vaststelling Globalisering en complexiteit van de uitdagingen Toegang tot zeehavens verbeteren Haveninfrastructuren aanpassen Terminals ontwikkelen Binnenlands verkeer verbeteren want verzadiging van het spoorverkeer verzadiging van het wegverkeer verzadiging van het verkeer via binnenwater

7 Bijdrage van Tractebel Engineering

8 Behoeften en oplossingen
Bijdrage Tractebel Engineering Behoeften en oplossingen Methodologieën : Marktanalyses, Haalbaarheidsstudies, Sociale-, economische- en milieu-effecten, Multicriteria-analyses

9 3. Voorbeelden van studies en realisaties
Optimalisatie van spoorverbinding van Antwerpen Liefkenshoekspoorwegtunnel

10 3. Voorbeelden van studies en realisaties
Met SAMURAIL Dynamische simulator voor de uitbating van het spoorwegennet die er voor zorgt dat Reservecapaciteit op een bestaande infrastructuur wordt vrijgemaakt Bij een gegeven infrastructuurcapaciteit, de impact kan worden uitgetest van infrastructuurwijzigingen Veranderingen in het rollend materiaal Veranderde exploitatievoorwaarden Energieverbruik vermindert  Optimale aanwending van de infrastructuur

11 3. Studies en realisaties
Samurail – Gebruikte modellen Infrastructuur Topologie van het net Lengteprofiel en bochten Seininrichting Verdeling in baanvakken Rollend materieel Exploitatie Seininrichting, bijvoorbeeld klassiek NMBS BAL SNCF TVM SNCF ERTMS (Europese seininrichting) Elke andere seininrichting op verzoek Gedrag van de bestuurders T.a.v. seinen die ze tegenkomen (naleving procedures, anticipatie, zichtbaarheidsafstand, enz.)

12 Exploitatie Samurail – Gebruikte modellen Infrastructuur
3. Studies en realisaties Samurail – Gebruikte modellen Infrastructuur Rollend materieel Kracht-snelheidscurven Lengte, massa en vliegwielmassa Bewegingsweerstand Rendement van de tractieketen Verbruik hulpmachines Exploitatie

13 RER – Début de service GEN Brussel

14 Bruxelles : Jonction Nord-Midi
Noord-Zuidverbinding Dankzij SAMURAIL heeft men bewezen dat de Noord-Zuidverbinding voldoende capaciteit heeft om de GEN-treinen te ontvangen mits reorganisatie van de exploitatiemodaliteiten en met het geschikte materieel.

15 Energie-optimalisatie

16 Strategische studie voor het heropenen van de IJzeren Rijn
3. Voorbeelden van studies en realisaties Strategische studie voor het heropenen van de IJzeren Rijn tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied Noodzaak van een betere oostelijke spoorontsluiting Concurrentie tussen de verschillende modi Evaluatie van de effecten Financiële haalbaarheid voor de 3 spoorinfrabeheerders Tijdswinst : 50% op het traject Antwerpen-Ruhr

17 Masterplan Antwerpen : multimodale benadering
3. Voorbeelden van studies en realisaties Masterplan Antwerpen : multimodale benadering Gebaseerd op diepgaande beleidsondersteunende studies Ondersteund door algemene mobiliteitsstudie van de hele regio Wegverkeer : sluiten van de Ring (Oosterweelverbinding) Verkeer te water : verbeteren van de toegang tot het Albertkanaal Openbaar vervoer : interlokale sneltramlijnen voor een betere toegankelijkheid van de stad Toekomstbeeld voor de Antwerpse regio

18 Masterplan Antwerpen: globale, geïntegreerde aanpak
3. Voorbeelden van studies en realisaties Masterplan Antwerpen: globale, geïntegreerde aanpak

19 Hulpmiddelen : Verkeersmodellen en GIS
3. Voorbeelden van studies en realisaties Hulpmiddelen : Verkeersmodellen en GIS Het juiste modelinstrument op de juiste schaal essentieel voor een goede analyse Macro-verkeersmodellen voor de Oosterweel – tolverbinding Uitwerken van een verkeersmanagementmodel als basis voor de “minder hinder” maatregelen Micromodellen voor specifieke lokale verkeersproblemen

20 Strategische studies :
3. Voorbeelden van studies en realisaties Strategische studies : De economische invloeden van de Europese rivierverbinding Seine Noord-Europa die Parijs met Rotterdam verbindt Herwaardering van de Leie en uitbreiding van de bevaarbaarheid (tot Vb 4400t) tussen Deinze (Gentse Ringvaart) en Frankrijk (Kanaal van Duinkerken naar de Schelde)

21 3. Studies en realisaties
Kanaal Seine – Noord-Europa: ontbrekende schakel van Europese verbinding Seine - Noord- Europa 105 km die het bekken van Seine en Oise verbindt met het Duinkerke-Scheldekanaal Stellen van ton (klasse Vb) - 3 lagen containers Canal du Nord = 700 T - Canal de Saint Quentin = 350 T Jaarcapaciteit: 32 miljoen ton = 1,6 miljoen vrachtwagens = 25% van het huidige verkeer op de A1 Trajectduur: 18 uur 6 sluizen inbegrepen en gemiddelde snelheid van 9 km/u Nu = 23 uur

22 Studies en realisaties

23 Kanaal Seine – Noord-Europa:
Studies en realisaties Kanaal Seine – Noord-Europa: Lagere vervoerskosten per ton/km: Tot 7 keer goedkoper dan de weg Tot 6 keer goedkoper dan het spoor Tot 5 keer goedkoper dan de waterweg (Freyssinetprofiel) Budget werken : miljoen € en Globaal budget : miljoen € Streefdatum inbedrijfstelling : 2013

24 Multimodaal platform van Dourges (Rijsel)
Studies en realisaties Multimodaal platform van Dourges (Rijsel) Technische en operationele conceptie van de trimodale containerterminal en van de logistieke zones met aansluiting op het spoorwegnet Toegang tot de 3 modi Autowegen A1 (E17), A26 (E15), A21 Spoorlijn Lens-Ostricourt verbonden met Parijs-Rijsel (profiel B+) Deûle-kanaal (klasse 5 : duwbakken > 1500 T) Terminal voor gecombineerd vervoer (weg, spoor, waterweg) Opslagruimte voor containers en wissellaadbakken

25 Multimodaal platform van Dourges

26 Studies en realisaties
Multimodaal platform van Dourges 20 treinen per dag - overdrachtcapaciteit   wissellaadbakken/jaar Logistieke zones Oostelijke zone: m² Westelijke zone: m² Sporenbundel 13 sporen van 750 m, rangeer- en dienstsporen voor locomotieven

27 Nieuwe sluizen voor het Panamakanaal
Voorbeelden van studies en realisaties Nieuwe sluizen voor het Panamakanaal 38 m

28 Nieuwe sluizen voor het Panamakanaal
Voorbeelden van studies en realisaties Nieuwe sluizen voor het Panamakanaal Afmetingen voor Post-Panamax vaartuigen met 55 m breedte, 386 m lengte en een diepgang van 15,2 m Transfert van Europese technologie Sluisdeuren van het roldeurtype, zoals o.a. voor de Berendrechtsluis in Antwerpen Investering : 950 miljoen USD

29 Steeds grotere schepen: Post-Panamax
Voorbeelden van studies en realisaties Steeds grotere schepen: Post-Panamax

30 4. Tot besluit Tractebel Engineering is een belangrijke speler op het gebied van infrastructuur Levert toegevoegde waarde door de combinatie van deskundigheid en technologie Om solide partnerships met de overheid en de transportactoren voor te stellen Om bij te dragen tot de economische uitmuntendheid van onze havens

31 Merci pour votre attention
Dank voor uw aandacht


Download ppt "Bernard Gilliot Executive Vice President Infrastructure"

Verwante presentaties


Ads door Google