De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emile-Louis Bertrand Directeur général Directeur generaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emile-Louis Bertrand Directeur général Directeur generaal"— Transcript van de presentatie:

1 Emile-Louis Bertrand Directeur général Directeur generaal Port autonome de Liège Autonome Haven van Luik

2 Voorstelling van « Liège Trilogiport »
Bedrijfspark waar multimodaal koning is door Emile-Louis Bertrand, Waarnemend directeur–generaal van de Autonome haven van Luik 15 januari 2007 Dames en heren, Het is voor mij een zeer grote eer en een enorm voorrecht aan de vierde editie van «Rail meets Road» te mogen deelnemen. Na een bondige voorstelling van de Autonome haven van Luik en van haar economisch belang, zal ik het hebben over de voornaamste redenen die ons hebben aangezet tot de ontwikkeling van ons project voor een multimodaal platform «Liège Trilogiport», dat primordiaal is voor de ontwikkeling van het vervoer over de binnenwateren in België en essentieel voor de economische herstructurering van de Luikse regio.

3 De haven van Luik 1ste Belgische binnenhaven 3de Europese binnenhaven
De autonome haven van Luik, een instelling van het Waalse Gewest, is met haar voortdurend toenemend verkeer niet alleen de eerste Belgische binnenhaven, maar ook de derde binnenhaven van Europa na Duisburg en Parijs. Het is dus een binnenhaven die via een waterwegennet in verbinding staat met heel wat regio’s van het Europese vasteland.

4 Wallonië en meer bepaald Luik bekleedt een sleutelpositie in het Europese netwerk, zowel in oostwestelijke als in noordzuidelijke richting. Bijgaande kaart laat alle mogelijkheden ervan zien. Luik = aan de grens met Duitsland en Nederland Luik = tussen Antwerpen (slechts 15 u varen) en Rotterdam (22 u varen) Luik = beschikt over 3 zeetoegangen Maakt deel uit van een zeer dicht netwerk van water-, spoor- en autowegen

5 Haven van Luik = 31 havenzones (366 ha)
Laten we het kort hebben over onze instelling. De Autonome haven van Luik beheert nu in totaal 31 havenzones die zich uitstrekken over meer dan 366 hectaren en 26 km kaden tussen Statte en Lanaye (over een afstand van 60 km langs de Maas en het Albertkanaal).

6 De haven van Luik in enkele cijfers
T in (waterweg) 20 miljoen ton goederen vervoerd in 2005 (water – spoor – weg) Hier zijn enkele cijfers van de Autonome haven van Luik. De haven van Luik, dat is een voortdurend toenemende trafiek van ongeveer 20 miljoen ton per jaar. Als men kijkt naar de evolutie van de vervoerde tonnage, stelt men vast dat het vervoer over de binnenwateren er duidelijk op vooruit is gegaan, duidelijk meer dan bijvoorbeeld het wegvervoer.

7 De haven van Luik in enkele cijfers
directe banen indirecte banen 15 % van het BBP van de provincie Luik 3,3% van het BBP van Wallonië 0,8% van het BBP van België Bron: Nationale Bank van België Het Luikse havencomplex is goed voor zowat 15% van het BBP van de provincie Luik, 3,3% van het BBP van Wallonië en 0,8% van het BBP van België. Op het gebied van werkgelegenheid zorgt dit complex voor meer dan directe banen. Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om u op deze slide een van onze bijzondere werkinstrumenten voor te stellen: het overdekte dok van de haven van Monsin dat onder meer de overslag van vochtgevoelige goederen in alle weersomstandigheden mogelijk maakt. Dit dok ontvangt kustvaartuigen, grote en kleine schepen die er allemaal beschut tegen weer en wind worden gelost en geladen.

8 Een «logistiek dorp» in hartje Europa
Liège Trilogiport Een «logistiek dorp» in hartje Europa Vooraleer u het project Liège Trilogiport voor te stellen, wil ik u graag wijzen op het diverse overleg op mondiaal en regionaal vlak dat ons ertoe gebracht heeft dit project te ontwikkelen.

9 Duisburg & Luik…Twee binnenhavens met gelijksoortige geschiedenis
1970 : industrieel verval in regio Duisburg 1990 – 2000: fenomenale ontwikkeling van de logistiek (hergebruik industrieel braakland, enz) Haven van Duisburg = 1ste Europese binnenhaven Gelijkenis tussen havens van Duisburg en Luik. Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om snel een vergelijking te maken tussen Duisburg, eerste Europese binnenhaven, en Luik. In dit verband is het nuttig op de gelijkenis tussen het industriële verleden van beide steden te wijzen. De Luikse regio maakt momenteel een duidelijk industrieel verval door – industrieel verval dat de stad Duisburg de jongste decennia heeft beleefd. Eind de jaren 90 kocht de haven van Duisburg een 265 hectaren groot terrein van de oude staalfabriek / metaalindustriesite Krupp in Duisburg Rheinhausen. Deze Rijnoever werd omgevormd tot logistiek centrum van internationaal belang. In september 2002 werd de intermodale terminal van DIT Duisburg geïnstalleerd op de site van de oude haven van Krupp. Deze trimodale containerterminal, die ontworpen werd voor een jaarlijkse capaciteit van teu, is het logistieke hart van het Logport-project dat ideale voorwaarden biedt voor de overslag van goederen tussen waterweg, spoor en weg (uitstekende binnenvaart- en spoorwegverbindingen). Ons project voor een multimodaal platform gelijkt sterk op Logport en het is nuttig nogmaals aan te stippen dat het tegen 2008 zal worden ontwikkeld...dus slechts enkele jaren na de ontwikkeling van Logport in Duisburg…

10 Evolutie van het aantal containers in de haven van Antwerpen tot 2012
Laten we het nu even hebben over een vrij recente vervoertak, het containervervoer. Het wereldwijde maritieme verkeer was in 2004 goed voor zowat 6,76 miljard ton, met een indrukwekkende groei van 50 % in 10 jaar! In 2005 werden in Antwerpen meer dan maritieme teu behandeld. => Een lineaire groei van dit aantal zou betekenen dat de haven van Antwerpen meer dan 9 miljoen teu zou behandelen tegen 2012. => Terwijl een groei met 10% per jaar neerkomt op bijna 13 miljoen behandelde teu in 2012, is het van deze optie dat de Antwerpse havenautoriteiten uitgaan…. Wij vermelden hier ook de essentiële rol die China in deze nieuwe strategie speelt en vooral in de explosie van het containerverkeer die daaruit volgt.

11 Gevolgen van deze groei
Beperkte bereikbaarheid van de haven Toename van de verkeerscongestie in en rond Antwerpen Verzadiging Toename van de transporttijden over de weg van en naar de haven van Antwerpen Hogere transportkosten Vestiging van de Europese distributiecentra in het achterland van Antwerpen Deze groei heeft twee gevolgen: Het probleem van de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen voor haar hele continentale trafiek. Daarom gaan de Europese distributiecentra zich proberen te vestigen ofwel in de buurt van een binnenvaartcontainerterminal naar het voorbeeld van Nike in Meerhout, ofwel nabij een niet dichtgeslibd autowegennet om hun goederen makkelijk en snel te kunnen doorzenden. Wallonië, en in het bijzonder de Luikse regio, is ideaal gelegen om aan deze twee criteria te voldoen.

12 Oplossing: Luik = natuurlijk achterland van Antwerpen
50 km 100 km 150 km Oplossing: Luik = natuurlijk achterland van Antwerpen Om deze opstopping te vermijden die het gevolg is van de groeiende toename van het maritieme containerverkeer dat in Antwerpen aankomt, richten de grote zeehavens zich tot de binnenhavens in hun natuurlijk achterland. Zo zal, wat de haven van Antwerpen betreft, Luik, dat via het Albertkanaal op slechts 15 uur varen van de haven van Antwerpen ligt, een overwegende rol spelen bij onder meer het ter beschikking stellen van oppervlakken waar grote Europese distributiecentra zich kunnen vestigen.

13 Studie Cushman & Wakefield België staat op de 1ste plaats in Europa
Studie Cushman & Wakefield «België, logistiek platform» Onze keuze voor de bouw van een multimodaal platform hier in Hermalle-sous-Argenteau werd onder meer gesterkt door de recente studie van het bureau Cushman & Wakefield. Volgens deze studie staat België sinds 2003 op de eerste plaats in Europa op het gebied van aantrekkelijkheid voor de vestiging van een Europees logistiek centrum dankzij zijn geografische ligging in het centrum van het continent, dankzij een goede infrastructuur, de aanwezigheid van belangrijke toegangswegen, enz..

14 Studie Cushman & Wakefield Luik op 2de plaats in Europa
Uit deze studie blijkt ook dat de provincies Luik en Henegouwen in het koppeloton zitten van de Europese regio’s met het grootste potentieel op dit gebied. (alleen ter info ) De successen die de Luikse regio onlangs behaalde zijn overigens veelzeggend: De Amerikaanse schoenendistributeur Skechers vestigde zich in het Prologis Park van Milmort CooperVision in Hauts-Sarts te Herstal TNT Enz. In aanmerking genomen parameters: de kosten (huur, gronden, loonkosten, enz.) de vervoersinfrastructuur (dichtheid van het wegennet, vlotheid van het verkeer, enz) & nabijheid van het weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer, de bereikbaarheid (bevolkingsdichtheid, toegang tot het hart van Europa, toegang tot Oost-Europa, enz.) het aanbod (meer dan m2 nieuwbouw, beschikbaarheid van gronden, enz.) het personeel (beschikbaarheid & productiviteit) de knowhow (logistieke opleiding, enz.).

15 Het multimodale platform Liège Trilogiport
Uniek terrein in Europa (100 ha) Project dat: fundamenteel is voor de toekomst van de Luikse regio onmisbaar is voor de economische herstructurering van Luik En dan nu ons multimodaal platform Liège Trilogiport Het gaat om een terrein van meer dan 100 ha dat het Waalse gewest heeft aangekocht in Hermalle-sous-Argenteau, langs het Albertkanaal, en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Autonome haven van Luik. Het gaat om strategische gronden die stroomafwaarts van Chertal gelegen zijn - site die zal moeten worden gerenoveerd na de sluiting van de warme lijn – en die weldra een nieuw logistiek park met multimodaal platform zullen vormen.

16 De uitzonderlijke troeven van Liège Trilogiport
3 maritieme toegangen Antwerpen (12u) Rotterdam (20- 24u) Duinkerke (48 u) 3 vervoersmodi water spoor weg 3 Europese grensmarkten Nederland Duitsland Frankrijk De naam Trilogiport is afkomstig van de 3 hoofdkenmerken: 3 maritieme toegangen; 3 vervoersmodi; 3 Europese grensmarkten. De nieuwe infrastructuur kreeg de naam “Liège Trilogiport”, een naam die verwijst naar de drie hoofdkenmerken van de haven – drie toegangen tot de zee (Antwerpen, Duinkerke en Rotterdam), drie vervoersmodi (weg-spoor-water) drie markten aan de grenzen (Nederland, Duitsland en Frankrijk). Met de verwezenlijking van dit project zal de Autonome haven nog nooit zoveel aaneenliggende terreinen in haar bezit hebben gehad.

17 Dienstzone voor de havenkantoren
& een douaneagentschap Containerterminal (15ha) Trilogiport zal uit verschillende zones bestaan: een zone voor de containerterminal van 15 ha, een zone voor distributiecentra die rechtstreeks verbonden is met de containerterminal, een achterliggende zone voor servicebedrijven een waterwegzone. Het accent zal worden gelegd op bedrijven met hoge toegevoegde waarde en op het scheppen van werkgelegenheid. Liège Trilogiport : 100 hectaren waarvan 83 commercialiseerbaar Achterliggende terreinen (terminal) Stormbekken Achterliggende terreinen voor Europese distributiecentra

18 Liège Trilogiport : enkele cijfers
Totale oppervlakte: 100 ha Commercialiseerbare oppervlakte: 83 ha Containerterminal (15 ha) Kadeterreinen voor bedrijven die een beroep doen op vervoer over de binnenwateren (14,7 ha) Achterliggende terminalterreinen met spoorverbinding (12,7 ha) Terreinen voor distributiecentra (29 ha) Openbare zone: kaden & wegen (10,2 ha) Dienstzone (1,8 ha) Stormbekken (3,6 ha) De zone in enkele cijfers…

19 Dit terrein is ideaal verbonden met het hele Europese binnenvaartnet.
Liège Trilogiport bevindt zich op het kruispunt van een belangrijk autoweg- en spoorwegnetwerk. Makkelijke & snelle toegang tot de voornaamste Europese steden: Parijs (3u30) Aken (30 min) Antwerpen (1u15) Brussel (1u) Keulen (1u15) Maastricht (15 min) In het centrum van het dichtst bevaarbare netwerk ter wereld heeft de Autonome haven drie maritieme toegangen: het Alberkanaal dat Luik verbindt met Antwerpen, tweede Europese haven, en met de Schelde-Rijnverbinding; de Maas en het Julianakanaal die over een afstand van 310 km toegang geven tot Rotterdam, eerste wereldhaven; en ten slotte een oost-westverbinding naar Duinkerke.

20 Uitstekende strategische ligging Verzorgingsgebied:
Meer dan 56 miljoen inwoners in een straal van 250 km Meer dan 60 % van de Europese koopkracht in een straal van 500 km. Nabij Liège Airport, 10de vrachtluchthaven in Europa Strategische ligging bij uitstek. In het centrum van het netwerk Rijn – Schelde – Maas

21 Faciliteiten van Liège Trilogiport
Containerterminal van meer dan 15 ha, Binnendok, Beveiligde toegang tot zeeschepen, Dagelijkse containerpendeldiensten over de binnenwateren naar de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam, Verbindingen met het hele Europese binnenvaartnet, Spoorwegverbindingen, Douanediensten,… Faciliteiten van Liège Trilogiport

22 Dankzij Liège Trilogiport kan de haven van Luik uw bedrijf vanaf eind 2008 ontvangen op een unieke site in Europa die voorzien is van alle nodige infrastructuur voor het gecombineerd vervoer. Wij hopen vanaf eind 2008 de eerste ondernemingen op “Liège Trilogiport” te kunnen ontvangen met de nadruk op activiteiten met hoge toegevoegde waarde, die werkgelegenheid scheppen en gebruik maken van de waterweg.

23 Voornaamste doelstellingen van Liège Trilogiport
Aantrekken van: Ondernemingen die gebruik maken van de waterweg Europese distributiecentra Activiteiten met hoge toegevoegde waarde Het is onze bedoeling nieuwe investeerders aan te trekken door hen infrastructuur ter beschikking te stellen die het gebruik mogelijk maakt van een vervoerwijze die tegelijk voordelig en milieuvriendelijk is: de waterweg. 

24 Liège Trilogiport : uitstalraam van Luikse herstructurering
Potentieel op termijn: teu per jaar Een economische pool van meer dan directe banen genereren Bron: studie van het Office de Promotion des Voies Navigables Volgens een studie van het Office de Promotion des Voies Navigables uit 2003 bezit het Trilogiport-project een buitengewoon potentieel. Meer dan teu per jaar Meer dan directe banen in de distributiecentra van de achterliggende zones. Liège Trilogiport is dus een uitzonderlijk project voor Wallonië!

25 Economisch samenwerkingsverband
De zeehaven van Antwerpen, de Autonome haven van Luik, SPI + (de economische operator van de provincie Luik) hebben zich verenigd in het kader van een overeenkomst voor Economisch Samenwerkingsverband (ESV) voor de ontwikkeling van «Liège Trilogiport ». De vereniging van een binnenhaven, Luik, en een zeehaven, Antwerpen, is een première voor België!  Er werd een werkgroep opgericht (Spi + - economische operator van de provincie Luik -, de haven van Antwerpen en wijzelf) en er werd een ESV-overeenkomst gesloten voor het beheer van de commercialisatie van deze zone.

26 Doelstellingen van het ESV
Klanten van de haven van Antwerpen die geen zeekade nodig hebben, de mogelijkheid bieden zich in het natuurlijk achterland van de haven te vestigen, wat het multimodaal vervoer van en naar Antwerpen zal ontwikkelen, De mobiliteit bij het binnenkomen en verlaten van Antwerpen verbeteren, de Autonome haven van Luik voordeel laten halen van de vestiging op haar terreinen van grote internationale ondernemingen die aangetrokken worden door het belang van de haven van Antwerpen, en een betere basis geven aan het internationale karakter van de Autonome haven van Luik, SPI+ op zoek laten gaan naar industriële eenheden of diensten die een meerwaarde kunnen opleveren voor de economie van de provincie Luik. Dit economisch samenwerkingsverband zal onder meer tot doel hebben klanten van de haven van Antwerpen maar ook van de haven van Rotterdam, die geen zeekade nodig hebben, de mogelijkheid te geven zich in het natuurlijk achterland te vestigen. Dat zou de Autonome haven van Luik voordeel moeten laten halen van de vestiging op haar terreinen van grote internationale ondernemingen die aangetrokken worden door het belang van de haven van Antwerpen, en een betere basis moeten geven aan het internationale karakter van de Autonome haven van Luik.

27 Liège Trilogiport gevisualiseerd
Dankzij dit belangrijke project zal de Autonome haven van Luik in de toekomst nog nieuwe ondernemingen kunnen ontvangen en de groei van haar binnenvaarttrafiek kunnen versterken, en tegelijk voor een duurzame ontwikkeling van de Luikse regio kunnen zorgen. Als echt «logistiek dorp» in hartje Europa, is Liège Trilogiport een van de eerste Luikse acties op het gebied van economische herstructurering. Dames en heren,…. ……met haar ideale ligging op 15 u van Antwerpen en met haar toekomstprojecten wekt de Autonome haven van Luik steeds meer belangstelling. De toekomst ziet er dus goed uit. Ik dank u voor uw aandacht.

28 Dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Emile-Louis Bertrand Directeur général Directeur generaal"

Verwante presentaties


Ads door Google