De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bealging baksteenmetselwerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bealging baksteenmetselwerk"— Transcript van de presentatie:

1 Bealging baksteenmetselwerk
Prof. ir Nico Hendriks

2 Probleem - groenverkleuring baksteen metselwerk (< 5 jaar)
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Probleem - groenverkleuring baksteen metselwerk (< 5 jaar) - esthetisch - kosten (reiniging) - onderzoek: => TNO Bouw => Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten

3 Algen - fotosynthese - opbouw lichtenergie 6H2O + 6CO2  C6H12O6 + 6O2
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Algen lichtenergie - fotosynthese 6H2O + 6CO  C6H12O6 + 6O2 - opbouw

4 Invloedsfactoren - vocht RV > 95% - licht 50 - 3000 lux
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Invloedsfactoren - vocht RV > 95% - licht lux - voedingsstoffen fosfor, stikstof - temperatuur °C - zuurgraad pH: 5 -10 - CO fotosynthese

5 Geselecteerde cases (fase II)
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Geselecteerde cases (fase II)

6 1) Omgeving - oriëntatie
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie 1) Omgeving - oriëntatie => zon (lichtintensiteit, lichturen, time of wetness) => regen (regenintensiteit) => wind (windbelasting) - landelijk / industrieel / waterrijk => NH3 => luchtvervuiling (NOX, SOX) => verhoogde concentratie algen in de omgeving

7 2) Materiaaleigenschappen
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie 2) Materiaaleigenschappen - kleisoort / evt. vervuilingen - porositeit / poriënverdeling - sinteringsgraad - oppervlakteruwheid

8 3) Detaillering - vochtopeenhoping => langdurig vochtig
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie 3) Detaillering - vochtopeenhoping => langdurig vochtig

9 4) Uitvoering - steigerslag lijkt zichtbaar
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie 4) Uitvoering - steigerslag lijkt zichtbaar metselwerk (andere stenen, mortel) andere weersomstandigheden uitvoerder/uitvoering

10 => toegepaste middel (werking < 1 jaar)
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie 5) Onderhoud - algdodende middelen => toegepaste middel (werking < 1 jaar) => achterblijven residuen (voedingsstof alg) - cementsluierverwijderaar => achterblijven residuen => oppervlakteruwheid 

11 Determinatie Apatococcus lobatus
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Determinatie - CCAP (Culture Collection of Algae and Protozoa) - LIK (Landelijk Informatiecentrum voor Kranswieren) Apatococcus lobatus - lucht- / bodemalg - steen, hout

12 Microscopie - stereomicroscoop - lichtmicroscoop
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Microscopie - stereomicroscoop - lichtmicroscoop - Rasterelektronenmicroscoop

13 Gevoeligheid voor alggroei
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Gevoeligheid voor alggroei - vergelijkingsmethoden * vermiculietbed methode * regenopstelling (TNO Bouw)

14 Verwerking resultaten (1)
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Verwerking resultaten (1) logistisch groeimodel: y = e4..(-t)/

15 Verwerking resultaten (2)
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Verwerking resultaten (2) - Variantie-analyse => Statgraphics 4.0 => Significante verschillen => 95% betrouwbaarheidsinterval

16 Karakterisering opstelling
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Karakterisering opstelling => 1 variant => gelijke omstandigheden

17 Experimenten Type alg Materiaaleigenschappen (verschillende stenen)
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Experimenten Type alg Materiaaleigenschappen (verschillende stenen) Verwerking Cementsluierverwijderaars Algdodende middelen Reinigingsmethoden

18 inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase
bespreking conclusies verder onderzoek discussie Conclusies Oriëntatie en detailleringsfouten lijken niet van invloed op bealging Apatococcus lobatus blijkt dominante algsoort De omgeving lijkt de mate van alggroei te beïnvloeden Materiaaleigenschappen lijken invloed te hebben op bealging Cementsluierverwijderaars vergroten de oppervlakteruwheid De reinigingsmethode lijkt van invloed op bealging De effectiviteit van algdodende middelen in de praktijk (preventief/curatief) lijkt beperkt (< 1 jaar) Positie van daglichtlamp beïnvloedt de resultaten

19 - fase 2: laboratoriumonderzoek
inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase bespreking conclusies verder onderzoek discussie Verder onderzoek - fase 2: laboratoriumonderzoek => verdere karakterisering opstelling => zure regen opstelling => toetsing onderzoeksvragen

20 inleiding literatuurstudie situatie in de praktijk experimentele fase
bespreking conclusies verder onderzoek discussie Onderzoeksvragen 1) Is de Apatococcus lobatus van invloed op de bealgingsproblemen? 2) Is de omgeving bepalend voor de alggroei (verhoogde concentratie sporen in de lucht / stikstofverrijking door uitstoot NH3 )? 3) Spelen materiaaleigenschappen een rol bij de bealging van metselwerk (concentratie chemische elementen / vochthuishouding)? 4) Kan een toename van de oppervlakteruwheid bealging stimuleren? 5) Wat is de invloed van reinigingsmiddelen / -methoden op de bealging van baksteen metselwerk?


Download ppt "Bealging baksteenmetselwerk"

Verwante presentaties


Ads door Google