De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theorie, operationaliseren en onderzoeksopzet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theorie, operationaliseren en onderzoeksopzet"— Transcript van de presentatie:

1 Theorie, operationaliseren en onderzoeksopzet
Leerkring Publiek Management Albert Meijer Utrecht School of Governance Bijeenkomst 2: 19 februari 2011

2 Opbouw Theoretisch kader Gebruik van literatuur Operationaliseren
Betrouwbaarheid en validiteit

3 Elementen van een theoretisch kader
Assumpties Concepten Model Hypothesen

4 Uitwerking van een concept
Ambtenaar Rijk Gemeente Provincie Controle Uitvoering Ontwikkeling Werkgelegen-heid Onderwijs Milieu Geluidshinder Gevaarlijke stoffen Ruimtelijke ordening

5 Voorbeeld: de doorzichtige overheid
In welke mate en op welke wijze beïnvloedt het gebruik van ICTs geheugensystemen van overheidsorganisaties en daarmee feitenonderzoek door parlementaire en juridische controleurs? Welke ICT-applicaties worden gebruikt door overheidsorganisaties en met welke intenties worden deze ICT-applicaties gemanaged? Op welke manier functioneren geheugensystemen van overheidsorganisaties en op welke manier verschillen digitale geheugensystemen van papieren geheugensystemen? Hoe beïnvloedt het gebruik van ICTs door overheidsorganisaties het functioneren van geheugensystemen? Op welke manieren voeren controleurs parlementair en juridisch feitenonderzoek uit en op welke wijze en in welke mate verschilt feitenonderzoek op basis van digitale gegevens van feitenonderzoek op basis van papieren gegevens? Op welke wijze beïnvloeden de veranderingen van geheugensystemen van overheidsorganisaties (door gebruik van ICTs) parlementair en juridisch feitenonderzoek?

6 Opbouw van het theoretisch kader
Parlementaire en juridische controle (deelvraag 4) Geheugensystemen van de overheid (deelvragen 2 en 4) ICT-applicatie en ICT-management (deelvragen 1 en 3)

7 Parlementaire en juridische controle
Parlementaire controle Wat is parlementaire controle? Welke rol speelt dit in ons bestuurssysteem? Welk debat speelt er? Keuze voor parlement en rekenkamer Wat is bekend over de invloed van ICTs? Juridische controle Wat is juridische controle? Keuze voor bestuursrechter en ombudsman Hoe kan controle worden beschreven Cijfers Typen Fasen Keuze voor de inlichtingenfase: feitenonderzoek Feitenonderzoek Reconstructie van feiten: kwaliteit en volledigheid Oriëntatie van de controleur: object, normen en rol

8 Opbrengsten Keuze voor soorten parlementaire en juridische controle (i.e. inperking) Positionering van feitenonderzoek in breder proces van controle Conceptualisering van feitenonderzoek Verwachtingen over invloed van ICTs op parlementaire en juridische controle Bijstelling van model (oriëntatie van controleur als intermediërende variabele)

9 Literatuur Hoe vind je relevante literatuur? Hoe ga je hiermee om?

10 Operationaliseren Definiëren Uiting in de dagelijkse praktijk
Bepaling van de waarden Operationaliseren: vooraf of categoriseren achteraf

11 Voorbeeld 1 Vereniging Vrijheid Meningsuiting Persoonsbescherming
Carrièrekansen Democratisch gehalte Gelijkheid Inkomen Gelijke behandeling Solidariteit Bereidheid tot delen Verdediging gemeenschappelijke belangen

12 Voorbeeld 2 Wat betekent voor de hiërarchie en formalisatie van ambtelijke organisaties? Hiërarchie Formalisatie

13 Formalisatie Scheiding tussen werk en privé Stijl van de communicatie
Aantallen berichten Opgave van aantallen interne privé en zakelijke berichten (aantal per week) Opgave van aantallen externe privé en zakelijke berichten (aantal per week) Aantallen verweven berichten (aantallen + toelichting) Tijdsbesteding Raadplegen van privé postbus tijdens werktijd (aantal keer per dag + toelichting) Raadplegen van zakelijke postbus in privé tijd ( aantal keer per dag + toelichting) Stijl van de communicatie Aanhef (zakelijk versus informeel, voorbeelden) Contextinformatie (Veel – weinig + toelichting) Schrijfstijl (los versus zakelijk, voorbeelden) Omgang met collega’s Ruimte voor persoonlijke en relationele aspecten Communiceren van gevoelens (subjectieve maat + toelichting) contact met bevriende collega’s (subjectieve maat + toelichting) Aandacht voor objectivering van werkafspraken Gebruik voor het vastleggen van afspraken (subjectieve maat + toelichting) Indicatie van taakgerichtheid van de communicatie (subjectieve maat + toelichting)

14 Opdracht Bespreek in groepen van drie de operationalisatie van een eigen kernconcept.

15 Betrouwbaarheid en validiteit
Nauwkeurigheid Consistentie Validiteit Interne validiteit Externe validiteit

16 VRAAG Wat zijn hier bedreigingen voor? Betrouwbaarheid
Interne validiteit Externe validiteit

17 Strategieen Vooraf: keuzen gericht op maximale betrouwbaarheid en validiteit Vooraf: reflecteren op gevolgen van keuzen Achteraf: reflecteren op gevolgen van verloop van het onderzoek SPECIAAL PUNT: Contactpersoon


Download ppt "Theorie, operationaliseren en onderzoeksopzet"

Verwante presentaties


Ads door Google