De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Later als ik groot ben. Project ‘Later als ik groot ben’ Prioritiair project departement onderwijs. Samenwerking VSKO - DNI - Dienst nascholing en internationalisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Later als ik groot ben. Project ‘Later als ik groot ben’ Prioritiair project departement onderwijs. Samenwerking VSKO - DNI - Dienst nascholing en internationalisering."— Transcript van de presentatie:

1 Later als ik groot ben

2 Project ‘Later als ik groot ben’ Prioritiair project departement onderwijs. Samenwerking VSKO - DNI - Dienst nascholing en internationalisering VCLB – Vrije centra voor Leerlingenbegeleiding

3 Project

4 Sessie 1: Intake Op basis van de vragenlijst “Structurele Aspecten van Loopbaanbegeleiding” de loopbaanbegeleiding op school beschrijven Op basis van de vragenlijst “Structurele Aspecten van Loopbaanbegeleiding” de loopbaanbegeleiding op school beschrijvenStructurele Aspecten van LoopbaanbegeleidingStructurele Aspecten van Loopbaanbegeleiding Prioritaire werkpunten op niveau van de school bepalen Prioritaire werkpunten op niveau van de school bepalen Vormingsbehoeften verwoorden Vormingsbehoeften verwoorden

5 Doelstelling sessie 1 Sensibiliseren De leden van het team kunnen hun loopbaanbegeleiding op school beschrijven. Toepassen De leden van het team kunnen hun prioritaire werkpunten op het niveau van de school bepalen. Sensibiliseren De leden van het team kunnen hun vormingsbehoeften verwoorden.

6 Project

7 Sessie 2: Kijk op studie- en beroepskeuzeprocessen: visieontwikkeling Studie- en beroepskeuzeproces gebaseerd op het model van Van Esbroeck en Zaman en het model van Verschueren en Germeijs Studie- en beroepskeuzeproces gebaseerd op het model van Van Esbroeck en Zaman en het model van Verschueren en Germeijs Herkennen in de schoolpraktijk Herkennen in de schoolpraktijk Formuleren van een visie-standpunt Formuleren van een visie-standpunt Formuleren van werkpunten Formuleren van werkpunten

8 Doelstelling sessie 2 Kennis Het kennen van de componenten van studie- en beroepskeuzeprocessen. Toepassen Herkennen van de componenten in de OLB-praktijk op school. Inzicht Standpunt bepalen over de relevantie van de componenten van het studiekeuzeproces voor de OLB-praktijk op school. Toepassen Plaatsen van de voor het onderwijsniveau relevante eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het model. Toepassen Formuleren werkpunten voor OLB-praktijk op school.

9 Huiswerk doorheen de sessie

10 Werken rond studiekeuzetaken OnderwijsloopbaanbegeleidingOnderwijsloopbaanbegeleiding

11 Getoetste modellen Germeijs, V. & Verschueren, K. (2006a). High school students’ career decision-making process: development and validation of the study choice task inventory. Journal of career assessment, 14.Germeijs, V. & Verschueren, K. (2006a). High school students’ career decision-making process: development and validation of the study choice task inventory. Journal of career assessment, 14. Van Esbroeck, R., Tibos, K. & Zaman, M. (2005). A dynamic model of career choice development. International journal of educational and vocational guidance, 5.Van Esbroeck, R., Tibos, K. & Zaman, M. (2005). A dynamic model of career choice development. International journal of educational and vocational guidance, 5.

12 2 modellen Dynamisch keuzeontwikkelingsmodel (Van Esbroeck en Zaman) 1.Sensibiliseren 2.Exploratie van de omgeving 3.Exploratie van het Ik 4.Kristalliseren en beslissen Studiekeuzetaken (Verschueren en Germeijs) 1.Oriëntering op de keuze 2.Exploratie in de breedte 3.Exploratie in de diepte 4.Exploratie van het Zelf 5.Keuzenabijheid 6.Binding

13 Van Esbroeck en Zaman

14 Studiekeuzetaken oriënteren Horizon breed Horizon diep Zelfconcept- verheldering keuzebinding

15 1. Oriënteren - sensibiliseren Leerlingen beseffen dat ze een studiekeuze moeten maken en zijn bereid om een zo goed mogelijke keuze te maken.

16 2. Exploratie in de breedte Het opzoeken van algemene informatie over het onderwijslandschap. Bv. de structuur van het hoger onderwijs www.studiekiezer.be

17 3. Exploratie in de diepte Het opzoeken van meer gedetailleerde informatie over bepaalde studierichtingen, Bv. een cursusboek van een bepaalde studierichting inkijken, een beroepenfilmpje bekijken.

18 4. Exploratie van zichzelf Leerlingen staan stil bij kenmerken van zichzelf. Bv. Interesses, studiegewoontes, capaciteiten, zelfvertrouwen, creativiteit…

19 5. Keuzenabijheid Op een bepaald moment… Het effectief kiezen van een studierichting en waarom ? Lisa meets Zuckerberg …

20 6. Binding De mate waarin men zeker is van zijn keuze, zijn keuze wil behouden en zich identificeert met zijn keuze. Is de gemaakte keuze altijd de goede ?

21 Referentiekader OnderwijsCLBCLB & onderwijs Decreet BaO/BuO/SO Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) Leergebiedgebonden eindtermen BaO Leergebiedover- schrijdende eindtermen Bao Ontwikkelingsdoelen BuO Decreet CLB BVR operationele doelstellingen Visietekst onderwijsloop- baanbegeleiding - OLB Visietekst VVKSO-CLB Afspraken school-CLB (bijzondere bepalingen of afsprakennota)

22

23 Project

24 Sessie 3: Wegwijs in het onderwijslandschap en horizonverruiming Overzicht van de belangrijkste informatiebronnen in het onderwijslandschap in Vlaanderen Overzicht van de belangrijkste informatiebronnen in het onderwijslandschap in Vlaanderen Het verschil tussen “kennen van de horizon” en “verruimen van de horizon” Het verschil tussen “kennen van de horizon” en “verruimen van de horizon” Formuleren van werkpunten Formuleren van werkpunten

25 Doelstelling sessie 3 Kennis Het kennen van de belangrijkste informatiebronnen over het onderwijslandschap in Vlaanderen. Toepassen Deze bronnen kunnen raadplegen. Kennis Verkennen van werkvormen om het raadplegen van deze bronnen met leerlingen te oefenen. Inzicht Het verschil tussen “kennen van de horizon” en “verruimen van de horizon”. Toepassen Werkpunten formuleren voor de praktijk op school.

26 Studiekeuzetaken oriënteren Horizon verbreden Horizon verdiepen Zelfconcept verhelderen kiezenbinden

27 Exploreren in de breedte het opzoeken van algemene informatie over het onderwijslandschap het opzoeken van algemene informatie over het onderwijslandschap

28 Exploreren in de diepte meer gedetailleerde informatie over bepaalde studierichtingen opzoeken

29 Het landschap exploreren Uitgewerkte syllabusUitgewerkte syllabus Overlopen van diverse webpagina’sOverlopen van diverse webpagina’s www.symbaloo.comwww.symbaloo.comwww.symbaloo.com Gebruikersnaam: laterals2011@gmail.comGebruikersnaam: laterals2011@gmail.com Wachtwoord : ikgrootbenWachtwoord : ikgrootben

30 Project Gaat met een schoolteam op weg tijdens zes sessies: 1.Intake: analyse van de onderwijsloopbaanbegeleiding op de school 2.Kijk op studie- en beroepskeuzeprocessen 3.Wegwijs in het onderwijslandschap, 4.Wie ben ik? Zelfconceptverheldering 5.Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen 6.Nazorg: Wat met strategische keuzes en werkpunten?

31 Doelstelling sessie 4 Kennis De deelnemers maken kennis met werkvormen gericht op de zelfconceptverheldering van de leerlingen. Toepassen De deelnemers oefenen enkele werkvormen in. Toepassen De deelnemers formuleren werkpunten voor hun onderwijspraktijk. Kennis De deelnemers maken kennis met werkvormen gericht op het verkennen, herkennen en erkennen van talenten a.d.h.v. de portfolio-methodiek. Toepassen De deelnemers zien de complementariteit in van het werken aan zelfconceptverheldering bij scharniermomenten en in een continue begeleiding.

32 Sessie 4: Wie ben ik? Zelfconceptverheldering Werkvormen rond zelfconceptverheldering: Capaciteiten – talenten – leerstijlen Capaciteiten – talenten – leerstijlen Belangstelling Belangstelling Waarden Waarden Studiehouding – motivatie Studiehouding – motivatie gezondheid gezondheid

33 Talent - capaciteiten “Talent” wordt door Van Dale omschreven als: “een aangeboren vermogen om iets goed te kunnen: een gave, begaafdheid, aanleg”.

34 Talent in actie = TALENT + GEDRAG + CONTEXT Gedrag ontwikkelen om talent te laten opvallenGedrag ontwikkelen om talent te laten opvallen Een context zoeken waarin dat talent gaat bloeienEen context zoeken waarin dat talent gaat bloeien Oefening

35 Waarderend interview

36 Capaciteiten = bekwaamheid = geschiktheid = kundigheid

37 De complimentenmuur Opdracht: Op een groot vel papier mag je bij de verschillende namen van de groep/klas opschrijven wat hij/zij goed kan.Opdracht: Op een groot vel papier mag je bij de verschillende namen van de groep/klas opschrijven wat hij/zij goed kan.

38 Leerstijlen Ohmygods Test KOLB Test KOLB

39 Sessie 4: Zelfconceptverheldering 1.Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken 2.Talent - Capaciteiten 3.Leerstijlen, studiehouding en motivatie 4.Gezondheid 5.Belangstelling en waarden 6.Overige 7.Samenvattende werkvormen

40

41

42 Sessie 4: Zelfconceptverheldering 1.Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken 2.Talent - Capaciteiten 3.Leerstijlen, studiehouding en motivatie 4.Gezondheid 5.Belangstelling en waarden 6.Overige 7.Samenvattende werkvormen

43 Belangstelling en waarden Belangstellingsproeven Belaso : voor einde basisonderwijs en 1 e graad, 2 de graad SO.Belaso : voor einde basisonderwijs en 1 e graad, 2 de graad SO.Belaso Zobest : keuze voor hoger onderwijsZobest : keuze voor hoger onderwijsZobest Studiekeuzetest ArteveldehogeschoolStudiekeuzetest ArteveldehogeschoolStudiekeuzetest ArteveldehogeschoolStudiekeuzetest Arteveldehogeschool BBK2BBK2BBK2 BSVBSVBSV

44 Belangstelling en waarden Waarden Bv. Financiële zekerheid, andere mensen helpen, kritisch leren denken, ondernemend zijn, veel geld verdienen,… Zie lijst met persoonlijke waardenZie lijst met persoonlijke waardenZie lijst met persoonlijke waardenZie lijst met persoonlijke waarden Werkblad waardenWerkblad waardenWerkblad waardenWerkblad waarden

45 Sessie 4: Zelfconceptverheldering 1.Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken 2.Talent - Capaciteiten 3.Leerstijlen, studiehouding en motivatie 4.Gezondheid 5.Belangstelling en waarden 6.Overige 7.Samenvattende werkvormen

46 6. Overige Familietraditie (bv. Al 4 generaties lang een bakkerij…)Familietraditie (bv. Al 4 generaties lang een bakkerij…) Invloed van ouders, grootouders,… (bv. “Ik heb nooit de kans gehad om…, de kinderen van mijn zus studeren allemaal aan de universiteit,…)Invloed van ouders, grootouders,… (bv. “Ik heb nooit de kans gehad om…, de kinderen van mijn zus studeren allemaal aan de universiteit,…) Gottfredson: “Automechaniek is niks voor meisjes.”Gottfredson: “Automechaniek is niks voor meisjes.” Gender : Verschillen tussen jongens en meisjes - TV-klasse (De eerste lijn)Gender : Verschillen tussen jongens en meisjes - TV-klasse (De eerste lijn)(De eerste lijn)(De eerste lijn) Gender en studiekeuze : www.rosadoc.beGender en studiekeuze : www.rosadoc.bewww.rosadoc.be

47 Sessie 4: Zelfconceptverheldering 1.Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken 2.Talent - Capaciteiten 3.Leerstijlen, studiehouding en motivatie 4.Gezondheid 5.Belangstelling en waarden 6.Overige 7.Samenvattende werkvormen

48 7.1 Mani 7.2 Op stap naar … reeks 7.3 Portfolio 7.4 Allerlei tests 7.5 Studiekiezer Lijst met digitale bronnen – sessie 4

49 Project Gaat met een schoolteam op weg tijdens zes sessies: 1.Intake: analyse van de onderwijsloopbaanbegeleiding op de school 2.Kijk op studie- en beroepskeuzeprocessen 3.Wegwijs in het onderwijslandschap, 4.Wie ben ik? Zelfconceptverheldering 5.Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen 6.Nazorg: Wat met strategische keuzes en werkpunten?

50 Doelstelling sessie 5 Kennis De deelnemers maken kennis met de verschillende keuzestijlen die leerlingen en ouders hanteren. Inzicht Aan de hand van de componenten van het studie- en beroepskeuzeproces zien de deelnemers welke betekenisvolle rol hun OLB kan spelen voor leerlingen met een verschillende keuzestijl. Kennis De deelnemers kennen de mogelijke impact van een advies van de klassenraad op het keuzeproces van leerlingen en ouders. Toepassen De deelnemers formuleren een geïntegreerde strategie voor hun onderwijsloopbaanbegeleiding. De deelnemers vertalen deze in een stappenplan. Toepassen De deelnemers formuleren een communicatiestrategie over OLB naar leerlingen en ouders.

51 Sessie 5: Studiekeuze- begeleiding en leren kiezen Keuzestijlen bij leerlingen en ouders Keuzestijlen bij leerlingen en ouders Impact van advies van de klassenraad op het keuzeproces Impact van advies van de klassenraad op het keuzeproces Rol van onderwijsloopbaanbegeleiding Rol van onderwijsloopbaanbegeleiding Strategie op onderwijsloopbaanbegeleiding Strategie op onderwijsloopbaanbegeleiding Stappenplan Stappenplan Communicatiestrategie naar leerlingen en ouders Communicatiestrategie naar leerlingen en ouders

52 Sessie 5: Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen 1.Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken 2.Keuzestijlen 3.Begeleiden bij Leren kiezen 4.Invloed m.b.t. OLB – wie – welke ? 5.Strategische keuzes voor OLB op school

53 Studiekeuzetaken oriënteren Horizon breed Horizon diep Zelfconcept verhelderen kiezenbinden

54 Sessie 5: Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen 1.Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken 2.Keuzestijlen 3.Begeleiden bij Leren kiezen 4.Invloed m.b.t. OLB – wie – welke ? 5.Strategische keuzes voor OLB op school

55 Is kiezen een stappenplan ? sensibilisatie horizon- verruiming zelfconcept- verheldering beslissing toetsing en evaluatie

56 Is kiezen een stappenplan ? sensibilisatie horizon- verruiming zelfconcept- verheldering beslissing toetsing en evaluatie Dit is een éénzijdige benadering: de logisch-rationele… (te) vaak gebruikt …

57 7 Keuzestijlen 1.Logisch-rationeel 2.Emotioneel 3.Impulsief 4.Uitstellend 5.Eigenzinnig 6.Meegaand 7.Intuïtief

58 Sessie 5: Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen 1.Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken 2.Keuzestijlen 3.Begeleiden bij Leren kiezen 4.Invloed m.b.t. OLB – wie – welke ? 5.Strategische keuzes voor OLB op school

59 Loopbaandialoog Kiezen valt niet meeKiezen valt niet mee Kiezen moet je kunnen lerenKiezen moet je kunnen leren Vaker en anders pratenVaker en anders praten De loopbaandialoog: ‘Leerlingen moeten leren kiezen en leren praten, begeleiders moeten over leren kiezen leren praten’De loopbaandialoog: ‘Leerlingen moeten leren kiezen en leren praten, begeleiders moeten over leren kiezen leren praten’

60 Studiekeuzegesprekken Keuzelessen Loopbaanleren Keuzerooster

61 Sessie 5: Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen 1.Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken 2.Keuzestijlen 3.Begeleiden bij Leren kiezen 4.Invloed m.b.t. OLB – wie – welke ? 5.Strategische keuzes voor OLB op school

62 Invloed van ouders

63 Ouders verwachten van de school dat … Hun kind leert om een gerichte studiekeuze te maken;Hun kind leert om een gerichte studiekeuze te maken; Aan het kind én de ouders informatie geeft over de verschillende studierichtingen en over vakken in het SO;Aan het kind én de ouders informatie geeft over de verschillende studierichtingen en over vakken in het SO; Kinderen laat kennismaken met beroepenKinderen laat kennismaken met beroepen Een bezoek brengt aan secundaire scholen;Een bezoek brengt aan secundaire scholen; Ouders betrekt bij het studiekeuzeproces.Ouders betrekt bij het studiekeuzeproces.

64 Invloed overheid - arbeidsmarkt VDAB – schoolverlatersVDAB – schoolverlatersVDAB – schoolverlatersVDAB – schoolverlaters VDAB – beroepstestenVDAB – beroepstestenVDAB – beroepstestenVDAB – beroepstesten Websites beroepssectorenWebsites beroepssectorenWebsites beroepssectorenWebsites beroepssectoren

65 Invloed van leraar / clb-er Je eigen persoonlijkheidJe eigen persoonlijkheid Je eigen achtergrondJe eigen achtergrond Je eigen geschiedenisJe eigen geschiedenis … Big Five persoonlijkheidstestBig Five persoonlijkheidstestBig Five persoonlijkheidstestBig Five persoonlijkheidstest

66 Invloed van klassenraad Opdrachten m.b.t. OLB in ToelatingsklassenraadToelatingsklassenraad Begeleidende klassenraadBegeleidende klassenraad Delibererende klassenraadDelibererende klassenraad

67 Invloed van ‘organisatie’ Hulpmiddelen bij inschrijving ToelatingsvoorwaardenToelatingsvoorwaarden Structuur en organisatieStructuur en organisatie SO 64SO 64

68 Sociale ongelijkheid bij studieadvies

69 Sessie 5: Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen 1.Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken 2.Keuzestijlen 3.Begeleiden bij Leren kiezen 4.Invloed m.b.t. OLB – wie – welke ? 5.Strategische keuzes voor OLB op school

70 Leerlingenbesprekingen PraktijkgidsPraktijkgids Instrumenten – te downloaden vanInstrumenten – te downloaden van http://www.cordys.nl/ http://www.cordys.nl/

71 Vorming leraren De inschrijving … checklistDe inschrijving … checklistchecklist

72 Communicatie naar ouders en leerlingen Hoe ouders betrekken bij OLB ?Hoe ouders betrekken bij OLB ?ouders betrekken ouders betrekken Communicatie voor non-profitCommunicatie voor non-profit

73 Project Gaat met een schoolteam op weg tijdens zes sessies: 1.Intake: analyse van de onderwijsloopbaanbegeleiding op de school 2.Kijk op studie- en beroepskeuzeprocessen 3.Wegwijs in het onderwijslandschap, 4.Wie ben ik? Zelfconceptverheldering 5.Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen 6.Nazorg: Wat met strategische keuzes en werkpunten?

74 Doelstelling sessie 6 Toepassen De deelnemers evalueren de strategische keuzes en werkpunten die ze hebben geformuleerd tijdens de voorgaande sessies. Toepassen De deelnemers formuleren aanpassingen voor hun OLB praktijk. Toepassen De deelnemers formuleren verdere vormingsbehoeften.

75 Sessie 6: Nazorg - Wat met strategische keuzes en werkpunten? Toetsing van keuzes en werkpunten aan de praktijk Toetsing van keuzes en werkpunten aan de praktijk Aanpassingen voor OLB praktijk Aanpassingen voor OLB praktijk Verdere vormingsbehoeften Verdere vormingsbehoeften

76 Stappenplannen

77 Enkele evaluaties Nood aan vorming van leerkrachten wat betreft OLB, bv. beter voorbereiden van klassenraden.Nood aan vorming van leerkrachten wat betreft OLB, bv. beter voorbereiden van klassenraden. Veel ideeën, veel inspiratie, maar ik blijf zitten met het gevoel dat we met de groep die het traject doorliep nog veel concreet moeten uitwerken, afspreken, afstemmen...Veel ideeën, veel inspiratie, maar ik blijf zitten met het gevoel dat we met de groep die het traject doorliep nog veel concreet moeten uitwerken, afspreken, afstemmen...

78 Meer aandacht voor de correcte uitwerking van de onderwijsloopbaanbegeleiding in de verschillende jaren. In de sessies minder lang stil staan bij de theoretische achtergrond en dit meer aanbieden als werkmateriaal (van bij de start van het proces).Meer aandacht voor de correcte uitwerking van de onderwijsloopbaanbegeleiding in de verschillende jaren. In de sessies minder lang stil staan bij de theoretische achtergrond en dit meer aanbieden als werkmateriaal (van bij de start van het proces).

79 Digitale bronnen Overlopen van diverse webpagina’sOverlopen van diverse webpagina’s www.symbaloo.comwww.symbaloo.comwww.symbaloo.com Gebruikersnaam: laterals2011@gmail.comGebruikersnaam: laterals2011@gmail.com Wachtwoord : ikgrootbenWachtwoord : ikgrootben

80 Sharepoint http://materiaal.nascholing.behttp://materiaal.nascholing.behttp://materiaal.nascholing.be Gebruikersnaam: LaterGebruikersnaam: Later Wachtwoord: Groot11Wachtwoord: Groot11


Download ppt "Later als ik groot ben. Project ‘Later als ik groot ben’ Prioritiair project departement onderwijs. Samenwerking VSKO - DNI - Dienst nascholing en internationalisering."

Verwante presentaties


Ads door Google