De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kees J. de Groot C.A. de Groot Groep B.V. Bestuurslid VERAS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kees J. de Groot C.A. de Groot Groep B.V. Bestuurslid VERAS"— Transcript van de presentatie:

1 Kees J. de Groot C.A. de Groot Groep B.V. Bestuurslid VERAS
“WETGEVING in PRAKTIJK” binnen de Nederlandse sloopsector doelen – strategie – stakeholders – dossiers – instrumenten 6 Juni 2009 Kees J. de Groot C.A. de Groot Groep B.V. Bestuurslid VERAS

2 Sloopsector algemeen Circa 150 – 200 professionele sloopbedrijven in Nederland Sloopprojecten & specialisaties: totaal- & renovatiesloop Breed georiënteerde bedrijven: asbest- & bodemsanering en recycling Huidige ontwikkelingen: deregulerende overheid toenemende complexiteit bouwwerken inpassing slopen in bouwproces (logboek) vergaande mechanisatie (slopen op hoogte) duurzaam materiaalhergebruik slopen in stedelijke omgeving

3 VERAS Bouwt aan slopen! Branchevereniging voor sloopbedrijven in Nederland Per samenvoeging BABEX en VS Ruim 80 leden verspreid over heel Nederland Ruim 20 donateurs (toeleveranciers) (Collectieve) belangenbehartiging en dienstverlening leden Lid van overkoepelende werkgeversorganisaties

4 Belangenbehartiging VERAS
Centraal staat bevorderen Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen in de sloopsector (met de 3 P’s) Hoofddoelstellingen: gezonde marktsituatie en gelijk speelveld kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit duurzaam en milieukundig slopen (C2C) goede arbeidsomstandigheden

5 Strategie belangenbehartiging
publieke en private samenwerking, uitwerking en afspraken Aanpak focus op hoofddoelstellingen (gericht op sloopvak) integrale en samenhangende inzet op beleidsdossiers normen en eisen vastleggen via verschillende instrumenten bevorderen verantwoord ondernemerschap (opdrachtgevers en opdrachtnemers)

6 Relevante stakeholders
Sloopaannemers (leden & niet leden) Opdrachtgevers (publiek en privaat) Ministerie van VROM (milieu) Ministerie van SZW (arbeid) en Arbeidsinspectie Vakbonden / werknemersvertegenwoordigers Toeleveranciers (machines & equipement) Afnemers sloopmaterialen (recyclingindustrie)

7 Schematisch People Planet Profit MVO & Sloopsector Strategie
Stakeholder Doel Dossier Instrument Planet Profit

8 Schematisch Doelstellingen & Stakeholders Publiek domein (regelgeving)
Privaat domein (inkoopcriteria, afspraken, opleiding en innovatie) Ministerie VROM Ministerie SZW Opdracht-nemers Opdracht-gevers Vak-bonden Leveran-ciers Recyc-ling Milieu en duurzaamheid X Veiligheid en gezondheid Professionaliteit en deskundigheid Marktsituatie en speelveld

9 Beleidsdossiers Milieu & Duurzaamheid
Op jaarbasis ruim 25 miljoen ton bouw- en sloopafval (BSA) in NL Huidig percentage hergebruik BSA bedraagt circa 95 % Overheidsbeleid: maximale en hoogwaardige recycling & hergebruik Inzet en doelstelling VERAS: landelijke en uniforme regelgeving slopen (nu nog gemeentelijk) materiaalstromen en verontreinigingen vooraf inventariseren planmatig slopen: sloop(veiligheids)plan incl. scheidingsplan stoffenverantwoording vrijkomende materiaalstromen achteraf risicostromen verplicht scheiden aan de bron landelijke regels o.g.v. veiligheid en hinder op de slooplocatie Doelstelling: landelijke regels gereed medio 2010 (AMvB Slopen)

10 Arbeidsomstandigheden (1)
Beleidsdossiers Arbeidsomstandigheden (1) Doelstelling: duidelijke regels veiligheid en gezondheid slopen Gelijk speelveld en geen (oneerlijke) concurrentie o.g.v. veiligheid Overleg en afstemming Arbeidsinspectie over controle & handhaving Ontwikkeling Arbo-catalogus (doelstelling eerste versie eind 2009): hoofddoelen en grenswaarden vastgelegd in Arbowet en –besluit uitwerken in overleg met werkgevers en werknemers (vakbonden) maatregelen en middelen (Best Practice) in Arbocatalogus marginale toetsing door overheid arbocatalogus norm voor controle en handhaving Arbeidsinspectie

11 Beleidsdossiers Arbeidsomstandigheden (2)
Blootstelling werknemers aan (kwarts)stof is prioriteit: strenge normen en grenswaarden huidige overschrijdingen tot factor > 100 (bijv. sloophamer) Acties VERAS: inventarisatie beschikbaarheid stofarme sloopapparatuur participatie in ontwikkeling apparatuur (TNO / Hilti / Dehaco) Best Practice afspraken werkgevers, werknemers en overheid informatievoorziening richting leden en andere betrokkenen

12 Beleidsdossiers Arbeidsomstandigheden (3)
Overige belangrijke Arbo-thema’s: High Reach Demolition (sloopgiek > 20 meter) Trillingen en geluid Veiligheid op de slooplocatie Werken op hoogte Vallende voorwerpen Doelstelling is uitwerking thema’s in Arbo-catalogi

13 Instrumenten Wetgeving en praktijk Publieke domein:
- duidelijke en werkbare wet- en regelgeving - toezicht en handhaving Private domein: - lidmaatschapseisen VERAS (onderscheidend vermogen leden) - gecertificeerde sloopaannemers (BRL SVMS-007) - verantwoord opdrachtgeverschap - opgeleide en gecertificeerde werknemers - innovatie toeleveranciers en afnemers(recycling)

14 Instrumenten Gecertificeerd slopen
Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) Vastgesteld door CCvD Slopen met daarin de stakeholders BRL gebaseerd op principes van NEN-EN-ISO-9001 en VCA Eisen aan bedrijfsorganisatie, sloopproces en personeel Ruim 130 bedrijven gecertificeerd door geaccrediteerde CI’s Doelstelling: inzet beleidsdossiers arbo-, milieu en deskundigheidseisen opnemen in BRL SVMS-007 en vice-versa Promotie gecertificeerd slopen (zie

15 Instrumenten Duurzaam Inkopen overheid
Overheidsbesteding ruim 40 miljard per jaar waarvan 400 miljoen binnen sloopsector Duurzaam Inkopen overheid: impuls aan duurzaamheid Doelstelling overheid: 50 – 100 % duurzaam inkopen in 2010 Ontwikkeling duurzaamheidcriteria door overheid diverse sectoren Duurzaamheidcriteria Slopen: werken volgens BRL SVMS-007

16 “WETGEVING in PRAKTIJK” is “BEST PRACTICE”


Download ppt "Kees J. de Groot C.A. de Groot Groep B.V. Bestuurslid VERAS"

Verwante presentaties


Ads door Google