De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“WETGEVING in PRAKTIJK” binnen de Nederlandse sloopsector doelen – strategie – stakeholders – dossiers – instrumenten 6 Juni 2009 Kees J. de Groot C.A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“WETGEVING in PRAKTIJK” binnen de Nederlandse sloopsector doelen – strategie – stakeholders – dossiers – instrumenten 6 Juni 2009 Kees J. de Groot C.A."— Transcript van de presentatie:

1 “WETGEVING in PRAKTIJK” binnen de Nederlandse sloopsector doelen – strategie – stakeholders – dossiers – instrumenten 6 Juni 2009 Kees J. de Groot C.A. de Groot Groep B.V. Bestuurslid VERAS

2 Sloopsector algemeen Circa 150 – 200 professionele sloopbedrijven in Nederland Sloopprojecten & specialisaties: totaal- & renovatiesloop Breed georiënteerde bedrijven: asbest- & bodemsanering en recycling Huidige ontwikkelingen: - deregulerende overheid - toenemende complexiteit bouwwerken - inpassing slopen in bouwproces (logboek) - vergaande mechanisatie (slopen op hoogte) - duurzaam materiaalhergebruik - slopen in stedelijke omgeving

3 VERAS Bouwt aan slopen! Branchevereniging voor sloopbedrijven in Nederland Per samenvoeging BABEX en VS Ruim 80 leden verspreid over heel Nederland Ruim 20 donateurs (toeleveranciers) (Collectieve) belangenbehartiging en dienstverlening leden Lid van overkoepelende werkgeversorganisaties

4 Belangenbehartiging VERAS Centraal staat bevorderen Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen in de sloopsector (met de 3 P’s) Hoofddoelstellingen: -gezonde marktsituatie en gelijk speelveld -kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit -duurzaam en milieukundig slopen (C2C) -goede arbeidsomstandigheden

5 Strategie belangenbehartiging Strategie - publieke en private samenwerking, uitwerking en afspraken Aanpak - focus op hoofddoelstellingen (gericht op sloopvak) - integrale en samenhangende inzet op beleidsdossiers - normen en eisen vastleggen via verschillende instrumenten - bevorderen verantwoord ondernemerschap (opdrachtgevers en opdrachtnemers)

6 Relevante stakeholders Sloopaannemers (leden & niet leden) Opdrachtgevers (publiek en privaat) Ministerie van VROM (milieu) Ministerie van SZW (arbeid) en Arbeidsinspectie Vakbonden / werknemersvertegenwoordigers Toeleveranciers (machines & equipement) Afnemers sloopmaterialen (recyclingindustrie)

7 Schematisch Strategie DossierInstrument Stakeholder Doel People Profit Planet MVO & Sloopsector

8 Schematisch Publiek domein (regelgeving) Privaat domein (inkoopcriteria, afspraken, opleiding en innovatie) Ministerie VROM Ministerie SZW Opdracht- nemers Opdracht- gevers Vak- bonden Leveran- ciers Recyc- ling Milieu en duurzaamheid XXXXX Veiligheid en gezondheid XXXXX Professionaliteit en deskundigheidXXXXXXX Marktsituatie en speelveldXXXXXXX Doelstellingen & Stakeholders

9 Milieu & Duurzaamheid Op jaarbasis ruim 25 miljoen ton bouw- en sloopafval (BSA) in NL Huidig percentage hergebruik BSA bedraagt circa 95 % Overheidsbeleid: maximale en hoogwaardige recycling & hergebruik Inzet en doelstelling VERAS: -landelijke en uniforme regelgeving slopen (nu nog gemeentelijk) -materiaalstromen en verontreinigingen vooraf inventariseren -planmatig slopen: sloop(veiligheids)plan incl. scheidingsplan -stoffenverantwoording vrijkomende materiaalstromen achteraf -risicostromen verplicht scheiden aan de bron -landelijke regels o.g.v. veiligheid en hinder op de slooplocatie Doelstelling: landelijke regels gereed medio 2010 (AMvB Slopen) Beleidsdossiers

10 Arbeidsomstandigheden (1) Doelstelling: duidelijke regels veiligheid en gezondheid slopen Gelijk speelveld en geen (oneerlijke) concurrentie o.g.v. veiligheid Overleg en afstemming Arbeidsinspectie over controle & handhaving Ontwikkeling Arbo-catalogus (doelstelling eerste versie eind 2009): -hoofddoelen en grenswaarden vastgelegd in Arbowet en –besluit - uitwerken in overleg met werkgevers en werknemers (vakbonden) -maatregelen en middelen (Best Practice) in Arbocatalogus -marginale toetsing door overheid - arbocatalogus norm voor controle en handhaving Arbeidsinspectie Beleidsdossiers

11 Blootstelling werknemers aan (kwarts)stof is prioriteit: -strenge normen en grenswaarden -huidige overschrijdingen tot factor > 100 (bijv. sloophamer) Acties VERAS: -inventarisatie beschikbaarheid stofarme sloopapparatuur -participatie in ontwikkeling apparatuur (TNO / Hilti / Dehaco) - Best Practice afspraken werkgevers, werknemers en overheid -informatievoorziening richting leden en andere betrokkenen Beleidsdossiers Arbeidsomstandigheden (2)

12 Overige belangrijke Arbo-thema’s: - High Reach Demolition (sloopgiek > 20 meter) - Trillingen en geluid - Veiligheid op de slooplocatie - Werken op hoogte - Vallende voorwerpen Doelstelling is uitwerking thema’s in Arbo-catalogi Beleidsdossiers Arbeidsomstandigheden (3)

13 Publieke domein: - duidelijke en werkbare wet- en regelgeving - toezicht en handhaving Private domein: - lidmaatschapseisen VERAS (onderscheidend vermogen leden) - gecertificeerde sloopaannemers (BRL SVMS-007) - verantwoord opdrachtgeverschap - opgeleide en gecertificeerde werknemers - innovatie toeleveranciers en afnemers(recycling) Instrumenten Wetgeving en praktijk

14 Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) Vastgesteld door CCvD Slopen met daarin de stakeholders BRL gebaseerd op principes van NEN-EN-ISO-9001 en VCA Eisen aan bedrijfsorganisatie, sloopproces en personeel Ruim 130 bedrijven gecertificeerd door geaccrediteerde CI’s Doelstelling: inzet beleidsdossiers arbo-, milieu en deskundigheidseisen opnemen in BRL SVMS-007 en vice-versa Promotie gecertificeerd slopen (zie Instrumenten Gecertificeerd slopen

15 Overheidsbesteding ruim 40 miljard per jaar waarvan 400 miljoen binnen sloopsector Duurzaam Inkopen overheid: impuls aan duurzaamheid Doelstelling overheid: 50 – 100 % duurzaam inkopen in 2010 Ontwikkeling duurzaamheidcriteria door overheid diverse sectoren Duurzaamheidcriteria Slopen: werken volgens BRL SVMS-007 Instrumenten Duurzaam Inkopen overheid

16 “WETGEVING in PRAKTIJK” is “BEST PRACTICE”


Download ppt "“WETGEVING in PRAKTIJK” binnen de Nederlandse sloopsector doelen – strategie – stakeholders – dossiers – instrumenten 6 Juni 2009 Kees J. de Groot C.A."

Verwante presentaties


Ads door Google