De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“WETGEVING in PRAKTIJK” binnen de Nederlandse sloopsector doelen – strategie – stakeholders – dossiers – instrumenten 6 Juni 2009 Kees J. de Groot C.A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“WETGEVING in PRAKTIJK” binnen de Nederlandse sloopsector doelen – strategie – stakeholders – dossiers – instrumenten 6 Juni 2009 Kees J. de Groot C.A."— Transcript van de presentatie:

1 “WETGEVING in PRAKTIJK” binnen de Nederlandse sloopsector doelen – strategie – stakeholders – dossiers – instrumenten 6 Juni 2009 Kees J. de Groot C.A. de Groot Groep B.V. Bestuurslid VERAS

2 Sloopsector algemeen Circa 150 – 200 professionele sloopbedrijven in Nederland Sloopprojecten & specialisaties: totaal- & renovatiesloop Breed georiënteerde bedrijven: asbest- & bodemsanering en recycling Huidige ontwikkelingen: - deregulerende overheid - toenemende complexiteit bouwwerken - inpassing slopen in bouwproces (logboek) - vergaande mechanisatie (slopen op hoogte) - duurzaam materiaalhergebruik - slopen in stedelijke omgeving

3 VERAS Bouwt aan slopen! Branchevereniging voor sloopbedrijven in Nederland Per 01-01-2009 samenvoeging BABEX en VS Ruim 80 leden verspreid over heel Nederland Ruim 20 donateurs (toeleveranciers) (Collectieve) belangenbehartiging en dienstverlening leden Lid van overkoepelende werkgeversorganisaties

4 Belangenbehartiging VERAS Centraal staat bevorderen Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen in de sloopsector (met de 3 P’s) Hoofddoelstellingen: -gezonde marktsituatie en gelijk speelveld -kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit -duurzaam en milieukundig slopen (C2C) -goede arbeidsomstandigheden

5 Strategie belangenbehartiging Strategie - publieke en private samenwerking, uitwerking en afspraken Aanpak - focus op hoofddoelstellingen (gericht op sloopvak) - integrale en samenhangende inzet op beleidsdossiers - normen en eisen vastleggen via verschillende instrumenten - bevorderen verantwoord ondernemerschap (opdrachtgevers en opdrachtnemers)

6 Relevante stakeholders Sloopaannemers (leden & niet leden) Opdrachtgevers (publiek en privaat) Ministerie van VROM (milieu) Ministerie van SZW (arbeid) en Arbeidsinspectie Vakbonden / werknemersvertegenwoordigers Toeleveranciers (machines & equipement) Afnemers sloopmaterialen (recyclingindustrie)

7 Schematisch Strategie DossierInstrument Stakeholder Doel People Profit Planet MVO & Sloopsector

8 Schematisch Publiek domein (regelgeving) Privaat domein (inkoopcriteria, afspraken, opleiding en innovatie) Ministerie VROM Ministerie SZW Opdracht- nemers Opdracht- gevers Vak- bonden Leveran- ciers Recyc- ling Milieu en duurzaamheid XXXXX Veiligheid en gezondheid XXXXX Professionaliteit en deskundigheidXXXXXXX Marktsituatie en speelveldXXXXXXX Doelstellingen & Stakeholders

9 Milieu & Duurzaamheid Op jaarbasis ruim 25 miljoen ton bouw- en sloopafval (BSA) in NL Huidig percentage hergebruik BSA bedraagt circa 95 % Overheidsbeleid: maximale en hoogwaardige recycling & hergebruik Inzet en doelstelling VERAS: -landelijke en uniforme regelgeving slopen (nu nog gemeentelijk) -materiaalstromen en verontreinigingen vooraf inventariseren -planmatig slopen: sloop(veiligheids)plan incl. scheidingsplan -stoffenverantwoording vrijkomende materiaalstromen achteraf -risicostromen verplicht scheiden aan de bron -landelijke regels o.g.v. veiligheid en hinder op de slooplocatie Doelstelling: landelijke regels gereed medio 2010 (AMvB Slopen) Beleidsdossiers

10 Arbeidsomstandigheden (1) Doelstelling: duidelijke regels veiligheid en gezondheid slopen Gelijk speelveld en geen (oneerlijke) concurrentie o.g.v. veiligheid Overleg en afstemming Arbeidsinspectie over controle & handhaving Ontwikkeling Arbo-catalogus (doelstelling eerste versie eind 2009): -hoofddoelen en grenswaarden vastgelegd in Arbowet en –besluit - uitwerken in overleg met werkgevers en werknemers (vakbonden) -maatregelen en middelen (Best Practice) in Arbocatalogus -marginale toetsing door overheid - arbocatalogus norm voor controle en handhaving Arbeidsinspectie Beleidsdossiers

11 Blootstelling werknemers aan (kwarts)stof is prioriteit: -strenge normen en grenswaarden -huidige overschrijdingen tot factor > 100 (bijv. sloophamer) Acties VERAS: -inventarisatie beschikbaarheid stofarme sloopapparatuur -participatie in ontwikkeling apparatuur (TNO / Hilti / Dehaco) - Best Practice afspraken werkgevers, werknemers en overheid -informatievoorziening richting leden en andere betrokkenen Beleidsdossiers Arbeidsomstandigheden (2)

12 Overige belangrijke Arbo-thema’s: - High Reach Demolition (sloopgiek > 20 meter) - Trillingen en geluid - Veiligheid op de slooplocatie - Werken op hoogte - Vallende voorwerpen Doelstelling is uitwerking thema’s in Arbo-catalogi Beleidsdossiers Arbeidsomstandigheden (3)

13 Publieke domein: - duidelijke en werkbare wet- en regelgeving - toezicht en handhaving Private domein: - lidmaatschapseisen VERAS (onderscheidend vermogen leden) - gecertificeerde sloopaannemers (BRL SVMS-007) - verantwoord opdrachtgeverschap - opgeleide en gecertificeerde werknemers - innovatie toeleveranciers en afnemers(recycling) Instrumenten Wetgeving en praktijk

14 Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) Vastgesteld door CCvD Slopen met daarin de stakeholders BRL gebaseerd op principes van NEN-EN-ISO-9001 en VCA Eisen aan bedrijfsorganisatie, sloopproces en personeel Ruim 130 bedrijven gecertificeerd door geaccrediteerde CI’s Doelstelling: inzet beleidsdossiers arbo-, milieu en deskundigheidseisen opnemen in BRL SVMS-007 en vice-versa Promotie gecertificeerd slopen (zie www.veiligslopen.nl)www.veiligslopen.nl Instrumenten Gecertificeerd slopen

15 Overheidsbesteding ruim 40 miljard per jaar waarvan 400 miljoen binnen sloopsector Duurzaam Inkopen overheid: impuls aan duurzaamheid Doelstelling overheid: 50 – 100 % duurzaam inkopen in 2010 Ontwikkeling duurzaamheidcriteria door overheid diverse sectoren Duurzaamheidcriteria Slopen: werken volgens BRL SVMS-007 Instrumenten Duurzaam Inkopen overheid

16 “WETGEVING in PRAKTIJK” is “BEST PRACTICE”


Download ppt "“WETGEVING in PRAKTIJK” binnen de Nederlandse sloopsector doelen – strategie – stakeholders – dossiers – instrumenten 6 Juni 2009 Kees J. de Groot C.A."

Verwante presentaties


Ads door Google