De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrotingsstukken IDe Koning IIAStaten Generaal IIBOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs IIIAlgemene Zaken IVKoninkrijksrelaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrotingsstukken IDe Koning IIAStaten Generaal IIBOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs IIIAlgemene Zaken IVKoninkrijksrelaties."— Transcript van de presentatie:

1 Begrotingsstukken IDe Koning IIAStaten Generaal IIBOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs IIIAlgemene Zaken IVKoninkrijksrelaties VBuitenlandse Zaken VIVeiligheid en Justitie VIIBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschap IXANationale Schuld IXBFinanciën XDefensie XIIInfrastructuur en Milieu XIIIEconomische Zaken, Landbouw en Innovatie XVSociale Zaken en Werkgelegenheid XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport AInfrastructuurfonds BGemeentefonds CProvinciefonds FDiergezondheidsfonds HBES-fonds 21 begrotingen

2 Financiële context A.Transacties worden geadministreerd in een stelsel B.De financiering is op basis van output-, input financiering of een combinatie C.De financiële gezondheid van de organisatie wordt afhankelijk van het stelsel bepaald door het ‘resultaat’, de ‘vermogenspositie’ en de ‘liquiditeitspositie’

3 Financiële context, stelsels De keuze van een stelsel bepaalt: –Wanneer bedragen in een begroting worden opgenomen –Hoe de toerekening aan het begrotingsjaar plaatsvindt –Hoe de verantwoording wordt ingericht –Hoe de administratie wordt ingericht

4 Financiële context, stelsels a.Verplichtingstelsel b.Verkregen rechtenstelsel c.Kasstelsel d.Baten-en lastenstelsel

5 Financiële context, stelsels 20092010201120122013 a. Verplichtingen-100 b. Verkregen rechten-100 c. Kas-100 d. BLS (afschrijvingen)-25 Situatieschets: -In 2009 wordt verplichting voor machine aangegaan (€100) -Machine wordt geleverd en in gebruik genomen in begin 2010; betaald in 2011 -Machine kan 4 jaar lang 25 stuks per jaar maken (= 25 per jaar á €1,--)

6 Financiële context, stelsels 20092010201120122013 a. Verplichtingen-100 b. Verkregen rechten-100 c. Kas-100 d. BLS (afschrijvingen)0-25 e. Opbrengst025 Resultaat I (a + e)-10025 Resultaat II (b + e)0-7525 Resultaat IV (c + e)025-7525 Resultaat V (d + e)00000

7 Financiële context, financiering Korps Kosten Budget Input financiering Geld Opbrengsten Factuur Opbrengsten Output financiering

8 Financiële context, financiering Drie voorbeelden

9 Financiële context, gezondheid Overzicht van de middelen die we aan het begin/einde van het jaar ter beschikking hadden om de resultaten te behalen Winst- & verliesrekeningBalansKasstroomoverzicht Omzetx Kosten(y) Winstz Activa Vaste Vlottende OntvangstenA Uitgave(B) Netto kasstroomC Bedrijfsresultaten over het afgelopen jaar Overzicht van herkomst en besteding van liquide middelen Passiva Eigen vermogen Lang vreemd vermogen Vlottende

10 Financiële context, gezondheid ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht Omzetx Kosten(y) resultaatz Activa Vaste Vlottende OntvangstenA Uitgaven(B) Netto kasstroomC Passiva Eigen vermogen Lang vreemd vermogen Vlottende Kasstelsel Baten en lastenstelsel

11 Financiële context, gezondheid ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht Omzetx Kosten(y) resultaatz Activa Vaste Vlottende OntvangstenA Uitgaven(B) Netto kasstroomC Passiva Eigen vermogen Lang vreemd vermogen Vlottende

12 Opdracht 1.Hoe komt de organisatie aan zijn geld (bekostiging) 2.Hoe staat de organisatie er financieel voor (analyse jaarrekening) 3.Welk advies zouden jullie de Directie geven voor het behoud van de financiële gezondheid in de toekomst (denk ook aan maatregelen in termen van jaarplan, management control, bedrijfsprocessen)


Download ppt "Begrotingsstukken IDe Koning IIAStaten Generaal IIBOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs IIIAlgemene Zaken IVKoninkrijksrelaties."

Verwante presentaties


Ads door Google