De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themavoorlichtingsbijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themavoorlichtingsbijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Themavoorlichtingsbijeenkomst

2 Informatie  Martine van Maarseveen, MSc
Cubicus C-116  Karlien Zomer, MSc Cubicus C-114 Bij vragen over studie en studieplanning:

3 Programma 09.00 – 09.30 uur Informatie bachelorthese & master(these)
09.30 – uur Instructie, Leren en Ontwikkeling 09.40 – uur Cognitie en Media 09.50 – uur Consument en Gedrag 10.00 – uur Arbeid en Organisatie 10.10 – uur Veiligheid en Gezondheid 10.20 – uur Vragen

4 Kenmerken Bachelorthese
Individueel product Omvang: 15 EC B1 en B2 volledig afgerond Leiding: eerste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Een externe, derde begeleider:adviseur Vorm: APA, Engels of Nederlands Inhoud Afsluiting Stappenplan Onderscheid Bachelor en Masterthese Er zijn twee stappenplannen; voor de bachelor en de master

5 Stappenplan Bachelorthese
Propedeuse & B2 afgerond?  Start Bachelorthese Aanmeldformulier start Bachelorthese Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken  informeer bij themacoordinator/ docent/ studieadviseur Bachelorthese contract inleveren bij BOZ Aan het werk! Aanmelden voor presentatiedag bachelorthese Evaluatieformulier bachelorthese Aanmeldingsformulier Bachelordiploma-uitreiking Ga naar:

6 Kenmerken Masterthese
Individueel product Omvang: 30 EC Leiding: in handen van student. Eerste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Een externe, derde begeleider:adviseur Vorm: APA, Engels of Nederlands Inhoud Afsluiting Stappenplan Er zijn twee stappenplannen; voor de bachelor en de master

7 Voorkenniseisen Master(these)
Bachelor studenten: Instroom september 2007 of later: Start mastervakken & masterthese: Bachelor afgerond Instroom voor september 2007: Start mastervakken: Propedeuse psychologie Start masterthese: Bacherlor volledig afgerond Pre-master studenten (instroom februari 2009 of eerder): 55EC gehaald?  Start mastervakken 60EC gehaald?  Start mastervakken & masterthese

8 Stappenplan Master(these)
Aanmeldformulier Start Masterthese inleveren bij BOZ (bewijs dat je mag starten met de masterthese) Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken Contract Masterthese opstellen en inleveren bij BOZ Aan het werk! Na GROENLICHT van je begeleiders: planning colloquium Aanmeldformulier Masterexamen inleveren Evaluatieformulier Masterthese inleveren Ga naar het afstudeerweb!

9 Masterthese Algemene informatie via het afstudeerweb: Opdrachten (m.u.v. A&O): Algemene informatie  Studieadviseur Inhoudelijke informatie over opdrachten  Docenten

10 Opzet Master Houd rekening met het gelijktijdig volgen van vakken en het schrijven van de masterthese Let op verplichte vakken Let op het moment van aanbod van de vakken Studieprogramma wordt in het voorjaar bekend gemaakt

11 Opzet Master Mastervakken via ‘Keuzeformulier Master’ inleveren bij BOZ Wil je gedurende het jaar toch een ander vak willen volgen?  Alleen na melding hiervan bij BOZ  Let op dat je voldoende vakken haalt binnen het thema

12 Opzet Master Voorbeeld thema C&G

13 Opzet Master Voorbeeld thema C&M

14 Straks.. Informatie over de vijf Masterthema’s
Instructie, Leren en Ontwikkeling Cognitie en Media Consument en Gedrag Arbeid en Organisatie Veiligheid en Gezondheid Informatie over het thema Geestelijke Gezondheidsbevordering volgt in het voorjaar Zie:

15 Vragen?

16 Instructie Leren & Ontwikkeling
ilo

17 ilo Ontwikkelingsperspectief Brain sciences Learning sciences
Als vakgebied herkenbaar Sluit goed aan op eigen onderzoek Expertise

18 Profiel ilo richt zich op:
Onderzoek naar leerprocessen bij kinderen, adolescenten en volwassenen Ontwerpen van effectieve leeromgevingen Adviseren over leerarrangementen

19 Studieprogramma Games and Simulations 5EC Multimedia Learning
Blok1 Blok 2 Blok 3 Blok4 Games and Simulations 5EC Multimedia Learning Learning and the Brain Adult Learning Learning and Instruction Research in the Learning Sciences Master thesis 30 EC IST Research colloquia Professional orientation

20 Relevante bachelorvakken
Basis Onderwijspsychologie Keuze Kennis en Redeneren B3 blok 1 Leren bij Kinderen en Adolescenten B3 blok 4, in B2 blok 4

21 Masterthese Does collaborative game play enhance learning with an educational game? Can brain responses reveal the occurrence of sudden insight (Aha)? Development and support of inquiry learning in primary education

22 Beroepsperspectieven
Onderwijs Ontwerp leeromgevingen Onderwijsadvies Onderzoek Wetenschap Beleid Bedrijfsleven Human resource development Bedrijfstrainingen

23 Instructie Leren & Ontwikkeling
ilo

24 Cognitie en Media Matthijs Noordzij

25 COFFEEPOT FOR MASOCHISTS (by Jacques Carelman)

26 VEEL GEHOORD: “Ik ben onhandig met “technische” apparaten”
“Ik voel me schuldig dat ik zo onhandig ben” “Ik ben mechanisch incompetent” MAAR… Wellicht zijn veel gebruiksvoorwerpen (zeer technisch of zeer alledaags) wel vaak inhumaan ontworpen! Met inhumaan bedoel ik “zonder rekening te houden met de kracht en zwaktes van mensen”.

27 COGNITIEVE ERGONOMIE OF “HUMAN FACTORS”
“Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.” Tijdens de track cognitie en media volg je vakken als “Ergonomical Design” en “Human Error”.

28 AFSTUDEEROPDRACHTEN: HUMAN FACTORS
Bachelor Hoe beoordelen mensen betrouwbaarheid van een Wikipedia pagina? Word je dom van een TomTom? Master Uit welke lichaamshoudingen herkennen mensen snel emotie? (XSens Technologies) Ongemerkt emotie meten? (Philips) TNO

29 MEDIAPSYCHOLOGIE Mediapsychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de invloed van media op mensen Mastervakken als “Computer Games Studies” en “Massamediagebruik en effecten”. Afstuderen (zowel bachelor als master): Invloed van camerastandpunt op beoordeling van personen en objecten. Succes emotie- en realityformats

30 COGNITIVE NEUROSCIENCE
Advanced Cognitive Neurosciences Cognitive Psychology

31 AFSTUDEEROPDRACHTEN: COGNITIVE NEUROSCIENCE
Bachelor Sequentiële effecten op de P3 component in een Stroop taak Master Exogene visuele aandacht bij dove mensen. Pijn en aandacht

32 AFSTUDEERWEB OF M.L.NOORDZIJ@UTWENTE.NL

33 VOORLICHTING THEMAGEBIED CONSUMENT & GEDRAG (C&G) Mirjam Galetzka december 2009

34 Onze positionering Binnen de Psychologie:
Focus op de ontvanger, de (on)bewuste processen van informatieverwerking en beïnvloeding, en experimenteel onderzoek Binnen Communicatiewetenschappen: Focus op (de werking van) instrumenten (reclame, persoonlijke verkoop, winkel- communicatie), inrichting (van de omgeving), de inhoud van de boodschap, en interactie tussen organisatie en klant

35 De huidige thema’s in de Consumenten Ψ
Rationeel Bewust Centraal Perifeer Onbewust Emotioneel Cognitively Controlled Automatic

36 De kennisgaten Bewust Perifeer Emotioneel
Emoties kunnen bewust worden verwerkt; en Perifere info verwerking kan ook bewust gebeuren

37 De kennisgaten Rationeel Centraal Onbewust En:
Centraal verwerkte info (via de hersenen) kan wel degelijk leiden tot onbewuste (geauto-matiseerde) reacties

38 Ons onderzoek Sinds 2004: 2 lijnen
Social influence processes in marketing (persuasieve comm in verkoop en reclame, (on)bewuste effecten op gedrag) Janssen, Fransen, Veltkamp, de Vries, Tuk, Fennis Vooral lab exp Beleving van en binnen service organisaties (wachttijden, ruimtelijk ontwerp, healing environments, organisatie identificatie) Galetzka, van Rompay, Dijkstra, Okken, Bartels, Verhoeven Vooral veld & lab exp

39 Ons onderwijs Bachelor: Inleiding Consumentenpsychologie Mastertrack:
Consument en Techniek Mastertrack:

40 Vakken binnen het themagebied (semester 1)
Themavakken: Persuasieve communicatie Bewuste en onbewuste overreding, attitudeverandering, en toepassingen in de verkoop, reclame, en onderhandeling Environmental perception and behavior Bewuste en onbewuste beïnvloeding via de inrichting van de (sociale) omgeving Zelfregulatie en consumentengedrag Zelfregulatie: Motivatie & geautomatiseerd consumentengedrag

41 Vakken binnen het themagebied (semester 2)
Themavakken: Reclamepsychologie Consumentenreacties op bewuste en onbewuste promotieprikkels Design & emotie Effecten van ontwerpbeslissingen (producten) op percepties en gedrag Relatiemanagement en consumentenvertrouwen De rol van vertrouwen in interacties tussen consumenten en organisaties op klantenloyaliteit

42 Mogelijkheden bachelor- en masterthese
Laat je je gemakkelijker overtuigen als je mentale bronnen uitgeput raken? En zo ja, onder welke condities gebeurt dat? Kunnen we de effecten van ‘priming’ verbeteren door ze te koppelen aan bestaande consumentenbehoeftes? Kan evaluatieve conditionering (via subliminale beïnvloeding) ook effectief worden gemaakt voor omstandigheden waarin mensen bewust een keuze maken voor een product? Hoe kunnen marketingstrategieën ingezet worden om Word-of_Mouth te stimuleren? Plaatsvervangende schaamte Automatische en Gecontroleerde Effecten van Banner-Website Inconsistentie op Vertrouwen

43 Mogelijkheden bachelor- en masterthese
The Experience Economy (Pine & Gilmore, 1999) & Authenticity (Pine & Gilmore, 2007) de inrichting van de (fysieke) service omgeving omgeving en emoties Productdesign & Smaakperceptie Sociale Beïnvloeding in Online Interacties Omgevingsstimuli (muziek, geur, infotainment, kleur & licht) & (wacht)tijdbeleving

44 Waartoe leiden wij op? Adviseurs en Onderzoekers
Universitair of in de marktsector Consumentendeskundige bij profit en non-profit organisaties Reclame- & marketing onderzoek & adviesbureaus Overheid, gezondheidszorg

45 Voorlichting B3 / Master Arbeid en Organisatie
Prof. dr. Karin Sanders presentatie vandaag: dr. Cor de Man Organisational Psychology & Human Resource Development

46 Inhoud Inhoud themagebied Programma Bachelor & Master thesis
Mogelijkheden met A&O Psychologie

47 Inhoud themavak A&O Het verklaren van het gedrag van medewerkers: zowel antecedenten als effecten Twente: het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers HRM / HRD Leidinggevenden Overeenstemming HRM / HRD en leidinggevenden

48 Programma A&O

49 Afdeling OP&HRD Mark de Lat Karin Sanders Marielle Kuiper
Leandra Bosma Max Aangenendt Judith Konermann Matthijs Moorkamp Diederick Stoel Ivy Goedegebur Amna Yousaf Karin Sanders Joseph Kessels Huadong Yang Cor de Man Piety Runhaar Joost Ardts Suzanne Verdonschot

50 Thesis Om te beginnen moet je de toestemming van BOZ binnen hebben;
BlackBoard is de informatieve spil voor onze afdeling, raadpleeg met enige regelmaat; Bedenkt altijd: je doet het voor jezelf!

51 Bachelor thesis Coördinator: Cor de Man
Gerelateerd aan onderzoek afdeling Meerdere onderwerpen met keuze vrijheid binnen onderwerpen Start: twee keer per jaar Zie BlackBoard

52 Master thesis I Coördinator: Cor de Man Individueel; soms in groepen
Gerelateerd aan onderzoek afdeling (promovendi); veelal ism externe partners GITP; Schouten & Nelissen; Berenschot; Loyalis; KPC Groep;

53 Master thesis II Onderzoekslijnen: Ontwerp en effecten van HRM / HRD
Conflictmanagement Cross culturele psychologie

54 A&O Psychologie en dan ….
Promovendi (UD; UHD; HL) Onderzoeker binnen een onderzoeksbureau Intercedent / adviseur bij een consultant Trainer HRM / P&O er Eigen bedrijf

55 Veiligheid en Gezondheid 3 dec 2009 Coördinator: Marcel Pieterse Vakgroep PCGR

56 1. Risico & Veiligheid “Veilige gezondheid”
Vaccinatie bij griep Wat bepaalt het gevoel van (on)veiligheid? Hoe gaan mensen om met informatie? Klimaatverandering en wateroverlast Hoe bedreigend vinden Nederlanders dit (en waarom)? (Hoe) kan gedrag van burgers veiliger worden? Conflicten en escalatie Interactie tussen politie en publiek Politieverhoren Veiligheid en Gezondheid

57 2. Gezondheidsbevordering & Preventie
Determinanten van ongezonde leefstijl Sociaal cognities en persoonlijkheid Onbewuste processen Voeding Onnodig lijnen door jonge meiden Preventie van Alcohol en Tabak Is de stop-met-roken polikliniek in het MST effectief? Alcoholgebruik in Keten en Hokken Onbewuste processen bij alcoholgebruik Veiligheid en Gezondheid

58 3. Geestelijke Gezondheid
Psychisch welzijn en zingeving Reminiscentie: ontwikkeling nieuwe (online) technieken Het effect van workshop over waarden en doelen op GG Chronische pijn en revalidatie Dimence: Onderzoek Psychische problemen en levensverhalen bij ouderen Internet-behandeling van lichte depressie Tactus verslavingszorg Uitgaansdrugs: determinanten (risicofactoren) AlcoholDeBaas.nl; GokkenDeBaas.nl Licht verstandelijk gehandicapten Veiligheid en Gezondheid

59 Omgaan met (chronische) ziekte
4. Somatische patienten Omgaan met (chronische) ziekte Goal management: nieuwe doelen Kwaliteit van leven bij reuma Pijn en vermoeidheid bij reuma Arts-patient contacten Technologie in de zorg Acceptatie van technologie door patienten Shared decision making: keuze-hulpmiddelen Online lotgenoten contacten Veiligheid en Gezondheid

60 Mogelijkheden op de arbeidsmarkt
Somatische GZ: Ziekenhuizen; revalidatiezorg; gehandicaptenzorg; thuiszorg; eerstelijn; OGZ/preventie: GGD, NIGZ GGZ: Trimbos Inst.; Mediant; Dimence; Tactus; ziekenhuizen, gezondheidscentra. Veiligheid: ministeries; justitie; politie; brandweer; defensie; professionele instituten (TNO; RIVM); multinationals Wetenschap: onderzoek Veiligheid en Gezondheid


Download ppt "Themavoorlichtingsbijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google