De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Themavoorlichtingsbijeenkomst 06-12-2010. 2 PROGRAMMA 13.45 – 14.05 uur Uitleg proces afstuderen Bachelor & Master (voor bachelor studenten) 14.05 –

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Themavoorlichtingsbijeenkomst 06-12-2010. 2 PROGRAMMA 13.45 – 14.05 uur Uitleg proces afstuderen Bachelor & Master (voor bachelor studenten) 14.05 –"— Transcript van de presentatie:

1 1 Themavoorlichtingsbijeenkomst

2 2 PROGRAMMA – uur Uitleg proces afstuderen Bachelor & Master (voor bachelor studenten) – uur Korte pauze Start themapresentaties – uur Conflict, risico en veiligheid (CRV) – uur Gezondheidspsychologie (GP) – uur Cognitie en Media (C&M) – uur Instructie, leren en ontwikkeling (ILO) – uur Geestelijke gezondheidsbevordering (GGB) – uur Uitleg proces afstuderen Master (voor pre-master studenten)

3 3 PROGRAMMA  Procedure bachelorthese  Master  Procedure Masterthese

4 4 PROCES BACHELORTHESE 1.Voorkenniseisen: Propedeuse & B2 afgerond?  Start Bachelorthese 2.Startbewijs inleveren bij BOZ 3.Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken  informeer bij themacoordinator/ docent/ studieadviseur 4.Bachelorthese contract inleveren bij BOZ 5.Aan het werk! 6.Aanmelden voor presentatiedag bachelorthese 7.Evaluatieformulier bachelorthese 8.Aanmeldingsformulier Bachelordiploma-uitreiking

5 5 PROCES BACHELORTHESE  Individueel product  Omvang: 15 EC  Leiding: eerste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Een externe, derde begeleider:adviseur  Vorm: APA, Engels of Nederlands  Inhoud  Afsluiting: presentatie → Afstudeerweb: StappenplanStappenplan

6 6 Master - VOORKENNISEISEN - BACHELOR STUDENTEN  Start mastervakken: B1 & 110EC uit de B2 en B3 behaald (incl. Statistiek 3)  Start masterthese: Bachelor volledig afgerond

7 7 OPZET MASTER  Houd rekening met het gelijktijdig volgen van vakken en het schrijven van de masterthese  Let op verplichte vakken  Let op het moment van aanbod van de vakken

8 8 MASTER VOORBEELD Gezondheidspsychologie

9 9 MASTER VOORBEELD Cognitie en Media

10 10 MASTER VOORBEELD Geestelijke Gezondheidsbevordering

11 11 OPZET MASTER  Mastervakken via ‘Keuzeformulier Master’ inleveren bij BOZ   Wil je gedurende het jaar toch een ander vak willen volgen?  Alleen na melding hiervan bij BOZ  Let op dat je voldoende vakken haalt binnen het thema

12 12 AFSTUDEERPROCES MASTERTHESE 1.Voldaan aan voorkenniseisen?  Start masterthese 2.Startbewijs inleveren bij BOZ 3.Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken 4.Contract Masterthese opstellen en inleveren bij BOZ 5.Aan het werk! 6.Na GROENLICHT van de begeleiders: planning colloquium  Aanmeldformulier Masterexamen inleveren  Evaluatieformulier Masterthese inleveren

13 13 KENMERKEN MASTERTHESE  Individueel product  Omvang: 30 EC  Leiding: in handen van student. Eerste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Een externe, derde begeleider:adviseur.  Vorm: APA, Engels of Nederlands  Inhoud: experiment, survey onderzoek, kwalitatief onderzoek (interviews), observatie-onderzoek,…  Afsluiting = afstudeerpraatje = colloquium  Stappenplan

14 14 MASTERTHESE  Afstudeerweb  Opdrachten:  Algemene informatie  Studieadviseur  Inhoudelijke informatie over opdrachten  Docenten

15 15 Vragen?! Bedankt voor jullie aandacht! VRAGEN?

16 Prof. dr. Ellen Giebels Psychologie Master thema Conflict, Risico & Veiligheid

17 17

18 18

19 risicoperceptie en -communicatie burgers - overheid verklaringen voor antisociaal en risicovol gedrag -> context (omgeving) + P + interactie conflict en crisismanagement - crime in action + opsporing & vervolging  sociaal psychologische theorieën Thema’s

20 Multi-partij perspectief daders slachtoffers publiek instanties die de veiligheid moeten waarborgen

21 1. analyse van gedrag in realistische settings of van authentieke interacties 2. interventies onderwerp van onderzoek (buurtbemiddeling of een diagnose & triage instrument) 3. aandacht voor culturele verschillen en (groeps-)dynamiek 4. verbinding met technologie 5. toegepast karakter IBR Centre for Conflict, Risk, and Safety perception (iCRiSP) Aandachtspunten

22 Verbinding met technologie 1. technologie als middel om te communiceren/communicatie te faciliteren (internet; VR besluitvorming) 2. technologie als onderzoeksmethodiek (LIWC; spanningstrackers) leugendetectie 3. technologie als moderator (camerabewaking)

23 Kwartiel 1 / Febr 2010Kwartiel 2 / apr 2010Kwartiel 3 / sep 2010Kwartiel 4 / okt EC Forensische Psychologie Veiligheids- beleving Risico’s in een maatschappelijke context Leiderschap en ethiek Nieuw 5 EC Practicum: empirisch risico- of conflictonderzoek Nieuw Groepsdynamiek en interventie Nieuw 5 ECPracticum: empirisch risico- of conflictonderzoek Nieuw 30 EC Nieuw Masterthese CRV Onderwijs: track conflict, risico & veiligheid

24  verdachtenverhoor  communicatie rondom rampen (watermanagement, transportveiligheid)  bevorderen zelfredzaamheid burgers rondom rampen  radicalisering en beïnvloedingstactieken  buurtbemiddeling  abusive supervision & abusive subordination  deceptie detectie  crisisonderhandelingen  internet-tool bij conflicten (Justitie)  stress: beveiliging & conduct after capture  veiligheidsperceptie in de openbare ruimte  koninklijke landmacht: moraliteit en de militaire identiteit Voorbeeld afstudeerprojecten

25 Mogelijke functies beleidsmedewerker of voorlichter ministerie of multinational gedragswetenschapper bij politie of defensie trainer, mediator, docent (conflict en onderhandeling, groepsprocessen) consultant veiligheid/veiligheidscoördinator P & O functie (ongewenste omgangsvormen, diversiteit en leiderschap) onderzoeker veiligheid (Universiteit, WODC, TNO, RIVM)

26 Voor vragen: E. Bedankt voor de aandacht!

27 GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE STANS DROSSAERT Mastervoorlichting 6 december, 2010

28 28 Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: -Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes -Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling -Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

29 29 Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: -Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes -Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling -Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Veilig vrijen Comazuipen Obesitas Gehoorbescherming HPV Vaccinaties Entertainment Education (sociale) leertheorieën Risico-communicatie

30 30

31 31 Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: -Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes -Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling -Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (online) Lotgenotencontact Therapietrouw Patientenvoorlichting & keuzehulpen Arts-patientcommunicatie Help-seeking Self-management

32 32

33 33 Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: -Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes -Invloed psychosociale factoren op behandeling & beloop van ziektes -Invloed lichamelijke gesteldheid op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Vooroordelen & stigma pijn Stress & coping Omgaan met verlies en (naderende) dood Gevolgen van ziekte voor partner Vermoeidheid

34 34 VOORBEELDEN VAN GP-ONDERZOEK OP DE AFDELING Hoe kunnen we COPD-ers van het roken afkrijgen? Hoe kunnen we patiënten méér betrekken bij medische besluitvorming? Hoe zorgen we ervoor dat zorgverleners hun handen wassen?

35 35 VOORBEELDEN VAN GP-ONDERZOEK OP DE AFDELING Wat zijn voor oudere patiënten de voor- en nadelen van “domotica”? Hoe kunnen we vermoeidheid bij reuma patiënten goed meten? Worden patiënten beter van het online ‘monitoren’ van hun ziekte?

36 36 Vooral de lichamelijke gezondheid staat centraal Niet psychologische of psychiatrische ziektebeelden Onderzoeken, ontwerpen, evalueren en implementeren van (groeps) interventies Géén individuele zorgverlening! Interventies zijn gericht op het publiek, patiënten of zorgverleners Aandacht voor sociale, culturele en omgevingsfactoren GEZONDHEIDSPSCYHOLOGIE

37 37 HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Semester 1Semester 2 Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 3Kwartiel 4 5EC Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg 5EC E-healthOnderzoek in de zorgE-healthOnderzoek in de zorg 5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief Entertainment Education Capita selecta gezondheidspsych

38 38 HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Semester 1Semester 2 5EC MASTERTHESE 30EC Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg 5EC E-healthOnderzoek in de zorg 5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E

39 39 HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Semester 1Semester 2 5EC Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg 5EC E-healthOnderzoek in de zorg 5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Gericht op gezonde mensen (en hun omgeving) Theorieen over o.a.: Determinanten van gezondheid Determinanten van gedrag Beinvloedingsstrategieen Vaardigheden Theorie vertalen naar praktijk- toepassingen ‘verkopen van je interventie’

40 40 HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Semester 1Semester 2 5EC Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg 5EC E-healthOnderzoek in de zorg 5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Gericht op ICT in de zorg Theorieën over o.a. Typen eHealth toepassingen Impact eHealth op patiënten & zorg Persuasieve technologie Vaardigheden: Formatieve evaluatie van een eHealth toepassing Zelf een ehealth toepassing maken Oefenen met User Centered Design

41 41 HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Semester 1Semester 2 5EC Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg 5EC E-healthOnderzoek in de zorg 5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Verdiep je in een onderwerp naar keuze

42 42 HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Semester 1Semester 2 5EC Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg 5EC E-healthOnderzoek in de zorg 5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Gericht op patiënten en de zorg Theorieën over o.a.: Organisaties van de Zorg in NL Enkele (chronische) aandoeningen Psychologische processen bij ziekte: -Impact van ziekte op Kwal v Leven -Sociale Steun -Self Management Vaardigheden Interventieontwerp & en evaluatie in de medische praktijk

43 43 HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Semester 1Semester 2 5EC Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg 5EC E-healthOnderzoek in de zorg 5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Specifiek voor de zorg: Ethiek van onderzoek bij patiënten METC Veelgebruikte meetinstrumenten Veelgebruikte onderzoeksopzetten Vaardigheden ‘kritisch kunnen beoordelen van onderzoek in de zorg”

44 44 HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Semester 1Semester 2 5EC Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg 5EC E-healthOnderzoek in de zorg 5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief Entertainment Education (E&E) “Keuzevakken” GP in Levensloopperspectief: Wat betekent ziek zijn en gezond gedrag in de verschillende fasen van het leven? Entertainment Education- E&E Hoe kunnen we gezondheidsbevorderende boodschappen in amusement verpakken?

45 45 WAAR ZOU JE KUNNEN GAAN WERKEN? DE NEDERLANDSE GBI-S

46 46 WAAR ZOU JE KUNNEN GAAN WERKEN? ANDERE RELEVANTE INSTELLINGEN Ziekenhuizen Bedrijven

47 47 Gezondheidspsychologie de relatie tussen de psyche en het lichaam (groeps)interventies staan centraal, geen psychotherapie Curriculum: eerst vakken dan (extern) afstuderen Werken: Bij zeer uiteenlopende organisaties, als onderzoeker, beleidsmedewerker, consultant, coördinator van GB-interventies SAMENGEVAT

48 48 Nog vragen??

49 49 Cognitie en Media Matthijs Noordzij

50 50 COFFEEPOT FOR MASOCHISTS (by Jacques Carelman)

51 51 VEEL GEHOORD:  “Ik ben onhandig met “technische” apparaten”  “Ik voel me schuldig dat ik zo onhandig ben”  “Ik ben mechanisch incompetent” MAAR… Wellicht zijn veel gebruiksvoorwerpen (zeer technisch of zeer alledaags) wel vaak inhumaan ontworpen! Met inhumaan bedoel ik “zonder rekening te houden met de kracht en zwaktes van mensen”.

52 52 COGNITIEVE ERGONOMIE OF “HUMAN FACTORS” “Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.” Tijdens de track cognitie en media volg je vakken als “Ergonomical Design” en “Human Error”.

53 53 AFSTUDEEROPDRACHTEN: HUMAN FACTORS Bachelor (Intern)  Hoe beoordelen mensen betrouwbaarheid van een Wikipedia pagina?  Welk ontwerp van een stofzuigerrobot vinden mensen het prettigst? Master (Extern of Intern)  Uit welke lichaamshoudingen herkennen mensen snel emotie? (XSens Technologies)  TNO (Efficiëntie van teams, bijvoorbeeld in een ziekenhuis)  Communiceren met digitale fotolijsten (de Twentse Zorgcentra)  Herontwerp websites (bijv. gemeente Enschede, Wehkamp)

54 54 MEDIAPSYCHOLOGIE Mediapsychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de invloed van media op mensen Mastervakken als “Computer Games Studies” en “Massamediagebruik en effecten”. Afstuderen (zowel bachelor als master): -Invloed van camerastandpunt op beoordeling van personen en objecten. -Succes emotie- en realityformats

55 55 COGNITIEVE (NEURO)WETENSCHAP - Advanced Cognitive Neurosciences - Cognitive Psychology - Motor Skills

56 56 AFSTUDEEROPDRACHTEN: COGNITIEVE WETENSCHAP Bachelor  Sequentiële effecten op de P3 component in een Stroop taak  Wat is de rol van de omgeving bij het uitvoeren van een geautomatiseerde beweging? Master  Exogene visuele aandacht bij dove mensen.  Allerlei vormen van fundamenteel gedrags en EEG onderzoek (ook in Dortmund)

57 57 TOEKOMSTPERSPECTIEF  Wetenschappelijk onderzoeker (Assistent in opleiding/ Promovendus)  Human Factors expert/ Application researcher (TNO, grote internationale bedrijven).  Usability expert  Consultancy (Bijv. ontwerp websites, “oude” media).

58 58 AFSTUDEERWEB OF

59 59 Instructie, Leren en Ontwikkeling Master PSY Universiteit Twente

60 60 VRAGEN? Hoe leren we eigenlijk? En wat kunnen we er aan doen?

61 61 Onderzoek Kinderen – Leren in relatie met ontwikkeling – Leren op school Kinderen, adolescenten en volwassenen – Hersenen en leren – Technologie om leren te ondersteunen

62 62 AFSTUDEREN BIJ ILO

63 63 Tekeningen als hulpmiddel bij leren

64 64 Kunnen we dyslecten ondersteunen? Dit lettertype bevat veel visuele ruis kleine verschillen tussen letters en leest daarom moeilijk. Dit lettertype is speciaal ontworpen voor dyslecten en zou ze moeten kunnen helpen met lezen

65 65 Hoe redeneren beginners en experts?

66 66 Tekenen en modelleren

67 67 ZAPs Gemaakt bij IST! Kunnen we studenten ondersteunen in het stellen van de juiste vragen?

68 68 NA JE AFSTUDEREN

69 69

70 70 MAAR EERST … Curriculum

71 71 Studieprogramma Learning and Instruction Research in the Learning Sciences Games and Simulations Multimedia Learning Learning and the Brain Adult Learning Master thesis IST Research colloquia Professional orientation

72 72 Relevante bachelorvakken Basis – Onderwijspsychologie Keuze – Kennis en Redeneren B3 blok 1 – Leren bij Kinderen en Adolescenten In B2 blok 4

73 73 Instructie, Leren en Ontwikkeling

74 74 Mental Health Promotion (Geestelijke Gezondheidsbevordering) dr. Gerben Westerhof

75 75 Research Program Mental Health Promotion

76 76 Mastertrack Mental Health Promotion Geestelijke gezondheids- bevordering (5EC) Verdieping psychopathologie (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardighed en (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC)Capita Selecta (5EC) of Gezondheids- psychologie in levensloop- perspectief (5EC) Masterthese (10EC)

77 77 Voorkennis Mastertrack Mental Health Promotion B1 Ontwikkelingspsychologie B1 Bio- en neuropsychologie B1Persoonlijkheidsleer B1 Functieleer P1 Testtheorie en inleiding psychodiagnostiek B2 Dataverzameling voor psychologie B2Inleiding klinische psychologie B2 Inleiding gezondheidspsychologie B2Psychologische gespreksvoering B3Inleiding Psychopathologie B3Psychodiagnostiek B3Bachelorthese / PreMaster Onderzoeksopdracht

78 78 Werkveld Mastertrack Mental Health Promotion  GGZ  Ziekenhuis  Revalidatie  Ouderenzorg  Eerstelijnszorg  Gehandicaptenzorg  Kinder- en jeugdhulpverlening  Forensische instellingen  GZ-opleiding!

79 79 Mastertrack Mental Health Promotion Bedankt voor de aandacht! Zijn er vragen?

80 80 UITLEG PROCES AFSTUDEREN VOOR PRE-MASTER STUDENTEN

81 81 PROGRAMMA  Voorkenniseisen  Opzet master  Procedure masterthese

82 82 VOORKENNISEISEN PRE-MASTER STUDENTEN  Start mastervakken: max. 5EC deficientie Start masterthese: Pre-master volledig afgerond BACHELOR STUDENTEN  Start mastervakken: B1 & 110EC uit de B2 en B3 behaald (incl. Statistiek 3) Start masterthese: Bachelor volledig afgerond

83 83 OPZET MASTER  Houd rekening met het gelijktijdig volgen van vakken en het schrijven van de masterthese  Let op verplichte vakken  Let op het moment van aanbod van de vakken

84 84 MASTER VOORBEELD Gezondheidspsychologie

85 85 MASTER VOORBEELD Cognitie en Media

86 86 MASTER VOORBEELD Geestelijke Gezondheidsbevordering

87 87 OPZET MASTER  Mastervakken via ‘Keuzeformulier Master’ inleveren bij BOZ    Wil je gedurende het jaar toch een ander vak willen volgen?  Alleen na melding hiervan bij BOZ  Let op dat je voldoende vakken haalt binnen het thema

88 88 AFSTUDEERPROCES MASTERTHESE 1.Voldaan aan voorkenniseisen?  Start masterthese 2.Startbewijs inleveren bij BOZ (zie: 3.Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken 4.Contract Masterthese opstellen en inleveren bij BOZ (zie: 5.Aan het werk! 6.Na GROENLICHT van de begeleiders: planning colloquium  Aanmeldformulier Masterexamen inleveren  Evaluatieformulier Masterthese inleveren

89 89 KENMERKEN MASTERTHESE  Individueel product  Omvang: 30 EC  Leiding: in handen van student. Eerste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Een externe, derde begeleider:adviseur.  Vorm: APA, Engels of Nederlands  Inhoud: experiment, survey onderzoek, kwalitatief onderzoek (interviews), observatie-onderzoek,…  Afsluiting = afstudeerpraatje = colloquium  Stappenplan

90 90 MASTERTHESE  Afstudeerweb  Opdrachten (m.u.v. A&O):  Algemene informatie  Studieadviseur  Inhoudelijke informatie over opdrachten  Docenten

91 91 Vragen?! Bedankt voor jullie aandacht! VRAGEN?


Download ppt "1 Themavoorlichtingsbijeenkomst 06-12-2010. 2 PROGRAMMA 13.45 – 14.05 uur Uitleg proces afstuderen Bachelor & Master (voor bachelor studenten) 14.05 –"

Verwante presentaties


Ads door Google