De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themavoorlichtingsbijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themavoorlichtingsbijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Themavoorlichtingsbijeenkomst

2 PROGRAMMA 13.45 – uur Uitleg proces afstuderen Bachelor & Master (voor bachelor studenten) 14.05 – uur Korte pauze Start themapresentaties 14.15 – uur Conflict, risico en veiligheid (CRV) 14.25 – uur Gezondheidspsychologie (GP) 14.35 – uur Cognitie en Media (C&M) 14.45 – uur Instructie, leren en ontwikkeling (ILO) 14.55 – uur Geestelijke gezondheidsbevordering (GGB) 15.05 – uur Uitleg proces afstuderen Master (voor pre-master studenten)

3 PROGRAMMA Procedure bachelorthese Master Procedure Masterthese

4 PROCES BACHELORTHESE Voorkenniseisen: Propedeuse & B2 afgerond?  Start Bachelorthese Startbewijs inleveren bij BOZ Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken  informeer bij themacoordinator/ docent/ studieadviseur Bachelorthese contract inleveren bij BOZ Aan het werk! Aanmelden voor presentatiedag bachelorthese Evaluatieformulier bachelorthese Aanmeldingsformulier Bachelordiploma-uitreiking

5 PROCES BACHELORTHESE Individueel product Omvang: 15 EC
Leiding: eerste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Een externe, derde begeleider:adviseur Vorm: APA, Engels of Nederlands Inhoud Afsluiting: presentatie → Afstudeerweb: Stappenplan

6 Master - VOORKENNISEISEN -
BACHELOR STUDENTEN Start mastervakken: B1 & 110EC uit de B2 en B3 behaald (incl. Statistiek 3) Start masterthese: Bachelor volledig afgerond

7 OPZET MASTER Houd rekening met het gelijktijdig volgen van vakken en het schrijven van de masterthese Let op verplichte vakken Let op het moment van aanbod van de vakken

8 MASTER VOORBEELD Gezondheidspsychologie

9 MASTER VOORBEELD Cognitie en Media

10 MASTER VOORBEELD Geestelijke Gezondheidsbevordering

11 OPZET MASTER Mastervakken via ‘Keuzeformulier Master’ inleveren bij BOZ Wil je gedurende het jaar toch een ander vak willen volgen?  Alleen na melding hiervan bij BOZ  Let op dat je voldoende vakken haalt binnen het thema

12 AFSTUDEERPROCES MASTERTHESE
Voldaan aan voorkenniseisen?  Start masterthese Startbewijs inleveren bij BOZ Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken Contract Masterthese opstellen en inleveren bij BOZ Aan het werk! Na GROENLICHT van de begeleiders: planning colloquium Aanmeldformulier Masterexamen inleveren Evaluatieformulier Masterthese inleveren

13 KENMERKEN MASTERTHESE
Individueel product Omvang: 30 EC Leiding: in handen van student. Eerste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Een externe, derde begeleider:adviseur. Vorm: APA, Engels of Nederlands Inhoud: experiment, survey onderzoek, kwalitatief onderzoek (interviews), observatie-onderzoek,… Afsluiting = afstudeerpraatje = colloquium  Stappenplan Er zijn twee stappenplannen; voor de bachelor en de master

14 MASTERTHESE Opdrachten:
 Afstudeerweb Opdrachten: Algemene informatie  Studieadviseur Inhoudelijke informatie over opdrachten  Docenten

15 VRAGEN? Vragen?! Bedankt voor jullie aandacht!

16 Psychologie Master thema Conflict, Risico & Veiligheid
Prof. dr. Ellen Giebels

17 17

18 18

19 Thema’s risicoperceptie en -communicatie burgers - overheid
verklaringen voor antisociaal en risicovol gedrag -> context (omgeving) + P + interactie conflict en crisismanagement - crime in action + opsporing & vervolging sociaal psychologische theorieën Toekomst: uitdaging om verder verbinding te zoeken met 2 thema’s Allereerst het domein van risicoperceptie en communicatie - belangrijk deel van de onderzoekers in onze groep op focussen: Daarnaast met ; zoeken oorzaak van gedrag minder in persoonlijkheid en meer in context besmettelijkheid van onverzorgde, rommelige omgeving- social proof principe interactie tussen personen en macht met interactie en gevoel van macht of onmacht kan escaleren naar mobbing/pestgedrag

20 Multi-partij perspectief
instanties die de veiligheid moeten waarborgen publiek daders slachtoffers

21 Aandachtspunten analyse van gedrag in realistische settings of van authentieke interacties interventies onderwerp van onderzoek (buurtbemiddeling of een diagnose & triage instrument) aandacht voor culturele verschillen en (groeps-)dynamiek verbinding met technologie toegepast karakter IBR Centre for Conflict, Risk, and Safety perception (iCRiSP)

22 Verbinding met technologie
technologie als middel om te communiceren/communicatie te faciliteren (internet; VR besluitvorming) technologie als onderzoeksmethodiek (LIWC; spanningstrackers) leugendetectie technologie als moderator (camerabewaking)

23 Onderwijs: track conflict, risico & veiligheid
Kwartiel 1 / Febr 2010 Kwartiel 2 / apr 2010 Kwartiel 3 / sep 2010 Kwartiel 4 / okt 2010 5 EC 5 EC 5 EC 5 EC Risico’s in een maatschappelijke context Leiderschap en ethiek Forensische Psychologie Veiligheids- beleving Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 5 EC 5 EC Practicum: empirisch risico- of conflictonderzoek Groepsdynamiek en interventie Nieuw Nieuw Practicum: empirisch risico- of conflictonderzoek 5 EC Deze inhoudelijke onderwerpen en de de insteken komen terug in het onderwijsprogramma zoals wij daar per 1 februari 2011 mee zouden starten. Verschillende partij-perspectieven, dynamiek, aansluiting bij praktijk Nieuw 30 EC Masterthese CRV Nieuw

24 Voorbeeld afstudeerprojecten
verdachtenverhoor communicatie rondom rampen (watermanagement, transportveiligheid) bevorderen zelfredzaamheid burgers rondom rampen radicalisering en beïnvloedingstactieken buurtbemiddeling abusive supervision & abusive subordination deceptie detectie crisisonderhandelingen internet-tool bij conflicten (Justitie) stress: beveiliging & conduct after capture veiligheidsperceptie in de openbare ruimte koninklijke landmacht: moraliteit en de militaire identiteit

25 Mogelijke functies beleidsmedewerker of voorlichter ministerie of multinational gedragswetenschapper bij politie of defensie trainer, mediator, docent (conflict en onderhandeling, groepsprocessen) consultant veiligheid/veiligheidscoördinator P & O functie (ongewenste omgangsvormen, diversiteit en leiderschap) onderzoeker veiligheid (Universiteit, WODC, TNO, RIVM)

26 Bedankt voor de aandacht!
Voor vragen: E.

27 Gezondheidspsychologie
Stans Drossaert Mastervoorlichting 6 december, 2010

28 Gezondheidspsychologie
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’

29 Gezondheidspsychologie
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ HPV Vaccinaties (sociale) leertheorieën Comazuipen Obesitas Risico-communicatie Veilig vrijen Gehoorbescherming Entertainment Education

30

31 Gezondheidspsychologie
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ Help-seeking Arts-patientcommunicatie (online) Lotgenotencontact Therapietrouw Patientenvoorlichting & keuzehulpen Self-management

32

33 Gezondheidspsychologie
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes Invloed psychosociale factoren op behandeling & beloop van ziektes Invloed lichamelijke gesteldheid op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ Vooroordelen & stigma Vermoeidheid pijn Omgaan met verlies en (naderende) dood Stress & coping Gevolgen van ziekte voor partner

34 Voorbeelden van GP-onderzoek op de afdeling
Hoe kunnen we COPD-ers van het roken afkrijgen? Hoe kunnen we patiënten méér betrekken bij medische besluitvorming? Hoe zorgen we ervoor dat zorgverleners hun handen wassen?

35 Voorbeelden van GP-onderzoek op de afdeling
Hoe kunnen we vermoeidheid bij reuma patiënten goed meten? Worden patiënten beter van het online ‘monitoren’ van hun ziekte? Wat zijn voor oudere patiënten de voor- en nadelen van “domotica”?

36 Gezondheidspscyhologie
Vooral de lichamelijke gezondheid staat centraal Niet psychologische of psychiatrische ziektebeelden Onderzoeken, ontwerpen, evalueren en implementeren van (groeps) interventies Géén individuele zorgverlening! Interventies zijn gericht op het publiek, patiënten of zorgverleners Aandacht voor sociale, culturele en omgevingsfactoren

37 Het curriculum Gezondheidspsychologie
Semester 1 Semester 2 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 5EC  5EC  Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg E-health Onderzoek in de zorg  5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief Entertainment Education

38 Het curriculum GezondheidsPsychologie
Semester 1 Semester 2 5EC  5EC MASTERTHESE 30EC  Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg E-health Onderzoek in de zorg  5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E

39 Het curriculum GezondheidsPsychologie
Semester 1 Semester 2 5EC  5EC  Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg E-health Onderzoek in de zorg  5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Gericht op gezonde mensen (en hun omgeving) Theorieen over o.a.: Determinanten van gezondheid Determinanten van gedrag Beinvloedingsstrategieen Vaardigheden Theorie vertalen naar praktijk- toepassingen ‘verkopen van je interventie’

40 Het curriculum GezondheidsPsychologie
Semester 1 Semester 2 5EC  5EC  Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg E-health Onderzoek in de zorg  5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Gericht op ICT in de zorg Theorieën over o.a. Typen eHealth toepassingen Impact eHealth op patiënten & zorg Persuasieve technologie Vaardigheden: Formatieve evaluatie van een eHealth toepassing Zelf een ehealth toepassing maken Oefenen met User Centered Design

41 Het curriculum GezondheidsPsychologie
Semester 1 Semester 2 5EC  5EC  Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg E-health Onderzoek in de zorg  5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Verdiep je in een onderwerp naar keuze

42 Het curriculum GezondheidsPsychologie
Semester 1 Semester 2 5EC  5EC  Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg E-health Onderzoek in de zorg  5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Gericht op patiënten en de zorg Theorieën over o.a.: Organisaties van de Zorg in NL Enkele (chronische) aandoeningen Psychologische processen bij ziekte: -Impact van ziekte op Kwal v Leven -Sociale Steun -Self Management Vaardigheden Interventieontwerp & en evaluatie in de medische praktijk

43 Het curriculum GezondheidsPsychologie
Semester 1 Semester 2 5EC  5EC  Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg E-health Onderzoek in de zorg  5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief /E&E Specifiek voor de zorg: Ethiek van onderzoek bij patiënten METC Veelgebruikte meetinstrumenten Veelgebruikte onderzoeksopzetten Vaardigheden ‘kritisch kunnen beoordelen van onderzoek in de zorg”

44 Het curriculum GezondheidsPsychologie
Semester 1 Semester 2 5EC  5EC  Public Health Psychology Psychologische interventies in de gezondheidszorg E-health Onderzoek in de zorg  5EC Capita selecta gezondheidspsych Gezondheidspsych.in levensloopperspectief Entertainment Education (E&E) “Keuzevakken” GP in Levensloopperspectief: Wat betekent ziek zijn en gezond gedrag in de verschillende fasen van het leven? Entertainment Education- E&E Hoe kunnen we gezondheidsbevorderende boodschappen in amusement verpakken?

45 Waar zou je kunnen gaan werken?
De NEDERlandse GBI-S

46 Waar zou je kunnen gaan werken?
Andere relevante instellingen Ziekenhuizen Bedrijven

47 Samengevat Gezondheidspsychologie de relatie tussen de psyche en het lichaam (groeps)interventies staan centraal, geen psychotherapie Curriculum: eerst vakken dan (extern) afstuderen Werken: Bij zeer uiteenlopende organisaties, als onderzoeker, beleidsmedewerker, consultant, coördinator van GB-interventies

48 Nog vragen??

49 Cognitie en Media Matthijs Noordzij

50 COFFEEPOT FOR MASOCHISTS (by Jacques Carelman)

51 VEEL GEHOORD: “Ik ben onhandig met “technische” apparaten”
“Ik voel me schuldig dat ik zo onhandig ben” “Ik ben mechanisch incompetent” MAAR… Wellicht zijn veel gebruiksvoorwerpen (zeer technisch of zeer alledaags) wel vaak inhumaan ontworpen! Met inhumaan bedoel ik “zonder rekening te houden met de kracht en zwaktes van mensen”.

52 COGNITIEVE ERGONOMIE OF “HUMAN FACTORS”
“Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.” Tijdens de track cognitie en media volg je vakken als “Ergonomical Design” en “Human Error”.

53 AFSTUDEEROPDRACHTEN: HUMAN FACTORS
Bachelor (Intern) Hoe beoordelen mensen betrouwbaarheid van een Wikipedia pagina? Welk ontwerp van een stofzuigerrobot vinden mensen het prettigst? Master (Extern of Intern) Uit welke lichaamshoudingen herkennen mensen snel emotie? (XSens Technologies) TNO (Efficiëntie van teams, bijvoorbeeld in een ziekenhuis) Communiceren met digitale fotolijsten (de Twentse Zorgcentra) Herontwerp websites (bijv. gemeente Enschede, Wehkamp)

54 MEDIAPSYCHOLOGIE Mediapsychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de invloed van media op mensen Mastervakken als “Computer Games Studies” en “Massamediagebruik en effecten”. Afstuderen (zowel bachelor als master): Invloed van camerastandpunt op beoordeling van personen en objecten. Succes emotie- en realityformats

55 COGNITIEVE (NEURO)WETENSCHAP
Advanced Cognitive Neurosciences Cognitive Psychology Motor Skills

56 AFSTUDEEROPDRACHTEN: COGNITIEVE WETENSCHAP
Bachelor Sequentiële effecten op de P3 component in een Stroop taak Wat is de rol van de omgeving bij het uitvoeren van een geautomatiseerde beweging? Master Exogene visuele aandacht bij dove mensen. Allerlei vormen van fundamenteel gedrags en EEG onderzoek (ook in Dortmund)

57 TOEKOMSTPERSPECTIEF Wetenschappelijk onderzoeker (Assistent in opleiding/ Promovendus) Human Factors expert/ Application researcher (TNO, grote internationale bedrijven). Usability expert Consultancy (Bijv. ontwerp websites, “oude” media).

58 AFSTUDEERWEB OF M.L.NOORDZIJ@UTWENTE.NL

59 Instructie, Leren en Ontwikkeling
Master PSY Universiteit Twente

60 Hoe leren we eigenlijk? En wat kunnen we er aan doen? Vragen?

61 Onderzoek Kinderen Kinderen, adolescenten en volwassenen
Leren in relatie met ontwikkeling Leren op school Kinderen, adolescenten en volwassenen Hersenen en leren Technologie om leren te ondersteunen

62 Afstuderen bij ILO

63 Tekeningen als hulpmiddel bij leren

64 Kunnen we dyslecten ondersteunen?
Dit lettertype bevat veel visuele ruis kleine verschillen tussen letters en leest daarom moeilijk. Dit lettertype is speciaal ontworpen voor dyslecten en zou ze moeten kunnen helpen met lezen

65 Hoe redeneren beginners en experts?

66 Tekenen en modelleren

67 ZAPs Gemaakt bij IST! Kunnen we studenten ondersteunen in het stellen van de juiste vragen?

68 Na je afstuderen

69

70 Curriculum Maar eerst …

71 Studieprogramma Learning and Instruction
Research in the Learning Sciences Games and Simulations Multimedia Learning Learning and the Brain Adult Learning Master thesis IST Research colloquia Professional orientation

72 Relevante bachelorvakken
Basis Onderwijspsychologie Keuze Kennis en Redeneren B3 blok 1 Leren bij Kinderen en Adolescenten In B2 blok 4

73 Instructie, Leren en Ontwikkeling

74 Mental Health Promotion (Geestelijke Gezondheidsbevordering)
dr. Gerben Westerhof

75 Research Program Mental Health Promotion
75

76 Mastertrack Mental Health Promotion
Geestelijke gezondheids-bevordering (5EC) Verdieping psychopathologie (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC) Capita Selecta (5EC) of Gezondheids-psychologie in levensloop-perspectief (5EC) Masterthese (10EC) 76

77 Voorkennis Mastertrack Mental Health Promotion
B1 Ontwikkelingspsychologie B1 Bio- en neuropsychologie B1 Persoonlijkheidsleer B1 Functieleer P1 Testtheorie en inleiding psychodiagnostiek B2 Dataverzameling voor psychologie B2 Inleiding klinische psychologie B2 Inleiding gezondheidspsychologie B2 Psychologische gespreksvoering B3 Inleiding Psychopathologie B3 Psychodiagnostiek B3 Bachelorthese / PreMaster Onderzoeksopdracht 77

78 Werkveld Mastertrack Mental Health Promotion
GGZ Ziekenhuis Revalidatie Ouderenzorg Eerstelijnszorg Gehandicaptenzorg Kinder- en jeugdhulpverlening Forensische instellingen GZ-opleiding! 78

79 Mastertrack Mental Health Promotion
Bedankt voor de aandacht! Zijn er vragen? 79

80 UITLEG PROCES AFSTUDEREN VOOR PRE-MASTER STUDENTEN

81 PROGRAMMA Voorkenniseisen Opzet master Procedure masterthese

82 VOORKENNISEISEN PRE-MASTER STUDENTEN
Start mastervakken: max. 5EC deficientie Start masterthese: Pre-master volledig afgerond BACHELOR STUDENTEN Start mastervakken: B1 & 110EC uit de B2 en B3 behaald (incl. Statistiek 3) Start masterthese: Bachelor volledig afgerond

83 OPZET MASTER Houd rekening met het gelijktijdig volgen van vakken en het schrijven van de masterthese Let op verplichte vakken Let op het moment van aanbod van de vakken

84 MASTER VOORBEELD Gezondheidspsychologie

85 MASTER VOORBEELD Cognitie en Media

86 MASTER VOORBEELD Geestelijke Gezondheidsbevordering

87 OPZET MASTER Mastervakken via ‘Keuzeformulier Master’ inleveren bij BOZ Wil je gedurende het jaar toch een ander vak willen volgen?  Alleen na melding hiervan bij BOZ  Let op dat je voldoende vakken haalt binnen het thema

88 AFSTUDEERPROCES MASTERTHESE
Voldaan aan voorkenniseisen?  Start masterthese Startbewijs inleveren bij BOZ (zie: 3. Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken 4. Contract Masterthese opstellen en inleveren bij BOZ 5. Aan het werk! 6. Na GROENLICHT van de begeleiders: planning colloquium Aanmeldformulier Masterexamen inleveren Evaluatieformulier Masterthese inleveren

89 KENMERKEN MASTERTHESE
Individueel product Omvang: 30 EC Leiding: in handen van student. Eerste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Een externe, derde begeleider:adviseur. Vorm: APA, Engels of Nederlands Inhoud: experiment, survey onderzoek, kwalitatief onderzoek (interviews), observatie-onderzoek,… Afsluiting = afstudeerpraatje = colloquium  Stappenplan Er zijn twee stappenplannen; voor de bachelor en de master

90 MASTERTHESE Opdrachten (m.u.v. A&O):
 Afstudeerweb Opdrachten (m.u.v. A&O): Algemene informatie  Studieadviseur Inhoudelijke informatie over opdrachten  Docenten

91 VRAGEN? Vragen?! Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Themavoorlichtingsbijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google