De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMAVOORLICHTINGSBIJEENKOMST

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMAVOORLICHTINGSBIJEENKOMST"— Transcript van de presentatie:

1 THEMAVOORLICHTINGSBIJEENKOMST
3 december 2012

2 POWERPOINT DIGITAAL www.utwente.nl/psy → (Pre-)Master PSY
→ Studieprogramma (Pre-)Master

3 Instructie, Leren en Ontwikkeling
Master PSY Universiteit Twente

4 Centrale vragen Kennis meten: - met tests, tekeningen of concept maps
- met interactie-analyses (Beter) leren: - door (na) te doen - door (samen) te bestuderen - met dynamische or statische representaties

5 Onderzoeksthema’s Ontdekkend leren Leren door spelen (serious games)
Samenwerkend leren Hoogbegaafdheid Ontwikkelen van tekstbegrip Kennis meten Dynamische versus statische representaties

6 Afstuderen bij ILO

7 ZAPs Een IST-produktie !

8 Tekenen als hulpmiddel bij leren

9 Hoe kunnen we talent ontwikkelen?
Hoe kun je hoogbegaafde leerlingen: bij de les houden in de les houden samen laten werken laten excelleren

10 (beter) leren met een APA
Hoe ontwerp je een motiverende APA (Animated Pedagogical Agent)?

11 (beter) leren door spelen
(hoe) Kunnen we games gebruiken om mensen dingen te leren?

12 Echte proefjes of simulaties?

13 Tekstbegrip ontwikkelen
Tekstbegrip is een belangrijke leesvaardigheid Kun je dat ondersteunen door leerlingen te leren QuikScannen?

14 Na je afstuderen

15

16 Curriculum Maar eerst …

17 Studieprogramma nieuw Learning and Instruction
Research in the Learning Sciences Diagnostiek en interventie Games and Simulations Multimedia Learning Learning and the Brain Adult Learning Master thesis IST Research colloquia Professional orientation

18 Relevante bachelorvakken
Basis Onderwijspsychologie Keuze Kennis en Redeneren B3 blok 1 Leren bij Kinderen en Adolescenten In B2 blok 4

19 Instructie, Leren en Ontwikkeling

20 HUMAN FACTORS EN MEDIAPSYCHOLOGIE
Matthijs Noordzij

21 Mental Health Promotion (Geestelijke Gezondheidsbevordering)
dr. Martine Veehof

22 Research Program Mental Health Promotion
Innovatie & ontwerp Epidemiologie Mental health promotion Technologie Kosten & effectiviteit Levens- verhalenlab Lichamelijke ziekten Valorisatie

23 Research Program Mental Health Promotion
Innovatie & ontwerp Epidemiologie Mental health promotion Technologie Kosten & effectiviteit Levens- verhalenlab Lichamelijke ziekten Valorisatie

24 Research Program Mental Health Promotion
Innovatie & ontwerp Epidemiologie Mental health promotion Technologie Kosten & effectiviteit Levens- verhalenlab Lichamelijke ziekten Valorisatie

25 Research Program Mental Health Promotion
Innovatie & ontwerp Epidemiologie Mental health promotion Technologie Kosten & effectiviteit Levens- verhalenlab Lichamelijke ziekten Valorisatie

26 Research Program Mental Health Promotion
Onderzoek Theorievorming Bevolkingsonderzoek Instrumentontwikkeling Psychologische processen Effectstudies Werkzame processen Meta-analyses 26

27 Research Program Mental Health Promotion
Toepassingen Geestelijke gezondheidszorg Lichamelijke gezondheidszorg Groepstherapie Zelfhulp E-mental health 27

28 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering
Kwartiel 1 (3) Kwartiel 2 (4) Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids-bevordering Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC) Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) 28

29 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering
Kenmerken en verklaringsmodellen van angst- en stemmingsstoornissen en somatoforme stoornissen. Beschrijvende diagnose opstellen, behandeling selecteren, behandeladviesgesprek voeren. Kwartiel 1 (3) Kwartiel 2 (4) Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids-bevordering Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC) Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) 29

30 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering
Kwartiel 1 (3) Kwartiel 2 (4) Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids-bevordering Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC) Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Leren a.d.h.v. een hulpvraag zelfstandig een behandelplan op te stellen en een kortdurende behandeling uit te voeren met diverse gesprekstechnieken. 30

31 Mastertrack Mental Health Promotion
Kwartiel 1 (3) Kwartiel 2 (4) Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids-bevordering Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Functie en werking van e-health in de GGZ. Kennismaken met verschillende e-health toepassingen in de praktijk. Beoordelen inzet van technologie in de praktijk door evaluatieonderzoek. 31

32 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering
Kwartiel 1 (3) Kwartiel 2 (4) Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids-bevordering Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC) Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Theorie, processen en interventies m.b.t. positieve geestelijke gezondheid. Maken en presenteren onderzoeksontwerp m.b.t. GGB. 32

33 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering
Kwartiel 1 (3) Kwartiel 2 (4) Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids-bevordering Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC) Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Analyseren van problemen vanuit de CGT, uitvoeren van verschillende cognitieve en gedragstherapeutische technieken (passende bij casus). 33

34 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering
Kwartiel 1 (3) Kwartiel 2 (4) Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids-bevordering Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC) Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Verdiepen in wetenschappelijke literatuur over een specifiek klinisch relevant onderwerp, waarin de diagnostiek en/of behandeling van psychische stoornissen centraal staat. Voorbereiding op stage. 34

35 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering
Kwartiel 1 (3) Kwartiel 2 (4) Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids-bevordering Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC) Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) 35

36 Opbouw masterprogramma
Toelatingseisen voor de klinische stage de student heeft de vakken ‘Counseling en gespreksvaardigheden’ en ‘Verdieping psychopathologie’ behaald en de student heeft het vak ‘Cognitieve en gedragstherapie’ gevolgd (dat wil zeggen deelgenomen aan de verplichte – en examenonderdelen van het vak) Toelatingseisen voor de masterthese De student volgt eerst de zes cursorische vakken. Aangepast schema in overleg met de studieadviseur.

37 Opdrachten masterthese
Enkele voorbeelden van eerdere opdrachten Analyse en ontwikkeling van narratieve weerbaarheidsscenario’s Ontwikkeling narratieve toekomstgerichte therapie Voluit leven online: relatie gebruikerskenmerken en uitkomstmaten Effectiviteit van de online cursus ‘Leven met pijn’ Meta analyse interventies voor vergroten psychologisch welbevinden Validatie van de Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale Kwalitatieve analyse sessies groepscursus ‘Haal meer uit je leven’ Kwalitatieve analyse therapienarratieven van deelnemers aan de cursussen ‘op verhaal komen’ en ‘expressief schrijven’ Routine Outcome Measurement: implementatie en resultaten GGNet Validatie DSM-IV vragenlijst pathologisch gokker Prevalentie stoornissen en cliëntkenmerken binnen verslavingszorg

38 Stage en Werkveld Mastertrack Mental Health Promotion
Geestelijke gezondheidszorg GGZ-Preventie GGZ-Stemming/Angst GGZ-Persoonlijkheidstoornissen Ziekenhuis en revalidatie Ouderenzorg Eerstelijnszorg Verslavingszorg Gehandicaptenzorg Kinder- en jeugdhulpverlening Forensische instellingen Onderzoek GZ-opleiding! Duitse arbeidsmarkt?! 38

39 Voorkenniseisen Bachelorstudenten
Volledig afgeronde bachelor (inclusief presentatie bachelorthese) Bovendien moeten de volgende vakken zijn behaald: het B3 keuzevak Inleiding Psychopathologie het B3 keuzevak Psychodiagnostiek Premasterstudenten 91 EC pre-master programma, inclusief

40 Bedankt voor de aandacht!
Nog vragen? 40

41 Gezondheidspsychologie
Marcel Pieterse Mastervoorlichting, 3 december 2012

42 Gezondheidspsychologie
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes Invloed gedrag & psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ Psychosociale Factoren Gezondheid & Ziekte Kwaliteit van Leven Gedrag

43 Gezondheidspsychologie
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ Comazuipen Entertainment Education (sociale) leertheorieën Risico-communicatie Onbewuste processen HPV Vaccinaties Obesitas Gehoorbescherming Veilig vrijen Distress

44

45 Gezondheidspsychologie
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ Help-seeking Arts-patientcommunicatie (online) Lotgenotencontact Therapietrouw Patientenvoorlichting & behandel-keuzehulpen Self-management

46

47 Gezondheidspsychologie
Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes Invloed psychosociale factoren op behandeling & beloop van ziektes Invloed lichamelijke gesteldheid op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ Vooroordelen & stigma Vermoeidheid Omgaan met verlies en (naderende) dood pijn Gevolgen van ziekte voor partner

48 Dementerende partner zorgt voor depressie
AMSTERDAM - Partners van patiënten met dementie hebben meer kans op depressie in vergelijking met mensen met een partner zonder dementie. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL en de Vrije Universiteit. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe. Van die groep woont het merendeel vaak nog thuis en wordt daar verzorgd door een familielid, veelal de partner. Die zorg is echter zwaar en veroorzaakt vaak gezondheidsprobleem zoals depressie of angststoornissen. De onderzoekers volgden zes jaar lang de medische gegevens van ruim zeshonderd partners van patiënten met en zonder dementie. Vergeleken met mensen met een partner zonder dementie blijken partners van patiënten een vier keer zo groot risico op depressie te hebben. Ze hebben daarnaast een twee keer zo grote kans antidepressiva voorgeschreven te krijgen. (ANP)

49 Voorbeelden van GP-onderzoek op de afdeling
Hoe kunnen we COPD-patienten van het roken afkrijgen? Prevalentie en oorzaken van gameverslaving Computer adaptieve test voor het meten van fysiek functioneren bij reuma Hoe kunnen we patiënten méér betrekken bij medische besluitvorming? Hoe kan een ‘online voedingscoach’ helpen bij het terugdringen van obesitas? Worden patiënten beter van het online ‘monitoren’ van hun ziekte?

50 Gezondheidspsychologie
Lichamelijke en geestelijke gezondheid van publiek & patiënt Niet primair psychiatrische ziektebeelden (wel preventief) Ontwerpen, evalueren en implementeren van interventies Geen opleiding tot individuele counselor/therapeut Interventies gericht op publiek, patiënten of zorgverleners Aandacht voor individuele, sociale, culturele en omgevingsfactoren

51 Het curriculum GezondheidsPsychologie
BLOK 1a BLOK 1b BLOK 2a BLOK 2b Public Health Psy (5EC) Capita Selecta in HP Behavioural Medicine Professional Skills for HP eHealth HP in Life Span Perspective Entertainment- Education Research Methods HP MASTERTHESE (30 EC)

52 Voorbeelden van afstudeeropdrachten
Werkt gevisualiseerde voorlichting voor mensen met lage “Health Literacy” ? Leidt een Persoonlijk Patiëntenprofiel tot betere arts-patiënt communicatie? Werkt een “Integrale aanpak” tegen Obesitas bij kinderen? Waarom laten MSM zich wel/niet online testen op HIV? Werkt bewegingsbiofeedback bij de vermindering van pijn bij fibromyalgie?

53 Waar zou je kunnen gaan werken?
De Nederlandse Gezondheidsbevorderende instituten (GBI’s)

54 Waar zou je kunnen gaan werken?
Andere relevante instellingen Ziekenhuizen Bedrijven

55 Samengevat Gezondheidspsychologie
de relatie tussen de psyche en het lichaam (groeps)interventies staan centraal, geen psychotherapie Curriculum 4 verplichte vakken, 2 keuzevakken Skills gericht op: ontwerp, onderzoek & professioneel handelen Werken Bij zeer uiteenlopende organisaties, als GP-functionaris, beleidsmedewerker, onderzoeker, consultant, coördinator van GP-interventies

56 Nog vragen?? Stans Drossaert c.h.c.drossaert@utwente.nl Citadel H434

57 Psychologie Master thema Conflict, Risico & Veiligheid
dr. Sven Zebel

58 Drie centrale thema’s 1. conflict en crisismanagement
Groepsdynamiek + leiderschap 2. risicoperceptie en -communicatie burgers - overheid 3. Verklaringen voor risicovol, antisociaal en crimineel gedrag -> context (omgeving) + P sociaal psychologische theorieën effectieve beïnvloeding Hoe gaan we om met conflicten en crisisincidenten die een bedreiging vormen voor de veiligheid van mensen? Dit gaat over de manier waarop burgers en gezagsdragers zoals politieagenten e.d. met elkaar omgaan, bijvoorbeeld in gijzelingssituaties, in verhoor situaties bij de politie, maar ook in woonbuurten waar een escalerende situatie is ontstaan tussen bewoners. Dit thema heeft ook betrekking op de mate waarin we met interventies en ingrijpen dergelijk bedreigende situaties kunnen afzwakken of doorbreken. Denk hierbij aan buurtbemiddeling bijvoorbeeld. Groepsdynamische aspecten en specifieke vormen van leiderschap in dergelijke bedreigende situaties worden ook onderzocht op hun effectiviteit. Wat maakt dat burgers het risico op overstroming, brand, of ziekte heel groot of juist als te verwaarlozen inschatten? Hoe kan de overheid (en allerlei private en publieke organisaties) burgers beinvloeden zodat zij deze risico’s op een adequate wijze inschatten en weten wat zij moeten doen in het geval van een ramp bijvoorbeeld? Factoren die gedrag in gang kunnen zetten (en verklaren) dat leidt tot risicovol, antisociaal en crimineel gedrag. Hierbij is onze insteek om vooral te kijken naar de sterke invloed van de omgeving (fysieke omgeving - veiligheidsmaatregelen, maar ook de sociale omgeving) op dergelijk gedrag, naast de invloed van persoonlijkheidskenmerken. Daarnaast spelen interventies gericht op het tegengaan van dergelijk gedrag een belangrijke rol in ons onderwijs (bijvoorbeeld verschillen vormen van straffen die kunnen worden opgelegd aan daders en de effectiviteit daarvan in het tegengaan van crimineel gedrag).

59 Actueel voorbeeld risicocommunicatie: NL Alert
Doel van het onderzoek is onder meer om te weten te komen wat burgers precies doen met de waarschuwingen. Gutteling: “Anders dan de alarmsirene geeft NL-Alert meer informatie aan de burger over wat er precies aan de hand is, en wat men eventueel wel of juist niet moet doen in die situatie. Het spannende is dat deze volledig nieuwe toepassing nog nergens ter wereld op deze schaal wordt ingezet. Iedereen kijkt dus met argusogen naar deze ontwikkelingen”. Studenten die interesse hebben in dit onderzoek in het kader van hun bachelor- of masterthese kunnen zich melden. NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid om burgers bij rampen en crises te waarschuwen via mobiele telefoons. Bij een ramp of (dreigende) crisissituatie wordt een bericht verzonden via de zendmasten van de mobiele telefoonaanbieders. Zo komt het bericht terecht bij iedereen met een mobiele telefoon, die zich rond het crisisgebied bevindt. In het NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is en wat men wel en niet moet doen op dat moment. NL-Alert is een aanvulling op de alarmsirene en berichten op radio en TV. De techniek maakt gebruik van cell broadcast, en dat is een andere techniek dan bv. SMS-Alert waarvoor gebruikers zich moeten aanmelden. 59

60 Bemiddeling na misdrijven:
Slachtoffer-dadergesprekken

61

62 Multi-partij perspectief
instanties die de veiligheid moeten waarborgen publiek daders slachtoffers Hoe verschillen de verschillende perspectieven in conflicten bijvoorbeeld, en hoe kunnen interventies gericht op het doorbreken van conflicten zo goed mogelijk tegemoet komen aan de verschillen belangen en behoeften van partijen?

63 Aandachtspunten analyse van gedrag in realistische settings of van authentieke interacties interventies onderwerp van onderzoek (buurtbemiddeling of een diagnose & triage instrument) aandacht voor culturele verschillen verbinding met technologie toegepast karakter IBR Centre for Conflict, Risk, and Safety perception (iCRiSP)  ‘students’ ‘Documentatie en expertise centrum’ nieuwe theseopdrachten

64 Onderwijs: track conflict, risico & veiligheid
Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 5 EC 5 EC 5 EC 5 EC Risico’s in een maatschappelijke context Leiderschap en ethiek Forensische Psychologie Risico- en veiligheidsbeleving 5 EC 5 EC Practicum: empirisch risico- en conflictonderzoek Practicum: empirisch risico- en conflictonderzoek 5 EC Groepsdynamiek en -interventie Deze inhoudelijke onderwerpen en de de insteken komen terug in het onderwijsprogramma zoals hier geschetst. Verschillende partij-perspectieven, dynamiek, aansluiting bij praktijk 30 EC Masterthese CRV

65 Thema’s mastertheses ▪ Why help? Motieven om mee te werken met de politie ▪ Attituden over de politie en 'Blik Op De Weg‘ ▪ Betrouwbare ooggetuigen ▪ Hoe worden we zelfredzamer als het aankomt op onze veiligheid? ▪ Risicoperceptie en gaming ▪ Kan bedreiging van de groepsidentiteit leiden tot meer openheid? ▪ Natuurbranden en zelfredzaamheid ▪ Slachtoffer-dadergesprekken na een misdrijf ▪ Pinokkio’s tale ▪ Risicoperceptie en het kijken naar homevideos ▪ Voorkeuren voor buurtbemiddelingsinterventies Zie onder ‘students – new master thesis assignments’ Conflict: 4 Veiligheid: 3 Risico: 4

66 Mogelijke functies gedragswetenschapper bij politie, defensie of justitie trainer of mediator (conflict en onderhandeling, groepsprocessen) consultant veiligheid/veiligheidscoördinator P & O functie (ongewenste omgangsvormen, diversiteit en leiderschap) beleidsmedewerker of voorlichter ministerie of multinational onderzoeker veiligheid (Universiteit, WODC, TNO) Zie voor interviews met afgestudeerden!

67 Dank voor de aandacht! Voor vragen:

68 PROCEDURES AFSTUDEREN BACHELOR & MASTER
Joleen de Jong

69 PROCEDURES AFSTUDEREN BACHELORTHESE
Twee mogelijke startmomenten bachelorthese: september en februari → Binnenkort ontvang je een voor start bachelorthese februari 2013 Belangrijke aandachtspunten voor start bachelorthese Aanmelden bij studieadviseur (reply op ) Aanmelden voor opdracht bij themacoördinator Activiteitenoverzicht Zie voor volledige stappenplan en actuele informatie en data:

70 PROCEDURES AFSTUDEREN VOORKENNISEISEN START MASTER
Vanaf 1 september 2012 geldt: Harde knip = Start mastervakken en masterthese als bachelor of pre-master volledig is afgerond! Aanvullend voor GG: de vakken Inleiding psychopathologie en Psychodiagnostiek moeten zijn behaald, uitgebreider pre-masterprogramma

71 PROCEDURES AFSTUDEREN MASTER
Als je per februari 2013 wilt starten en verwacht aan de voorkenniseisen te voldoen: vóór 26 november 2012 een reply op de mail van BOZ, inclusief (waarschijnlijk) te kiezen masterspecialisatie 2. Ga naar de startbijeenkomst van jouw masterspecialisatie! Aanwezigheid is verplicht als je mastervakken wilt volgen en/of wilt starten met de masterthese Startbijeenkomst in september & februari

72 PROCES AFSTUDEREN MASTERTHESE
Voorkenniseisen Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken  via afstudeerweb (& evt. themacoördinator en studieadviseur) Keuze opdracht doorgeven aan themacoördinator Contract Masterthese opstellen en inleveren bij BOZ Aan het werk! Na GROENLICHT van de begeleiders: planning colloquium Colloquium = afstuderen, Aanmeldformulier Masterexamen inleveren Evaluatieformulier Masterthese inleveren Beoordelingsformulier Masterthese → Zie

73 MEER INFORMATIE OVER MASTER
→ (Pre-)Master Psy Studieprogramma’s en presentatie masterspecialisaties: → Studieprogramma (Pre-)Master Joleen de Jong, studieadviseur (pre-)master Psychologie


Download ppt "THEMAVOORLICHTINGSBIJEENKOMST"

Verwante presentaties


Ads door Google