De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMAVOORLICHTINGSBIJEENKOMST 3 december 2012. POWERPOINT DIGITAAL www.utwente.nl/psy → (Pre-)Master PSY → Studieprogramma (Pre-)Master.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMAVOORLICHTINGSBIJEENKOMST 3 december 2012. POWERPOINT DIGITAAL www.utwente.nl/psy → (Pre-)Master PSY → Studieprogramma (Pre-)Master."— Transcript van de presentatie:

1 THEMAVOORLICHTINGSBIJEENKOMST 3 december 2012

2 POWERPOINT DIGITAAL www.utwente.nl/psy → (Pre-)Master PSY → Studieprogramma (Pre-)Master

3 Instructie, Leren en Ontwikkeling Master PSY Universiteit Twente

4 Centrale vragen Kennis meten: - met tests, tekeningen of concept maps - met interactie-analyses (Beter) leren: - door (na) te doen - door (samen) te bestuderen - met dynamische or statische representaties

5 Onderzoeksthema’s Ontdekkend leren Leren door spelen (serious games) Samenwerkend leren Hoogbegaafdheid Ontwikkelen van tekstbegrip Kennis meten Dynamische versus statische representaties

6 AFSTUDEREN BIJ ILO

7 ZAPs Een IST-produktie !

8 Tekenen als hulpmiddel bij leren

9 Hoe kunnen we talent ontwikkelen? Hoe kun je hoogbegaafde leerlingen: bij de les houden in de les houden samen laten werken laten excelleren

10 (beter) leren met een APA Hoe ontwerp je een motiverende APA (Animated Pedagogical Agent)?

11 (beter) leren door spelen (hoe) Kunnen we games gebruiken om mensen dingen te leren?

12 Echte proefjes of simulaties?

13 Tekstbegrip ontwikkelen Tekstbegrip is een belangrijke leesvaardigheid Kun je dat ondersteunen door leerlingen te leren QuikScannen?

14 NA JE AFSTUDEREN

15

16 MAAR EERST … Curriculum

17 Studieprogramma Learning and Instruction Research in the Learning Sciences Diagnostiek en interventie Games and Simulations Multimedia Learning Learning and the Brain Adult Learning Master thesis IST Research colloquia Professional orientation nieuw

18 Relevante bachelorvakken Basis – Onderwijspsychologie Keuze – Kennis en Redeneren B3 blok 1 – Leren bij Kinderen en Adolescenten In 2010-2011 B2 blok 4

19 Instructie, Leren en Ontwikkeling www.ilo.gw.utwente.nl H.vanderMeij@utwente.nl

20 HUMAN FACTORS EN MEDIAPSYCHOLOGIE Matthijs Noordzij http://prezi.com/otg1i1whbe0y/long-version-master- voorlichting-human-factors-en-mediapsychologie-2012-2013/

21 21 Mental Health Promotion (Geestelijke Gezondheidsbevordering) dr. Martine Veehof

22 22 Lichamelijke ziekten Levens- verhalenlab Technologie Mental health promotion Epidemiologie Innovatie & ontwerp Kosten & effectiviteit Valorisatie www.psychologievandelevenskunst.nl www.levensverhalenlab.nl Research Program Mental Health Promotion

23 23 Lichamelijke ziekten Levens- verhalenlab Technologie Mental health promotion Epidemiologie Innovatie & ontwerp Kosten & effectiviteit Valorisatie www.psychologievandelevenskunst.nl www.levensverhalenlab.nl Research Program Mental Health Promotion

24 24 Lichamelijke ziekten Levens- verhalenlab Technologie Mental health promotion Epidemiologie Innovatie & ontwerp Kosten & effectiviteit Valorisatie www.psychologievandelevenskunst.nl www.levensverhalenlab.nl Research Program Mental Health Promotion

25 25 Lichamelijke ziekten Levens- verhalenlab Technologie Mental health promotion Epidemiologie Innovatie & ontwerp Kosten & effectiviteit Valorisatie www.psychologievandelevenskunst.nl www.levensverhalenlab.nl Research Program Mental Health Promotion

26 26 Research Program Mental Health Promotion Onderzoek Theorievorming Bevolkingsonderzoek Instrumentontwikkeling Psychologische processen Effectstudies Werkzame processen Meta-analyses

27 27 Research Program Mental Health Promotion Toepassingen Geestelijke gezondheidszorg Lichamelijke gezondheidszorg Groepstherapie Zelfhulp E-mental health

28 28 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering Kwartiel 1 (3)Kwartiel 2 (4)Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids- bevordering (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC)Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC)

29 29 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering Kwartiel 1 (3)Kwartiel 2 (4)Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids- bevordering (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC)Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Kenmerken en verklaringsmodellen van angst- en stemmingsstoornissen en somatoforme stoornissen. Beschrijvende diagnose opstellen, behandeling selecteren, behandeladviesgesprek voeren.

30 30 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering Kwartiel 1 (3)Kwartiel 2 (4)Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids- bevordering (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC)Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Leren a.d.h.v. een hulpvraag zelfstandig een behandelplan op te stellen en een kortdurende behandeling uit te voeren met diverse gesprekstechnieken.

31 31 Mastertrack Mental Health Promotion Kwartiel 1 (3)Kwartiel 2 (4)Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids- bevordering (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC) Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Functie en werking van e-health in de GGZ. Kennismaken met verschillende e-health toepassingen in de praktijk. Beoordelen inzet van technologie in de praktijk door evaluatieonderzoek.

32 32 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering Kwartiel 1 (3)Kwartiel 2 (4)Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids- bevordering (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC)Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Theorie, processen en interventies m.b.t. positieve geestelijke gezondheid. Maken en presenteren onderzoeksontwerp m.b.t. GGB.

33 33 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering Kwartiel 1 (3)Kwartiel 2 (4)Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids- bevordering (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC)Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Analyseren van problemen vanuit de CGT, uitvoeren van verschillende cognitieve en gedragstherapeutische technieken (passende bij casus).

34 34 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering Kwartiel 1 (3)Kwartiel 2 (4)Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids- bevordering (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC)Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC) Verdiepen in wetenschappelijke literatuur over een specifiek klinisch relevant onderwerp, waarin de diagnostiek en/of behandeling van psychische stoornissen centraal staat. Voorbereiding op stage.

35 35 Masterprogramma Geestelijke Gezondheidsbevordering Kwartiel 1 (3)Kwartiel 2 (4)Kwartiel 3-4 (1-2) Verdieping psychopathologie (5EC) Geestelijke gezondheids- bevordering (5EC) Stage (20EC) Counseling en gespreksvaardigheden (5EC) Cognitieve en gedragstherapie (5EC) eMental Health (5EC)Capita Selecta (5EC) Masterthese (10EC)

36 Opbouw masterprogramma Toelatingseisen voor de klinische stage de student heeft de vakken ‘Counseling en gespreksvaardigheden’ en ‘Verdieping psychopathologie’ behaald en de student heeft het vak ‘Cognitieve en gedragstherapie’ gevolgd (dat wil zeggen deelgenomen aan de verplichte – en examenonderdelen van het vak) Toelatingseisen voor de masterthese De student volgt eerst de zes cursorische vakken. Aangepast schema in overleg met de studieadviseur. 36

37 Opdrachten masterthese Enkele voorbeelden van eerdere opdrachten Analyse en ontwikkeling van narratieve weerbaarheidsscenario’s Ontwikkeling narratieve toekomstgerichte therapie Voluit leven online: relatie gebruikerskenmerken en uitkomstmaten Effectiviteit van de online cursus ‘Leven met pijn’ Meta analyse interventies voor vergroten psychologisch welbevinden Validatie van de Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale Kwalitatieve analyse sessies groepscursus ‘Haal meer uit je leven’ Kwalitatieve analyse therapienarratieven van deelnemers aan de cursussen ‘op verhaal komen’ en ‘expressief schrijven’ Routine Outcome Measurement: implementatie en resultaten GGNet Validatie DSM-IV vragenlijst pathologisch gokker Prevalentie stoornissen en cliëntkenmerken binnen verslavingszorg 37

38 38 Stage en Werkveld Mastertrack Mental Health Promotion Geestelijke gezondheidszorg GGZ-Preventie GGZ-Stemming/Angst GGZ-Persoonlijkheidstoornissen Ziekenhuis en revalidatie Ouderenzorg Eerstelijnszorg Verslavingszorg Gehandicaptenzorg Kinder- en jeugdhulpverlening Forensische instellingen Onderzoek  GZ-opleiding!  Duitse arbeidsmarkt?!

39 Voorkenniseisen Bachelorstudenten Volledig afgeronde bachelor (inclusief presentatie bachelorthese) Bovendien moeten de volgende vakken zijn behaald: het B3 keuzevak Inleiding Psychopathologie het B3 keuzevak Psychodiagnostiek Premasterstudenten 91 EC pre-master programma, inclusief het B3 keuzevak Inleiding Psychopathologie het B3 keuzevak Psychodiagnostiek 39

40 40 Bedankt voor de aandacht! Nog vragen? m.m.veehof@utwente.nl

41 GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE MARCEL PIETERSE Mastervoorlichting, 3 december 2012

42 Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: -Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes -Invloed gedrag & psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling -Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Gedrag Psychosociale Factoren Gezondheid & Ziekte Kwaliteit van Leven

43 Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: -Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes -Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling -Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Veilig vrijen Comazuipen Obesitas Gehoorbescherming HPV Vaccinaties Distress Entertainment Education (sociale) leertheorieën Risico-communicatie Onbewuste processen

44

45 Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: -Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes -Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling -Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (online) Lotgenotencontact Therapietrouw Patientenvoorlichting & behandel-keuzehulpen Arts-patientcommunicatie Help-seeking Self-management

46

47 Relatie tussen psyche en (lichamelijke) gezondheid: -Invloed gedrag & psychosociale factoren op ontstaan van ziektes -Invloed psychosociale factoren op behandeling & beloop van ziektes -Invloed lichamelijke gesteldheid op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE Vooroordelen & stigma pijn Omgaan met verlies en (naderende) dood Gevolgen van ziekte voor partner Vermoeidheid

48 DEMENTERENDE PARTNER ZORGT VOOR DEPRESSIE AMSTERDAM - Partners van patiënten met dementie hebben meer kans op depressie in vergelijking met mensen met een partner zonder dementie. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL en de Vrije Universiteit. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe. Van die groep woont het merendeel vaak nog thuis en wordt daar verzorgd door een familielid, veelal de partner. Die zorg is echter zwaar en veroorzaakt vaak gezondheidsprobleem zoals depressie of angststoornissen. De onderzoekers volgden zes jaar lang de medische gegevens van ruim zeshonderd partners van patiënten met en zonder dementie. Vergeleken met mensen met een partner zonder dementie blijken partners van patiënten een vier keer zo groot risico op depressie te hebben. Ze hebben daarnaast een twee keer zo grote kans antidepressiva voorgeschreven te krijgen. (ANP)

49 VOORBEELDEN VAN GP-ONDERZOEK OP DE AFDELING Hoe kunnen we COPD-patienten van het roken afkrijgen? Hoe kunnen we patiënten méér betrekken bij medische besluitvorming? Hoe kan een ‘online voedingscoach’ helpen bij het terugdringen van obesitas? Worden patiënten beter van het online ‘monitoren’ van hun ziekte? Computer adaptieve test voor het meten van fysiek functioneren bij reuma Prevalentie en oorzaken van gameverslaving

50 Lichamelijke en geestelijke gezondheid van publiek & patiënt Niet primair psychiatrische ziektebeelden (wel preventief) Ontwerpen, evalueren en implementeren van interventies Geen opleiding tot individuele counselor/therapeut Interventies gericht op publiek, patiënten of zorgverleners Aandacht voor individuele, sociale, culturele en omgevingsfactoren GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

51 BLOK 1aBLOK 1bBLOK 2aBLOK 2b Public Health Psy (5EC) Capita Selecta in HP (5EC) Behavioural Medicine (5EC) Professional Skills for HP (5EC) eHealth (5EC) HP in Life Span Perspective (5EC) Entertainment- Education (5EC) Research Methods HP (5EC) MASTERTHESE (30 EC) HET CURRICULUM GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

52 VOORBEELDEN VAN AFSTUDEEROPDRACHTEN Werkt een “Integrale aanpak” tegen Obesitas bij kinderen? Werkt gevisualiseerde voorlichting voor mensen met lage “Health Literacy” ? Leidt een Persoonlijk Patiëntenprofiel tot betere arts-patiënt communicatie? Werkt bewegingsbiofeedback bij de vermindering van pijn bij fibromyalgie? Waarom laten MSM zich wel/niet online testen op HIV?

53 WAAR ZOU JE KUNNEN GAAN WERKEN? De Nederlandse Gezondheidsbevorderende instituten (GBI’s)

54 WAAR ZOU JE KUNNEN GAAN WERKEN? ANDERE RELEVANTE INSTELLINGEN Ziekenhuizen Bedrijven

55 Gezondheidspsychologie  de relatie tussen de psyche en het lichaam  (groeps)interventies staan centraal, geen psychotherapie Curriculum  4 verplichte vakken, 2 keuzevakken  Skills gericht op: ontwerp, onderzoek & professioneel handelen Werken  Bij zeer uiteenlopende organisaties, als GP-functionaris, beleidsmedewerker, onderzoeker, consultant, coördinator van GP- interventies SAMENGEVAT

56 Nog vragen?? Stans Drossaert c.h.c.drossaert@utwente.nl Citadel H434 T: 6049

57 dr. Sven Zebel Psychologie Master thema Conflict, Risico & Veiligheid

58 1. conflict en crisismanagement Groepsdynamiek + leiderschap 2. risicoperceptie en -communicatie burgers - overheid 3. Verklaringen voor risicovol, antisociaal en crimineel gedrag -> context (omgeving) + P  sociaal psychologische theorieën  effectieve beïnvloeding Drie centrale thema’s

59 59 Actueel voorbeeld risicocommunicatie: NL Alert 59 Doel van het onderzoek is onder meer om te weten te komen wat burgers precies doen met de waarschuwingen. Gutteling: “Anders dan de alarmsirene geeft NL-Alert meer informatie aan de burger over wat er precies aan de hand is, en wat men eventueel wel of juist niet moet doen in die situatie. Het spannende is dat deze volledig nieuwe toepassing nog nergens ter wereld op deze schaal wordt ingezet. Iedereen kijkt dus met argusogen naar deze ontwikkelingen”. Studenten die interesse hebben in dit onderzoek in het kader van hun bachelor- of masterthese kunnen zich melden.

60 Bemiddeling na misdrijven: Slachtoffer-dadergesprekken

61 61

62 Multi-partij perspectief daders slachtoffers publiek instanties die de veiligheid moeten waarborgen

63 1. analyse van gedrag in realistische settings of van authentieke interacties 2. interventies onderwerp van onderzoek (buurtbemiddeling of een diagnose & triage instrument) 3. aandacht voor culturele verschillen 4. verbinding met technologie 5. toegepast karakter IBR Centre for Conflict, Risk, and Safety perception (iCRiSP) http://www.utwente.nl/igs/icrisp/  ‘students’ Aandachtspunten

64 Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 3Kwartiel 4 5 EC Risico’s in een maatschappelijke context Forensische Psychologie Risico- en veiligheidsbeleving 5 EC Practicum: empirisch risico- en conflictonderzoek 5 EC Practicum: empirisch risico- en conflictonderzoek 30 EC Masterthese CRV Onderwijs: track conflict, risico & veiligheid 5 EC Leiderschap en ethiek Groepsdynamiek en -interventie

65 ▪ Why help? Motieven om mee te werken met de politie ▪ Attituden over de politie en 'Blik Op De Weg‘ ▪ Betrouwbare ooggetuigen ▪ Hoe worden we zelfredzamer als het aankomt op onze veiligheid? ▪ Risicoperceptie en gaming ▪ Kan bedreiging van de groepsidentiteit leiden tot meer openheid? ▪ Natuurbranden en zelfredzaamheid ▪ Slachtoffer-dadergesprekken na een misdrijf ▪ Pinokkio’s tale ▪ Risicoperceptie en het kijken naar homevideos ▪ Voorkeuren voor buurtbemiddelingsinterventies Zie www.icrisp.nl onder ‘students – new master thesis assignments’www.icrisp.nl Thema’s mastertheses

66 Mogelijke functies gedragswetenschapper bij politie, defensie of justitie trainer of mediator (conflict en onderhandeling, groepsprocessen) consultant veiligheid/veiligheidscoördinator P & O functie (ongewenste omgangsvormen, diversiteit en leiderschap) beleidsmedewerker of voorlichter ministerie of multinational onderzoeker veiligheid (Universiteit, WODC, TNO) Zie http://www.utwente.nl/igs/icrisp/Students/testimonials_master_pcrs/ http://www.utwente.nl/igs/icrisp/Students/testimonials_master_pcrs/ voor interviews met afgestudeerden!

67 Voor vragen: s.zebel@utwente.nl Dank voor de aandacht!

68 PROCEDURES AFSTUDEREN BACHELOR & MASTER Joleen de Jong

69 PROCEDURES AFSTUDEREN BACHELORTHESE Twee mogelijke startmomenten bachelorthese: september en februari → Binnenkort ontvang je een e-mail voor start bachelorthese februari 2013 Belangrijke aandachtspunten voor start bachelorthese Aanmelden bij studieadviseur (reply op e-mail) Aanmelden voor opdracht bij themacoördinator Activiteitenoverzicht Zie voor volledige stappenplan en actuele informatie en data: www.utwente.nl/psy/afstudeerweb

70 PROCEDURES AFSTUDEREN VOORKENNISEISEN START MASTER Vanaf 1 september 2012 geldt:  Harde knip = Start mastervakken en masterthese als bachelor of pre-master volledig is afgerond!  Aanvullend voor GG: de vakken Inleiding psychopathologie en Psychodiagnostiek moeten zijn behaald, uitgebreider pre-masterprogramma

71 PROCEDURES AFSTUDEREN MASTER 1.Als je per februari 2013 wilt starten en verwacht aan de voorkenniseisen te voldoen: vóór 26 november 2012 een reply op de mail van BOZ, inclusief (waarschijnlijk) te kiezen masterspecialisatie 2. Ga naar de startbijeenkomst van jouw masterspecialisatie!  Aanwezigheid is verplicht als je mastervakken wilt volgen en/of wilt starten met de masterthese  Startbijeenkomst in september & februari

72 PROCES AFSTUDEREN MASTERTHESE 1.Voorkenniseisen 2.Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken  via afstudeerweb (& evt. themacoördinator en studieadviseur) 3.Keuze opdracht doorgeven aan themacoördinator 4.Contract Masterthese opstellen en inleveren bij BOZ 5.Aan het werk! 6.Na GROENLICHT van de begeleiders: planning colloquium  Colloquium = afstuderen, Aanmeldformulier Masterexamen inleveren  Evaluatieformulier Masterthese inleveren  Beoordelingsformulier Masterthese →Zie www.utwente.nl/psy/afstudeerwebwww.utwente.nl/psy/afstudeerweb

73 MEER INFORMATIE OVER MASTER  http://www.utwente.nl/psy http://www.utwente.nl/psy → (Pre-)Master Psy Studieprogramma’s en presentatie masterspecialisaties: → Studieprogramma (Pre-)Master Joleen de Jong, studieadviseur (pre-)master Psychologie studieadviseur-mps@utwente.nl


Download ppt "THEMAVOORLICHTINGSBIJEENKOMST 3 december 2012. POWERPOINT DIGITAAL www.utwente.nl/psy → (Pre-)Master PSY → Studieprogramma (Pre-)Master."

Verwante presentaties


Ads door Google